Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XG0307(01)

Oznámení určené osobám, na něž se vztahují omezující opatření stanovená v rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP a v nařízení Rady (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

OJ C 80, 7.3.2015, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 80/1


Oznámení určené osobám, na něž se vztahují omezující opatření stanovená v rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP a v nařízení Rady (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

(2015/C 80/01)

Osobám a subjektům, které jsou určeny v příloze I rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP (1), prováděného prováděcím rozhodnutím Rady (SZBP) 2015/383 (2), a v příloze II nařízení Rady (EU) č. 36/2012 (3), prováděného prováděcím nařízením Rady (EU) 2015/375 (4), o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii, se dávají na vědomí níže uvedené informace.

Rada Evropské unie rozhodla, že osoby a subjekty uvedené ve výše zmíněných přílohách by měly být zařazeny na seznam osob a subjektů uvedený v příloze I rozhodnutí 2013/255/SZBP a v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012. Důvody určení těchto osob a subjektů jsou uvedeny v příslušných položkách jednotlivých příloh.

Dotčené osoby a subjekty se upozorňují, že mohou požádat příslušné orgány daného členského státu (daných členských států) uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze IIa nařízení (EU) č. 36/2012, o povolení použít zmrazené finanční prostředky na základní potřeby nebo konkrétní platby (viz článek 16 uvedeného nařízení).

Dotčené osoby a subjekty mohou do 31. března 2015 zaslat Radě společně s podpůrnými dokumenty žádost, aby bylo rozhodnutí o jejich zařazení na výše uvedený seznam znovu zváženo, a to na tuto adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Dotčené osoby a subjekty se rovněž upozorňují, že mají možnost rozhodnutí Rady napadnout u Tribunálu Evropské unie v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 275 druhém pododstavci a čl. 263 čtvrtém a šestém pododstavci Smlouvy o fungování Evropské unie.


(1)  Úř. věst. L 147, 1.6.2013, s. 14.

(2)  Úř. věst. L 64, 7.3.2015, s. 41.

(3)  Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 64, 7.3.2015, s. 10.


Top