EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC0720(03)

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (přepracování) Text s významem pro EHP (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

OJ C 214, 20.7.2011, p. 54–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 214/54


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (přepracování)

(Text s významem pro EHP)

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

2011/C 214/02

ESO (1)

Odkaz a název harmonizované normy

(a referenční dokument)

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

Poznámka 1

CEN

EN ISO 3381:2011

Železniční aplikace – Akustika – Měření hluku uvnitř kolejových vozidel (ISO 3381:2005)

 

 

CEN

EN 12080:2007+A1:2010

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Valivá ložiska

 

 

CEN

EN 12081:2007+A1:2010

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Plastická maziva

 

 

CEN

EN 12082:2007+A1:2010

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Zkouška výkonnosti

 

 

CEN

EN 12663-1:2010

Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na karoserie železničních vozidel - Část 1: Lokomotivy a osobní vozy (a alternativní metoda pro nákladní vozy)

 

 

CEN

EN 12663-2:2010

Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na skříně železničních vozidel - Část 2: Nákladní vozidla

 

 

CEN

EN 13103:2009+A1:2010

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nepoháněné nápravy - Metody konstrukce

 

 

CEN

EN 13104:2009+A1:2010

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Poháněné nápravy - Metody konstrukce

 

 

CEN

EN 13230-1:2009

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 1: Všeobecné požadavky

 

 

CEN

EN 13230-2:2009

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 2: Předpjaté monoblokové pražce

 

 

CEN

EN 13230-3:2009

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 3: Dvoublokové železobetonové pražce

 

 

CEN

EN 13230-4:2009

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce

 

 

CEN

EN 13260:2009+A1:2010

Železniční aplikace – Dvojkolí a podvozky – Dvojkolí - Požadavky na výrobek

 

 

CEN

EN 13261:2009+A1:2010

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy - Požadavky na výrobek

 

 

CEN

EN 13262:2004+A2:2011

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Požadavky na výrobek

 

 

CEN

EN 13674-1:2011

Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 1: Vignolovy železniční kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a větší

 

 

CEN

EN 13674-2:2006+A1:2010

Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 2: Kolejnice pro výhybky a výhybkové konstrukce, používané ve spojení s Vignolovými železničními kolejnicemi 46 kg/m a těžšími

 

 

CEN

EN 13674-3:2006+A1:2010

Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 3: Vodicí kolejnice

 

 

CEN

EN 13715:2006+A1:2010

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Profil jízdní plochy

 

 

CEN

EN 13749:2011

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Metoda specifikace konstrukčních požadavků na rámy podvozků

 

 

CEN

EN 13803-1:2010

Železniční aplikace - Kolej - Parametry návrhu polohy koleje - Kolej o rozchodu 1 435 mm a větším - Část 1: Širá trať

 

 

CEN

EN 13803-2:2006+A1:2009

Železniční aplikace - Kolej - Návrhové parametry směru koleje - Kolej rozchodu 1 435 mm a většího - Část 2: Výhybky a výhybkové konstrukce a porovnatelné situace návrhu polohy s náhlými změnami křivosti

 

 

CEN

EN 13848-5:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 5: Hodnocení kvality geometrie

 

 

CEN

EN 13979-1:2003+A2:2011

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Celistvá kola - Postup technického schvalování - Část 1: Kovaná a válcovaná kola

EN 13979-1:2003+A1:2009

Pozn. 2.1

30.9.2011

CEN

EN 14033-1:2011

Železniční aplikace – Kolej – Kolejové stroje pro stavbu a údržbu – Část 1: Technické požadavky na jízdu

 

 

CEN

EN 14067-4:2005+A1:2009

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 4: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku na otevřené trati

 

 

CEN

EN 14067-5:2006+A1:2010

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 5: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku v tunelech

 

 

CEN

EN 14067-6:2010

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 6: Požadavky a zkušební postupy pro hodnocení bočního větru

 

 

CEN

EN 14531-6:2009

Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných a zpomalovacích vzdáleností a brzdění do zastavení - Část 6: Postupné výpočty pro ucelené jednotky nebo samostatná vozidla

 

 

CEN

EN 14587-2:2009

Železniční aplikace - Kolej - Odtavovací stykové svařování kolejnic - Část 2: Nové kolejnice třídy R220, R260, R260Mn a R350HT svařované mimo stabilní svařovnu

 

 

CEN

EN 14601:2005+A1:2010

Železniční aplikace - Přímé a úhlové kohouty brzdového potrubí a potrubí hlavního vzduchojemu

 

 

CEN

EN 14813-1:2006+A1:2010

Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 1: Parametry pohodlí

 

 

CEN

EN 14813-2:2006+A1:2010

Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 2: Typové zkoušky

 

 

CEN

EN 14865-1:2009+A1:2010

Železniční aplikace - Maziva ložiskových skříní - Část 1: Metoda zkoušení mazací schopnosti

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A2:2010

Železniční aplikace - Maziva nápravových ložiskových skříní - Část 2: Metoda zkoušení mechanické odolnosti do rychlosti vozidel až 200 km/h

 

 

CEN

EN 15020:2006+A1:2010

Železniční aplikace - Nouzové spřáhlo - Požadavky na provedení, specifická geometrie rozhraní, metody zkoušení

 

 

CEN

EN 15227:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Požadavky na deformační vlastnosti skříní železničních vozidel

 

 

CEN

EN 15273-2:2009

Železniční aplikace - Profily - Část 2: Profily pro železniční vozidla

 

 

CEN

EN 15273-3:2009

Železniční aplikace - Profily - Část 3: Profily pro infrastrukturu

 

 

CEN

EN 15302:2008+A1:2010

Železnièní aplikace - Metoda stanovení ekvivalentní konicity

 

 

CEN

EN 15313:2010

Železniční aplikace - Provozní požadavky na dvojkolí během užívání - Údržba dvojkolí za provozu a po demontáži z vozidla

 

 

CEN

EN 15355:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Brzdění - Rozváděče a vypínače brzdy

 

 

CEN

EN 15427:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Řízení procesu tření ve vztahu kolo/kolejnice - Mazání okolků

 

 

CEN

EN 15437-1:2009

Železniční aplikace - Monitorování stavu nápravových skříní - Rozhraní a požadavky na konstrukci - Část 1: Zařízení koleje a nápravová skříň kolejových vozidel

 

 

CEN

EN 15461:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Emise hluku - Charakterizace dynamických vlastností traťových úseků podle měření hluku při průjezdu

 

 

CEN

EN 15551:2009+A1:2010

Železniční aplikace - Nákladní vagóny - Nárazníky

 

 

CEN

EN 15566:2009+A1:2010

Železniční aplikace – Železniční vozidla – Tažné zařízení a šroubovka

 

 

CEN

EN 15594:2009

Železniční aplikace - Kolej - Opravy kolejí svařováním elektrickým obloukem

 

 

CEN

EN 15610:2009

Železniční aplikace - Hluk - Měření drsnosti koleje ve vztahu k hluku od odvalování

 

 

CEN

EN 15611:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Brzdění - Rergulační ventily

EN 15611:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2011)

CEN

EN 15612:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Brzdění - Ventil potrubního urychlovače

EN 15612:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2011)

CEN

EN 15624:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Brzdění - Přestavovače prázdný - ložený

EN 15624:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2011)

CEN

EN 15625:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Brzdění - Automatická snímací zařízení proměnlivého ložení

EN 15625:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2011)

CEN

EN 15663:2009

Železniční aplikace - Definice referenčních hmotností vozidla

 

 

EN 15663:2009/AC:2010

 

 

CEN

EN 15686:2010

Železniční aplikace - Zkoušení za účelem schválení provozních vlastností železničních vozidel s kompenzačním zařízením pro nedostatek převýšení a/nebo vozidel určených pro provoz s nedostatkem převýšení větším, než udává EN

 

 

CEN

EN 15687:2010

Železniční aplikace - Zkoušení za účelem schválení provozních vlastností nákladních vozidel se statickým zatížením nápravy od 225 kN do 250 kN

 

 

CEN

EN 15723:2010

Železniční aplikace - Zavírací a zajišťovací zařízení k ochraně nákladu proti vlivům okolního prostředí - Požadavky na životnost, provozuschopnost, označování, údržbu, recyklaci

 

 

CEN

EN 15734-1:2010

Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků - Část 1: Požadavky a definice

 

 

CEN

EN 15734-2:2010

Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků - Část 2: Zkušební metody

 

 

CEN

EN 15746-1:2010

Železniční aplikace - Kolej - Stroje s možností pohybu po silnici a koleji a jejich přípojná zařízení - Část 1: Technické požadavky pro jízdu a práci

 

 

CEN

EN 15746-2:2010

Železniční aplikace - Kolej - Stroje pohybující se po koleji i silnici a připojená zařízení - Část 2: Všeobecné požadavky na bezpečnost

 

 

CEN

EN 15806:2010

Železniční aplikace - Brzdění - Statické zkoušení brzd

 

 

CEN

EN 15807:2011

Železniční aplikace - Pneumatické polospojky

 

 

CEN

EN 15827:2011

Železniční aplikace - podvozky a poháněcí ústrojí

 

 

CEN

EN 15892:2011

Železniční aplikace - Emise hluku - Měření hluku uvnitř kabiny řidiče

 

 

Cenelec

EN 50122-1:2011

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost a uzemňování - Část 1: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

 

 

Cenelec

EN 50122-2:2010

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost a uzemňování - Část 2: Ochrany před účinky bludných proudů způsobených DC trakčními soustavami

 

 

Cenelec

EN 50122-3:2010

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost a uzemňování - Část 3: Vzájemná interakce AD a DC trakčních systémů

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2001

Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení

 

 

EN 50124-1:2001/A1:2003

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.10.2006)

EN 50124-1:2001/A2:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.5.2008)

EN 50124-1:2001/AC:2010

 

 

EN 50124-1:2001/AC:2007

 

 

Cenelec

EN 50124-2:2001

Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím

 

 

EN 50124-2:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-1:1999

Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - část 1: Zařízení drážních vozidel

 

 

EN 50125-1:1999/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-2:2002

Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 2: Pevná elektrická zařízení

 

 

EN 50125-2:2002/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-3:2003

Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: Návěstní a telekomunikační zařízení

 

 

EN 50125-3:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50126-1:1999

Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti a bezpečnosti (RAMS) – Část 1: Základní požadavky a generický proces

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2010

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2006

 

 

Cenelec

EN 50129:2003

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Zabezpečovací elektronické systémy

 

 

EN 50129:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50151:2003

Drážní zařízení - Pevné instalace - Elektrická trakce - Zvláštní požadavky pro kompozitní izolátory

 

 

EN 50151:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50155:2007

Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel

 

 

EN 50155:2007/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50159:2010

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech

EN 50159-1:2001

+ EN 50159-2:2001

Pozn. 2.1

1.9.2013

Cenelec

EN 50159-1:2001

Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Část 1: Komunikace v uzavřených přenosových zabezpečovacích systémech

 

 

EN 50159-1:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50159-2:2001

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Část 2: Komunikace v otevřených přenosových zabezpečovacích systémech

 

 

EN 50159-2:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50163:2004

Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav

 

 

EN 50163:2004/A1:2007

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.3.2010)

EN 50163:2004/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50238:2003

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků

 

 

EN 50238:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50388:2005

Drážní zařízení - Napájení a drážní vozidla - Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením (napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability

 

 

EN 50388:2005/AC:2010

 

 

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené Evropskou organizací pro normalizaci. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1:

Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

Pozn. 2.2:

Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

Pozn. 2.3:

Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se zásadními požadavky směrnice u těch produktů, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se zásadními požadavky směrnice u produktů, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu (sloupec 3) proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od Evropských organizací pro normalizaci nebo od národních orgánů pro normalizaci. Jejich seznam je v příloze směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES (2) , ve znění směrnice 98/48/ES (3).

Evropské normalizační organizace přijímají harmonizované normy v angličtině (CEN a Cenelec rovněž zveřejňují normy ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy harmonizovaných norem do všech ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech jazycích Společenství.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropské organizace pro normalizaci:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË; tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË; tel. +32 25190868; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, France; Tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18.


Top