Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CB0199

Věc C-199/10: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 22. listopadu 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supremo Tribunal Administrativo — Portugalsko) — Secilpar — Sociedade Unipessoal SL v. Fazenda Pública ( „Článek 104 odst. 3 první pododstavec jednacího řádu — Články 56 ES a 58 ES — Zdanění dividend — Srážková daň — Vnitrostátní daňové právní předpisy stanovující osvobození dividend vyplácených společnostem usazeným v daném státě od daně“ )

OJ C 63, 26.2.2011, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 63/16


Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 22. listopadu 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supremo Tribunal Administrativo — Portugalsko) — Secilpar — Sociedade Unipessoal SL v. Fazenda Pública

(Věc C-199/10) (1)

(Článek 104 odst. 3 první pododstavec jednacího řádu - Články 56 ES a 58 ES - Zdanění dividend - Srážková daň - Vnitrostátní daňové právní předpisy stanovující osvobození dividend vyplácených společnostem usazeným v daném státě od daně)

2011/C 63/30

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Supremo Tribunal Administrativo

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Secilpar — Sociedade Unipessoal SL

Žalovaný: Fazenda Pública

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Supremo Tribunal Administrativo — Slučitelnost vnitrostátních daňových právních předpisů týkajících se zdanění dividend vyplácených společností-rezidentem společnosti-nerezidentu, která vlastní podíl nižší než 25 % na kapitálu vyplácející společnosti, s články 12 ES, 43 ES, 46 ES, 56 ES a čl. 58 odst. 3 ES (nyní články 18 SFEU, 49 SFEU, 63 SFEU a čl. 65 odst. 3 SFEU) a čl. 5 odst. 1 směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států (Úř. věst. L 225, s. 6; Zvl. vyd. 09/01, s. 147) — Zdanění srážkou ve výši 15 % stanovené ve smlouvě o zamezení dvojímu zdanění uzavřené mezi oběma dotčenými státy — Osvobození dividend vyplácených společnostem-rezidentům

Výrok

Články 56 ES a 58 ES musejí být vykládány v tom smyslu, že brání daňovému režimu vyplývajícímu ze smlouvy o zamezení dvojímu zdanění uzavřené mezi dvěma členskými státy, který stanoví srážku ve výši 15 % z dividend vyplácených společností usazenou v jednom členském státě společnosti usazené ve druhém členském státě, zatímco vnitrostátní právní úprava prvního členského státu osvobozuje od této srážky dividendy vyplácené společnosti-rezidentu. Jinak by tomu mohlo být pouze tehdy, pokud by srážková daň mohla být započtena na daň dlužnou v druhém členském státě do výše rozdílu v zacházení. Předkládajícímu soudu přísluší ověřit, zda k takové neutralizaci rozdílného zacházení dojde na základě použití všech ustanovení smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a předcházení daňovým únikům v oblasti daně z příjmu, uzavřené dne 26. října 1993 mezi Portugalskou republikou a Španělským královstvím.


(1)  Úř. věst. C 195, 17.7.2010.


Top