Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AE1852

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se nástrojů pro sdílení rizika pro členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi KOM(2011) 655 v konečném znění – 2011/0283 (COD)

OJ C 43, 15.2.2012, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 43/13


Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se nástrojů pro sdílení rizika pro členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi

KOM(2011) 655 v konečném znění – 2011/0283 (COD)

2012/C 43/03

Hlavní zpravodaj: pan SMYTH

Dne 8. listopadu 2011 se Rada, v souladu s článkem 177 Smlouvy o fungování Evropské unie, rozhodla konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci

návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se nástrojů pro sdílení rizika pro členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi

KOM(2011) 655 v konečném znění – 2011/0283 (COD).

Předsednictvo Evropského hospodářského a sociálního výboru pověřilo dne 25. října 2011 specializovanou sekci Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost přípravou podkladů na toto téma.

Vzhledem k naléhavé povaze práce Evropský hospodářský a sociální výbor jmenoval pana SMYTHE hlavním zpravodajem na 476. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 7. a 8. prosince 2011 (jednání dne 8. prosince 2011), a přijal následující stanovisko 128 hlasy pro, 7 členů se zdrželo hlasování.

1.   Závěry a doporučení

1.1

EHSV bere na vědomí návrh Komise na změnu článků 14 a 36 nařízení (ES) č. 1083/2006, která na jedné straně umožní, aby byl nástroj pro sdílení rizika řízen v rámci nepřímého centralizovaného řízení a na druhé straně to, aby se členským státům, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi, umožnilo přispět částí svých přídělů v rámci cílů politiky soudržnosti, konkrétně cíle Konvergence a cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, na poskytování a přidělování kapitálu na úvěry a záruky vydávané pro realizátory projektů a jiné veřejné a soukromé partnery, přímo či nepřímo, ze strany EIB nebo jiných mezinárodních finančních institucí. Navrhovaná úprava nezmění výši maximálních částek finančních prostředků stanovených v operačních programech na programové období 2007–2013.

1.2

EHSV s tímto návrhem souhlasí.

2.   Odůvodnění

2.1

Tento návrh usnadní schvalování úvěrů na jednu nebo více priorit operačního programu poskytovaných podle článku 36 nařízení (ES) č. 1083/2006 ze strany EIB nebo jiných finančních institucí v době, kdy v důsledku snižování veřejného i soukromého dluhu států a finančních institucí členských států by takové úvěry nebyly dostupné.

2.2

Výbor souhlasí s tím, že je zásadně nutné podporovat projekty a hospodářskou obnovu, a proto podporuje výše uvedený návrh.

V Bruselu dne 8. prosince 2011.

předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru

Staffan NILSSON


Top