Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XG0726(01)

Oznámení určené osobám a subjektům, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2014/145/SZBP ve znění rozhodnutí Rady 2014/499/SZBP a nařízením Rady (EU) č. 269/2014, prováděným prováděcím nařízením Rady (EU) č. 810/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

OJ C 244, 26.7.2014, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 244/4


Oznámení určené osobám a subjektům, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2014/145/SZBP ve znění rozhodnutí Rady 2014/499/SZBP a nařízením Rady (EU) č. 269/2014, prováděným prováděcím nařízením Rady (EU) č. 810/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

2014/C 244/04

a subjektům, které jsou uvedeny v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP (1) ve znění rozhodnutí Rady 2014/499/SZBP (2) a v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (3), prováděného prováděcím nařízením Rady (EU) č. 810/2014 (4), o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, se dávají na vědomí následující informace.

Rada Evropské unie rozhodla, že osoby a subjekty uvedené ve výše zmíněných přílohách by měly být zařazeny na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2014/145/SZBP a nařízením Rady (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Důvody určení těchto osob a subjektů jsou uvedeny v příslušných položkách jednotlivých příloh.

Dotčené osoby a subjekty se upozorňují, že mohou požádat příslušné orgány daného členského státu (členských států) uvedené na internetových stránkách obsažených v příloze II nařízení Rady (EU) č. 269/2014 o povolení použít zmrazené finanční prostředky na základní potřeby nebo konkrétní platby (viz článek 4 uvedeného nařízení).

Dotčené osoby a subjekty mohou zaslat Radě žádost včetně podpůrných dokumentů, aby rozhodnutí o jejich zařazení na výše uvedený seznam bylo znovu zváženo, a to do 22. srpna 2014 na tuto adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu.

Veškeré doručené připomínky budou vzaty v úvahu při pravidelném přezkumu seznamu určených osob a subjektů prováděném Radou v souladu se čl. 6 třetím pododstavcem rozhodnutí 2014/145/SZBP a čl. 14. odst. 4 nařízení (EU) č. 269/2014.

Dotčené osoby a subjekty se rovněž upozorňují, že mají možnost rozhodnutí Rady napadnout u Tribunálu Evropské unie v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 275 druhém pododstavci a čl. 263 čtvrtém a šestém pododstavci Smlouvy o fungování Evropské unie.


(1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 221, 25.7.2014, s. 15.

(3)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.

(4)  Úř. věst. L 221, 25.7.2014, s. 1.


Top