EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010XC0416(05)

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 96/48/ES ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému (Text s významem pro EHP) (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

Úř. věst. C 97, 16.4.2010, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.4.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 97/11


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 96/48/ES ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému

(Text s významem pro EHP)

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

2010/C 97/02

ESO (1)

Odkaz a název harmonizované normy

(a referenční dokument)

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

Poznámka 1

CEN

EN ISO 3095:2005

Železniční aplikace - Akustika - Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly (ISO 3095:2005)

 

 

CEN

EN ISO 3381:2005

Železniční aplikace - Akustika - Měření vnitřního hluku kolejových vozidel (ISO 3381:2005)

 

 

CEN

EN 12082:2007

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Zkouška výkonnosti

 

 

CEN

EN 12663:2000

Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na skříně kolejových vozidel

 

 

CEN

EN 13103:2009

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nepoháněné nápravy - Metody konstrukce

 

 

CEN

EN 13104:2009

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Poháněné nápravy - Metody konstrukce

 

 

CEN

EN 13129-1:2002

Železniční aplikace - Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí - Část 1: Parametry pohodlí

 

 

CEN

EN 13129-2:2004

Železniční aplikace - Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí - Část 2: Typové zkoušky

 

 

CEN

EN 13232-4:2005

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 4: Požadavky na ovládání, zapevnění a kontrolu polohy

 

 

CEN

EN 13232-5:2005

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 5: Výměny

 

 

CEN

EN 13232-6:2005

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 6: Pevné jednoduché a dvojité srdcovky

 

 

CEN

EN 13232-7:2006

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 7: Srdcovky s pohyblivými částmi

 

 

CEN

EN 13232-8:2007

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 8: Dilatační zařízení

 

 

CEN

EN 13232-9:2006

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 9: Prostorové uspořádání

 

 

CEN

EN 13260:2009

Železniční aplikace – Dvojkolí a podvozky – Dvojkolí - Požadavky na výrobek

EN 13260:2003

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2009)

CEN

EN 13261:2009

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy - Požadavky na výrobek

 

 

CEN

EN 13262:2004+A1:2008

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Požadavky na výrobek

EN 13262:2004

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.5.2009)

CEN

EN 13272:2001

Železniční aplikace - Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů

 

 

CEN

EN 13481-1:2002

Železniční aplikace - Trať - Požadavky na provedení systémů upevnění - Část 1: Definice

 

 

 

EN 13481-1:2002/A1:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.2.2007)

CEN

EN 13481-2:2002

Železniční aplikace - Trať - Požadavky na provedení systémů upevnění - Část 2: Systémy upevnění pro betonové pražce

 

 

 

EN 13481-2:2002/A1:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.2.2007)

CEN

EN 13481-5:2002

Železniční aplikace - Trať - Požadavky na provedení systémů upevnění - Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu

 

 

 

EN 13481-5:2002/A1:2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.2.2007)

CEN

EN 13674-1:2003+A1:2007

Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 1: Vignolovy železniční kolejnice 46 kg/m a těžší

EN 13674-1:2003

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.5.2008)

CEN

EN 13674-2:2006

Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 2: Kolejnice pro výhybky a výhybkové konstrukce, používané ve spojení s Vignolovými železničními kolejnicemi 46 kg/m a těžšími

 

 

CEN

EN 13674-3:2006

Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 3: Vodicí kolejnice

 

 

CEN

EN 13715:2006

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Profil jízdní plochy

 

 

CEN

EN 13848-1:2003+A1:2008

Železniční aplikace – Kolej – Kvalita geometrie koleje - Část 1: Popis geometrie koleje

EN 13848-1:2003

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2009)

CEN

EN 13848-5:2008

Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 5: Hodnocení kvality geometrie

 

 

CEN

EN 14067-5:2006

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 5: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku v tunelech

 

 

CEN

EN 14363:2005

Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních vlastností kolejových vozidel - Stacionární a jízdní zkoušky

 

 

CEN

EN 14531-1:2005

Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných drah, brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu – Část 1: Základní algoritmy

 

 

CEN

EN 14535-1:2005

Železniční aplikace - Brzdové kotouče železničních vozidel - Část 1: Brzdové kotouče nalisované nebo nasazované za tepla na nápravu nebo na hnací hřídel, rozměrové a jakostní požadavky

 

 

CEN

EN 14601:2005

Železniční aplikace - Přímé a úhlové kohouty brzdového potrubí a potrubí hlavního vzduchojemu

 

 

CEN

EN 14752:2005

Železniční aplikace - Dveřní systémy kolejových vozidel

 

 

CEN

EN 14813-1:2006

Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 1: Parametry pohodlí

 

 

CEN

EN 14813-2:2006

Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 2: Typové zkoušky

 

 

CEN

EN 15020:2006

Železniční aplikace - Nouzové spřáhlo - Požadavky na provedení, specifická geometrie rozhraní, metody zkoušení

 

 

CEN

EN 15152:2007

Železniční aplikace - Čelní skla pro vlakové kabiny

 

 

CEN

EN 15153-1:2007

Železniční aplikace – Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení pro vysokorychlostní vlaky – Část 1: Čelní světlomety, čelní obrysová světla a koncová světla

 

 

CEN

EN 15153-2:2007

Železniční aplikace – Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení pro vysokorychlostní vlaky – Část 2: Výstražné houkačky

 

 

CEN

EN 15220-1:2008

Železniční aplikace - Indikátory brzd - Část 1: Pneumaticky ovládané

 

 

CEN

EN 15227:2008

Železniční aplikace - Požadavky na deformační vlastnosti skříní železničních vozidel

 

 

CEN

EN 15302:2008

Železnièní aplikace - Metoda stanovení ekvivalentní konicity

 

 

CEN

EN 15327-1:2008

Železniční aplikace - Brzdění - Subsystém záchranné brzdy

 

 

CEN

EN 15355:2008

Železniční aplikace - Brzdění - Rozváděče a vypínače brzdy

 

 

CEN

EN 15427:2008

Železniční aplikace - Řízení procesu tření ve vztahu kolo/kolejnice - Mazání okolků

 

 

CEN

EN 15551:2009

Železniční aplikace - Nákladní vagóny - Nárazníky

 

 

CEN

EN 15566:2009

Železniční aplikace – Železniční vozidla – Tažné zařízení a šroubovka

 

 

CEN

EN 15595:2009

Železniční aplikace - Brzdění - Protismyková ochrana kola

 

 

CEN

EN 15611:2008

Železniční aplikace - Brzdění - Rergulační ventily

 

 

CEN

EN 15612:2008

Železniční aplikace - Brzdění - Ventil potrubního urychlovače

 

 

CEN

EN 15625:2008

Železniční aplikace - Brzdění - Automatická snímací zařízení proměnlivého ložení

 

 

Cenelec

EN 50119:2001

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická trakční nadzemní trolejová vedení

 

 

Cenelec

EN 50122-1:1997

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení – Část 1: Ochranná opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2001

Drážní zařízení - Koordinace izolace – Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení

 

 

 

EN 50124-1:2001/A1:2003

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.10.2006)

 

EN 50124-1:2001/A2:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.5.2008)

Cenelec

EN 50124-2:2001

Drážní zařízení - Koordinace izolace – Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím

 

 

Cenelec

EN 50125-1:1999

Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení – Část 1: Zařízení drážních vozidel

 

 

Cenelec

EN 50125-3:2003

Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení – Část 3: Zabezpečovací a sdělovací zařízení

 

 

Cenelec

EN 50126-1:1999

Drážní zarízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 1: Základní požadavky a obecné postupy

 

 

Cenelec

EN 50128:2001

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Software pro drážní řídicí a ochranné systémy

 

 

Cenelec

EN 50129:2003

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy

 

 

Cenelec

EN 50149:2001

Drážní zařízení - Pevná drážní zařízení - Elektrická trakce - Profilový trolejový vodič z mědi a slitin mědi

 

 

Cenelec

EN 50155:2001

Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel

 

 

 

EN 50155:2001/A1:2002

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.9.2005)

Cenelec

EN 50155:2007

Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel

EN 50155:2001

a její změna

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.3.2010)

Cenelec

EN 50159-1:2001

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat – Část 1: Komunikace v uzavřených přenosových zabezpečovacích systémech

 

 

Cenelec

EN 50159-2:2001

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat – Část 2: Komunikace v otevřených přenosových zabezpečovacích systémech

 

 

Cenelec

EN 50163:2004

Drážní zarízení - Napájecí napetí trakčních soustav

 

 

 

EN 50163:2004/A1:2007

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.3.2010)

Cenelec

EN 50206-1:1998

Drážní zařízení - Kolejová vozidla - Pantografové sběrače: Vlastnosti a zkoušky – Část 1: Pantografové sběrače proudu vozidel pro tratě celostátní

 

 

Cenelec

EN 50238:2003

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků

 

 

Cenelec

EN 50317:2002

Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Požadavky na měření dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením a ověřování těchto měření

 

 

 

EN 50317:2002/A1:2004

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.10.2007)

 

EN 50317:2002/A2:2007

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.2.2010)

Cenelec

EN 50367:2006

Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Technická kriteria pro interakci mezi pantografem a nadzemním trolejovým vedením (pro dosažení volného přístupu)

 

 

Cenelec

EN 50388:2005

Drážní zarízení - Napájení a drážní vozidla - Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením (napájecí stanicí) a drážními vozidly za účelem dosažení interoperability

 

 

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené Evropskou organizací pro normalizaci. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1:

Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

Pozn. 2.2:

Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

Pozn. 2.3:

Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se zásadními požadavky směrnice u těch produktů, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se zásadními požadavky směrnice u produktů, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu (sloupec 3) proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od Evropských organizací pro normalizaci nebo od národních orgánů pro normalizaci. Jejich seznam je v příloze směrnice Evropského parlamentu a Rady (2) 98/34/ES, ve znění směrnice 98/48/ES (3).

Evropské normalizační organizace přijímají harmonizované normy v angličtině (CEN a CENELEC rovněž zveřejňují normy ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy harmonizovaných norem do všech ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech jazycích Společenství.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropské organizace pro normalizaci:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM; tel. +32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM; tel. +32 2 5190868; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE; Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18.


Top