EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XC1012(02)

Zveřejnění žádosti o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

OJ C 296, 12.10.2013, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.10.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 296/11


Zveřejnění žádosti o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

2013/C 296/06

Tímto zveřejněním se přiznává právo podat proti žádosti o změnu námitku podle článku 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 (1).

ŽÁDOST O ZMĚNU

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin  (2)

ŽÁDOST O ZMĚNU PODLE ČLÁNKU 9

„HOŘICKÉ TRUBIČKY“

č. ES: CZ-PGI-0105-0365-08.07.2011

CHZO ( X ) CHOP ( )

1.   Položka specifikace produktu, jíž se změna týká

Název produktu

Popis produktu

Zeměpisná oblast

Důkaz původu

Metoda produkce

Souvislost

Označování

Vnitrostátní požadavky

Jiná [uveďte]

2.   Druh změny (změn)

Změna jednotného dokumentu nebo přehledu

Změna specifikace zapsaného CHOP nebo CHZO, k němuž nebyl zveřejněn jednotný dokument ani přehled

Změna specifikace, která nevyžaduje změnu zveřejněného jednotného dokumentu (čl. 9 odst. 3 nařízení (ES) č. 510/2006)

Dočasná změna specifikace vyplývající z uložení závazných hygienických nebo rostlinolékařských opatření ze strany veřejných orgánů (čl. 9 odst. 4 nařízení (ES) č. 510/2006)

3.   Změna (změny)

1.

Označení mouky jako „pšeničná pečivárenská hladká mouka“ neodpovídá oficiálnímu označení druhu používané mouky. Je třeba vypustit slovo „pečivárenská“, které se dříve tradičně užívalo, ale jde o jistý archaismus, neodpovídající současnému označování. Správně je „pšeničná hladká mouka“.

2.

Název „tukovočokoládová poleva“ neodpovídá současné legislativě. Správně je „kakaová cukrářská poleva“.

3.

Používaný tuk pro výrobu náplně – ve specifikaci je uvedeno „ztužený rostlinný tuk“. S ohledem na výsledky výzkumu a zásady zdravé výživy se od používání ztužených tuků upouští. Měla by tedy být v popisu surovin uvedena varianta „ztužený nebo neztužený rostlinný tuk“.

4.

Z důvodu změny legislativy je třeba upravit označení aromat, označení „přírodně identické aroma“ nelze podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1334/2008) užívat. Použitý výraz „přírodní nebo přírodně identické aroma“ je třeba nahradit výrazem „aroma“.

5.

Z důvodu opomenutí nebyly vyjmenovány všechny druhy Hořických trubiček, které se tradičně dlouhodobě vyrábějí. Věta „Hořické trubičky se vyrábějí v několika druzích – plněné, plněné polomáčené, plněné celomáčené, sypané, sypané polomáčené a sypané celomáčené“ je doplněna na „Hořické trubičky se vyrábějí v několika druzích – plněné, plněné polomáčené, plněné celomáčené, sypané, sypané polomáčené a sypané celomáčené, sypané plněné, sypané plněné polomáčené, sypané plněné celomáčené“.

6.

Plněné trubičky – při úpravách textů žádosti došlo k vypuštění nevhodně formulované věty „Záměnou či přidáním dalších surovin vnikají Hořické trubičky jiných příchutí či druhů.“ V dalších úpravách pak už nedopatřením nedošlo ke konkretizaci dalších surovin a druhů trubiček a zůstaly vyjmenované jen základní suroviny na přípravu náplně. Zbyl jen neurčitý náznak ve větě „Plněné Hořické trubičky jsou plněny sladkým našlehaným tukovým krémem polotuhé konzistence v různých příchutích.“ Vzhledem k potřebě snadnější a jednoznačnější orientace je třeba konkrétní druhy dalších surovin doplnit. Doplněná věta zní „Záměnou či přidáním dalších surovin – suché skořápkové plody, čokoláda, káva, citrónový prášek, skořice, sušená syrovátka, sušený jogurt, sušená smetana, sušené máslo, vláknina, melasa, beta-glukan, emulgátory, škrob, fruktóza a zahušťovadla, vznikají Hořické trubičky ostatních typů.“

7.

V bodě 4.5 specifikace upravujeme druhou větu v druhém odstavci části „Proces máčení v kakaové cukrářské polevě“ takto: „Naplněné nebo prosypané Hořické trubičky jsou ručně vloženy do speciálních máčecích roštů, pomocí nichž jsou máčeny v polevě.“ Vypouští se tedy požadavek, aby máčecí rošty byly vyrobeny z nerezu, a to s ohledem na skutečnost, že v současné době jsou již dostupné i jiné zdravotně nezávadné materiály pro výrobu roštů, jež vykazují lepší vlastnosti zejména s ohledem na nižší hmotnost a s tím související snazší manipulaci s rošty.

8.

V návaznosti na výše uvedené změny bylo příslušně upraveno i schéma (diagram) výrobního procesu v bodě 4.5 specifikace.

http://isdv.upv.cz/portal/pls/porta0l/portlets.ops.det?popk=158&plang=cs

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin  (3)

„HOŘICKÉ TRUBIČKY“

č. ES: CZ-PGI-0105-0365-08.07.2011

CHZO ( X ) CHOP ( )

1.   Název

„Hořické trubičky“

2.   Členský stát nebo třetí země

Česká Republika

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny

3.1   Druh produktu

Skupina 2.4:

Pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

3.2   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1

Trubičky o délce 5–19 cm, vnitřním průměru 10–20 mm, stáčené z jedné 0,9–1,2 mm silné oplatky, světle béžové barvy, oplatkové vůně a chuti, křupavé textury, s hladkým povrchem a jemnými póry.

Hořické trubičky se vyrábějí v několika druzích – plněné, plněné polomáčené, plněné celomáčené, sypané, sypané polomáčené a sypané celomáčené, sypané plněné, sypané plněné polomáčené, sypané plněné celomáčené.

Sypané Hořické trubičky jsou stočené ze dvou, případně z jedné a půl oplatky, pomazané rozpuštěným máslem s příměsí včelího medu a prosypané směsí cukru, strouhaných skořápkových plodů, skořice, vanilky nebo vanilínu, případně kakaa.

Plněné Hořické trubičky jsou plněny sladkým našlehaným tukovým krémem polotuhé konzistence v následujících chuťových variantách nebo příchutích:

kakaové, čokoládové, kávové, s obsahem suchých skořápkových plodů, nugátové, skořicové, jogurtové, smetanové, vanilkové, vaječný likér, citrónové nebo další ovocné příchutě.

Jednotlivé varianty či příchutě lze mezi sebou kombinovat.

3.3   Suroviny (pouze u zpracovaných produktů)

Výrobní suroviny pro výrobu oplatek jsou pšeničná hladká mouka, sušené mléko, rostlinný olej, sušené vaječné žloutky, cukr a voda.

Sypané Hořické trubičky jsou pomazané rozpuštěným máslem s příměsí včelího medu a prosypané směsí cukru, strouhaných skořápkových plodů, skořice, vanilky nebo vanilínu, případně kakaa.

Základními surovinami pro výrobu náplně plněných Hořických trubiček jsou ztužený nebo neztužený rostlinný tuk, cukr nebo fruktóza nebo náhradní sladidlo, kakao, sušené mléko, sójová mouka, vanilín nebo vanilka, aroma. Záměnou či přidáním dalších surovin – suché skořápkové plody, čokoláda, káva, citrónový prášek, skořice, sušená syrovátka, sušený jogurt, sušená smetana, sušené máslo, vláknina, melasa, beta-glukan, emulgátory, škrob, fruktóza a zahušťovadla, vznikají Hořické trubičky ostatních typů.

K úpravě na polomáčené nebo celomáčené Hořické trubičky se užívá kakaová cukrářská poleva.

3.4   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu)

Nepoužije se

3.5   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit v označené zeměpisné oblasti

Výroba těsta, pečení, stáčení, plnění i máčení Hořických trubiček musí probíhat přímo u výrobce. Je to nutné jednak z důvodu výrobního postupu, jednak z důvodu zachování kvality, hygieny a také lepší sledovatelnosti výrobku.

Z odměřených surovin se připraví tekuté těsto, které se přelije do zásobníku pečícího stroje. Pečení oplatek je prováděno na elektricky vytápěných poloautomatických karuselech při teplotě 150–160 °C. Po upečení se oplatky nechávají přirozeně uležet a následně se ručně stáčejí pomocí válečkového tvořítka na teplé plotýnce. Plněné Hořické trubičky se potom plní z uvedených surovin připraveným našlehaným tukovým krémem na plničce. Suroviny jsou voleny variantně podle zvolené příchuti trubiček. Sypané Hořické trubičky se stáčí ze dvou, případně z jedné a půl oplatky, prosypané směsí cukru, strouhaných ořechů, případně mandlí, skořice, vanilky, případně vanilínu a kakaa (podle druhu) a před prosypáním se promažou rozpuštěným máslem s příměsí včelího medu. Polomáčené Hořické trubičky se potom z jedné či obou stran máčejí v kakaové cukrářské polevě. Lze též vyrábět Hořické trubičky celomáčené. Naplněné nebo prosypané Hořické trubičky jsou ručně vloženy do speciálních máčecích roštů, pomocí nichž jsou máčeny v polevě.

3.6   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd.

Hořické trubičky jsou křehké (mohly by se tedy při převozu od výrobce do místa balení polámat) a snadno absorbují vlhkost. Proto z důvodu zachování kvality a lepší sledovatelnosti výrobku musí balení probíhat přímo u výrobce. Koncoví prodejci mohou prodávat hořické trubičky nebalené.

3.7   Zvláštní pravidla pro označování

Označení „Hořické trubičky“ musí být na obalu výrobku provedeno dominantně na čelní straně.

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti

Obce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hořice (Bašnice, Bílsko u Hořic, Boháňka, Borek, Bříšťany, Cerekvice nad Bystřicí, Červená Třemešná, Dobrá Voda u Hořic, Holovousy, Hořice, Chomutice, Jeřice, Lískovice, Lukavec u Hořic, Miletín, Milovice u Hořic, Nevrátice, Ostroměř, Petrovičky, Podhorní Újezd a Vojice, Rašín, Rohoznice, Sobčice, Staré Smrkovice, Sukorady, Tetín, Třebnouševes, Úhlejov, Vřesník).

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

5.1   Specifičnost zeměpisné oblasti

První historické zmínky o výrobě Hořických trubiček ve vymezené zeměpisné oblasti se datují rokem 1812, kdy se v rodině paní Líčkové začaly pro rodinné oslavy, ale i jako příležitostné dary, vyrábět sladké trubičky. Rodinnou recepturu výroby zdokonalil Karel Kofránek, cukrář, který se do rodiny přiženil. Na jeho vynález – elektrický přístroj na výrobu oplatek – byl roku 1898 udělen patent. V té době již byly Hořické trubičky vyráběny komerčně a byly dokonce vyváženy do Německa, Anglie, Francie, Turecka, Ameriky a Šanghaje. Získaly také řadu diplomů a ocenění na domácích i zahraničních výstavách. Po znárodnění v roce 1949 byly Hořické trubičky do roku 1962 vyráběny ve Fejtově továrně, poté postupně pod hlavičkou několika národních podniků. Po obnovení tržního hospodářství navázali na tradici výroby Hořických trubiček ve vymezeném území členové Sdružení výrobců Hořických trubiček. Po nutné modernizaci výroby jsou však nadále dodržovány tradiční receptury a postupy výroby.

Pro svou jedinečnost bylo označení Hořické trubičky v roce 1994 zapsáno v České republice jako označení původu pod č. 159.

5.2   Specifičnost produktu

Na charakteru Hořických trubiček se kromě historické receptury podílí rovněž specifické vlastnosti mouky (má tzv. slabý lepek) a místní vody (nízce mineralizovaná, měkká, ze 100 m hlubokých vrtů). Vlivem těchto vlastností lze dosáhnout charakteristických vlastností oplatky – její výjimečné tloušťky, pórovitosti, křupavé textury, křehkosti a zároveň možnosti stočení korpusu do trubičky.

Vzhledem k nerovnoměrné tloušťce upečeného korpusu vyžaduje ruční stáčení vývin takového tlaku na tvořítko, který zajistí konstantní průměr trubiček a který je charakteristickým rukopisem pracovníka stáčení.

5.3   Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a jakostí nebo vlastnostmi produktu (u CHOP) nebo specifickou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu (u CHZO)

Výrobci tohoto sdružení prokazatelně vycházejí při výrobě z historických pramenů. Při zpracování surovin dodržují receptury korespondující s tradicí výroby v Hořicích. Došlo k pokračování tradice předáním poznatků a zkušeností z výroby jak dřívějších zaměstnanců firem či podniků, tak i rodinných příslušníků do nově vznikajících subjektů.

Nejvíce proslavené jsou Hořické trubičky sypané pomazané rozpuštěným máslem s příměsí medu a prosypané charakteristickou směsí. Receptura i výrobní proces včetně ručního stáčení se od doby Karla Kofránka nezměnily.

Odkaz na zveřejnění specifikace

(Ustanovení čl. 5 odst. 7 nařízení (ES) č. 510/2006 (4))

Úplné znění specifikace je k dispozici na této internetové adrese:

http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ops.det?popk=158&plang=cs


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12. Nahrazeno nařízením (EU) č. 1151/2012.

(3)  Nahrazeno nařízením (EU) č. 1151/2012.

(4)  Viz poznámka pod čarou 3.


Top