Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC0224(02)

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS Text s významem pro EHP (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

OJ C 59, 24.2.2011, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/1


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS

(Text s významem pro EHP)

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

2011/C 59/01

ESO (1)

Odkaz a název harmonizované normy

(a referenční dokument)

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

Poznámka 1

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu – Bezpečnostní požadavky a požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro skladování sypkých materiálů v silech, bunkrech, zásobnících a násypkách

EN 617:2001

Pozn. 2.1

30.6.2011

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Požadavky na bezpečnost a EMC požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci sypkých materiálů s výjimkou pevných pásových dopravníků

EN 618:2002

Pozn. 2.1

30.6.2011

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro mechanickou manipulaci manipulačních jednotek

EN 619:2002

Pozn. 2.1

30.4.2011

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál

EN 620:2002

Pozn. 2.1

30.6.2011

CEN

EN 1155:1997

Stavební kování – Elektricky poháněná zařízení na stavění otevření dveří – Požadavky a zkušební metody

 

 

CEN

EN 12015:2004

Elektromagnetická kompatibilita – Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky – Vyzařování

EN 12015:1998

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2006)

CEN

EN 12016:2004+A1:2008

Elektromagnetická kompatibilita – Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky – Odolnost

EN 12016:2004

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(28.12.2009)

CEN

EN 12895:2000

Manipulační vozíky – Elektromagnetická kompatibilita

 

 

CEN

EN 13241-1:2003

Vrata – Norma výrobku – Část 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti

 

 

CEN

EN 13309:2010

Stavební stroje – Elektromagnetická kompatibilita strojů s vlastním zdrojem energie

EN 13309:2000

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2011)

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení – Poháněná zařízení pro parkování motorových vozidel – Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu pro navrhování, výrobu, montáž a uvádění do provozu

EN 14010:2003

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 14982:2009

Zemědělské a lesnické stroje – Elektromagnetická kompatibilita – Zkušební metody a přejímací kritéria (ISO 14982:1998)

EN ISO 14982:1998

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(28.12.2009)

Cenelec

EN 50065-1:2001

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz – Část 1: Všeobecné požadavky, kmitočtová pásma a elektromagnetická rušení

EN 50065-1:1991

+ A1:1992

+ A2:1995

+ A3:1996

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.4.2003)

EN 50065-1:2001/A1:2010

Pozn. 3

1.10.2012

Cenelec

EN 50065-2-1:2003

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz – Část 2–1: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v prostorech obytných, obchodních a lehkého průmyslu

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.10.2004)

EN 50065-2-1:2003/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.7.2008)

EN 50065-2-1:2003/AC:2003

 

 

Cenelec

EN 50065-2-2:2003

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz – Část 2–2: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v průmyslovém prostředí

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.10.2004)

EN 50065-2-2:2003/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.7.2008)

EN 50065-2-2:2003/AC:2003

 

 

Cenelec

EN 50065-2-3:2003

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz – Část 2–3: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 3 kHz až 95 kHz a určených pro používání dodavateli a distributory elektrické energie

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.8.2004)

EN 50065-2-3:2003/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.7.2008)

EN 50065-2-3:2003/AC:2003

 

 

Cenelec

EN 50083-2:2006

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 2: Elektromagnetická kompatibilita pro součásti

EN 50083-2:2001

+ A1:2005

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.4.2009)

Cenelec

EN 50090-2-2:1996

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) – Část 2–2: Přehled systému – Všeobecné technické požadavky

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.10.1999)

EN 50090-2-2:1996/A2:2007

Pozn. 3

1.11.2011

EN 50090-2-2:1996/AC:1997

 

 

Cenelec

EN 50121-1:2006

Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 1: Všeobecně

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.7.2009)

EN 50121-1:2006/AC:2008

 

 

Cenelec

EN 50121-2:2006

Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.7.2009)

EN 50121-2:2006/AC:2008

 

 

Cenelec

EN 50121-3-1:2006

Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 3–1: Drážní vozidla – Vlak a celkové vozidlo

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.7.2009)

EN 50121-3-1:2006/AC:2008

 

 

Cenelec

EN 50121-3-2:2006

Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 3–2: Drážní vozidla – Zařízení

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.7.2009)

EN 50121-3-2:2006/AC:2008

 

 

Cenelec

EN 50121-4:2006

Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.7.2009)

EN 50121-4:2006/AC:2008

 

 

Cenelec

EN 50121-5:2006

Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.7.2009)

EN 50121-5:2006/AC:2008

 

 

Cenelec

EN 50130-4:1995

Poplachové systémy – Část 4: Elektromagnetická kompatibilita – Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, zabezpečovacích systémů a systémů přivolání pomoci

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.1.2001)

EN 50130-4:1995/A1:1998

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.1.2001)

EN 50130-4:1995/A2:2003

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.9.2007)

Cenelec

EN 50148:1995

Elektronické taxametry

BT(IT/NOT)12

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(15.12.1995)

Cenelec

EN 50240:2004

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Výrobková norma pro odporová svařovací zařízení

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.4.2007)

EN 50240:2004/AC:2005

 

 

Cenelec

EN 50263:1999

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Norma výrobku pro měřicí relé a ochranná zařízení

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.8.2002)

Cenelec

EN 50270:2006

Elektromagnetická kompatibilita – Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku

EN 50270:1999

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.6.2009)

Cenelec

EN 50293:2000

Elektromagnetická kompatibilita – Systémy silniční dopravní signalizace – Norma výrobku

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.4.2003)

Cenelec

EN 50295:1999

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Řídicí zařízení a přístroje pro vzájemné propojení – Propojení čidel ovládačů (AS-i)

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.12.1999)

Cenelec

EN 50370-1:2005

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Norma skupiny výrobku pro obráběcí a tvářecí stroje – Část 1: Emise

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.2.2008)

Cenelec

EN 50370-2:2003

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Norma skupiny výrobků pro obráběcí a tvářecí stroje – Část 2: Odolnost

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.11.2005)

Cenelec

EN 50412-2-1:2005

Komunikační zařízení a systémy pro silová vedení používané v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 1,6 MHz až 30 MHz – Část 2–1: Obytné, obchodní a průmyslové prostředí – Požadavky na odolnost

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.4.2008)

EN 50412-2-1:2005/AC:2009

 

 

Cenelec

EN 50428:2005

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Skupinová norma – Spínače a související příslušenství pro použití v elektronických systémech pro byty a budovy (HBES)

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.1.2008)

EN 50428:2005/A1:2007

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.10.2010)

EN 50428:2005/A2:2009

Pozn. 3

1.6.2012

Cenelec

EN 50470-1:2006

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) – Část 1: Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky – Měřicí vybavení (třídy přesnosti A, B a C)

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.5.2009)

Cenelec

EN 50490:2008

Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch – Technické požadavky na řízení pozemního leteckého osvětlení a monitorovací systém – Jednotky pro selektivní ovládání a monitorování jednotlivých světelných zdrojů

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

1.4.2011

Cenelec

EN 50491-5-1:2010

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) – Část 5–1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání pro EMC

EN 50090-2-2:1996

a její změny

Pozn. 2.1

1.4.2013

Cenelec

EN 50491-5-2:2010

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) – Část 5–2: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v prostředí obytném, obchodním a lehkého průmyslu

EN 50090-2-2:1996

a její změny

Pozn. 2.1

1.4.2013

Cenelec

EN 50491-5-3:2010

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) – Část 5–3: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v průmyslovém prostředí

EN 50090-2-2:1996

a její změny

Pozn. 2.1

1.4.2013

Cenelec

EN 50498:2010

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Elektronická zařízení pro dodatečnou montáž ve vozidlech – Norma skupiny výrobků

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.1

1.7.2013

Cenelec

EN 50512:2009

Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci – Zdokonalený obrazový systém řízení (A-VDGS)

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.1

 

Cenelec

EN 50529-1:2010

Normy EMC pro sítě – Část 1: Telekomunikační sítě po vedení používající telefonní vedení

 

 

Cenelec

EN 50529-2:2010

Normy EMC pro sítě – Část 2: Telekomunikační sítě po vedení používající koaxiální kabely

 

 

Cenelec

EN 55011:2007

Průmyslová, vědecká a lékařská (ISM) vysokofrekvenční zařízení – Charakteristiky elektromagnetického rušení – Meze a metody měření

CISPR 11:2003 (Modifikovaná) + A1:2004 (Modifikovaná)

EN 55011:1998

+ A1:1999

+ A2:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.11.2009)

EN 55011:2007/A2:2007

CISPR 11:2003/A2:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.11.2009)

Cenelec

EN 55011:2009

Průmyslová, vědecká a lékařská zařízení – Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení – Meze a metody měření

CISPR 11:2009 (Modifikovaná)

EN 55011:2007

a její změna

Pozn. 2.1

1.9.2012

EN 55011:2009/A1:2010

CISPR 11:2009/A1:2010

Pozn. 3

1.7.2013

Cenelec

EN 55012:2007

Vozidla, čluny a spalovací motory – Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení – Meze a metody měření pro ochranu přijímačů, které jsou mimo tato zařízení

CISPR 12:2007

EN 55012:2002

+ A1:2005

Datum ukončení platnosti

(1.9.2010)

EN 55012:2007/A1:2009

CISPR 12:2007/A1:2009

Pozn. 3

1.7.2012

EN 55012 platí pro poskytování předpokladu shody podle směrnice 2004/108/ES u těch vozidel, člunů a zařízení poháněných spalovacími motory, které nespadají do oblasti působnosti směrnic 95/54/ES, 97/24/ES, 2000/2/ES nebo 2004/104/ES.

Cenelec

EN 55013:2001

Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení – Charakteristiky rádiového rušení – Meze a metody měření

CISPR 13:2001 (Modifikovaná)

EN 55013:1990

+ A12:1994

+ A13:1996

+ A14:1999

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.9.2004)

EN 55013:2001/A1:2003

CISPR 13:2001/A1:2003

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.4.2006)

EN 55013:2001/A2:2006

CISPR 13:2001/A2:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.3.2009)

Cenelec

EN 55014-1:2006

Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje – Část 1: Emise

CISPR 14-1:2005

EN 55014-1:2000

+ A1:2001

+ A2:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.9.2009)

EN 55014-1:2006/A1:2009

CISPR 14-1:2005/A1:2008

Pozn. 3

1.5.2012

Cenelec

EN 55014-2:1997

Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje – Část 2: Odolnost – Norma skupiny výrobků

CISPR 14-2:1997

EN 55104:1995

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.1.2001)

EN 55014-2:1997/A1:2001

CISPR 14-2:1997/A1:2001

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.12.2004)

EN 55014-2:1997/A2:2008

CISPR 14-2:1997/A2:2008

Pozn. 3

1.9.2011

EN 55014-2:1997/AC:1997

 

 

Cenelec

EN 55022:1998

Zařízení informační techniky – Charakteristiky rádiového rušení – Meze a metody měření

CISPR 22:1997 (Modifikovaná)

EN 55022:1994

+ A1:1995

+ A2:1997

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.8.2007)

EN 55022:1998/A1:2000

CISPR 22:1997/A1:2000

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.10.2009)

EN 55022:1998/A2:2003

CISPR 22:1997/A2:2002

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.10.2009)

Každá z následujících čtyř norem stanoví předpoklad shody do 1.10.2011: EN 55022:1998, EN 55022:1998 + A1:2000, EN 55022:1998 + A2:2003, EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003

Cenelec

EN 55015:2006

Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením

CISPR 15:2005

EN 55015:2000

+ A1:2001

+ A2:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.9.2009)

EN 55015:2006/A1:2007

CISPR 15:2005/A1:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.5.2010)

EN 55015:2006/A2:2009

CISPR 15:2005/A2:2008

Pozn. 3

1.3.2012

Cenelec

EN 55020:2007

Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení – Charakteristiky odolnosti – Meze a metody měření

CISPR 20:2006

EN 55020:2002

+ A1:2003

+ A2:2005

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.12.2009)

Cenelec

EN 55022:2006

Zařízení informační techniky – Charakteristiky rádiového rušení – Meze a metody měření

CISPR 22:2005 (Modifikovaná)

EN 55022:1998

+ A1:2000

+ A2:2003

Pozn. 2.1

1.10.2011

EN 55022:2006/A1:2007

CISPR 22:2005/A1:2005

Pozn. 3

1.10.2011

Cenelec

EN 55024:1998

Zařízení informační techniky – Charakteristiky odolnosti – Meze a metody měření

CISPR 24:1997 (Modifikovaná)

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.7.2001)

EN 55024:1998/A1:2001

CISPR 24:1997/A1:2001

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.10.2004)

EN 55024:1998/A2:2003

CISPR 24:1997/A2:2002

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.12.2005)

Cenelec

EN 55103-1:1996

Elektromagnetická kompatibilita – Norma skupiny výrobků audio, video, audiovizuální přístroje a řídicí přístroje zábavního osvětlení pro profesionální užití – Část 1: Vyzařování

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.9.1999)

Cenelec

EN 55103-1:2009

Elektromagnetická kompatibilita – Norma skupiny výrobků audio, video, audiovizuální přístroje a řídicí přístroje zábavního osvětlení pro profesionální užití – Část 1: Vyzařování

EN 55103-1:1996

Pozn. 2.1

1.7.2012

Cenelec

EN 55103-2:1996

Elektromagnetická kompatibilita – Norma skupiny výrobků audio, video, audiovizuální přístroje a řídicí přístroje zábavního osvětlení pro profesionální užití – Část 2: Odolnost

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.9.1999)

Cenelec

EN 55103-2:2009

Elektromagnetická kompatibilita – Norma skupiny výrobků audio, video, audiovizuální přístroje a řídicí přístroje zábavního osvětlení pro profesionální užití – Část 2: Odolnost

EN 55103-2:1996

Pozn. 2.1

1.7.2012

Cenelec

EN 60034-1:2010

Točivé elektrické stroje – Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

IEC 60034-1:2010 (Modifikovaná)

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.1

1.10.2013

EN 60034-1:2010/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 60204-31:1998

Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 31: Zvláštní bezpečnostní a EMC požadavky na šicí stroje, jednotky a systémy

IEC 60204-31:1996 (Modifikovaná)

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.6.2002)

EN 60204-31:1998/AC:2000

 

 

Cenelec

EN 60439-1:1999

Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče

IEC 60439-1:1999

Datum ukončení platnosti EN 60439-1:1994

+ A11:1996

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.8.2002)

Cenelec

EN 60669-2-1:2004

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 2–1: Zvláštní požadavky – Elektronické spínače

IEC 60669-2-1:2002 (Modifikovaná)

EN 60669-2-1:2000

+ A2:2001

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.7.2009)

EN 60669-2-1:2004/A1:2009

IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Modifikovaná)

Pozn. 3

1.4.2012

EN 60669-2-1:2004/A12:2010

Pozn. 3

1.6.2013

EN 60669-2-1:2004/AC:2007

 

 

Cenelec

EN 60730-1:1995

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 60730-1:1993 (Modifikovaná)

 

 

EN 60730-1:1995/A11:1996

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.1.1998)

EN 60730-1:1995/A17:2000

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.10.2002)

EN 60730-1:1995/AC:1997

 

 

EN 60730-1:1995/AC:2007

 

 

Cenelec

EN 60730-1:2000

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 60730-1:1999 (Modifikovaná)

EN 60730-1:1995

a její změny

Pozn. 2.1

 

EN 60730-1:2000/A1:2004

IEC 60730-1:1999/A1:2003 (Modifikovaná)

Pozn. 3

 

EN 60730-1:2000/A16:2007

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.6.2010)

EN 60730-1:2000/A2:2008

IEC 60730-1:1999/A2:2007 (Modifikovaná)

Pozn. 3

1.6.2011

EN 60730-1:2000/AC:2007

 

 

Cenelec

EN 60730-2-5:2002

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2–5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáku

IEC 60730-2-5:2000 (Modifikovaná)

 

 

EN 60730-2-5:2002/A1:2004

IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Modifikovaná)

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.12.2008)

EN 60730-2-5:2002/A11:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.12.2008)

EN 60730-2-5:2002/A2:2010

IEC 60730-2-5:2000/A2:2008 (Modifikovaná)

Pozn. 3

1.3.2013

Cenelec

EN 60730-2-6:1995

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení na snímání tlaku včetně mechanických požadavků

IEC 60730-2-6:1991 (Modifikovaná)

 

 

EN 60730-2-6:1995/A1:1997

IEC 60730-2-6:1991/A1:1994 (Modifikovaná)

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(15.12.2003)

EN 60730-2-6:1995/AC:1997

 

 

EN 60730-2-6:1995/AC:2001

 

 

Cenelec

EN 60730-2-6:2008

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2–6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků

IEC 60730-2-6:2007 (Modifikovaná)

EN 60730-2-6:1995

a její změna

Pozn. 2.1

1.7.2011

Cenelec

EN 60730-2-7:1991

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2: Zvláštní požadavky na časová relé a časové spínače

IEC 60730-2-7:1990 (Modifikovaná)

 

 

EN 60730-2-7:1991/A1:1997

IEC 60730-2-7:1990/A1:1994 (Modifikovaná)

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.1.2004)

EN 60730-2-7:1991/AC:1997

 

 

EN 60730-2-7:1991/AC:2001

 

 

Cenelec

EN 60730-2-7:2010

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2–7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače hořáků

IEC 60730-2-7:2008 (Modifikovaná)

EN 60730-2-7:1991

a její změna

Pozn. 2.1

1.10.2013

Cenelec

EN 60730-2-8:2002

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2–8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků

IEC 60730-2-8:2000 (Modifikovaná)

EN 60730-2-8:1995

+ A1:1997

+ A2:1997

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.12.2008)

EN 60730-2-8:2002/A1:2003

IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Modifikovaná)

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.12.2008)

Cenelec

EN 60730-2-9:2002

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2–9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

IEC 60730-2-9:2000 (Modifikovaná)

EN 60730-2-9:1995

+ A1:1996

+ A2:1997

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.12.2008)

EN 60730-2-9:2002/A1:2003

IEC 60730-2-9:2000/A1:2002 (Modifikovaná)

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.12.2008)

EN 60730-2-9:2002/A2:2005

IEC 60730-2-9:2000/A2:2004 (Modifikovaná)

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.12.2007)

Cenelec

EN 60730-2-9:2010

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2–9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

IEC 60730-2-9:2008 (Modifikovaná)

EN 60730-2-9:2002

a její změny

Pozn. 2.1

1.11.2013

Cenelec

EN 60730-2-14:1997

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2–14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

IEC 60730-2-14:1995 (Modifikovaná)

EN 60730-1:1995

a její změny

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.6.2004)

EN 60730-2-14:1997/A1:2001

IEC 60730-2-14:1995/A1:2001

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.7.2008)

Cenelec

EN 60730-2-15:2010

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2–15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání průtoku vzduchu, průtoku vody a hladiny vody

IEC 60730-2-15:2008 (Modifikovaná)

EN 60730-2-18:1999

Pozn. 2.1

1.3.2013

Cenelec

EN 60730-2-18:1999

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2–18: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vody a vzduchu, včetně mechanických požadavků

IEC 60730-2-18:1997 (Modifikovaná)

EN 60730-1:1995

a její změny

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.4.2002)

Cenelec

EN 60870-2-1:1996

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Část 2: Provozní podmínky – Oddíl 1: Napájení a elektromagnetická kompatibilita

IEC 60870-2-1:1995

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.9.1996)

Cenelec

EN 60945:2002

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Všeobecné požadavky – Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

IEC 60945:2002

EN 60945:1997

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.10.2005)

Cenelec

EN 60947-1:2007

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení

IEC 60947-1:2007

EN 60947-1:2004

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.7.2010)

Cenelec

EN 60947-2:2006

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 2: Jističe

IEC 60947-2:2006

EN 60947-2:2003

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.7.2009)

EN 60947-2:2006/A1:2009

IEC 60947-2:2006/A1:2009

Pozn. 3

1.7.2012

Cenelec

EN 60947-3:1999

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

IEC 60947-3:1999

EN 60947-3:1992

+ A1:1995

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.1.2002)

EN 60947-3:1999/A1:2001

IEC 60947-3:1999/A1:2001

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.3.2004)

Cenelec

EN 60947-3:2009

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

IEC 60947-3:2008

EN 60947-3:1999

a její změna

Pozn. 2.1

1.5.2012

Cenelec

EN 60947-4-1:2001

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 4–1: Stykače a spouštěče motorů – Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

IEC 60947-4-1:2000

 

 

EN 60947-4-1:2001/A1:2002

IEC 60947-4-1:2000/A1:2002

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.10.2005)

EN 60947-4-1:2001/A2:2005

IEC 60947-4-1:2000/A2:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.7.2008)

Cenelec

EN 60947-4-1:2010

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 4–1: Stykače a spouštěče motorů – Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

IEC 60947-4-1:2009

EN 60947-4-1:2001

a její změny

Pozn. 2.1

1.4.2013

Cenelec

EN 60947-4-2:2000

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 4–2: Stykače a spouštěče motorů – Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud

IEC 60947-4-2:1999

EN 60947-4-2:1996

+ A2:1998

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.12.2002)

EN 60947-4-2:2000/A1:2002

IEC 60947-4-2:1999/A1:2001

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.3.2005)

EN 60947-4-2:2000/A2:2006

IEC 60947-4-2:1999/A2:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.12.2009)

Cenelec

EN 60947-4-3:2000

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 4–3: Stykače a spouštěče motorů – Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže

IEC 60947-4-3:1999

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.12.2002)

EN 60947-4-3:2000/A1:2006

IEC 60947-4-3:1999/A1:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.11.2009)

Cenelec

EN 60947-5-1:2004

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5–1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů – Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

IEC 60947-5-1:2003

EN 60947-5-1:1997

+ A12:1999

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.5.2007)

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

IEC 60947-5-1:2003/A1:2009

Pozn. 3

1.5.2012

EN 60947-5-1:2004/AC:2004

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2005

 

 

Cenelec

EN 60947-5-2:2007

Spínací a řidicí přístroje nízkého napětí – Část 5–2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Bezdotykové spínače

IEC 60947-5-2:2007

EN 60947-5-2:1998

+ A2:2004

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.11.2010)

Cenelec

EN 60947-5-3:1999

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5–3: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Požadavky na bezdotykové přístroje s definovaným chováním v podmínkách poruchy (PDF)

IEC 60947-5-3:1999

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.5.2002)

EN 60947-5-3:1999/A1:2005

IEC 60947-5-3:1999/A1:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.3.2008)

Cenelec

EN 60947-5-6:2000

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5–6: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Stejnosměrné rozhraní pro bezdotykové snímače a spínací zesilovače (NAMUR)

IEC 60947-5-6:1999

EN 50227:1997

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.1.2003)

Cenelec

EN 60947-5-7:2003

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5–7: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Požadavky na bezdotykové spínače s analogovým výstupem

IEC 60947-5-7:2003

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.9.2006)

Cenelec

EN 60947-5-9:2007

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5–9: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Průtokové spínače

IEC 60947-5-9:2006

 

 

Cenelec

EN 60947-6-1:2005

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 6–1: Spínače s více funkcemi – Přepínací zařízení

IEC 60947-6-1:2005

EN 60947-6-1:1991

+ A2:1997

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.10.2008)

Cenelec

EN 60947-6-2:2003

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 6–2: Spínače s více funkcemi – Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení) (CPS)

IEC 60947-6-2:2002

EN 60947-6-2:1993

+ A1:1997

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.9.2005)

EN 60947-6-2:2003/A1:2007

IEC 60947-6-2:2002/A1:2007

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.3.2010)

Cenelec

EN 60947-8:2003

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů

IEC 60947-8:2003

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.7.2006)

EN 60947-8:2003/A1:2006

IEC 60947-8:2003/A1:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.10.2009)

Cenelec

EN 60974-10:2007

Zařízení pro obloukové svařování – Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

IEC 60974-10:2007

EN 60974-10:2003

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.12.2010)

Cenelec

EN 61000-3-2:2006

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3–2: Meze – Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem < = 16 A)

IEC 61000-3-2:2005

EN 61000-3-2:2000

+ A2:2005

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.2.2009)

EN 61000-3-2:2006/A2:2009

IEC 61000-3-2:2005/A2:2009

Pozn. 3

1.7.2012

EN 61000-3-2:2006/A1:2009

IEC 61000-3-2:2005/A1:2008

Pozn. 3

1.7.2012

Cenelec

EN 61000-3-3:1995

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3–3: Meze – Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem < = 16 A, které není předmětem podmíněného připojení

IEC 61000-3-3:1994

EN 60555-3:1987

+ A1:1991

Pozn 2.2

Datum ukončení platnosti

(1.1.2001)

EN 61000-3-3:1995/A1:2001

IEC 61000-3-3:1994/A1:2001

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.5.2004)

EN 61000-3-3:1995/A2:2005

IEC 61000-3-3:1994/A2:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.9.2008)

EN 61000-3-3:1995/AC:1997

 

 

Cenelec

EN 61000-3-3:2008

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3–3: Meze – Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem < 16 A, které není předmětem podmíněného připojení

IEC 61000-3-3:2008

EN 61000-3-3:1995

a její změny

Pozn. 2.1

1.9.2011

Cenelec

EN 61000-3-11:2000

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3–11: Meze – Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí – Zařízení se jmenovitým proudem < = 75 A, které je předmětem podmíněného připojení

IEC 61000-3-11:2000

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.11.2003)

Cenelec

EN 61000-3-12:2005

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3–12: Meze – Meze harmonických proudu způsobených zařízením se vstupním fázovým proudem > 16 A a < = 5 A připojeným k veřejným sítím nízkého napětí

IEC 61000-3-12:2004

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.2.2008)

Cenelec

EN 61000-6-1:2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6–1: Kmenové normy – Odolnost – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

IEC 61000-6-1:2005

EN 61000-6-1:2001

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.12.2009)

Cenelec

EN 61000-6-2:2005

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6–2: Kmenové normy – Odolnost pro průmyslové prostředí

IEC 61000-6-2:2005

EN 61000-6-2:2001

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.6.2008)

EN 61000-6-2:2005/AC:2005

 

 

Cenelec

EN 61000-6-3:2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6–3: Kmenové normy – Emise – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

IEC 61000-6-3:2006

EN 61000-6-3:2001

+ A11:2004

Datum ukončení platnosti

(1.12.2009)

Cenelec

EN 61000-6-4:2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6–4: Kmenové normy – Emise – Průmyslové prostředí

IEC 61000-6-4:2006

EN 61000-6-4:2001

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.12.2009)

Cenelec

EN 61008-1:2004

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB)- Část 1: Všeobecná pravidla

IEC 61008-1:1996 (Modifikovaná) + A1:2002 (Modifikovaná)

EN 61008-1:1994

+ A2:1995

+ A14:1998

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.4.2009)

EN 61008-1:2004/A12:2009

Pozn. 3

1.12.2011

Cenelec

EN 61009-1:2004

Proudové chrániče s vestavenou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) – Část 1: Všeobecná pravidla

IEC 61009-1:1996 (Modifikovaná) + A1:2002 (Modifikovaná)

EN 61009-1:1994

+ A1:1995

+ A14:1998

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.4.2009)

EN 61009-1:2004/A13:2009

Pozn. 3

1.12.2011

EN 61009-1:2004/A12:2009

Pozn. 3

1.12.2011

EN 61009-1:2004/AC:2006

 

 

Cenelec

EN 61131-2:2007

Programovatelné řídicí jednotky – Část 2: Požadavky na zařízení a zkoušky

IEC 61131-2:2007

EN 61131-2:2003

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.8.2010)

Cenelec

EN 61204-3:2000

Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem – Část 3: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

IEC 61204-3:2000

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.11.2003)

Cenelec

EN 61326-1:2006

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Požadavky na EMC – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 61326-1:2005

EN 61326:1997

a její změny

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.2.2009)

Cenelec

EN 61326-2-1:2006

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Požadavky na EMC – Část 2–1: Konkrétní požadavky – Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria citlivých zkušebních a měřicích zařízení při používání v EMC nechráněném prostředí

IEC 61326-2-1:2005

EN 61326:1997

a její změny

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.2.2009)

Cenelec

EN 61326-2-2:2006

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Požadavky na EMC – Část 2–2: Konkrétní požadavky – Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria zkušebních, měřicích a dohlížecích přenosných zařízení používaných v nízkonapěťových rozvodných sítích

IEC 61326-2-2:2005

EN 61326:1997

a její změny

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.2.2009)

Cenelec

EN 61326-2-3:2006

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu – Část 2–2: Partikulární požadavky – Zkouška konfigurace, provozní podmínky a charakteristika kritéria pro snímače s vestavěným nebo dálkovým zlepšením přenosových vlastností signálu

IEC 61326-2-3:2006

EN 61326:1997

a její změny

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.8.2009)

Cenelec

EN 61326-2-4:2006

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Požadavky na EMC – Část 2–4: Konkrétní požadavky – Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro měřiče izolace v souladu s IEC 61557-8 a zařízení pro zjištění místa chyby podle IEC 61557-9

IEC 61326-2-4:2006

EN 61326:1997

a její změny

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.11.2009)

Cenelec

EN 61326-2-5:2006

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Požadavky na EMC – Část 2–5: Konkrétní požadavky – Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení umístěné v poli s rozhraním v souladu s IEC 61784-1, CP 3/2

IEC 61326-2-5:2006

EN 61326:1997

a její změny

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.9.2009)

Cenelec

EN 61439-1:2009

Rozvaděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení

IEC 61439-1:2009 (Modifikovaná)

EN 60439-1:1999

Pozn. 2.1

1.11.2014

EN 61439-1:2009 neposkytuje předpoklad shody bez další části této normy.

Cenelec

EN 61439-2:2009

Rozvaděče nízkého napětí – Část 2: Výkonové rozvaděče

IEC 61439-2:2009

 

 

Cenelec

EN 61543:1995

Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití – Elektromagnetická kompatibilita

IEC 61543:1995

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(4.7.1998)

EN 61543:1995/A11:2003

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.3.2007)

EN 61543:1995/A12:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.3.2008)

EN 61543:1995/A2:2006

IEC 61543:1995/A2:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.12.2008)

EN 61543:1995/AC:1997

 

 

Cenelec

EN 61547:1995

Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely – Požadavky odolnosti EMC

IEC 61547:1995

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.7.1996)

EN 61547:1995/A1:2000

IEC 61547:1995/A1:2000

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.11.2003)

Cenelec

EN 61547:2009

Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely – EMC požadavky odolnosti

IEC 61547:2009

EN 61547:1995

a její změna

Pozn. 2.1

1.7.2012

Cenelec

EN 61557-12:2008

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 12: Výkonná měřicí a sledovací zařízení

IEC 61557-12:2007

 

 

Cenelec

EN 61800-3:2004

Systémy elektrických výkonových pohonu s nastavitelnou rychlostí – Část 3: Požadavky EMC a specifické zkušební metody

IEC 61800-3:2004

EN 61800-3:1996

+ A11:2000

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.10.2007)

Cenelec

EN 61812-1:1996

Časová relé pro průmyslové užití – Část 1: Požadavky a zkoušky

IEC 61812-1:1996

 

 

EN 61812-1:1996/A11:1999

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.1.2002)

EN 61812-1:1996/AC:1999

 

 

Cenelec

EN 62020:1998

Elektrická příslušenství – Přístroje pro monitorování reziduálního proudu pro domovní a podobné použití (RCM)

IEC 62020:1998

 

 

EN 62020:1998/A1:2005

IEC 62020:1998/A1:2003 (Modifikovaná)

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.3.2008)

Cenelec

EN 62026-1:2007

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Rozhraní řadič-zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 62026-1:2007

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.9.2010)

EN 62026-1:2007 neposkytuje předpoklad shody bez další části této normy.

Cenelec

EN 62026-3:2009

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Rozhraní řadič-zařízení (CDI) – Část 3: DeviceNet

IEC 62026-3:2008

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.1

 

Cenelec

EN 62040-2:2006

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) – Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

IEC 62040-2:2005

EN 50091-2:1995

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.10.2008)

EN 62040-2:2006/AC:2006

 

 

Cenelec

EN 62052-11:2003

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) – Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky – Část 11: Elektroměry

IEC 62052-11:2003

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.3.2006)

EN 62052-11:2003 neposkytuje předpoklad shody bez další části souboru EN 62053.

Cenelec

EN 62052-21:2004

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) – Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky – Část 21: Zařízení pro ovládání tarifu a zátěže

IEC 62052-21:2004

EN 61037:1992

+ A1:1996

+ A2:1998

+ EN 61038:1992

+ A1:1996

+ A2:1998

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.7.2007)

EN 62052-21:2004 neposkytuje předpoklad shody bez dalších částí souboru EN 62054.

Cenelec

EN 62053-11:2003

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) – Zvláštní požadavky – Část 11: Činné elektromechanické elektroměry (třídy 0,5, 1 a 2)

IEC 62053-11:2003

EN 60521:1995

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.3.2006)

Cenelec

EN 62053-21:2003

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) – Zvláštní požadavky – Část 21: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 1 a 2)

IEC 62053-21:2003

EN 61036:1996

+ A1:2000

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.3.2006)

Cenelec

EN 62053-22:2003

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) – Zvláštní požadavky – Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 0,2 S a 0,5 S)

IEC 62053-22:2003

EN 60687:1992

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.3.2006)

Cenelec

EN 62053-23:2003

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) – Zvláštní požadavky – Část 23: Statické elektroměry pro jalovou energii (třídy 2 a 3)

IEC 62053-23:2003

EN 61268:1996

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.3.2006)

Cenelec

EN 62054-11:2004

Měření elektrické energie (AC) – Ovládání tarifu a zátěže – Část 11: Zvláštní požadavky pro přijímače hromadného dálkového ovládání

IEC 62054-11:2004

EN 61037:1992

+ A1:1996

+ A2:1998

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.7.2007)

Cenelec

EN 62054-21:2004

Měření elektrické energie (AC) – Ovládání tarifu a zátěže – Část 21: Zvláštní požadavky pro časové spínače

IEC 62054-21:2004

EN 61038:1992

+ A1:1996

+ A2:1998

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.7.2007)

Cenelec

EN 62135-2:2008

Odporová svařovací zařízení – Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

IEC 62135-2:2007

EN 50240:2004

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.2.2011)

Cenelec

EN 62310-2:2007

Statické přepínací systémy (STS) – Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

IEC 62310-2:2006 (Modifikovaná)

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.9.2009)

Cenelec

EN 62423:2009

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu B (RCCB typu B a RCBO typu B)

IEC 62423:2007 (Modifikovaná)

 

 

ETSI

EN 300 386 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení telekomunikační sítě – Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

EN 300 386-2 V1.1.3

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.8.2007)

ETSI

EN 300 386 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení telekomunikační sítě – Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

EN 300 386-2 V1.1.3

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.8.2007)

ETSI

EN 300 386 V1.3.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení telekomunikační sítě – Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

EN 300 386-2 V1.1.3

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.8.2007)

ETSI

EN 300 386 V1.3.3

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení telekomunikační sítě – Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

EN 300 386-2 V1.1.3

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.8.2007)

ETSI

EN 300 386 V1.4.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zarízení telekomunikacní síte – Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

EN 300 386 V1.3.3

Pozn. 2.1

31.7.2011

ETSI

EN 300 386 V1.5.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení telekomunikační sítě – Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

EN 300 386 V1.4.1

Pozn. 2.1

31.1.2014

ETSI

EN 301 489-34 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 34: Specifické podmínky pro vnější napájení (EPS) pro mobilní telefony

 

 

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené Evropskou organizací pro normalizaci. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1:

Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

Pozn. 2.2:

Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

Pozn. 2.3:

Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se zásadními požadavky směrnice u těch produktů, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se zásadními požadavky směrnice u produktů, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu (sloupec 3) proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od Evropských organizací pro normalizaci nebo od národních orgánů pro normalizaci. Jejich seznam je v příloze směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES (2), ve znění směrnice 98/48/ES (3).

Evropské normalizační organizace přijímají harmonizované normy v angličtině (CEN a Cenelec rovněž zveřejňují normy ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy harmonizovaných norem do všech ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech jazycích Společenství.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropské organizace pro normalizaci:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu),

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu).

(2)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18.


Top