Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/336/12

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6704 – REWE Touristik GmbH/Ferid NASR/EXIM Holding SA) Text s významem pro EHP

OJ C 336, 6.11.2012, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.11.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 336/21


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.6704 – REWE Touristik GmbH/Ferid NASR/EXIM Holding SA)

(Text s významem pro EHP)

2012/C 336/12

1.

Komise dne 24. října 2012 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 a na základě postoupení podle čl. 4 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik REWE Touristik GmbH (Německo) patřící do skupiny REWE a podnikatel Ferid NASR (Česká republika) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování nákupem akcií společnou kontrolu nad podnikem EXIM Holding SA (Česká republika).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku REWE Touristik: německá společnost s ručením omezeným, jež je součástí cestovní a turistické divize skupiny REWE. Uvedená skupina působí prostřednictvím samostatné odnože také v maloobchodu s potravinami a jiným zbožím,

Ferida NASRA: fyzická osoba podnikající v oblasti cestovního ruchu, držitel podílu v tuniské cestovní kanceláři, jež v Tunisku nabízí služby související s cestováním,

podniku EXIM Holding: česká akciová společnost, nad níž v současné době vykonává výhradní kontrolu Ferid Nasr jakožto majitel 100 % jejích akcií. Společnost je dodavatelem cestovních služeb, zejména leteckých zájezdů do blízkých i vzdálených destinací. V České republice provozuje 41 cestovních kanceláří, na Slovensku šestnáct. EXIM drží přímý kapitálový podíl ve čtyřech společnostech, které se pod názvem EXIM TOURS a/nebo Kartago věnují prodeji turistických zájezdů a cestovních služeb.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6704 – REWE Touristik GmbH/Ferid NASR/EXIM Holding SA na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).


Top