Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CA0557

Věc C-557/11: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 25. října 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Naczelny Sąd Administracyjny — Polsko) — Maria Kozak v. Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie ( „DPH — Směrnice 2006/112/ES — Články 306 až 310 — Zvláštní režim pro cestovní kanceláře — Přepravní služba poskytnutá cestovní kanceláří jednající vlastním jménem — Pojem jediné poskytnutí služby — Článek 98 — Snížená sazba DPH“ )

OJ C 399, 22.12.2012, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 399/7


Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 25. října 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Naczelny Sąd Administracyjny — Polsko) — Maria Kozak v. Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

(Věc C-557/11) (1)

(DPH - Směrnice 2006/112/ES - Články 306 až 310 - Zvláštní režim pro cestovní kanceláře - Přepravní služba poskytnutá cestovní kanceláří jednající vlastním jménem - Pojem jediné poskytnutí služby - Článek 98 - Snížená sazba DPH)

2012/C 399/11

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Maria Kozak

Žalovaný: Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Naczelny Sąd Administracyjny — Výklad článků 306 až 310, jakož i článku 98 ve spojení s bodem 5 přílohy III směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, (Úř. věst. L 347, s. 1) — Oblast působnosti zvláštního režimu zdanění cestovních kanceláří — Odmítnutí použít sníženou sazbu DPH, použitelnou na služby přepravy, na přepravní službu provedenou cestovní kanceláří jednající vlastním jménem v rámci poskytování komplexní turistické služby — Kvalifikace jediného poskytnutí služby

Výrok

Články 306 až 310 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musejí být vykládány v tom smyslu, že pokud cestovní kancelář v rámci služby v oblasti cestovního ruchu poskytované cestujícímu proti úhradě paušální ceny, zdaněné podle těchto ustanovení, poskytne tomuto cestujícímu vlastní přepravní službu, která tvoří jedno z dílčích plnění této služby v oblasti cestovního ruchu, podléhá toto poskytnutí služby obecnému režimu daně z přidané hodnoty, zejména pokud jde o sazbu daně, a nikoli zvláštnímu režimu daně z přidané hodnoty použitelnému na plnění uskutečňovaná cestovními kancelářemi. Pokud členské státy v souladu s článkem 98 této směrnice stanovily sníženou sazbu daně z přidané hodnoty v oblasti přepravních služeb, použije se na uvedené poskytnutí služby tato snížená sazba.


(1)  Úř. věst. C 25, 28.1.2012.


Top