Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010XC0416(06)

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému (Text s významem pro EHP) (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

OJ C 97, 16.4.2010, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.4.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 97/18


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému

(Text s významem pro EHP)

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

2010/C 97/03

ESO (1)

Odkaz a název harmonizované normy (a referenční dokument)

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

Poznámka 1

CEN

EN 12080:2007

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Valivá ložiska

 

 

CEN

EN 12081:2007

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Plastická maziva

 

 

CEN

EN 12082:2007

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Zkouška výkonnosti

 

 

CEN

EN 13103:2009

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nepoháněné nápravy - Metody konstrukce

 

 

CEN

EN 13104:2009

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Poháněné nápravy - Metody konstrukce

 

 

CEN

EN 13260:2009

Železniční aplikace – Dvojkolí a podvozky – Dvojkolí - Požadavky na výrobek

 

 

CEN

EN 13261:2009

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy - Požadavky na výrobek

 

 

CEN

EN 13262:2004+A1:2008

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Požadavky na výrobek

 

 

CEN

EN 13715:2006

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Profil jízdní plochy

 

 

CEN

EN 13848-1:2003+A1:2008

Železniční aplikace – Kolej – Kvalita geometrie koleje - Část 1: Popis geometrie koleje

 

 

CEN

EN 14531-1:2005

Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných drah, brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu Část 1: Základní algoritmy

 

 

CEN

EN 14535-1:2005

Železniční aplikace - Brzdové kotouče železničních vozidel - Část 1: Brzdové kotouče nalisované nebo nasazované za tepla na nápravu nebo na hnací hřídel, rozměrové a jakostní požadavky

 

 

CEN

EN 14601:2005

Železniční aplikace - Přímé a úhlové kohouty brzdového potrubí a potrubí hlavního vzduchojemu

 

 

CEN

EN 14865-1:2009

Železniční aplikace - Maziva ložiskových skříní - Část 1: Metoda zkoušení mazací schopnosti

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A1:2009

Železniční aplikace - Maziva nápravových ložiskových skříní - Část 2: Metoda zkoušení mechanické odolnosti do rychlosti vozidel až 200 km/h

 

 

CEN

EN 15220-1:2008

Železniční aplikace - Indikátory brzd - Část 1: Pneumaticky ovládané

 

 

CEN

EN 15355:2008

Železniční aplikace - Brzdění - Rozváděče a vypínače brzdy

 

 

CEN

EN 15461:2008

Železniční aplikace - Emise hluku - Charakterizace dynamických vlastností traťových úseků podle měření hluku při průjezdu

 

 

CEN

EN 15528:2008

Železniční aplikace - Kategorie tratí pro určení vztahu mezi užitečnou hmotností vozidel a infrastrukturou

 

 

CEN

EN 15551:2009

Železniční aplikace - Nákladní vagóny - Nárazníky

 

 

CEN

EN 15566:2009

Železniční aplikace – Železniční vozidla – Tažné zařízení a šroubovka

 

 

CEN

EN 15595:2009

Železniční aplikace - Brzdění - Protismyková ochrana kola

 

 

CEN

EN 15611:2008

Železniční aplikace - Brzdění - Rergulační ventily

 

 

CEN

EN 15612:2008

Železniční aplikace - Brzdění - Ventil potrubního urychlovače

 

 

CEN

EN 15624:2008

Železniční aplikace - Brzdění - Přestavovače prázdný - ložený

 

 

CEN

EN 15625:2008

Železniční aplikace - Brzdění - Automatická snímací zařízení proměnlivého ložení

 

 

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené Evropskou organizací pro normalizaci. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1:

Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

Pozn. 2.2:

Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

Pozn. 2.3:

Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se zásadními požadavky směrnice u těch produktů, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se zásadními požadavky směrnice u produktů, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu (sloupec 3) proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od Evropských organizací pro normalizaci nebo od národních orgánů pro normalizaci. Jejich seznam je v příloze směrnice Evropského parlamentu a Rady (2) 98/34/ES, ve znění směrnice 98/48/ES (3).

Evropské normalizační organizace přijímají harmonizované normy v angličtině (CEN a CENELEC rovněž zveřejňují normy ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy harmonizovaných norem do všech ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech jazycích Společenství.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropské organizace pro normalizaci:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM; tel. +32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM; tel. +32 2 5190868; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE; Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18.


Top