EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC0912(04)

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) Text s významem pro EHP

OJ C 313, 12.9.2014, p. 53–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.9.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 313/53


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

(Text s významem pro EHP)

2014/C 313/02

Následující seznam obsahuje odkazy na harmonizované normy pro tlaková zařízení a harmonizované podpůrné normy pro materiály používané při výrobě tlakových zařízení. V případě harmonizované podpůrné normy pro materiály je předpoklad shody se základními požadavky na bezpečnost omezen na technické údaje materiálů, které jsou v normě obsaženy, a nepředpokládá přiměřenost materiálu pro určité zařízení. Technické údaje uvedené v normě pro materiály se proto musejí posoudit z hlediska konstrukčních požadavků pro toto určité zařízení, aby se ověřilo, že jsou splněny základní požadavky směrnice o tlakových zařízeních na bezpečnost.

ESO (1)

Odkaz a název harmonizované normy

(a referenční dokument)

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

CEN

EN 3-8:2006

Přenosné hasicí přístroje – Část 8: Konstrukce, odolnost proti tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s maximálním dovoleným tlakem 30 bar nebo nižším

 

 

 

EN 3-8:2006/AC:2007

 

 

CEN

EN 19:2002

Průmyslové armatury – Značení kovových armatur

 

 

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Hořáky na kapalná paliva s automatickým řízením s ventilátorem

EN 267:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(3.8.2012)

CEN

EN 287-1:2011

Zkouky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli

EN 287-1:2004

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(3.8.2012)

CEN

EN 334:2005+A1:2009

Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 100 barů včetně

EN 334:2005

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.7.2009)

CEN

EN 378-2:2008+A2:2012

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace

EN 378-2:2008+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2012)

CEN

EN 593:2009+A1:2011

Průmyslové armatury – Kovové uzavírací motýlové klapky

EN 593:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2011)

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením

 

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

CEN

EN 764-5:2002

Tlaková zařízení – Část 5: Dokumenty kontroly materiálů a shoda s materiálovou specifikací

 

 

CEN

EN 764-7:2002

Tlaková zařízení – Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení

 

 

 

EN 764-7:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 1057:2006+A1:2010

Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení

EN 1057:2006

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.8.2010)

CEN

EN 1092-1:2007+A1:2013

Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 1: Příruby z oceli

EN 1092-1:2007

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(21.1.2014)

CEN

EN 1092-3:2003

Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 3: Příruby ze slitin mědi

 

 

 

EN 1092-3:2003/AC:2007

 

 

CEN

EN 1092-4:2002

Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 4: Příruby ze slitin hliníku

 

 

CEN

EN 1171:2002

Průmyslové armatury – Litinová šoupátka

 

 

CEN

EN 1252-1:1998

Kryogenické nádoby – Materiály – Část 1: Požadavky na houževnatost při teplotách pod - 80 oC

 

 

 

EN 1252-1:1998/AC:1998

 

 

CEN

EN 1252-2:2001

Kryogenické nádoby – Materiály – Část 2: Požadavky na houževnatost při teplotách mezi - 80 oC a - 20 oC

 

 

CEN

EN 1349:2009

Regulační armatury – Ocelová šoupátka

EN 1349:2000

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.5.2010)

CEN

EN 1515-4:2009

Příruby a přírubové spoje – Šrouby a matice – Část 4: Volba šroubů a matic pro zařízení podléhající Směrnici pro tlaková zařízení 97/23/EC

 

 

CEN

EN 1562:2012

Slévárenství – Temperované litiny

EN 1562:1997

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2012)

CEN

EN 1563:2011

Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

EN 1563:1997

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(3.8.2012)

CEN

EN 1564:2011

Slévárenství – Izotermicky kalená litina s kuličkovým grafitem

EN 1564:1997

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(3.8.2012)

CEN

EN 1591-1:2013

Příruby a přírubové spoje – Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů – Část 1: Výpočtová metoda

EN 1591-1:2001+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 1626:2008

Kryogenické nádoby – Uzavírací armatury pro provoz s nízkými teplotami

EN 1626:1999

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.5.2009)

CEN

EN 1653:1997

Měď a slitiny mědi – Desky, plechy a kotouče pro bojlery, tlakové nádoby a zásobníky teplé vody

 

 

 

EN 1653:1997/A1:2000

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.2.2001)

CEN

EN 1759-3:2003

Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením Class – Část 3: Příruby ze slitin mědi

 

 

 

EN 1759-3:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN 1759-4:2003

Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením Class – Část 4: Příruby ze slitin hliníku

 

 

CEN

EN 1797:2001

Kryogenické nádoby – Kompatibilita plynu s materiálem

EN 1797-1:1998

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2002)

CEN

EN 1866-2:2014

Pojízdné hasicí přístroje – Část 2: Požadavky na konstrukci, odolnost vůči tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar nebo menším, které splňují požadavky EN 1866-1

EN 1866:2005

Pozn. 2.1

30.11.2014

CEN

EN 1866-3:2013

Pojízdné hasicí přístroje – Část 3: Doplňující poadavky k EN 1866-1 na pevnost v tlaku a konstrukci hasicích přístrojů CO2

EN 1866:2005

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(24.1.2014)

CEN

EN 1983:2013

Průmyslové armatury – Kulové kohouty z oceli

EN 1983:2006

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(28.2.2014)

CEN

EN 1984:2010

Průmyslové armatury – Ocelová šoupátka

EN 1984:2000

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(3.8.2012)

CEN

EN ISO 4126-1:2013

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 1: Pojistné ventily (ISO 4126-1:2013)

EN ISO 4126-1:2004

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2014)

CEN

EN ISO 4126-3:2006

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 3: Kombinace pojistných ventilů s bezpečnostním zařízením s průtržnými membránami (ISO 4126-3:2006)

 

 

CEN

EN ISO 4126-4:2013

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 4: Pojistné ventily s pomocným řízením (ISO 4126-4:2013)

EN ISO 4126-4:2004

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2014)

CEN

EN ISO 4126-5:2013

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS) (ISO 4126-5:2013)

EN ISO 4126-5:2004

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2014)

CEN

EN ISO 4126-7:2013

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 1: Pojistné ventily (ISO 4126-7:2013)

 

 

CEN

EN ISO 9606-2:2004

Svařování – Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 2: Hliník a jeho slitiny (ISO 9606-2:2004)

 

 

CEN

EN ISO 9606-3:1999

Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 3: Měď a slitiny mědi (ISO 9606-3:1999)

 

 

CEN

EN ISO 9606-4:1999

Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 4: Nikl a slitiny niklu (ISO 9606-4:1999)

 

 

CEN

EN ISO 9606-5:2000

Svařování – Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu (ISO 9606-5:2000)

 

 

CEN

EN ISO 9712:2012

Nedestruktivní zkouení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT (ISO 9712:2012)

EN 473:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2012)

CEN

EN 10028-1:2007+A1:2009

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 10028-1:2007

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.10.2009)

 

EN 10028-1:2007+A1:2009/AC:2009

 

 

CEN

EN 10028-2:2009

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení – Část 2: Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty

EN 10028-2:2003

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2009)

CEN

EN 10028-3:2009

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení – Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané

EN 10028-3:2003

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2009)

CEN

EN 10028-4:2009

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení – Část 4: Oceli legované niklem se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

EN 10028-4:2003

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2009)

CEN

EN 10028-5:2009

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení – Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli, termomechanicky válcované

EN 10028-5:2003

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2009)

CEN

EN 10028-6:2009

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení – Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné

EN 10028-6:2003

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2009)

CEN

EN 10028-7:2007

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 7: Korozivzdorné oceli

EN 10028-7:2000

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2008)

CEN

EN 10204:2004

Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly

 

 

CEN

EN 10213:2007

Ocelové odlitky pro tlakové nádoby

EN 10213-3:1995

EN 10213-4:1995

EN 10213-2:1995

EN 10213-1:1995

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.5.2008)

 

EN 10213:2007/AC:2008

 

 

CEN

EN 10216-1:2013

Bezevé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě

EN 10216-1:2002

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 10216-2:2013

Bezevé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

EN 10216-2:2002+A2:2007

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 10216-3:2013

Bezevé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 3: Trubky z legovaných jemnozrnných ocelí

EN 10216-3:2002

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 10216-4:2013

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

EN 10216-4:2002

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 10216-5:2013

Bezevé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 5: Trubky z korozivzdorných ocelí

EN 10216-5:2004

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 10217-1:2002

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě

 

 

 

EN 10217-1:2002/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.7.2005)

CEN

EN 10217-2:2002

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

 

 

 

EN 10217-2:2002/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.7.2005)

CEN

EN 10217-3:2002

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 3: Trubky z jemnozrnných legovaných ocelí

 

 

 

EN 10217-3:2002/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.7.2005)

CEN

EN 10217-4:2002

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

 

 

 

EN 10217-4:2002/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.7.2005)

CEN

EN 10217-5:2002

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

 

 

 

EN 10217-5:2002/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.7.2005)

CEN

EN 10217-6:2002

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

 

 

 

EN 10217-6:2002/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.7.2005)

CEN

EN 10217-7:2005

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí

 

 

CEN

EN 10222-1:1998

Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky pro volné výkovky

 

 

 

EN 10222-1:1998/A1:2002

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.10.2002)

CEN

EN 10222-2:1999

Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení – Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro použití při vyšších teplotách

 

 

 

EN 10222-2:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10222-3:1998

Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení – Část 3: Niklové oceli se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách

 

 

CEN

EN 10222-4:1998

Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení – Část 4: Svařitelné jemnozrnné oceli s vyšší mezí kluzu

 

 

 

EN 10222-4:1998/A1:2001

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.1.2002)

CEN

EN 10222-5:1999

Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení – Část 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli

 

 

 

EN 10222-5:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10253-2:2007

Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem – Část 2: Nelegované a feritické oceli se stanovením požadavků ptro kontrolu

 

 

CEN

EN 10253-4:2008

Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem – Část 4: Tvářené austenitické a austeniticko-feritické oceli se stanovením požadavků na kontrolu

 

 

 

EN 10253-4:2008/AC:2009

 

 

CEN

EN 10269:2013

Oceli a niklové slitiny na upevňovací prvky pro pouití při zvýšených a/nebo nízkých teplotách

EN 10269:1999

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 10272:2007

Tyče z korozivzdorných ocelí pro tlakové nádoby a zařízení

EN 10272:2000

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2008)

CEN

EN 10273:2007

Tyče válcované za tepla ze svařitelných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách pro tlakové účely

EN 10273:2000

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2008)

CEN

EN 10305-4:2011

Ocelové trubky pro přesné pouití – Technické dodací podmínky Část 4: Bezevé trubky taené za studenapro hydraulické a pneumatické systémy

EN 10305-4:2003

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(3.8.2012)

CEN

EN 10305-6:2005

Ocelové trubky pro přesné použití – Technické dodací podmínky – Část 6: Svařované trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické energetické systémy

 

 

CEN

EN ISO 10931:2005

Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace – Polyvinylidenfluorid (PVDF) – Specifikace pro součásti a systém (ISO 10931:2005)

 

 

CEN

EN 12178:2003

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Hladinoznaky – Požadavky, zkoušení a značení

 

 

CEN

EN 12263:1998

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní spínací zařízení k omezování tlaku – Požadavky a zkoušky

 

 

CEN

EN 12266-1:2012

Průmyslové armatury Zkouení armatur Část:1 Tlakové zkouky, postupy zkouek a přejímací kriteria Závazné poadavky

EN 12266-1:2003

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.10.2012)

CEN

EN 12284:2003

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Ventily – Požadavky, zkoušení a značení

 

 

CEN

EN 12288:2010

Průmyslové armatury – Šoupátka ze slitin mědi

EN 12288:2003

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(3.8.2012)

CEN

EN 12334:2001

Průmyslové armatury – Zpětné armatury z litiny

 

 

 

EN 12334:2001/A1:2004

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.2.2005)

 

EN 12334:2001/AC:2002

 

 

CEN

EN 12392:2000

Hliník a slitiny hliníku – Tvářené výrobky – Zvláštní požadavky na výrobky určené na výrobu tlakových zařízení

 

 

CEN

EN 12420:2014

Měď a slitiny mědi – Výkovky

EN 12420:1999

Pozn. 2.1

31.12.2014

CEN

EN 12434:2000

Kryogenické nádoby – Kryogenické ohebné hadice

 

 

 

EN 12434:2000/AC:2001

 

 

CEN

EN 12451:2012

Měď a slitiny mědi – Trubky bezevé kruhové pro výměníky tepla

EN 12451:1999

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2012)

CEN

EN 12452:2012

Měď a slitiny mědi – Trubky bezevé válcované, ebrované, pro výměníky tepla

EN 12452:1999

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2012)

CEN

EN 12516-1:2005

Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur

 

 

 

EN 12516-1:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 12516-2:2004

Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 2: Metoda výpočtu pro ocelové pláště armatur

 

 

CEN

EN 12516-3:2002

Armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 3: Experimentální metoda

 

 

 

EN 12516-3:2002/AC:2003

 

 

CEN

EN 12516-4:2008

Armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z jiných materiálů ne ocel

 

 

CEN

EN 12542:2010

Zařízení a přísluenství na LPG -Stabilní svařované ocelové válcové zásobníky, vyráběné sériově pro skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) s objemem do 13 m3 – Konstrukce a výroba

EN 12542:2002

EN 14075:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(3.8.2012)

CEN

EN 12735-1:2010

Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro klimatizaci a chlazení – Část 1: Trubky pro potrubní systémy

EN 12735-1:2001

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(3.8.2012)

CEN

EN 12735-2:2010

Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro klimatizaci a chlazení – Část 2: Trubky pro zařízení

EN 12735-2:2001

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(3.8.2012)

CEN

EN 12778:2002

Nádobí – Tlakové hrnce pro domácí použití

 

 

 

EN 12778:2002/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.12.2005)

 

EN 12778:2002/AC:2003

 

 

CEN

EN 12952-1:2001

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky

 

 

CEN

EN 12952-2:2011

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 2: Materiály pro části kotlů a přísluenství namáhaných tlakem

EN 12952-2:2001

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(3.8.2012)

CEN

EN 12952-3:2011

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem

EN 12952-3:2001

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(3.8.2012)

CEN

EN 12952-5:2011

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

EN 12952-5:2001

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(3.8.2012)

CEN

EN 12952-6:2011

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 6: Kontrola při výrobě; dokumentace a značení části kotle namáhaných tlakem

EN 12952-6:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(3.8.2012)

CEN

EN 12952-7:2012

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení -Část 7: Poadavky na výstroj kotle

EN 12952-7:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(24.1.2014)

CEN

EN 12952-8:2002

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva

 

 

CEN

EN 12952-9:2002

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 9: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na prášková paliva

 

 

CEN

EN 12952-10:2002

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 10: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

 

 

CEN

EN 12952-11:2007

Válcové kotle – Část 11: Požadavky na zabezpečovací a řídicí systémy kotle a příslušenství

 

 

CEN

EN 12952-14:2004

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 14: Požadavky na spalinové soustavy DENOX, využívající kapalný čpavek a čpavkové vody

 

 

CEN

EN 12952-16:2002

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 16: Požadavky na soustavy pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva

 

 

CEN

EN 12952-18:2012

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 18: Návody na obsluhu

 

 

CEN

EN 12953-1:2012

Válcové kotle – Část 1: Veobecné poadavky

EN 12953-1:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2012)

CEN

EN 12953-2:2012

Válcové kotle – Část 2: Materiály pro části kotlů a přísluenství namáhaných tlakem

EN 12953-2:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2012)

CEN

EN 12953-3:2002

Válcové kotle – Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem

 

 

CEN

EN 12953-4:2002

Válcové kotle – Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

 

 

CEN

EN 12953-5:2002

Válcové kotle – Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

 

 

CEN

EN 12953-6:2011

Válcové kotle – Požadavky na výstroj kotle

EN 12953-6:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(9.9.2011)

CEN

EN 12953-7:2002

Válcové kotle – Část 7: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na kapalná a plynná paliva

 

 

CEN

EN 12953-8:2001

Válcové kotle – Část 8: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

 

 

 

EN 12953-8:2001/AC:2002

 

 

CEN

EN 12953-9:2007

Válcové kotle – Část 9: Požadavky na zabezpečovací a řídicí systémy kotle a příslušenství

 

 

CEN

EN 12953-12:2003

Válcové kotle – Část 12: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na pevná paliva pro spalování na roštu

 

 

CEN

EN 12953-13:2012

Válcové kotle – Část 13: Pokyny pro provoz

 

 

CEN

EN 13121-1:2003

Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby – Část 1: Výchozí materiály – Technické přejímací a podmínky

 

 

CEN

EN 13121-2:2003

Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby – Část 2: Sendvičové materiály – Chemická odolnost

 

 

CEN

EN 13121-3:2008+A1:2010

Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby – Část 3: Konstrukce a provedení

EN 13121-3:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.8.2010)

 

EN 13121-3:2008+A1:2010/AC:2011

 

 

CEN

EN 13134:2000

Tvrdé pájení – Zkouška postupu pájení

 

 

CEN

EN 13136:2013

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim přísluná potrubí – Výpočtové postupy

EN 13136:2001

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 13175:2003+A2:2007

Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek pro zásobníky na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG)

EN 13175:2003

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2007)

CEN

EN 13348:2008

Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro medicinální plyny nebo vakuum

EN 13348:2001

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(28.2.2009)

CEN

EN 13371:2001

Kryogenické nádoby – Spojky pro provoz při nízkých teplotách

 

 

CEN

EN 13397:2001

Průmyslové armatury – Membránové armatury z kovových materiálů

 

 

CEN

EN 13445-1:2009

Netopené tlakové nádoby – Část 1: Všeobecně

EN 13445-1:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2009)

 

EN 13445-1:2009/A1:2013

Pozn. 3

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 13445-2:2009

Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály

EN 13445-2:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2009)

 

EN 13445-2:2009/A1:2012

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.12.2012)

 

EN 13445-2:2009/A2:2012

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.12.2012)

CEN

EN 13445-3:2009

Netopené tlakové nádoby – Část 3: Konstrukce a výpočet

EN 13445-3:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2009)

 

EN 13445-3:2009/A1:2012

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.12.2012)

 

EN 13445-3:2009/A2:2013

Pozn. 3

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 13445-4:2009

Netopené tlakové nádoby – Část 4: Výroba

EN 13445-4:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2009)

 

EN 13445-4:2009/A1:2011

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(3.8.2012)

 

EN 13445-4:2009/A2:2014

Pozn. 3

31.10.2014

CEN

EN 13445-5:2009

Netopené tlakové nádoby – Část 5: Kontrola a zkoušení

EN 13445-5:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2009)

 

EN 13445-5:2009/A2:2011

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(3.8.2012)

 

EN 13445-5:2009/A1:2011

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(3.8.2012)

 

EN 13445-5:2009/A3:2011

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(3.8.2012)

 

EN 13445-5:2009/A4:2013

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.1.2014)

CEN

EN 13445-6:2009

Netopené tlakové nádoby – Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem

EN 13445-6:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2009)

CEN

EN 13445-8:2009

Netopené tlakové nádoby – Část 8: Doplňující požadavky na nádoby z hliníku a jeho slitin

EN 13445-8:2006

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2009)

CEN

EN 13458-1:2002

Kryogenické nádoby – Stabilní vakuově izolované nádoby – Část 1: Základní požadavky

 

 

CEN

EN 13458-2:2002

Kryogenické nádoby – Stabilní vakuově izolované nádoby – Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

 

 

 

EN 13458-2:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 13458-3:2003

Kryogenické nádoby – Stabilní vakuově izolované nádoby – Část 3: Provozní požadavky

 

 

 

EN 13458-3:2003/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.12.2005)

CEN

EN 13480-1:2012

Kovová průmyslová potrubí – Část 1: Všeobecně

EN 13480-1:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2012)

CEN

EN 13480-2:2012

Kovová průmyslová potrubí – Část 2: Materiály

EN 13480-2:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2012)

 

EN 13480-2:2012/A1:2013

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.2.2014)

CEN

EN 13480-3:2012

Kovová průmyslová potrubí – Část 3: Konstrukce a výpočet

EN 13480-3:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2012)

CEN

EN 13480-4:2012

Kovová průmyslová potrubí – Část 4: Výroba a montáž

EN 13480-4:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2012)

 

EN 13480-4:2012/A1:2013

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.2.2014)

CEN

EN 13480-5:2012

Kovová průmyslová potrubí – Část 5: Kontrola a zkoušení

EN 13480-5:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2012)

 

EN 13480-5:2012/A1:2013

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.2.2014)

CEN

EN 13480-6:2012

Kovová průmyslová potrubí – Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi

EN 13480-6:2004

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2012)

CEN

EN 13480-8:2012

Kovová průmyslová potrubí – Část 8: Doplňující požadavky na potrubí z hliníku a hliníkových slitin

EN 13480-8:2007

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2012)

 

EN 13480-8:2012/A1:2014

Pozn. 3

30.11.2014

CEN

EN 13547:2013

Průmyslové armatury – Kulové kohouty ze slitin mědi

 

 

CEN

EN ISO 13585:2012

Tvrdé pájení – Kvalifikační zkouka pájení a páječe (ISO 13585:2012)

EN 13133:2000

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2012)

CEN

EN 13611:2007+A2:2011

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv – Všeobecné požadavky

EN 13611:2007

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(3.8.2012)

CEN

EN 13648-1:2008

Kryogenické nádoby – Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku – Část 1: Pojistné ventily pro provoz s nízkými teplotami

EN 13648-1:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.5.2009)

CEN

EN 13648-2:2002

Kryogenické nádoby – Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku – Část 2: Pojistné membrány pro provoz s nízkými teplotami

 

 

CEN

EN 13648-3:2002

Kryogenické nádoby – Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku – Část 3: Stanovení požadovaného výtoku – Kapacita a dimenzování

 

 

CEN

EN 13709:2010

Průmyslové armatury – Ocelové uzavírací ventily a zpětné ventily

EN 13709:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(3.8.2012)

CEN

EN 13789:2010

Průmyslové armatury – Litinové uzavírací ventily

EN 13789:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(3.8.2012)

CEN

EN 13831:2007

Uzavřené expanzní nádoby s vestavěnou membránou pro instalaci ve vodě

 

 

CEN

EN 13835:2012

Slévárenství – Austenitické litiny

EN 13835:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.7.2012)

CEN

EN 13923:2005

Sklolaminátové vinuté tlakové nádoby – Materiál, konstrukce, výroba a zkoušení

 

 

CEN

EN 14071:2004

Pojistné ventily pro zásobníky na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) – Příslušenství

 

 

CEN

EN 14129:2014

Zařízení a přísluenství na LPG – Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG

EN 14129:2004

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 14197-1:2003

Kryogenické nádoby – Stabilní nevakuově izolované nádoby – Část 1: Základní požadavky

 

 

CEN

EN 14197-2:2003

Kryogenické nádoby – Stabilní nevakuově izolované nádoby – Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

 

 

 

EN 14197-2:2003/A1:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.2.2007)

 

EN 14197-2:2003/AC:2006

 

 

CEN

EN 14197-3:2004

Kryogenické nádoby – Stabilní nevakuově izolované nádoby – Část 3: Provozní požadavky

 

 

 

EN 14197-3:2004/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.12.2005)

 

EN 14197-3:2004/AC:2004

 

 

CEN

EN 14222:2003

Válcové kotle z korozivzdorné oceli

 

 

CEN

EN 14276-1:2006+A1:2011

Tlaková zařízení pro chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Část 1: Nádoby – Všeobecné požadavky

EN 14276-1:2006

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(9.9.2011)

CEN

EN 14276-2:2007+A1:2011

Tlaková zařízení pro chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Část 2: Potrubí – Všeobecné požadavky

EN 14276-2:2007

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(9.9.2011)

CEN

EN 14341:2006

Průmyslové armatury – Zpětné armatury z oceli

 

 

CEN

EN 14359:2006+A1:2010

Plynem plněné akumulátory pro energetické aplikace

EN 14359:2006

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(3.8.2012)

CEN

EN 14382:2005+A1:2009

Zabezpečovací zařízení pro regulační stanice a regulační zařízení – Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně

EN 14382:2005

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2009)

 

EN 14382:2005+A1:2009/AC:2009

 

 

CEN

EN 14394:2005+A1:2008

Kotle pro ústřední vytápění – Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem, s jmenovitým tepelným výkonem do 10 MW a nejvyšší provozní teplotou 110 oC

 

 

CEN

EN 14570:2014

Zařízení a přísluenství na LPG – Vybavení nadzemních a podzemních nádrí na LPG

EN 14570:2005

Pozn. 2.1

31.10.2014

CEN

EN 14585-1:2006

Soupravy kovových vlnitých hadic pro tlakové účely – Část 1: Požadavky

 

 

CEN

EN 14917:2009+A1:2012

Kovové vlnovce na dilataci tlakových spojů

EN 14917:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2012)

CEN

EN 15001-1:2009

Zásobování plynem – Plynovody s provozním tlakem, vyšším než 0,5 bar pro průmyslové instalace a s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové instalace – Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu

 

 

CEN

EN ISO 15493:2003

Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace – Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) – Specifikace pro součásti a systém – Metrické řady (ISO 15493:2003)

 

 

CEN

EN ISO 15494:2003

Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace – Polybuten (PB), polyethylen (PE) a polypropylen (PP) – Specifikace pro součásti a systém – Metrické řady (ISO 15494:2003)

 

 

CEN

EN ISO 15613:2004

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na základě předvýrobní zkoušky svařování (ISO 15613:2004)

 

 

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu (ISO 15614-1:2004)

 

 

 

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.8.2008)

 

EN ISO 15614-1:2004/A2:2012

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.8.2012)

CEN

EN ISO 15614-2:2005

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 2: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin (ISO 15614-2:2005)

 

 

 

EN ISO 15614-2:2005/AC:2009

 

 

CEN

EN ISO 15614-4:2005

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 4: Oprava hliníkových odlitků svařováním (ISO 15614-4:2005)

 

 

 

EN ISO 15614-4:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN ISO 15614-5:2004

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 5: Obloukové svařování titanu, zirkonu a jejich slitin (ISO 15614-5:2004)

 

 

CEN

EN ISO 15614-6:2006

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkoušky postupu svařování – Část 6: Obloukové a plamenové svařování mědi a jejich slitin (ISO 15614-6:2006)

 

 

CEN

EN ISO 15614-7:2007

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 7: Navařování (ISO 15614-7:2007)

 

 

CEN

EN ISO 15614-8:2002

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí (ISO 15614-8:2002)

 

 

CEN

EN ISO 15614-11:2002

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 11: Elektronové a laserové svařování (ISO 15614-11:2002)

 

 

CEN

EN ISO 15620:2000

Svařování – Třecí svařování kovových materiálů (ISO 15620:2000)

 

 

CEN

EN 15776:2011

Netopené tlakové nádoby – Doplňující poadavky na konstrukci a výrobu tlakových nádob a jejich části ze edé litiny s taností rovnou nebo mení ne 15 %

 

 

CEN

EN ISO 16135:2006

Průmyslové armatury – Kulové ventily z termoplastů (ISO 16135:2006)

 

 

CEN

EN ISO 16136:2006

Průmyslové armatury – Klapka z termoplastů (ISO 16136:2006)

 

 

CEN

EN ISO 16137:2006

Průmyslové armatury – Zpětné armatury z termoplastů (ISO 16137:2006)

 

 

CEN

EN ISO 16138:2006

Průmyslové armatury – Membránové armatury z termoplastů (ISO 16138:2006)

 

 

CEN

EN ISO 16139:2006

Průmyslové armatury – Šoupátka z termoplastů (ISO 16139:2006)

 

 

CEN

EN ISO 21787:2006

Průmyslové armatury – Uzavírací ventily z termoplastů (ISO 21787:2006)

 

 

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené evropskou normalizační organizací. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1:

Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.2:

Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.3:

Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u těch výrobků nebo služeb, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u výrobků nebo služeb, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od evropských normalizačních organizací, nebo od národních normalizačních orgánů, jejichž seznam je zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s článkem 27 nařízení (EU) č. 1025/2012 (2).

Evropské normalizační organizace přijímají normy v angličtině (CEN a CENELEC rovněž zveřejňují normy ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy norem do všech ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Odkazy na korigenda „.../AC:YYYY“ se zveřejňují pouze pro informaci. Korigendem se z textu normy odstraňují překlepy, gramatické a podobné chyby, přičemž korigendum se může vztahovat na jednu, nebo více jazykových verzí (anglickou, francouzskou a/nebo německou) normy přijaté evropskou normalizační organizací.

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Evropská komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách a jiných evropských normách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropské normalizační organizace:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25500811; fax + 32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25190868; fax + 32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Francie; Tel. + 33 492944200; fax + 33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.


Top