Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010XC1229(03)

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody Text s významem pro EHP (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

OJ C 356, 29.12.2010, p. 1–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 356/1


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody

(Text s významem pro EHP)

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

2010/C 356/01

ESO (1)

Odkaz a název harmonizované normy

(a referenční dokument)

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

Poznámka 1

Článek směrnice 1999/5/ES

Cenelec

EN 41003:1998

Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení připojovaná k telekomunikačním sítím

EN 41003:1996

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.1.2002)

Článek 3.1.a (a článek 2 2006/95/ES)

EN 41003:1998/AC:2000

 

 

 

EN 41003:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 41003:2008

Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení připojovaná k telekomunikačním sítím a/nebo ke kabelové distribuční síti

EN 41003:1998

Pozn. 2.1

1.7.2011

Článek 3.1.a (a článek 2 2006/95/ES)

Cenelec

EN 50360:2001

Norma výrobku pro prokazování shody mobilních telefonů se základními omezeními z hlediska expozice člověka elektromagnetickými poli (300 MHz až 3 GHz)

 

 

Článek 3.1.a

EN 50360:2001/AC:2006

 

 

 

Cenelec

EN 50364:2001

Omezení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pracujících v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 10 GHz, používaných při elektronické ochraně zboží (EAS), vysokofrekvenční identifikaci (RFID) a podobných aplikacích

 

 

Článek 3.1.a (a článek 2 2006/95/ES)

Cenelec

EN 50364:2010

Omezení vystavení lidského těla elektromagnetickým polím ze zařízení pracujících v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 300 GHz používaných pro elektronickou ochranu zboží (EAS), vysokofrekvenční identifikaci (RFID) a podobné aplikace

EN 50364:2001

Pozn. 2.1

1.11.2012

Článek 3.1.a (a článek 2 2006/95/ES)

Cenelec

EN 50371:2002

Kmenová norma pro prokazování shody nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení se základními omezeními pro vystavení člověka elektromagnetickým polím (10 MHz až 300 GHz) – Obyvatelstvo

 

 

Článek 3.1.a (a článek 2 2006/95/ES)

Cenelec

EN 50385:2002

Výrobková norma pro prokazování shody základnových stanic a pevných koncových stanic pro bezdrátové telekomunikační systémy se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení člověka vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 40 GHz) – Obyvatelstvo

 

 

Článek 3.1.a

Cenelec

EN 55022:1998

Zařízení informační techniky – Charakteristiky rádiového rušení – Meze a metody měření

CISPR 22:1997 (Modifikovaná)

EN 55022:1994

+ A1:1995

+ A2:1997

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.8.2007)

Článek 3.1.b

EN 55022:1998/A1:2000

CISPR 22:1997/A1:2000

Pozn. 3

 

 

EN 55022:1998/A2:2003

CISPR 22:1997/A2:2002

Pozn. 3

 

 

Cenelec

EN 50401:2006

Norma výrobku pro prokazování shody pevných zařízení pro rádiový přenos (110 MHz–40 GHz), určených pro užití v bezdrátových telekomunikačních sítích, se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím, když jsou zařízení uváděna do provozu

 

 

Článek 3.1.a

Cenelec

EN 55022:2006

Zařízení informační techniky – Charakteristiky rádiového rušení – Meze a metody měření

CISPR 22:2005 (Modifikovaná)

EN 55022:1998

+ A1:2000

+ A2:2003

Pozn. 2.1

1.10.2011

Článek 3.1.b

EN 55022:2006/A1:2007

CISPR 22:2005/A1:2005

Pozn. 3

1.10.2011

 

Cenelec

EN 55024:1998

Zařízení informační techniky – Charakteristiky odolnosti – Meze a metody měření

CISPR 24:1997 (Modifikovaná)

 

Datum ukončení platnosti

(1.7.2001)

Článek 3.1.b

EN 55024:1998/A1:2001

CISPR 24:1997/A1:2001

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.10.2004)

 

EN 55024:1998/A2:2003

CISPR 24:1997/A2:2002

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.12.2005)

 

Cenelec

EN 60065:2002

Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje – Požadavky na bezpečnost

IEC 60065:2001 (Modifikovaná)

EN 60065:1998

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.3.2007)

Článek 3.1.a (a článek 2 2006/95/ES)

EN 60065:2002/A1:2006

IEC 60065:2001/A1:2005 (Modifikovaná)

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.12.2008)

 

EN 60065:2002/A11:2008

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.7.2010)

 

EN 60065:2002/AC:2006

 

 

 

EN 60065:2002/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60215:1989

Bezpečnostní ustanovení pro rozhlasové vysílače

IEC 60215:1987

 

 

Článek 3.1.a (a článek 2 2006/95/ES)

EN 60215:1989/A1:1992

IEC 60215:1987/A1:1990

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.6.1993)

 

EN 60215:1989/A2:1994

IEC 60215:1987/A2:1993

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(15.7.1995)

 

Cenelec

EN 60825-1:1994

Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení, požadavky a pokyny pro používání

IEC 60825-1:1993

 

 

Článek 3.1.a (a článek 2 2006/95/ES)

EN 60825-1:1994/AC:1995

 

 

 

Cenelec

EN 60825-1:2007

Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

IEC 60825-1:2007

EN 60825-1:1994

a její změny

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.9.2010)

Článek 3.1.a (a článek 2 2006/95/ES)

Cenelec

EN 60825-2:2004

Bezpečnost laserových zarízení – Část 2: Bezpečnost komunikačních systému s optickými vlákny (OFCS)

IEC 60825-2:2004

EN 60825-2:2000

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.9.2007)

Článek 3.1.a (a článek 2 2006/95/ES)

EN 60825-2:2004/A1:2007

IEC 60825-2:2004/A1:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.2.2010)

 

Cenelec

EN 60825-4:2006

Bezpecnost laserových zarízení – Část 4: Ochranné kryty laseru

IEC 60825-4:2006

EN 60825-4:1997

+ A1:2002

+ A2:2003

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.10.2009)

Článek 3.1.a (a článek 2 2006/95/ES)

EN 60825-4:2006/A1:2008

IEC 60825-4:2006/A1:2008

Pozn. 3

1.9.2011

 

Cenelec

EN 60825-12:2004

Bezpečnost laserových zařízení – Část 12: Bezpečnost systémů prostorové optické komunikace užívaných pro přenos informací

IEC 60825-12:2004

 

 

Článek 3.1.a (a článek 2 2006/95/ES)

Cenelec

EN 60950-1:2001

Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 60950-1:2001 (Modifikovaná)

EN 60950:2000

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.7.2006)

Článek 3.1.a (a článek 2 2006/95/ES)

EN 60950-1:2001/A11:2004

Pozn. 3

 

 

EN 60950-1:2001/AC:2007

 

 

 

EN 60950-1:2001/AC:2004

 

 

 

Cenelec

EN 60950-1:2006

Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 60950-1:2005 (Modifikovaná)

EN 60950-1:2001

a její změna

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.12.2010)

Článek 3.1.a (a článek 2 2006/95/ES)

EN 60950-1:2006/A11:2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.12.2010)

 

EN 60950-1:2006/A1:2010

IEC 60950-1:2005/A1:2009 (Modifikovaná)

Pozn. 3

1.3.2013

 

Cenelec

EN 60950-22:2006

Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 22: Zařízení instalovaná venku

IEC 60950-22:2005 (Modifikovaná)

 

 

Článek 3.1.a (a článek 2 2006/95/ES)

EN 60950-22:2006/AC:2008

 

 

 

Cenelec

EN 60950-23:2006

Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 23: Rozměrná datová záznamová zařízení

IEC 60950-23:2005

 

 

Článek 3.1.a (a článek 2 2006/95/ES)

EN 60950-23:2006/AC:2008

 

 

 

Cenelec

EN 61000-3-2:2006

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3–2: Meze – Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A)

IEC 61000-3-2:2005

EN 61000-3-2:2000

+ A2:2005

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.2.2009)

Článek 3.1.b

EN 61000-3-2:2006/A2:2009

IEC 61000-3-2:2005/A2:2009

Pozn. 3

1.7.2012

 

EN 61000-3-2:2006/A1:2009

IEC 61000-3-2:2005/A1:2008

Pozn. 3

1.7.2012

 

Cenelec

EN 61000-3-3:1995

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3–3: Meze – Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem <= 16 A, které není předmětem podmíněného připojení

IEC 61000-3-3:1994

 

Datum ukončení platnosti

(1.1.2001)

Článek 3.1.b

EN 61000-3-3:1995/A1:2001

IEC 61000-3-3:1994/A1:2001

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.5.2004)

 

EN 61000-3-3:1995/AC:1997

 

 

 

Cenelec

EN 61000-3-3:2008

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3–3: Meze – Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem <= 16 A, které není předmětem podmíněného připojení

IEC 61000-3-3:2008

EN 61000-3-3:1995

a její změny

Pozn. 2.1

1.9.2011

Článek 3.1.b

Cenelec

EN 61000-3-11:2000

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3–11: Meze – Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí – Zařízení se jmenovitým proudem <= 75 A, které je předmětem podmíněného připojení

IEC 61000-3-11:2000

 

Datum ukončení platnosti

(1.11.2003)

Článek 3.1.b

Cenelec

EN 61000-3-12:2005

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3–12: Meze – Meze harmonických proudu zpusobených zařízením se vstupním fázovým proudem > 16 A a <= 75 A připojeným k veřejným sítím nízkého napětí

IEC 61000-3-12:2004

 

Datum ukončení platnosti

(1.7.2004)

Článek 3.1.b

Cenelec

EN 61000-6-1:2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6–1: Kmenové normy – Odolnost – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

IEC 61000-6-1:2005

EN 61000-6-1:2001

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.12.2009)

Článek 3.1.b

Cenelec

EN 61000-6-2:2005

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6–2: Kmenové normy – Odolnost pro prumyslové prostredí

IEC 61000-6-2:2005

EN 61000-6-2:2001

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.6.2008)

Článek 3.1.b

EN 61000-6-2:2005/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 61000-6-3:2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6–3: Kmenové normy – Emise – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

IEC 61000-6-3:2006

EN 61000-6-3:2001

+ A11:2004

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.12.2009)

Článek 3.1.b

Cenelec

EN 61000-6-4:2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6–4: Kmenové normy – Emise – Průmyslové prostředí

IEC 61000-6-4:2006

EN 61000-6-4:2001

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.12.2009)

Článek 3.1.b

Cenelec

EN 62311:2008

Hodnocení elektronického a elektrického zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz–300 GHz)

IEC 62311:2007 (Modifikovaná)

 

 

Článek 3.1.a (a článek 2 2006/95/ES)

ETSI

EN 300 065-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických a navigačních informací (NAVTEX) – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 065-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických a navigačních informací (NAVTEX) – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 065-2 V1.1.1

Pozn. 2.1

30.4.2011

Článek 3.2

ETSI

EN 300 065-3 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických a navigačních informací (NAVTEX) – Část 3: Harmonizovaná EN podle článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.3

ETSI

EN 300 065-3 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických a navigačních informací (NAVTEX) – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE

EN 300 065-3 V1.1.1

Pozn. 2.1

28.2.2011

Článek 3.3

ETSI

EN 300 086-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším anténním konektorem, urcěná zejména pro analogový přenos reči – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 086-2 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2010)

Článek 3.2

ETSI

EN 300 086-2 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 086-2 V1.2.1

Pozn. 2.1

31.3.2012

Článek 3.2

ETSI

EN 300 113-2 V1.4.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s anténním konektorem uřcená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo přoměnnou obálkou – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 113-2 V1.3.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.3.2009)

Článek 3.2

ETSI

EN 300 113-2 V1.4.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 113-2 V1.4.1

Pozn. 2.1

31.8.2011

Článek 3.2

ETSI

EN 300 135-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Rádiová zařízení s úhlovou modulací pracující v občanském pásmu (rádiová zařízení CEPT PR 27) – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 135-2 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2009)

Článek 3.2

ETSI

EN 300 162-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 162-2 V1.1.2

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.8.2008)

Článek 3.2

ETSI

EN 300 162-3 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE

EN 300 162-3 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.8.2008)

Článek 3.3

ETSI

EN 300 219-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení vysílající signály pro vyvolání specifické odezvy v přijímači – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 220-2 V2.1.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přístroje krátkého dosahu (SRD) – Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 220-2 V2.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.3.2009)

Článek 3.2

ETSI

EN 300 220-2 V2.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přístroje s krátkým dosahem (SRD) – Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky podle článku 3.2. Směrnice R&TTE

EN 300 220-2 V2.1.2

Pozn. 2.1

31.5.2013

Článek 3.2

ETSI

EN 300 224-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Služba místního pagingu – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 296-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 296-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 296-2 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2010)

Článek 3.2

ETSI

EN 300 296-2 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 296-2 V1.2.1

Pozn. 2.1

31.3.2012

Článek 3.2

ETSI

EN 300 328 V1.7.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Širokopásmové přenosové systémy – Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 328 V1.6.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2008)

Článek 3.2

Tato verze normy poskytuje předpoklad shody s požadavky čl. 3 odst. 2 směrnice 1999/5/ES za této podmínky: Aby dostálo požadavkům uvedeným v bodě 4.3.5 této verze, uplatní zařízení patřičný mechanismus rozdělení rádiového spektra, např. LBT (Listen Before Talk), DAA (Detect And Avoid) atd. Takový mechanismus umožní rozdělení mezi různé stávající technologie a aplikace, a pokud dojde k přetížení, bude každému uživateli zajištěn stejný přístup (a v důsledku také stejně omezený provoz služeb). Harmonizované metody posuzování účinnosti různých mechanismů rozdělení jsou v současnosti rozpracovány ve verzi 1.8.1 návrhu EN 300 328 Evropského institutu pro normalizaci v telekomunikacích (ETSI).

ETSI

EN 300 330-2 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 330-2 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2007)

Článek 3.2

ETSI

EN 300 330-2 V1.5.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 330-2 V1.3.1

Pozn. 2.1

30.11.2011

Článek 3.2

ETSI

EN 300 341-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba (RP 02) – Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, vysílající signály pro vyvolání specifické odezvy v přijímači – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 373-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pracující v pásmech středních a krátkých vln – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 373-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pracující v pásmech středních a krátkých vln – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 373-2 V1.1.1

Pozn. 2.1

30.9.2011

Článek 3.2

ETSI

EN 300 373-3 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pracující v pásmech středních a krátkých vln – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.3

ETSI

EN 300 373-3 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pracující v pásmech středních a krátkých vln – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE – Zařízení s integrovaným nebo přidruženým zařízením pro digitální selektivní volání (DSC) třídy E

EN 300 373-3 V1.1.1

Pozn. 2.1

30.9.2011

Článek 3.3

ETSI

EN 300 390-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s vestavěnou anténou určená pro přenos dat (a hovoru) – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

ETS 300 390/A1 ED.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2001)

Článek 3.2

ETSI

EN 300 422-2 V1.2.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Bezšnůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 422-2 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2009)

Článek 3.2

ETSI

EN 300 433-2 V1.1.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Amplitudově modulovaná rádiová zařízení pracující v občanském pásmu se dvěma postranními pásmy (DSB) a/nebo s jedním postranním pásmem (SSB) – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 433-2 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2002)

Článek 3.2

ETSI

EN 300 440-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 440-2 V1.1.2

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(28.2.2010)

Článek 3.2

ETSI

EN 300 440-2 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 440-2 V1.2.1

Pozn. 2.1

31.12.2010

Článek 3.2

ETSI

EN 300 440-2 V1.4.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 440-2 V1.3.1

Pozn. 2.1

31.5.2012

Článek 3.2

ETSI

EN 300 454-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Širokopásmová zvuková pojítka – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 471-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Pravidla pro přístup a sdílení kanálu využívaných společně zařízeními vyhovujícími EN 300 113 – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 674-2-1 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) – Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s/250 kbit/s) pracující v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE – Podčást 1: Požadavky na silniční jednotky (RSU)

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 674-2-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) – Prěnosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracující v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE – Podčást 2: Požadavky na palubní jednotky (OBU)

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 676-2 V1.4.1

VHF pozemní ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače a sestavy přijímač/vysílač pro VHF leteckou navigační pohyblivou službu, používající amplitudovou modulaci – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 698-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu pracující v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 698-2 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.8.2010)

Článek 3.2

ETSI

EN 300 698-3 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu pracující v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE

EN 300 698-3 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.8.2010)

Článek 3.3

ETSI

EN 300 718-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Lavinové tísňové majáky – Systémy vysílač-přijímač – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 718-3 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Lavinové tísňové majáky – Systémy vysílač-přijímač – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3(e) Směrnice R&TTE

EN 300 718-3 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2005)

Článek 3.3

ETSI

EN 300 720-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Palubní komunikační systémy a zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (UHF) – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 720-2 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.7.2009)

Článek 3.2

ETSI

EN 300 761-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přístroje s krátkým dosahem (SRD) – Automatická identifikace vozidel (AVI) na železnici pracující v kmitočtovém rozsahu 2,45 GHz – Část 2: Harmonizovaná norma podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 025-2 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Radiotelefonní zarízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy „D“ s digitálním selektivním voláním (DSC) – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 301 025-2 V1.2.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.10.2008)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 025-2 V1.4.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy „D“ s digitálním selektivním voláním (DSC) – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 301 025-2 V1.3.1

Pozn. 2.1

31.5.2011

Článek 3.2

ETSI

EN 301 025-3 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy „D“ s digitálním selektivním voláním (DSC) – Část 3: Harmonizovaná EN podle článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE

EN 301 025-3 V1.2.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.10.2008)

Článek 3.3

ETSI

EN 301 025-3 V1.4.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy „D“ s digitálním selektivním voláním (DSC) – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE

EN 301 025-3 V1.3.1

Pozn. 2.1

31.5.2011

Článek 3.3

ETSI

EN 301 091-2 V1.3.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) – Radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 301 091-2 V1.2.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2008)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 166-2 V1.2.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní mobilní služba – Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 301 166-2 V1.2.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.5.2010)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 166-2 V1.2.3

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní mobilní služba – Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 301 166-2 V1.2.2

Pozn. 2.1

31.8.2011

Článek 3.2

ETSI

EN 301 178-2 V1.2.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přenosné radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, pracující v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 301 178-2 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.10.2008)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 357-2 V1.4.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 301 357-2 V1.3.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.8.2010)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 360 V1.2.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru ke geostacionárním družicím v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 29,5 GHz

EN 301 360 V1.1.3

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2007)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 406 V1.5.1

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) – Harmonizovaná EN pro digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE – Kmenové rádiové požadavky

EN 301 406 V1.4.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.3.2005)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 406 V2.1.1

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) – Harmonizovaná EN pro digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE – Kmenové rádiové požadavky

EN 301 406 V1.5.1

Pozn. 2.1

30.4.2011

Článek 3.2

ETSI

EN 301 423 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Harmonizovaná norma pro zemský letecký telekomunikační systém podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

TBR 023 ED.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2002)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 426 V1.2.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pozemní pohyblivé družicové pozemské stanice (LMES) a námořní pohyblivé družicové pozemské stanice (MMES), neurčené pro tísňové a bezpečnostní komunikace, pracující v kmitočtových pásmech 1,5/1,6 GHz a zajištující datové spojení s nízkou rychlostí

EN 301 426 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2002)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 427 V1.2.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pohyblivé družicové pozemské stanice (MES) s výjimkou leteckých pohyblivých družicových pozemských stanic, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz a zajištující datové spojení s nízkou rychlostí

EN 301 427 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.8.2003)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 428 V1.3.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) – Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání/příjem nebo pouze pro příjem, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz

EN 301 428 V1.2.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2007)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 430 V1.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro družicové zpravodajství přes přepravitelné pozemské stanice (SNG TES) pracující v kmitočtových pásmech (11–12 a 13–14) GHz

TBR 030 ED.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2001)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 441 V1.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pohyblivé pozemské stanice (MES), včetne ručních pozemských stanic, družicových sítí osobních komunikací (S-PCN) pracujících v kmitočtových pásmech (1,6/2,4) GHz pohyblivé družicové služby (MSS)

TBR 041 ED.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2001)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 442 V1.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pohyblivé pozemské stanice (MES), včetne ručních pozemských stanic, družicových sítí osobních komunikací (S-PCN) pracujících v kmitočtových pásmech 2,0 GHz pohyblivé družicové služby (MSS)

TBR 042 ED.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2001)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 442 V1.2.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pro pohyblivé pozemské stanice (MES), včetně ručních pozemských stanic, pro družicové sítě osobních komunikací (S-PCN) pracující v kmitočtových pásmech 2,0 GHz pohyblivé družicové služby (MSS) pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 301 442 V1.1.1

Pozn. 2.1

31.5.2012

Článek 3.2

ETSI

EN 301 443 V1.3.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) – Družicové pozemské stanice uřcené pouze pro vysílání, pro vysílání a příjem nebo pouze pro příjem, pracující v kmitočtových pásmech 4 GHz a 6 GHz

EN 301 443 V1.2.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2007)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 444 V1.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pozemní pohyblivé pozemské stanice (LMES), pracující v pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz a zajištující hlasové a/nebo datové komunikace

TBR 044 ED.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2001)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 447 V1.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pro družicové pozemské stanice na palubách lodí (ESVs), pracující v kmitočtových pásmech 4/6 GHz přidělených pevné družicové službě (FSS), pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 449 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Harmonizovaná EN pro základnové stanice CDMA s rozprostřeným spektrem pracující v buňkovém pásmu 450 MHz (CDMA 450) a pásmech PAMR 410, 450 a 870 MHz (CDMA/PAMR), pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 459 V1.4.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze v kmitočtových pásmech 29,5 GHz až 30,0 GHz

EN 301 459 V1.3.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.3.2009)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 489-1 V1.6.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 1: Společné technické požadavky

EN 301 489-1 V1.5.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2008)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-1 V1.8.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 1: Společné technické požadavky

EN 301 489-1 V1.6.1

Pozn. 2.1

1.10.2011

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-10 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 10: Specifické podmínky pro bezšňůrová telefonní zařízení první (CT1 a CT1+) a druhé (CT2) generace

EN 301 489-10 V1.2.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2005)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-11 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 11: Specifické podmínky pro zemské vysílače služby rozhlasového vysílání

EN 301 489-11 V1.2.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2007)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-12 V2.2.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 12: Specifické podmínky pro koncová zařízení s velmi malou aperturou, družicové interaktivní pozemské stanice pracující v kmitočtových rozsazích mezi 4 GHz a 30 GHz v pevné družicové službě (FSS)

EN 301 489-12 V1.2.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2010)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-13 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 13: Specifické podmínky pro rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) občanského pásma (CB)

EN 301 489-13 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2005)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-14 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 14: Specifické podmínky pro analogové a digitální zemské vysílače služby televizního vysílání

EN 301 489-14 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.7.2006)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-15 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 15: Specifické podmínky pro obchodně dostupná radioamatérská zařízení

EN 301 489-15 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2005)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-16 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 16: Specifické podmínky pro analogová pohyblivá a přenosná zařízení buňkových radiokomunikací

EN 301 489-16 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2005)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-17 V1.3.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení – Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové přenosové systémy 2,4 GHz, vysokovýkonná zařízení RLAN 5 GHz a širokopásmové datové přenosové systémy 5,8 GHz

EN 301 489-17 V1.2.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.7.2010)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-17 V2.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma elektromagnetické kompatibility (EMC) pro rádiová zařízení – Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové datové přenosové systémy

EN 301 489-17 V1.3.2

Pozn. 2.1

1.10.2011

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-18 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 18: Specifické podmínky pro zařízení zemských svazkových rádiových sítí (TETRA)

EN 301 489-18 V1.2.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2005)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-19 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 19: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice určené jen pro příjem (ROMES) pracující v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace

EN 301 489-19 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2005)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-2 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 2: Specifické podmínky pro zařízení rádiového pagingu

EN 301 489-2 V1.2.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2005)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-20 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 20: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice (MES) používané v pohyblivých družicových službách (MSS)

EN 301 489-20 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2005)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-22 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 22: Specifické požadavky pro letecká pohyblivá a pevná rádiová zařízení VHF umístěná na zemském povrchu

EN 301 489-22 V1.2.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(28.2.2007)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-23 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 23: Specifické podmínky pro rádiové zařízení, opakovač a přidružené zařízení základnové stanice (BS) pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA)

EN 301 489-23 V1.2.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.5.2009)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-23 V1.4.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 23: Specifické podmínky pro rádiové zařízení, opakovač a přidružené zařízení základnové stanice (BS) pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA a E-UTRA)

EN 301 489-23 V1.3.1

Pozn. 2.1

30.6.2012

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-24 V1.4.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivé a přenosné (UE) rádiové a přidružené zařízení pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA)

 

 

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-24 V1.5.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná (UE) rádiová a přidružená zařízení CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA a E-UTRA)

EN 301 489-24 V1.4.1

Pozn. 2.1

31.7.2012

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-25 V2.3.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 25: Specifické podmínky pro pohyblivé stanice a přidružené zařízení CDMA s 1x rozprostřeným spektrem

EN 301 489-25 V2.2.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2007)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-26 V2.3.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zarízení a služeb – Část 26: Specifické podmínky pro základnové stanice, opakovače a přidružené zařízení CDMA s 1x rozprostřeným spektrem

EN 301 489-26 V2.2.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2007)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-27 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 27: Specifické podmínky pro aktivní lékařské implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMI-P)

 

 

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-28 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 28: Specifické podmínky pro bezdrátové digitální obrazové spoje

 

 

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-29 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 29: Specifické podmínky pro zařízení zdravotnické datové služby (MEDS) pracující v pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz

 

 

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-3 V1.4.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 3: Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující na kmitočtech mezi 9 kHz a 40 GHz

EN 301 489-3 V1.3.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2005)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-31 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 31: Specifické podmínky pro zařízení v pásmu 9 kHz až 315 kHz pro aktivní lékařské implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMI-P)

 

 

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-32 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 32: Specifické podmínky pro aplikace radarového sondování země a zdí

 

 

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-33 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 33: Specifické podmínky pro komunikační zařízení velmi širokého pásma (UWB)

 

 

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-34 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 34: Specifické podmínky pro vnější napájení (EPS) pro mobilní telefony

 

 

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-4 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení a služby

EN 301 489-4 V1.2.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2005)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-4 V1.4.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma elektromagnetické kompatibility (EMC) pro rádiová zařízení a služeb – Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje, širokopásmové datové přenosové systémy, přidružená zařízení a služby

EN 301 489-4 V1.3.1

Pozn. 2.1

31.1.2011

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-5 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 5: Specifické podmínky pro soukromá pozemní pohyblivá rádiová (PMR) a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová)

EN 301 489-5 V1.2.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2005)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-6 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT)

EN 301 489-6 V1.2.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.5.2010)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-7 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 7: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových rádiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS)

EN 301 489-7 V1.2.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2009)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-8 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 8: Specifické podmínky pro základnové stanice GSM

EN 301 489-8 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2005)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-9 V1.4.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 9: Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčního (RF) zvukového spoje, bezšňůrová zvuková a příposlechová zařízení

EN 301 489-9 V1.3.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.8.2009)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 502 V8.1.2

Harmonizovaná EN pro globální systém mobilních komunikací (GSM) – Zařízení základnové stanice a opakovače pokrývající základní požadavky článku 3.2 Smeřnice R&TTE (GSM 13.21 verze 8.1.2, vydání 1999)

EN 301 502 V7.0.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2002)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 502 V9.2.1

Globální systém mobilních komunikací (GSM) – Harmonizovaná EN pro zařízení základnové stanice pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 301 502 V8.1.2

Pozn. 2.1

31.7.2012

Článek 3.2

ETSI

EN 301 511 V9.0.2

Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) – Harmonizovaná EN pro pohyblivé stanice v pásmech GSM 900 a GSM 1800 zahrnující základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (1999/5/EC)

EN 301 511 V7.0.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2004)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 526 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Harmonizovaná EN pro pohyblivé stanice CDMA s rozprostřeným spektrem pracující v buňkovém pásmu 450 MHz (CDMA 450) a v pásmech PAMR 410 MHz, 450 MHz a 870 MHz (CDMA–PAMR), pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 681 V1.3.2

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pro pohyblivé pozemské stanice (MES) pohyblivých systému geostacionárních družic, včetne ručních pozemských stanic družicové sítě osobních komunikací (S–PCN) v pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz v rámci pohyblivé družicové služby (MSS), zahrnující základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 301 681 V1.2.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.3.2006)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 721 V1.2.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pohyblivé pozemské stanice (MES), zajišťující datové komunikace s nízkou rychlostí (LBRDC), používající družice na nízké oběžné dráze (LEO) a pracující v pásmech nižších než 1 GHz

EN 301 721 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.3.2002)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 783-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Obchodně dostupná radioamatérská zařízení – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 783-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Obchodně dostupná radioamatérská zařízení – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 301 783-2 V1.1.1

Pozn. 2.1

30.9.2011

Článek 3.2

ETSI

EN 301 796 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na bezšňůrová telefonní zařízení CT1 a CT1+

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 797 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na bezšňůrová telefonní zařízení CT2

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 839-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Aktivní zdravotnické implantáty velmi nízkého výkonu (ULP–AMI) a periferní zařízení (ULP–AMI–P), pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 301 839-2 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.3.2009)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 839-2 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Nízkovýkonové aktivní lékařské implantáty (ULP-AMI) a periferní zařízení (ULP-AMI-P) pracující v kmitočtovém pásmu od 402 MHz do 405 MHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 301 839-2 V1.2.1

Pozn. 2.1

30.6.2011

Článek 3.2

ETSI

EN 301 840-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Digitální radiomikrofony pracující v harmonizovaném pásmu CEPT 1 785 MHz až 1 800 MHz – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 843-1 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb; Část 1: Společné technické požadavky

EN 301 843-1 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.3.2006)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 843-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb – Část 2: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače VHF

EN 301 843-2 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.3.2006)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 843-4 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb; Část 4: Zvláštní podmínky pro úzkopásmové přímozapisující (NBDP) přijímače NAVTEX

EN 301 843-4 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.3.2006)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 843-5 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb; Část 5: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače MF/HF

 

 

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 843-6 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb; Část 6: Specifické podmínky pro pozemní stanice na palubách lodí vysílající na kmitočtech nad 3 GHz

 

 

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 893 V1.5.1

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) – Vysokovýkonná RLAN 5 GHz – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 301 893 V1.4.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2010)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-1 V3.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky

EN 301 908-1 V2.2.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2009)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-1 V4.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky

EN 301 908-1 V3.2.1

Pozn. 2.1

30.11.2011

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-10 V2.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 10: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT)

EN 301 908-10 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2005)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-10 V4.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 10: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT)

EN 301 908-10 V2.1.1

Pozn. 2.1

30.4.2011

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-11 V3.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 11: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (opakovače)

EN 301 908-11 V2.3.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2009)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-11 V4.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 11: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD a E-UTRA FDD) (opakovače)

EN 301 908-11 V3.2.1

Pozn. 2.1

30.11.2011

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-12 V3.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 12: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (opakovače)

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-12 V4.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 12: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (opakovače)

EN 301 908-12 V3.1.1

Pozn. 2.1

30.11.2011

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-13 V4.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 13: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, zdokonalený universální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (UE)

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-14 V4.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 14: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, zdokonalený universální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (BS)

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-15 V4.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 15: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, zdokonalený universální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (FDD opakovače)

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-16 V4.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 16: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, zdokonalený ultra mobilní širokopásmový (UMB) CDMA s více nosnými (UE)

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-17 V4.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 17: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, zdokonalený ultra mobilní širokopásmový (UMB) CDMA s více nosnými (BS)

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-2 V3.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (UE)

EN 301 908-2 V2.2.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2009)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-2 V4.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD a E-UTRA FDD) (UE)

EN 301 908-2 V3.2.1

Pozn. 2.1

30.11.2011

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-3 V3.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Smernice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (BS)

EN 301 908-3 V2.2.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2009)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-3 V4.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD a E-UTRA FDD) (BS)

EN 301 908-3 V3.2.1

Pozn. 2.1

30.11.2011

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-4 V3.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 4: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (UE)

EN 301 908-4 V2.2.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.5.2009)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-4 V4.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 4: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) a zdokonalený ultra mobilní širokopásmový (UMB) CDMA s více nosnými (UE)

EN 301 908-4 V3.2.1

Pozn. 2.1

30.11.2011

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-5 V3.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 5: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (BS)

EN 301 908-5 V2.2.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.5.2009)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-5 V4.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 5: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) a zdokonalený ultra mobilní širokopásmový (UMB) CDMA s více nosnými (BS)

EN 301 908-5 V3.2.1

Pozn. 2.1

30.11.2011

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-6 V3.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE)

EN 301 908-6 V2.2.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.5.2009)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-6 V4.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD a E-UTRA TDD) (UE)

EN 301 908-6 V3.2.1

Pozn. 2.1

30.11.2011

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-7 V3.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 7: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS)

EN 301 908-7 V2.2.2

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2009)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-7 V4.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 7: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD a E-UTRA TDD) (BS)

EN 301 908-7 V3.2.1

Pozn. 2.1

30.11.2011

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-8 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 8: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, TDMA s jednou nosnou (UWC 136) (UE)

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-9 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 9: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, TDMA s jednou nosnou (UWC 136) (BS)

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 929-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Vysílače a přijímače VHF pobřežních stanic pro GMDSS a ostatní použití v námořní pohyblivé službě – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 301 929-2 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2008)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 997-2 V1.1.1

Přenos a multiplexování (TM) – Zařízení ve více bodech – Rádiové zařízení pro použití v multimediálních bezdrátových systémech (MWS) v kmitočtovém pásmu 40,5 GHz až 43,5 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 017-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Vysílací zařízení pro službu amplitudově modulovaného (AM) rozhlasového vysílání – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 018-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Vysílací zařízení služby rozhlasového vysílání s kmitočtovou modulací (FM) – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 302 018-2 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2007)

Článek 3.2

ETSI

EN 302 054-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) – Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s výkonem do 200 mW – Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 064-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Bezdrátové obrazové spoje (WVL) pracující v kmitočtovém pásmu 1,3 GHz až 50 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 065 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Technologie velmi širokého pásma (UWB) pro komunikacní účely – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 065 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii velmi širokého pásma (UWB) pro komunikační účely – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 302 065 V1.1.1

Pozn. 2.1

30.6.2012

Článek 3.2

ETSI

EN 302 066-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zobrazovací systémy pro aplikace radarového sondování země a zdí (GPR/WPR) – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 302 066-2 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2009)

Článek 3.2

ETSI

EN 302 077-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přenosové zařízení pro službu zemského digitálního rozhlasového vysílání (T-DAB) – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 186 V1.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na letadlové pozemské stanice (AES) pohyblivé družicové služby, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 194-2 V1.1.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Navigační radary používané na vnitrostátních vodních cestách – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 195-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Rádiová zařízení aktivních lékařských implantátu a doplňku velmi nízkého výkonu (ULP-AMI), pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 315 kHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 208-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 302 208-2 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2009)

Článek 3.2

ETSI

EN 302 208-2 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 302 208-2 V1.2.1

Pozn. 2.1

30.11.2011

Článek 3.2

ETSI

EN 302 217-2-2 V1.2.3

Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body – Část 2-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace

EN 302 217-2-2 V1.1.3

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.5.2009)

Článek 3.2

ETSI

EN 302 217-2-2 V1.3.1

Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body – Část 2-2: Digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde je použita kmitočtová koordinace – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 302 217-2-2 V1.2.3

Pozn. 2.1

31.1.2011

Článek 3.2

ETSI

EN 302 217-2-2 V1.4.1

Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body – Část 2-2: Digitální systémy pracující ve frekvenčních pásmech, kde je použita frekvenční koordinace – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 302 217-2-2 V1.3.1

Pozn. 2.1

30.9.2012

Článek 3.2

ETSI

EN 302 217-3 V1.2.1

Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde se nepoužívá kmitočtová koordinace

EN 302 217-3 V1.1.3

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2009)

Článek 3.2

ETSI

EN 302 217-3 V1.3.1

Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body – Část 3: Zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde smí být použito obojí frekvenčně sladěné nebo nesladěné rozmístění – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 302 217-3 V1.2.1

Pozn. 2.1

30.4.2011

Článek 3.2

ETSI

EN 302 217-4-2 V1.3.1

Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body – Část 4-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro antény

EN 302 217-4-2 V1.2.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.7.2009)

Článek 3.2

ETSI

EN 302 217-4-2 V1.4.1

Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body – Část 4–2: Antény – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 302 217-4-2 V1.3.1

Pozn. 2.1

31.12.2010

Článek 3.2

ETSI

EN 302 217-4-2 V1.5.1

Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body – Část 4–2: Antény – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 302 217-4-2 V1.4.1

Pozn. 2.1

31.10.2011

Článek 3.2

ETSI

EN 302 245-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přenosové zařízení pro vysílací službu celosvětového digitálního rozhlasového systému (DRM) – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 248 V1.1.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Navigační radar pro použití na plavidlech nevybavených pro SOLAS – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 264-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) – Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 77 GHz až 81 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 288-2 V1.2.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) – Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 302 288-2 V1.2.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.5.2009)

Článek 3.2

ETSI

EN 302 288-2 V1.3.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) – Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 302 288-2 V1.2.2

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.10.2010)

Článek 3.2

ETSI

EN 302 291-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Zařízení datových komunikací blízkého dosahu s induktivním přenosem, pracující na 13,56 MHz – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 296 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přenosové zařízení pro vysílací službu zemské digitální televize (DVB-T) – Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 297 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přenosové zařízení pro vysílací službu analogové televize – Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 326-2 V1.2.2

Pevné rádiové systémy – Zařízení a antény mezi více body – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na digitální rádiová zařízení mezi více body

EN 302 326-2 V1.1.2

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.3.2009)

Článek 3.2

ETSI

EN 302 326-3 V1.3.1

Pevné rádiové systémy – Zařízení a antény mezi více body – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body

EN 302 326-3 V1.2.2

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.10.2009)

Článek 3.2

ETSI

EN 302 340 V1.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pro družicové pozemské stanice na palubách lodí (ESVs), pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz přidělených pevné družicové službě (FSS), pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 372-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přístroje krátkého dosahu (SRD) – Zařízení pro detekci a pohyb – Radar pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) pracující v kmitočtových pásmech 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz a 77 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 426 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Harmonizovaná EN pro opakovače CDMA s rozprostřeným spektrem pracující v buňkovém pásmu 450 MHz (CDMA450) a v pásmech PAMR 410 MHz, 450 MHz a 870 MHz (CDMA-PAMR), pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 435-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Technické vlastnosti zařízení SRD používající technologie velmi širokého pásma (UWB) – Aplikace zařízení pro analýzu a klasifikaci stavebních materiálů, pracujících v kmitočtovém pásmu od 2,2 GHz do 8 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 435-2 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Technické vlastnosti zařízení SRD používající technologii velmi širokého pásma (UWB) – Aplikace zařízení pro analýzu a klasifikaci stavebních materiálů, pracujících v kmitočtovém pásmu od 2,2 GHz do 8,5 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 302 435-2 V1.2.1

Pozn. 2.1

30.9.2011

Článek 3.2

ETSI

EN 302 448 V1.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pro sledovací pozemské stanice ve vlacích (EST) pracující v kmitočtových pásmech 14/12 GHz, pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 454-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) – Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1 668,4 MHz až 1 690 MHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 480 V1.1.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Harmonizovaná EN pro palubní letecký systém GSM pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 498-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Technické vlastnosti zařízení SRD používajících technologie velmi širokého pásma (UWB) – Aplikace rozlišování a určování předmětů pro mechanizovaná nářadí pracující v kmitočtovém pásmu od 2,2 GHz do 8,5 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 500-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající ultra technologie velmi širokého pásma (UWB) – Zařízení pro sledování polohy pracující v kmitočtovém pásmu od 6 GHz do 8,5 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 302 500-2 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.3.2010)

Článek 3.2

ETSI

EN 302 500-2 V2.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologie velmi širokého pásma (UWB) – Zařízení pro sledování polohy pracující v kmitočtovém rozsahu od 6 GHz do 9 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 302 500-2 V1.2.1

Pozn. 2.1

31.7.2012

Článek 3.2

ETSI

EN 302 502 V1.2.1

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) – Pevné širokopásmové datové přenosové systémy v pásmu 5,8 GHz – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 302 502 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.3.2010)

Článek 3.2

ETSI

EN 302 510-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 37,5 MHz pro aktivní zdravotnické membránové implantáty a příslušenství velmi nízkého výkonu – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 536-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 315 kHz až 600 kHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 537-2 V1.1.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Systémy zdravotnické datové služby velmi nízkého výkonu pracující v kmitočtových pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2. Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 544-1 V1.1.1

Širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2 500 MHz až 2 690 MHz – Část 1: Základnové stanice TDD – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 544-1 V1.1.2

Širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2 500 MHz až 2 690 MHz – Část 1: Základnové stanice TDD – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 302 544-1 V1.1.1

Pozn. 2.1

30.9.2011

Článek 3.2

ETSI

EN 302 544-2 V1.1.1

Širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2 500 MHz až 2 690 MHz – Část 2: Stanice uživatelských zařízení TDD – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 561 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení používající modulaci s konstantní nebo promennou obálkou, pracující v šířce pásma kanálu 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz nebo 150 kHz – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 561 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou, pracující v šířce pásma kanálu 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz nebo 150 kHz – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 302 561 V1.1.1

Pozn. 2.1

31.8.2011

Článek 3.2

ETSI

EN 302 567 V1.1.1

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) – Systémy WAS/RLAN pracující při přenosových rychlostech násobku gigabitu v pásmu 60 GHz – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 571 V1.1.1

Inteligentní přepravní systémy (ITS) – Radiokomunikační zarízení pracující v kmitočtovém pásmu 5 855 MHz až 5 925 MHz – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 574-1 V1.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pro družicové pozemské stanice pro MSS pracující v kmitočtových pásmech 1 980 MHz až 2 010 MHz (směr země – vesmír) a 2 170 MHz až 2 200 MHz (směr vesmír – země) – Část 1: Doplňková pozemní část (CGC) pro širokopásmové systémy: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 574-2 V1.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pro družicové pozemské stanice pro MSS pracující v kmitočtových pásmech 1 980 MHz až 2 010 MHz (směr země – vesmír) a 2 170 MHz až 2 200 MHz (směr vesmír – země) – Část 2: Uživatelská zařízení (UE) pro širokopásmové systémy: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 574-3 V1.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pro družicové pozemské stanice pro MSS pracující v kmitočtových pásmech 1 980 MHz až 2 010 MHz (směr země – vesmír) a 2 170 MHz až 2 200 MHz (směr vesmír – země) – Část 3: Uživatelská zařízení (UE) pro úzkopásmové systémy – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 608 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Rádiová zařízení pro drážní systémy Eurobalise – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 609 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Rádiová zařízení pro drážní systémy Euroloop – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 623 V1.1.1

Širokopásmové bezdrátové přístupové systémy (BWA) v kmitočtovém pásmu 3 400 MHz až 3 800 MHz – Mobilní koncové stanice – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 625 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Širokopásmové aplikace pro podporu při katastrofách v pásmu 5 GHz – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 645 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Opakovače globálních navigačních družicových systémů (GNSS) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 752 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Aktivní prostředky pro zdokonalené určování radarových cílů – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 977 V1.1.2

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pro pozemské stanice zabudované na vozidle (VMES) pracující v kmitočtovém pásmu 12/14 GHz pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 303 035-1 V1.2.1

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) – Harmonizovaná EN pro zařízení TETRA pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE – Část 1: Hlas a data (V+D)

EN 303 035-1 V1.1.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2003)

Článek 3.2

ETSI

EN 303 035-2 V1.2.2

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) – Harmonizovaná EN pro zařízení TETRA pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE – Část 2: Provoz v přímém módu (DMO)

EN 303 035-2 V1.2.1

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.10.2004)

Článek 3.2

ETSI

ETS 300 487/A1 ED.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Pohyblivé pozemské stanice, určené jen pro příjem (ROMES), pracující v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové spojení – Vysokofrekvenční (RF) specifikace

 

 

Článek 3.2

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené Evropskou organizací pro normalizaci. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1:

Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

Pozn. 2.2:

Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

Pozn. 2.3:

Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se zásadními požadavky směrnice u těch produktů, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se zásadními požadavky směrnice u produktů, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu (sloupec 3) proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

POZNÁMKA:

Kromě toho normy zveřejněné podle směrnicemi 2006/95/ES, 2004/108/ES, 90/385/EHS a 93/42/EHS mohou být použity pro prokázání shody s články 3.1.a a 3.1.b směrnice 1999/5/ES.

O výrobcích se předpokládá, že budou vyhovovat směrnici, pokud splňují požadavky v rozsahu podmínek používání, pro které jsou určeny.

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od Evropských organizací pro normalizaci nebo od národních orgánů pro normalizaci. Jejich seznam je v příloze směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES (2), ve znění směrnice 98/48/ES (3).

Evropské normalizační organizace přijímají harmonizované normy v angličtině (CEN a CENELEC rovněž zveřejňují normy ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy harmonizovaných norem do všech ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech jazycích Společenství.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropské organizace pro normalizaci:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË; Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu).

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË; Tel. +32 25190868; Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu).

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE; Tel. +33 492944200; Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu).

(2)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18.


Top