Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC0415(10)

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení Text s významem pro EHP (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

OJ C 118, 15.4.2011, p. 35–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 118/35


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení

(Text s významem pro EHP)

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

2011/C 118/02

Následující seznam obsahuje odkazy na harmonizované normy pro tlaková zařízení a harmonizované podpůrné normy pro materiály používané při výrobě tlakových zařízení. V případě harmonizované podpůrné normy pro materiály je předpoklad shody se základními požadavky na bezpečnost omezen na technické údaje materiálů, které jsou v normě obsaženy, a nepředpokládá přiměřenost materiálu pro určité zařízení. Technické údaje uvedené v normě pro materiály se proto musejí posoudit z hlediska konstrukčních požadavků pro toto určité zařízení, aby se ověřilo, že jsou splněny základní požadavky směrnice o tlakových zařízeních na bezpečnost.

ESO (1)

Odkaz a název harmonizované normy

(a referenční dokument)

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

Poznámka 1

CEN

EN 3-8:2006

Přenosné hasicí přístroje – Část 8: Konstrukce, odolnost proti tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s maximálním dovoleným tlakem 30 bar nebo nižším

 

 

EN 3-8:2006/AC:2007

 

 

CEN

EN 19:2002

Průmyslové armatury - Značení kovových armatur

 

 

CEN

EN 267:2009

Hořáky na kapalná paliva s automatickým řízením s ventilátorem

 

 

CEN

EN 287-1:2004

Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli

 

 

EN 287-1:2004/A2:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(30.9.2006)

EN 287-1:2004/AC:2004

 

 

CEN

EN 334:2005+A1:2009

Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 100 barů včetně

EN 334:2005

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.7.2009)

CEN

EN 378-2:2008+A1:2009

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace

EN 378-2:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(28.12.2009)

CEN

EN 473:2008

Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace NDT pracovníků – Všeobecné zásady

EN 473:2000

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2008)

CEN

EN 593:2009

Průmyslové armatury - Kovové uzavírací motýlové klapky

EN 593:2004

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2009)

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

CEN

EN 764-5:2002

Tlaková zařízení - Část 5: Dokumenty kontroly materiálů a shoda s materiálovou specifikací

 

 

CEN

EN 764-7:2002

Tlaková zařízení - Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení

 

 

EN 764-7:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 1057:2006+A1:2010

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení

EN 1057:2006

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.8.2010)

CEN

EN 1092-1:2007

Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 1: Příruby z oceli

 

 

CEN

EN 1092-3:2003

Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 3: Příruby ze slitin mědi

 

 

EN 1092-3:2003/AC:2007

 

 

CEN

EN 1092-4:2002

Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 4: Příruby ze slitin hliníku

 

 

CEN

EN 1171:2002

Průmyslové armatury - Litinová šoupátka

 

 

CEN

EN 1252-1:1998

Kryogenické nádoby - Materiály - Část 1: Požadavky na houževnatost při teplotách pod -80°C

 

 

EN 1252-1:1998/AC:1998

 

 

CEN

EN 1252-2:2001

Kryogenické nádoby - Materiály - Část 2: Požadavky na houževnatost při teplotách mezi -80 °C a -20 °C

 

 

CEN

EN 1349:2009

Regulační armatury - Ocelová šoupátka

EN 1349:2000

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.5.2010)

CEN

EN 1515-4:2009

Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 4: Volba šroubů a matic pro zařízení podléhající Směrnici pro tlaková zařízení 97/23/EC

 

 

CEN

EN 1562:1997

Slévárenství - Temperované litiny

 

 

EN 1562:1997/A1:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.12.2006)

CEN

EN 1563:1997

Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

 

 

EN 1563:1997/A1:2002

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(30.11.2002)

EN 1563:1997/A2:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.1.2006)

CEN

EN 1564:1997

Slévárenství – Isotermicky kalené litiny s kuličkovým grafitem

 

 

EN 1564:1997/A1:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.7.2006)

CEN

EN 1591-1:2001+A1:2009

Příruby a přírubové spoje – Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů – Část 1: Výpočtová metoda

EN 1591-1:2001

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2009)

EN 1591-1:2001+A1:2009/AC:2010

 

 

CEN

EN 1626:2008

Kryogenické nádoby - Uzavírací armatury pro provoz s nízkými teplotami

EN 1626:1999

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.5.2009)

CEN

EN 1653:1997

Měď a slitiny mědi – Desky, plechy a kotouče pro bojlery, tlakové nádoby a zásobníky teplé vody

 

 

EN 1653:1997/A1:2000

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.2.2001)

CEN

EN 1759-3:2003

Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením Class - Část 3: Příruby ze slitin mědi

 

 

EN 1759-3:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN 1759-4:2003

Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením Class - Část 4: Příruby ze slitin hliníku

 

 

CEN

EN 1797:2001

Kryogenické nádoby - Kompatibilita plynu s materiálem

EN 1797-1:1998

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2002)

CEN

EN 1866:2005

Pojízdné hasicí přístroje

 

 

CEN

EN 1983:2006

Průmyslové armatury – Ocelové kulové kohouty

 

 

CEN

EN 1984:2010

Průmyslové armatury - Ocelová šoupátka

EN 1984:2000

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN ISO 4126-1:2004

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily

(ISO 4126-1:2004)

 

 

EN ISO 4126-1:2004/AC:2006

 

 

CEN

EN ISO 4126-3:2006

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 3: Kombinace pojistných ventilů s bezpečnostním zařízením s průtržnými membránami

(ISO 4126-3:2006)

 

 

CEN

EN ISO 4126-4:2004

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 4: Pojistné ventily s pomocným řízením

(ISO 4126-4:2004)

 

 

CEN

EN ISO 4126-5:2004

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS)

(ISO 4126-5:2004)

 

 

EN ISO 4126-5:2004/AC:2008

 

 

CEN

EN ISO 9606-2:2004

Svařování - Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 2: Hliník a jeho slitiny

(ISO 9606-2:2004)

 

 

CEN

EN ISO 9606-3:1999

Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 3: Měď a slitiny mědi

(ISO 9606-3:1999)

 

 

CEN

EN ISO 9606-4:1999

Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 4: Nikl a slitiny niklu

(ISO 9606-4:1999)

 

 

CEN

EN ISO 9606-5:2000

Svařování - Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu

(ISO 9606-5:2000)

 

 

CEN

EN 10028-1:2007+A1:2009

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 1: Všeobecné požadavky

EN 10028-1:2007

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.10.2009)

EN 10028-1:2007+A1:2009/AC:2009

 

 

CEN

EN 10028-2:2009

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení – Část 2: Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty

EN 10028-2:2003

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2009)

CEN

EN 10028-3:2009

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení – Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané

EN 10028-3:2003

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2009)

CEN

EN 10028-4:2009

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení – Část 4: Oceli legované niklem se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

EN 10028-4:2003

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2009)

CEN

EN 10028-5:2009

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení – Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli, termomechanicky válcované

EN 10028-5:2003

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2009)

CEN

EN 10028-6:2009

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení – Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné

EN 10028-6:2003

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2009)

CEN

EN 10028-7:2007

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 7: Korozivzdorné oceli

EN 10028-7:2000

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2008)

CEN

EN 10204:2004

Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly

 

 

CEN

EN 10213:2007

Ocelové odlitky pro tlakové nádoby

EN 10213-3:1995

EN 10213-4:1995

EN 10213-2:1995

EN 10213-1:1995

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.5.2008)

EN 10213:2007/AC:2008

 

 

CEN

EN 10216-1:2002

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě

 

 

EN 10216-1:2002/A1:2004

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(30.9.2004)

CEN

EN 10216-2:2002+A2:2007

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

EN 10216-2:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(29.2.2008)

CEN

EN 10216-3:2002

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 3: Trubky z legovaných jemnozrnných ocelí

 

 

EN 10216-3:2002/A1:2004

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(30.9.2004)

CEN

EN 10216-4:2002

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

 

 

EN 10216-4:2002/A1:2004

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(30.9.2004)

CEN

EN 10216-5:2004

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 5: Trubky z korozivzdorných ocelí

 

 

EN 10216-5:2004/AC:2008

 

 

CEN

EN 10217-1:2002

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě

 

 

EN 10217-1:2002/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.7.2005)

CEN

EN 10217-2:2002

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

 

 

EN 10217-2:2002/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.7.2005)

CEN

EN 10217-3:2002

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 3: Trubky z jemnozrnných legovaných ocelí

 

 

EN 10217-3:2002/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.7.2005)

CEN

EN 10217-4:2002

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

 

 

EN 10217-4:2002/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.7.2005)

CEN

EN 10217-5:2002

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

 

 

EN 10217-5:2002/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.7.2005)

CEN

EN 10217-6:2002

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

 

 

EN 10217-6:2002/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.7.2005)

CEN

EN 10217-7:2005

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí

 

 

CEN

EN 10222-1:1998

Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky pro volné výkovky

 

 

EN 10222-1:1998/A1:2002

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.10.2002)

CEN

EN 10222-2:1999

Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení - Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro použití při vyšších teplotách

 

 

EN 10222-2:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10222-3:1998

Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení - Část 3: Niklové oceli se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách

 

 

CEN

EN 10222-4:1998

Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení - Část 4: Svařitelné jemnozrnné oceli s vyšší mezí kluzu

 

 

EN 10222-4:1998/A1:2001

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.1.2002)

CEN

EN 10222-5:1999

Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení - Část 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli

 

 

EN 10222-5:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10253-2:2007

Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 2: Nelegované a feritické oceli se stanovením požadavků ptro kontrolu

 

 

CEN

EN 10253-4:2008

Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 4: Tvářené austenitické a austeniticko-feritické oceli se stanovením požadavků na kontrolu

 

 

EN 10253-4:2008/AC:2009

 

 

CEN

EN 10269:1999

Oceli a niklové slitiny na upevňovací prvky pro použití při zvýšených a/nebo nízkých teplotách

 

 

EN 10269:1999/A1:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.10.2006)

EN 10269:1999/A1:2006/AC:2008

 

 

CEN

EN 10272:2007

Tyče z korozivzdorných ocelí pro tlakové nádoby a zařízení

EN 10272:2000

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2008)

CEN

EN 10273:2007

Tyče válcované za tepla ze svařitelných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách pro tlakové účely

EN 10273:2000

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2008)

CEN

EN 10305-4:2003

Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 4: Bezešvé trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy

 

 

CEN

EN 10305-6:2005

Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 6: Svařované trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické energetické systémy

 

 

CEN

EN ISO 10931:2005

Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polyvinylidenfluorid (PVDF) - Specifikace pro součásti a systém

(ISO 10931:2005)

 

 

CEN

EN 12178:2003

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Hladinoznaky - Požadavky, zkoušení a značení

 

 

CEN

EN 12263:1998

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní spínací zařízení k omezování tlaku - Požadavky a zkoušky

 

 

CEN

EN 12266-1:2003

Průmyslové armatury - Zkoušení armatur - Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky

 

 

CEN

EN 12284:2003

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Ventily - Požadavky, zkoušení a značení

 

 

CEN

EN 12288:2010

Průmyslové armatury - Šoupátka ze slitin mědi

EN 12288:2003

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 12334:2001

Průmyslové armatury - Zpětné armatury z litiny

 

 

EN 12334:2001/A1:2004

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.2.2005)

EN 12334:2001/AC:2002

 

 

CEN

EN 12392:2000

Hliník a slitiny hliníku - Tvářené výrobky - Zvláštní požadavky na výrobky určené na výrobu tlakových zařízení

 

 

CEN

EN 12420:1999

Měď a slitiny mědi - Výkovky

 

 

CEN

EN 12434:2000

Kryogenické nádoby - Kryogenické ohebné hadice

 

 

EN 12434:2000/AC:2001

 

 

CEN

EN 12451:1999

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro výměníky tepla

 

 

CEN

EN 12452:1999

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé válcované, žebrované, pro výměníky tepla

 

 

CEN

EN 12516-1:2005

Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur

 

 

EN 12516-1:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 12516-2:2004

Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 2: Metoda výpočtu pro ocelové pláště armatur

 

 

CEN

EN 12516-3:2002

Armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 3: Experimentální metoda

 

 

EN 12516-3:2002/AC:2003

 

 

CEN

EN 12516-4:2008

Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 4: Metoda výpočtu pro pláště armatur z kovových materiálů jiných než ocel

 

 

CEN

EN 12542:2010

Zařízení a příslušenství na LPG - Stabilní svařované ocelové sériově vyráběné nadzemní válcové zásobníky pro skladování LPG o objemu nejvýše 13 m3 - Návrh a výroba

EN 12542:2002

EN 14075:2002

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 12735-1:2010

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro klimatizaci a chlazení - Část 1: Trubky pro potrubní systémy

EN 12735-1:2001

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 12735-2:2010

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro klimatizaci a chlazení - Část 2: Trubky pro zařízení

EN 12735-2:2001

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 12778:2002

Nádobí - Tlakové hrnce pro domácí použití

 

 

EN 12778:2002/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.12.2005)

EN 12778:2002/AC:2003

 

 

CEN

EN 12952-1:2001

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky

 

 

CEN

EN 12952-2:2001

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem

 

 

CEN

EN 12952-3:2001

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem

 

 

CEN

EN 12952-5:2001

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

 

 

CEN

EN 12952-6:2002

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 6: Kontrola při výrobě; dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

 

 

CEN

EN 12952-7:2002

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 7: Požadavky na výstroj kotle

 

 

CEN

EN 12952-8:2002

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva

 

 

CEN

EN 12952-9:2002

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 9: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na prášková paliva

 

 

CEN

EN 12952-10:2002

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 10: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

 

 

CEN

EN 12952-11:2007

Válcové kotle - Část 11: Požadavky na zabezpečovací a řídicí systémy kotle a příslušenství

 

 

CEN

EN 12952-14:2004

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 14: Požadavky na spalinové soustavy DENOX, využívající kapalný čpavek a čpavkové vody

 

 

CEN

EN 12952-16:2002

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 16: Požadavky na soustavy pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva

 

 

CEN

EN 12953-1:2002

Válcové kotle - Část 1: Všeobecné požadavky

 

 

CEN

EN 12953-2:2002

Válcové kotle - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem

 

 

CEN

EN 12953-3:2002

Válcové kotle - Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem

 

 

CEN

EN 12953-4:2002

Válcové kotle - Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

 

 

CEN

EN 12953-5:2002

Válcové kotle - Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

 

 

CEN

EN 12953-6:2002

Válcové kotle - Část 6: Požadavky na výstroj kotle

 

 

CEN

EN 12953-7:2002

Válcové kotle - Část 7: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na kapalná a plynná paliva

 

 

CEN

EN 12953-8:2001

Válcové kotle - Část 8: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

 

 

EN 12953-8:2001/AC:2002

 

 

CEN

EN 12953-9:2007

Válcové kotle - Část 9: Požadavky na zabezpečovací a řídicí systémy kotle a příslušenství

 

 

CEN

EN 12953-12:2003

Válcové kotle - Část 12: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na pevná paliva pro spalování na roštu

 

 

CEN

EN 13121-1:2003

Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 1: Výchozí materiály - Technické přejímací a podmínky

 

 

CEN

EN 13121-2:2003

Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 2: Sendvičové materiály - Chemická odolnost

 

 

CEN

EN 13133:2000

Tvrdé pájení - Zkouška páječe

 

 

CEN

EN 13134:2000

Tvrdé pájení - Zkouška postupu pájení

 

 

CEN

EN 13136:2001

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí - Výpočtové postupy

 

 

EN 13136:2001/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.12.2005)

CEN

EN 13175:2003+A2:2007

Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek pro zásobníky na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG)

EN 13175:2003

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2007)

CEN

EN 13348:2008

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro medicinální plyny nebo vakuum

EN 13348:2001

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(28.2.2009)

CEN

EN 13371:2001

Kryogenické nádoby - Spojky pro provoz při nízkých teplotách

 

 

CEN

EN 13397:2001

Průmyslové armatury - Membránové armatury z kovových materiálů

 

 

CEN

EN 13445-1:2009

Netopené tlakové nádoby - Část 1: Všeobecně

EN 13445-1:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2009)

CEN

EN 13445-2:2009

Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály

EN 13445-2:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2009)

CEN

EN 13445-3:2009

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

EN 13445-3:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2009)

CEN

EN 13445-4:2009

Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba

EN 13445-4:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2009)

CEN

EN 13445-5:2009

Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení

EN 13445-5:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2009)

CEN

EN 13445-6:2009

Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem

EN 13445-6:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2009)

CEN

EN 13445-8:2009

Netopené tlakové nádoby - Část 8: Doplňující požadavky na nádoby z hliníku a jeho slitin

EN 13445-8:2006

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2009)

CEN

EN 13458-1:2002

Kryogenické nádoby - Stabilní vakuově izolované nádoby - Část 1: Základní požadavky

 

 

CEN

EN 13458-2:2002

Kryogenické nádoby - Stabilní vakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

 

 

EN 13458-2:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 13458-3:2003

Kryogenické nádoby - Stabilní vakuově izolované nádoby - Část 3: Provozní požadavky

 

 

EN 13458-3:2003/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.12.2005)

CEN

EN 13480-1:2002

Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Všeobecně

 

 

EN 13480-1:2002/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.12.2005)

EN 13480-1:2002/A2:2008

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(30.11.2008)

CEN

EN 13480-2:2002

Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály

 

 

EN 13480-2:2002/A2:2010

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.5.2010)

EN 13480-2:2002/A1:2010

Pozn. 3

31.5.2011

CEN

EN 13480-3:2002

Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet

 

 

EN 13480-3:2002/A4:2010

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(30.11.2010)

EN 13480-3:2002/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.2.2006)

EN 13480-3:2002/A2:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.5.2007)

EN 13480-3:2002/A3:2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.7.2009)

CEN

EN 13480-4:2002

Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž

 

 

CEN

EN 13480-5:2002

Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení

 

 

CEN

EN 13480-6:2004

Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi

 

 

EN 13480-6:2004/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(30.6.2006)

CEN

EN 13480-8:2007

Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky na potrubí z hliníku a hliníkových slitin

 

 

CEN

EN 13611:2007

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Všeobecné požadavky

 

 

CEN

EN 13648-1:2008

Kryogenické nádoby - Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily pro provoz s nízkými teplotami

EN 13648-1:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.5.2009)

CEN

EN 13648-2:2002

Kryogenické nádoby - Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 2: Pojistné membrány pro provoz s nízkými teplotami

 

 

CEN

EN 13648-3:2002

Kryogenické nádoby - Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 3: Stanovení požadovaného výtoku - Kapacita a dimenzování

 

 

CEN

EN 13709:2010

Průmyslové armatury - Ocelové uzavírací ventily a zpětné ventily

EN 13709:2002

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 13789:2010

Průmyslové armatury - Litinové uzavírací ventily

EN 13789:2002

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 13799:2002

Měřidla obsahu pro zásobníky LPG

 

 

EN 13799:2002/AC:2007

 

 

CEN

EN 13831:2007

Uzavřené expanzní nádoby s vestavěnou membránou pro instalaci ve vodě

 

 

CEN

EN 13835:2002

Slévárenství - Austenitické litiny

 

 

EN 13835:2002/A1:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.12.2006)

CEN

EN 13923:2005

Sklolaminátové vinuté tlakové nádoby – Materiál, konstrukce, výroba a zkoušení

 

 

CEN

EN 14071:2004

Pojistné ventily pro zásobníky na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) - Příslušenství

 

 

CEN

EN 14129:2004

Pojistné ventily pro zásobníky na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG)

 

 

CEN

EN 14197-1:2003

Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuově izolované nádoby - Část 1: Základní požadavky

 

 

CEN

EN 14197-2:2003

Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

 

 

EN 14197-2:2003/A1:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.2.2007)

EN 14197-2:2003/AC:2006

 

 

CEN

EN 14197-3:2004

Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuově izolované nádoby - Část 3: Provozní požadavky

 

 

EN 14197-3:2004/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.12.2005)

EN 14197-3:2004/AC:2004

 

 

CEN

EN 14222:2003

Válcové kotle z korozivzdorné oceli

 

 

CEN

EN 14276-1:2006

Tlaková zařízení pro chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Část 1: Nádoby – Všeobecné požadavky

 

 

CEN

EN 14276-2:2007

Tlaková zařízení pro chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Část 2: Potrubí – Všeobecné požadavky

 

 

CEN

EN 14341:2006

Průmyslové armatury – Ocelové zpětné armatury

 

 

CEN

EN 14359:2006+A1:2010

Plynem plněné akumulátory pro energetické aplikace

EN 14359:2006

Pozn. 2.1

30.6.2011

CEN

EN 14382:2005+A1:2009

Zabezpečovací zařízení pro regulační stanice a regulační zařízení - Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně

EN 14382:2005

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2009)

EN 14382:2005+A1:2009/AC:2009

 

 

CEN

EN 14394:2005+A1:2008

Kotle pro ústřední vytápění - Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem, s jmenovitým tepelným výkonem do 10 MW a nejvyšší provozní teplotou 110 °C

 

 

CEN

EN 14570:2005

Příslušenství nadzemních a podzemních zásobníků pro skladování LPG

 

 

EN 14570:2005/A1:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.8.2006)

CEN

EN 14585-1:2006

Soupravy kovových vlnitých hadic pro tlakové účely – Část 1: Požadavky

 

 

CEN

EN 14917:2009

Kovové vlnovce na dilataci tlakových spojů

 

 

CEN

EN 15001-1:2009

Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem, vyšším než 0,5 bar pro průmyslové instalace a s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové instalace - Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu

 

 

CEN

EN ISO 15493:2003

Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Specifikace pro součásti a systém - Metrické řady

(ISO 15493:2003)

 

 

CEN

EN ISO 15494:2003

Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polybuten (PB), polyethylen (PE) a polypropylen (PP) - Specifikace pro součásti a systém - Metrické řady

(ISO 15494:2003)

 

 

CEN

EN ISO 15613:2004

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě předvýrobní zkoušky svařování

(ISO 15613:2004)

 

 

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu

(ISO 15614-1:2004)

 

 

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.8.2008)

CEN

EN ISO 15614-2:2005

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování – Část 2: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin

(ISO 15614-2:2005)

 

 

EN ISO 15614-2:2005/AC:2009

 

 

CEN

EN ISO 15614-4:2005

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování – Část 4: Oprava hliníkových odlitků svařováním

(ISO 15614-4:2005)

 

 

EN ISO 15614-4:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN ISO 15614-5:2004

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 5: Obloukové svařování titanu, zirkonu a jejich slitin

(ISO 15614-5:2004)

 

 

CEN

EN ISO 15614-6:2006

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkoušky postupu svařování - Část 6: Obloukové a plamenové svařování mědi a jejich slitin

(ISO 15614-6:2006)

 

 

CEN

EN ISO 15614-7:2007

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 7: Navařování

(ISO 15614-7:2007)

 

 

CEN

EN ISO 15614-8:2002

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí

(ISO 15614-8:2002)

 

 

CEN

EN ISO 15614-11:2002

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 11: Elektronové a laserové svařování

(ISO 15614-11:2002)

 

 

CEN

EN ISO 15620:2000

Svařování - Třecí svařování kovových materiálů

(ISO 15620:2000)

 

 

CEN

EN ISO 16135:2006

Průmyslové armatury - Kulové ventily z termoplastů

(ISO 16135:2006)

 

 

CEN

EN ISO 16136:2006

Průmyslové armatury - Klapka z termoplastů

(ISO 16136:2006)

 

 

CEN

EN ISO 16137:2006

Průmyslové armatury - Zpětné armatury z termoplastů

(ISO 16137:2006)

 

 

CEN

EN ISO 16138:2006

Průmyslové armatury - Membránové armatury z termoplastů

(ISO 16138:2006)

 

 

CEN

EN ISO 16139:2006

Průmyslové armatury - Šoupátka z termoplastů

(ISO 16139:2006)

 

 

CEN

EN ISO 21787:2006

Průmyslové armatury - Uzavírací ventily z termoplastů

(ISO 21787:2006)

 

 

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené Evropskou organizací pro normalizaci. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1:

Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

Pozn. 2.2:

Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

Pozn. 2.3:

Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se zásadními požadavky směrnice u těch produktů, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se zásadními požadavky směrnice u produktů, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu (sloupec 3) proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od Evropských organizací pro normalizaci nebo od národních orgánů pro normalizaci. Jejich seznam je v příloze směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES (2), ve znění směrnice 98/48/ES (3).

Evropské normalizační organizace přijímají harmonizované normy v angličtině (CEN a CENELEC rovněž zveřejňují normy ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy harmonizovaných norem do všech ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech jazycích Společenství.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropské organizace pro normalizaci:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu),

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel. +32 25190868; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu).

(2)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18.


Top