Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC1118(09)

Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) Text s významem pro EHP

OJ C 338, 18.11.2011, p. 67–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 338/67


Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)

(Text s významem pro EHP)

2011/C 338/04

Odkaz na číslo státní podpory

SA.33644 (11/X)

Členský stát

Německo

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

DEUTSCHLAND

Čl. 107 odst. 3 písm. a), Čl. 107 odst. 3 písm. c), Oblasti, které nemají nárok na podporu, Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

siehe Dokument „Bewilligungsbehörden“

Název opatření podpory

6.

Energieforschungsprogramm „Forschung für eine umweltschonenende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung“

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Bundesanzeiger 134 vom 6. September 2011, Seite 3109

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

1.9.2011-31.12.2014

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 2 236,40 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

25 %

20 %

Podpora na studie technické proveditelnosti (článek 32)

75 %

Základní výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. a))

100 %

Průmyslový výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. b))

50 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

 

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/energie,did=427698.html

 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/B/bekanntmachung-6-energieforschungsprogramm,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf

Odkaz na číslo státní podpory

SA.33658 (11/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

RGE 37/2011

Název regionu (podle NUTS)

COMUNIDAD VALENCIANA

Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

C/ AMADEO DE SABOYA No 2, 46010 VALENCIA

http://www.agricultura.gva.es/

Název opatření podpory

Subvención en materia de Calidad Avícola y Alimentación Animal

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Resolución de 20 de julio de 2011, de la consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se

concede una subvención en materia de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la Comunidad Valenciana

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

20.7.2011-1.11.2011

Dotyčná hospodářská odvětví

Chov drůbeže

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 0,02 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora na poradenské služby a podpůrné služby v oblasti inovací (článek 36)

15 000 EUR

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=9e450d80-6b7c-4da3-ae39-a2f434f1d2e4&groupId=16

Odkaz na číslo státní podpory

SA.33660 (11/X)

Členský stát

Itálie

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

DIREZIONE CENTRALE LAVORO FORMAZIONE COMMERCIO E PARI OPPORTUNITA'

VIA S.FRANCESCO 37 TRIESTE (sede SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI della DIREZIONE CENTRALE LAVORO)

www.regione.fvg.it

Název opatření podpory

AVVISO DI PROCEDURA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI PROGETTI FORMATIVI AZIENDALI (Legge 236/93 art. 9 commi 3 e 7) — stanziamenti nazionali 2011

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

LEGGE 236 DEL 19 LUGLIO 1993 art. 9 commi 3 e 7

Decreto n. 2803/LAVFOR.FP/2011 del 1.8.2011

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

25.8.2011-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 2,75 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Specifické vzdělávání (čl. 38 odst. 1)

25 %

20 %

Obecné vzdělávání (čl. 38 odst. 2)

60 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://arpebur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2011/08/10/32

bollettino ufficiale della regione numero 32 del 10 agosto 2011

Odkaz na číslo státní podpory

SA.33666 (11/X)

Členský stát

Slovensko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

www.mhsr.sk

Název opatření podpory

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

13.9.2011-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 5,49 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

ERDF – Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast schválený rozhodnutím Komisie Európskych spoločenstiev č. K (2007)5940 zo dňa 28.11.2007, upravené rozhodnutím Komisie Európskych spoločenstiev

č. K (2010)6168 zo dňa 15.9.2010, kód CCI 2007SK161PO002. – EUR 14,00 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Režim podpory

50 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

https://portal.justice.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Stiahnut.aspx?IdOvSubor=1723

Odkaz na číslo státní podpory

SA.33668 (11/X)

Členský stát

Dánsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

DANMARK

Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Poskytovatel podpory

Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredagde 40

1260 København K

www.fi.dk/dsf

Název opatření podpory

Forsknings- og Innovation platforme (Strategic Platforms for Innovation and Research)

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Lov om forskningsrådgivning mv. jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 6. september 2010 og Lov om teknologi og innovation, jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 13. august 2008

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

1.11.2011-31.12.2016

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

DKK 75,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Základní výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. a))

60 %

Průmyslový výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. b))

50 %

60 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.fi.dk/dsf/spir


Top