Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XG1220(01)

Oznámení pro osoby, na něž se vztahují omezující opatření stanovená v rozhodnutí Rady 2011/72/SZBP a v nařízení Rady (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku

OJ C 373, 20.12.2013, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 373/20


Oznámení pro osoby, na něž se vztahují omezující opatření stanovená v rozhodnutí Rady 2011/72/SZBP a v nařízení Rady (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku

2013/C 373/07

RADA EVROPSKÉ UNIE

Osobám, které jsou uvedeny v příloze rozhodnutí Rady 2011/72/SZBP (1) a v příloze I nařízení Rady (EU) č. 101/2011 (2) o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku, se dávají na vědomí následující informace.

Rada má v úmyslu pozměnit odůvodnění v případě osob uvedených na seznamu v příloze rozhodnutí Rady 2000/72/SZBP a v příloze I nařízení Rady (EU) č. 101/2011, s výjimkou čísel 1, 4, 5, 25 a 46, takto:

„Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány pro spoluúčast při zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčast na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí osoby, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčast při nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.“

Rada má v úmyslu pozměnit odůvodnění v případě osob uvedených v bodě 1 přílohy rozhodnutí Rady 2011/72/SZBP a přílohy I nařízení Rady (EU) č. 101/2011 takto:

„Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány pro zpronevěru veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí osoby, čímž státní správě vznikla škoda, a nezákonné ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob“.

Dotčené osoby mohou do 7. ledna 2014 Radě zaslat připomínky včetně podpůrných dokumentů na tuto adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Rada veškeré obdržené připomínky zohlední v souladu s článkem 5 rozhodnutí 2011/72/SZBP a čl. 12 odst. 4 nařízení (EU) č. 101/2011 při pravidelném přezkumu.


(1)  Úř. věst. L 28, 2.2.2011, s. 62.

(2)  Úř. věst. L 31, 5.2.2011, s. 1.


Top