Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC1202(07)

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody Text s významem pro EHP (Zveřejnění názvů harmonizovaných norem podle směrnice a odkazů na ně)

OJ C 293, 2.12.2009, p. 1–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 293/1


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody

(Text s významem pro EHP)

(Zveřejnění názvů harmonizovaných norem podle směrnice a odkazů na ně)

2009/C 293/01

Evropská organizace pro normalizaci (1)

Odkaz na normu a její název

(a referenční dokument)

Označení nahrazované normy

Datum skončení předpokladu shody nahrazované normy

Poznámka 1

Článek 1999/5/ES

CENELEC

EN 41003:1998

 

 

 

Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení připojovaná k telekomunikačním sítím

EN 41003:1996

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.1.2002)

čl. 3 odst. 1 písm. a) (a článek 2 2006/95/ES)

CENELEC

EN 50360:2001

 

 

 

Norma výrobku pro prokazování shody mobilních telefonů se základními omezeními týkajícími se expozice člověka elektromagnetickým polím (300 MHz až 3 GHz)

ŽÁDNÝ

čl. 3 odst. 1 písm. a)

CENELEC

EN 50364:2001

 

 

 

Omezení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pracujících v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 10 GHz používaných při elektronické ochraně zboží (EAS), vysokofrekvenční identifikaci (RFID) a podobných aplikacích

ŽÁDNÝ

čl. 3 odst. 1 písm. a) (a článek 2 2006/95/ES)

CENELEC

EN 50371:2002

 

 

 

Kmenová norma pro prokazování shody nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení se základními omezeními týkajícími se expozice člověka elektromagnetickým polím (10 MHz–300 GHz) – obyvatelstvo

ŽÁDNÝ

čl. 3 odst. 1 písm. a) (a článek 2 2006/95/ES)

CENELEC

EN 50385:2002

 

 

 

Norma výrobku pro prokazování shody základnových stanic a pevných koncových stanic pro bezdrátové telekomunikační systémy se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi týkajícími se expozice člověka vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz–40 GHz) – obyvatelstvo

ŽÁDNÝ

čl. 3 odst. 1 písm. a)

CENELEC

EN 50401:2006

 

 

 

Norma výrobku pro prokazování shody pevných zařízení pro rádiový přenos (110 MHz–40 GHz) určených pro užití v bezdrátových telekomunikačních sítích se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi týkajícími se expozice obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím, když jsou zařízení uvedena do provozu

ŽÁDNÝ

čl. 3 odst. 1 písm. a)

CENELEC

EN 55022:1998

 

 

 

Zařízení informační techniky – Charakteristiky rádiového rušení – Meze a metody měření

(CISPR 22:1997 (Modifikovaná))

EN 55022:1994

+ A1:1995

+ A2:1997

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.8.2007)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

Změna A1:2000 týkající se EN 55022:1998

(CISPR 22:1997/A1:2000)

Každá z následujících čtyř norem stanoví předpoklad shody do 1.10.2011:

EN 55022:1998

EN 55022:1998 + A1:2000

EN 55022:1998 + A2:2003

EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003

Změna A2:2003 týkající se EN 55022:1998

(CISPR 22:1997/A2:2002)

CENELEC

EN 55022:2006

 

 

 

Zařízení informační techniky – Charakteristiky rádiového rušení – Meze a metody měření

(CISPR 22:2005 (Modifikovaná))

EN 55022:1998

a její změny

Pozn. 2.1

1.10.2011

čl. 3 odst. 1 písm. b)

Změna A1:2007 týkající se EN 55022:2006

(CISPR 22:2005/A1:2005)

Pozn. 3

1.10.2011

 

CENELEC

EN 55024:1998

 

 

 

Zařízení informační techniky – Charakteristiky odolnosti – Meze a metody měření

(CISPR 24:1997 (Modifikovaná))

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.7.2001)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

Změna A1:2001 týkající se EN 55024:1998

(CISPR 24:1997/A1:2001)

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.10.2004)

 

Změna A2:2003 týkající se EN 55024:1998

(CISPR 24:1997/A2:2002)

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.12.2005)

 

CENELEC

EN 60065:2002

 

 

 

Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje – Požadavky na bezpečnost

(IEC 60065:2001 (Modifikovaná))

EN 60065:1998

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.3.2007)

čl. 3 odst. 1 písm. a) (a článek 2 2006/95/ES)

Změna A1:2006 týkající se EN 60065:2002

(IEC 60065:2001/A1:2005 (Modifikovaná))

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.12.2008)

 

CENELEC

EN 60215:1989

 

 

 

Bezpečnostní požadavky na rozhlasové vysílače

(IEC 60215:1987)

ŽÁDNÝ

čl. 3 odst. 1 písm. a) (a článek 2 2006/95/ES)

Změna A1:1992 týkající se EN 60215:1989

(IEC 60215:1987/A1:1990)

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.6.1993)

 

Změna A2:1994 týkající se EN 60215:1989

(IEC 60215:1987/A2:1993)

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(15.7.1995)

 

CENELEC

EN 60825-1:1994

 

 

 

Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení, požadavky a pokyny pro používání

(IEC 60825-1:1993)

ŽÁDNÝ

čl. 3 odst. 1 písm. a) (a článek 2 2006/95/ES)

Změna A1:2002 týkající se EN 60825-1:1994

(IEC 60825-1:1993/A1:1997)

EN 60825-1:1994/A11:1996

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.1.2004)

 

Změna A2:2001 týkající se EN 60825-1:1994

(IEC 60825-1:1993/A2:2001)

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.7.2005)

 

CENELEC

EN 60825-1:2007

 

 

 

Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

(IEC 60825-1:2007)

EN 60825-1:1994

a její změny

Pozn. 2.1

1.9.2010

čl. 3 odst. 1 písm. a) (a článek 2 2006/95/ES)

CENELEC

EN 60825-2:2004

 

 

 

Bezpečnost laserových zařízení – Část 2: Bezpečnost komunikačních systémů s optickými vlákny (OFCS)

(IEC 60825-2:2004)

EN 60825-2:2000

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.9.2007)

čl. 3 odst. 1 písm. a) (a článek 2 2006/95/ES)

Změna A1:2007 týkající se EN 60825-2:2004

(IEC 60825-2:2004/A1:2006)

Pozn. 3

1.2.2010

 

CENELEC

EN 60825-4:1997

 

 

 

Bezpečnost laserových zařízení – Část 4: Ochranné kryty laserů

(IEC 60825-4:1997)

ŽÁDNÝ

čl. 3 odst. 1 písm. a) (a článek 2 2006/95/ES)

Změna A1:2002 týkající se EN 60825-4:1997

(IEC 60825-4:1997/A1:2002)

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.10.2005)

 

Změna A2:2003 týkající se EN 60825-4:1997

(IEC 60825-4:1997/A2:2003)

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.10.2006)

 

CENELEC

EN 60825-4:2006

 

 

 

Bezpečnost laserových zařízení – Část 4: Ochranné kryty laserů

(IEC 60825-4:2006)

EN 60825-4:1997

a její změny

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.10.2009)

čl. 3 odst. 1 písm. a) (a článek 2 2006/95/ES)

Změna A1:2008 týkající se EN 60825-4:2006

(IEC 60825-4:2006/A1:2008)

Pozn. 3

1.9.2011

 

CENELEC

EN 60825-12:2004

 

 

 

Bezpečnost laserových zařízení – Část 12: Bezpečnost systémů prostorové optické komunikace užívaných pro přenos informací

(IEC 60825-12:2004)

ŽÁDNÝ

čl. 3 odst. 1 písm. a) (a článek 2 2006/95/ES)

CENELEC

EN 60950-1:2001

 

 

 

Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky

(IEC 60950-1:2001 (Modifikovaná))

EN 60950:2000

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.7.2006)

čl. 3 odst. 1 písm. a) (a článek 2 2006/95/ES)

Změna A11:2004 týkající se EN 60950-1:2001

Pozn. 3

 

CENELEC

EN 60950-1:2006

 

 

 

Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky

(IEC 60950-1:2005 (Modifikovaná))

EN 60950-1:2001

a její změna

Pozn. 2.1

1.12.2010

čl. 3 odst. 1 písm. a) (a článek 2 2006/95/ES)

CENELEC

EN 60950-22:2006

 

 

 

Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 22: Zařízení instalovaná venku

(IEC 60950-22:2005 (Modifikovaná))

ŽÁDNÝ

čl. 3 odst. 1 písm. a) (a článek 2 2006/95/ES)

CENELEC

EN 60950-23:2006

 

 

 

Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 23: Rozměrná datová záznamová zařízení

(IEC 60950-23:2005)

ŽÁDNÝ

čl. 3 odst. 1 písm. a) (a článek 2 2006/95/ES)

CENELEC

EN 61000-3-2:2006

 

 

 

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-2: Meze – Meze pro emise harmonického proudu (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A)

(IEC 61000-3-2:2005)

EN 61000-3-2:2000

+ A2:2005

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.2.2009)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

CENELEC

EN 61000-3-3:1995

 

 

 

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-3: Meze – Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem <= 16 A, které není předmětem podmíněného připojení

(IEC 61000-3-3:1994)

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.1.2001)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

Změna A1:2001 týkající se EN 61000-3-3:1995

(IEC 61000-3-3:1994/A1:2001)

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.5.2004)

 

CENELEC

EN 61000-3-3:2008

 

 

 

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-3: Meze – Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem <= 16 A, které není předmětem podmíněného připojení

(IEC 61000-3-3:2008)

EN 61000-3-3:1995

a její změny

Pozn. 2.1

1.9.2011

čl. 3 odst. 1 písm. b)

CENELEC

EN 61000-3-11:2000

 

 

 

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-11: Meze – Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí – Zařízení se jmenovitým proudem <=75 A, které je předmětem podmíněného připojení

(IEC 61000-3-11:2000)

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.11.2003)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

CENELEC

EN 61000-3-12:2005

 

 

 

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-12: Meze – Meze harmonických proudů způsobených zařízením se vstupním fázovým proudem > 16 A a <= 75 A připojených k veřejným sítím nízkého napětí

(IEC 61000-3-12:2004)

Příslušná(é) kmenová(é) norma(y)

Pozn. 2.3

Datum ukončení platnosti

(1.2.2008)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

CENELEC

EN 61000-6-1:2001

 

 

 

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-1: Kmenové normy – Odolnost – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

(IEC 61000-6-1:1997 (Modifikovaná))

EN 50082-1:1997

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.7.2004)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

CENELEC

EN 61000-6-1:2007

 

 

 

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-1: Kmenové normy – Odolnost – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

(IEC 61000-6-1:2005)

EN 61000-6-1:2001

Pozn. 2.1

1.12.2009

čl. 3 odst. 1 písm. b)

CENELEC

EN 61000-6-2:2005

 

 

 

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-2: Kmenové normy – Odolnost pro průmyslové prostředí

(IEC 61000-6-2:2005)

EN 61000-6-2:2001

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.6.2008)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

CENELEC

EN 61000-6-3:2001

 

 

 

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-3: Kmenové normy – Emise – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

(CISPR/IEC 61000-6-3:1996 (Modifikovaná))

EN 50081-1:1992

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.7.2004)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

Změna A11:2004 týkající se EN 61000-6-3:2001

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.7.2007)

 

CENELEC

EN 61000-6-3:2007

 

 

 

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-3: Kmenové normy – Emise – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

(IEC 61000-6-3:2006)

EN 61000-6-3:2001

a její změna

Pozn. 2.1

1.12.2009

čl. 3 odst. 1 písm. b)

CENELEC

EN 61000-6-4:2001

 

 

 

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-4: Kmenové normy – Emise pro průmyslové prostředí

(IEC 61000-6-4:1997 (Modifikovaná))

EN 50081-2:1993

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.7.2004)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

CENELEC

EN 61000-6-4:2007

 

 

 

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-4: Kmenové normy – Emise pro průmyslové prostředí

(IEC 61000-6-4:2006)

EN 61000-6-4:2001

Pozn. 2.1

1.12.2009

čl. 3 odst. 1 písm. b)

CENELEC

EN 62311:2008

 

 

 

Hodnocení elektronického a elektrického zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz–300 GHz)

(IEC 62311:2007 (Modifikovaná))

ŽÁDNÝ

čl. 3 odst. 1 písm. a) (a článek 2 2006/95/ES)

ETSI

EN 300 065-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických a navigačních informací (NAVTEX) – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 300 065-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických a navigačních informací (NAVTEX) – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 065-2 V1.1.1

28.2.2011

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 300 065-3 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických a navigačních informací (NAVTEX) – Část 3: Harmonizovaná EN podle článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 3

ETSI

EN 300 065-3 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických a navigačních informací (NAVTEX) – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE

EN 300 065-3 V1.1.1

28.2.2011

čl. 3 odst. 3

ETSI

EN 300 086-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

ETS 300 086/A2 (02-1997)

Datum ukončení platnosti

(31.8.2002)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 300 086-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším anténním konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 086-2 V1.1.1

30.6.2010

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 300 113-2 V1.4.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 113-2 V1.3.1

Datum ukončení platnosti

(31.3.2009)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 300 135-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Rádiová zařízení s úhlovou modulací pracující v občanském pásmu (rádiová zařízení CEPT PR 27) – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

ETS 300 135/A1:1997

Datum ukončení platnosti

(30.4.2001)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 300 135-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Rádiová zařízení s úhlovou modulací pracující v občanském pásmu (rádiová zařízení CEPT PR 27) – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 135-2 V1.1.1

30.11.2009

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 300 162-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 162-2 V1.1.2

Datum ukončení platnosti

(31.8.2008)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 300 162-3 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE

EN 300 162-3 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(31.8.2008)

čl. 3 odst. 3

ETSI

EN 300 219-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení vysílající signály pro vyvolání specifické odezvy v přijímači – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 300 220-2 V2.1.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přístroje krátkého dosahu (SRD) – Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 220-2 V2.1.1

Datum ukončení platnosti

(31.3.2009)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 300 224-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Služba místního pagingu – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 300 296-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 300 296-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 296-2 V1.1.1

30.11.2010

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 300 328 V1.7.1 (2)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Širokopásmové přenosové systémy – Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 328 V1.6.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2008)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 300 330-2 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 330-2 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2007)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 300 341-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba (RP 02) – Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, vysílající signály pro vyvolání specifické odezvy v přijímači – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 300 373-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pracující v pásmech středních a krátkých vln – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 300 373-3 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pracující v pásmech středních a krátkých vln – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3e Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 3

ETSI

EN 300 390-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s vestavěnou anténou určená pro přenos dat (a hovoru) – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

ETS 300 390/A1:1997

Datum ukončení platnosti

(30.4.2001)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 300 422-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 300 422-2 V1.2.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 422-2 V1.1.1

31.12.2009

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 300 433-2 V1.1.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Amplitudově modulovaná rádiová zařízení pracující v občanském pásmu se dvěma postranními pásmy (DSB) a/nebo s jedním postranním pásmem (SSB) – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 433-2 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2002)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 300 440-2 V1.1.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 440-2 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2007)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 300 440-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 440-2 V1.1.2

28.2.2010

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 300 440-2 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 440-2 V1.2.1

28.2.2010

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 300 454-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Širokopásmová zvuková pojítka – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 300 471-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Pravidla pro přístup a sdílení kanálů využívaných společně zařízeními vyhovujícími EN 300 113 – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 300 674-2-1 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) – Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracující v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE – Podčást 1: Požadavky na silniční jednotky (RSU)

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 300 674-2-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) – Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracující v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE – Podčást 2: Požadavky na palubní jednotky (OBU)

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 300 698-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu pracující v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 300 698-3 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu pracující v pásmech VHF používané na vnitrostátních vodních cestách – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3e Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 3

ETSI

EN 300 718-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Lavinové tísňové majáky – Systémy vysílač-přijímač – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 300 718-3 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Lavinové tísňové majáky – Systémy vysílač-přijímač – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3e Směrnice R&TTE

EN 300 718-3 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2005)

čl. 3 odst. 3

ETSI

EN 300 720-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Palubní komunikační systémy a zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (UHF) – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 300 720-2 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(31.7.2009)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 300 761-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přístroje s krátkým dosahem (SRD) – Automatická identifikace vozidel (AVI) na železnici pracující v kmitočtovém rozsahu 2,45 GHz – Část 2: Harmonizovaná norma podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 025-2 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy “D„ s digitálním selektivním voláním (DSC) – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 301 025-2 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(31.10.2008)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 025-3 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy “D„ s digitálním selektivním voláním (DSC) – Část 3: Harmonizovaná EN podle článku 3.3e Směrnice R&TTE

EN 301 025-3 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(31.10.2008)

čl. 3 odst. 3

ETSI

EN 301 091-2 V1.3.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) – Radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 301 091-2 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2008)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 166-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní mobilní služba – Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 301 166-2 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

31.3.2009

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 166-2 V1.2.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní mobilní služba – Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 301 166-2 V1.2.1

31.5.2010

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 178-2 V1.2.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přenosné radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, pracující v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 301 178-2 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(31.10.2008)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 357-2 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 301 357-2 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2008)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 357-2 V1.4.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 301 357-2 V1.3.1

31.8.2010

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 360 V1.2.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru ke geostacionárním družicím v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 29,5 GHz

EN 301 360 V1.1.3

Datum ukončení platnosti

(30.11.2007)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 406 V1.5.1

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) – Harmonizovaná EN pro digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE – Kmenové rádiové požadavky

EN 301 406 V1.4.1

Datum ukončení platnosti

(31.3.2005)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 406 V2.1.1

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) – Harmonizovaná EN pro digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE – Kmenové rádiové požadavky

EN 301 406 V1.5.1

30.4.2011

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 419-1 V4.0.1

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) – Požadavky na připojení pro globální systém mobilních komunikací (GSM) – Část 1: Pohyblivé stanice pracující v pásmech GSM 900 a DCS 1 800 – Přístup (GSM 13.01 verze 4.0.1)

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 419-2 V5.1.1

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) – Požadavky na připojení pro globální systém mobilních komunikací (GSM) – Pohyblivé stanice pro víceintervalový vysokorychlostní přenos dat s přepojováním okruhů (HSCSD) – Přístup (GSM 13.34 verze 5.1.1, vydání 1996)

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 419-3 V5.0.2

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) – Požadavky na připojení pro globální systém mobilních komunikací (GSM) – Prvky zdokonalených hovorových volání (ASCI) – Pohyblivé stanice – Přístup (GSM 13.68 verze 5.0.2, vydání 1996)

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 419-7 V5.0.2

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) – Požadavky na připojení pro globální systém mobilních komunikací (GSM) – Železniční pásmo (R-GSM) – Pohyblivé stanice – Přístup (GSM 13.67 verze 5.0.2, vydání 1996)

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 423 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Harmonizovaná norma pro zemský letecký telekomunikační systém podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

TBR 23: 1998

Datum ukončení platnosti

(30.9.2002)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 426 V1.2.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pozemní pohyblivé družicové pozemské stanice (LMES) a námořní pohyblivé družicové pozemské stanice (MMES), neurčené pro tísňové a bezpečnostní komunikace, pracující v kmitočtových pásmech 1,5/1,6 GHz a zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí

EN 301 426 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2002)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 427 V1.2.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pohyblivé družicové pozemské stanice (MES) s výjimkou leteckých pohyblivých družicových pozemských stanic, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz a zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí

EN 301 427 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(31.8.2003)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 428 V1.3.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) – Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání/příjem nebo pouze pro příjem, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz

EN 301 428 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2007)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 430 V1.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro družicové zpravodajství přes přepravitelné pozemské stanice (SNG TES) pracující v kmitočtových pásmech (11–12 a 13–14) GHz

TBR 30: 1998

Datum ukončení platnosti

(31.1.2001)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 441 V1.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pohyblivé pozemské stanice (MES), včetně ručních pozemských stanic, družicových sítí osobních komunikací (S-PCN) pracujících v kmitočtových pásmech (1,6/2,4) GHz pohyblivé družicové služby (MSS)

TBR 41: 1998

Datum ukončení platnosti

(31.1.2001)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 442 V1.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pohyblivé pozemské stanice (MES), včetně ručních pozemských stanic, družicových sítí osobních komunikací (S-PCN) pracujících v kmitočtových pásmech 2,0 GHz pohyblivé družicové služby (MSS)

TBR 42: 1998

Datum ukončení platnosti

(31.1.2001)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 443 V1.3.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) – Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání a příjem nebo pouze pro příjem, pracující v kmitočtových pásmech 4 GHz a 6 GHz

EN 301 443 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2007)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 444 V1.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pozemní pohyblivé pozemské stanice (LMES), pracující v pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz a zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace

TBR 44: 1998

Datum ukončení platnosti

(31.1.2001)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 447 V1.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pro družicové pozemské stanice na palubách lodí (ESVs), pracující v kmitočtových pásmech 4/6 GHz přidělených pevné družicové službě (FSS), pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 449 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Harmonizovaná EN pro základnové stanice CDMA s rozprostřeným spektrem pracující v buňkovém pásmu 450 MHz (CDMA 450) a pásmech PAMR 410, 450 a 870 MHz (CDMA/PAMR), pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 459 V1.4.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze v kmitočtových pásmech 29,5 GHz až 30,0 GHz

EN 301 459 V1.3.1

Datum ukončení platnosti

(31.3.2009)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 489-1 V1.6.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 1: Společné technické požadavky

EN 301 489-1 V1.5.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2008)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-1 V1.8.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 1: Společné technické požadavky

EN 301 489-1 V1.6.1

31.1.2011

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-10 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 10: Specifické podmínky pro bezšňůrová telefonní zařízení první (CT1 a CT1+) a druhé (CT2) generace

EN 301 489-10 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2005)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-11 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 11: Specifické podmínky pro zemské vysílače služby rozhlasového vysílání

EN 301 489-11 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2007)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-12 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 12: Specifické podmínky pro koncová zařízení s velmi malou aperturou, družicové interaktivní pozemské stanice pracující v kmitočtových rozsazích mezi 4 GHz a 30 GHz v pevné družicové službě (FSS)

EN 301 489-12 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(31.7.2006)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-12 V2.2.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 12: Specifické podmínky pro koncová zařízení s velmi malou aperturou, družicové interaktivní pozemské stanice pracující v kmitočtových rozsazích mezi 4 GHz a 30 GHz v pevné družicové službě (FSS)

EN 301 489-12 V1.2.1

30.6.2010

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-13 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 13: Specifické podmínky pro rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) občanského pásma (CB)

EN 301 489-13 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2005)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-14 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 14: Specifické podmínky pro analogové a digitální zemské vysílače služby televizního vysílání

EN 301 489-14 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(31.7.2006)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-15 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 15: Specifické podmínky pro obchodně dostupná radioamatérská zařízení

EN 301 489-15 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2005)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-16 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 16: Specifické podmínky pro analogová pohyblivá a přenosná zařízení buňkových radiokomunikací

EN 301 489-16 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2005)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-17 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové přenosové systémy 2,4 GHz a vysokovýkonná zařízení RLAN 5 GHz

EN 301 489-17 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2005)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-17 V1.3.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení – Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové přenosové systémy 2,4 GHz, vysokovýkonná zařízení RLAN 5 GHz a širokopásmové datové přenosové systémy 5,8 GHz

EN 301 489-17 V1.2.1

31.7.2010

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-17 V2.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení – Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové datové přenosové systémy 5,8 GHz

EN 301 489-17 V1.3.2

31.1.2011

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-18 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 18: Specifické podmínky pro zařízení zemských svazkových rádiových sítí (TETRA)

EN 301 489-18 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2005)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-19 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 19: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice určené jen pro příjem (ROMES) pracující v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace

EN 301 489-19 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2005)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-2 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 2: Specifické podmínky pro zařízení rádiového pagingu

EN 301 489-02 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2005)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-20 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 20: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice (MES) používané v pohyblivých družicových službách (MSS)

EN 301 489-20 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2005)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-22 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 22: Specifické požadavky pro letecká pohyblivá a pevná rádiová zařízení VHF umístěná na zemském povrchu

EN 301 489-22 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(28.2.2007)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-23 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 23: Specifické podmínky pro rádiové zařízení, opakovač a přidružené zařízení základnové stanice (BS) pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA)

EN 301 489-23 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(31.5.2009)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-24 V1.4.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivé a přenosné (UE) rádiové a přidružené zařízení pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA)

EN 301 489-24 V1.3.1

EN 301 489-24 V1.3.1

Datum ukončení platnosti

(31.5.2009)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-25 V2.3.2 (7-2005)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 25: Specifické podmínky pro pohyblivé stanice a přidružené zařízení CDMA s 1x rozprostřeným spektrem

EN 301 489-25 V2.2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2007)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-26 V2.3.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 26: Specifické podmínky pro základnové stanice, opakovače a přidružené zařízení CDMA s 1x rozprostřeným spektrem

EN 301 489-26 V2.2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2007)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-27 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 27: Specifické podmínky pro aktivní lékařské implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMI-P)

 

 

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-28 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 28: Specifické podmínky pro bezdrátové digitální obrazové spoje

 

 

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-29 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 29: Specifické podmínky pro zařízení zdravotnické datové služby (MEDS) pracující v pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz

 

 

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-3 V1.4.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 3: Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující na kmitočtech mezi 9 kHz a 40 GHz

EN 301 489-03 V1.3.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2005)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-31 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 31: Specifické podmínky pro zařízení v pásmu 9 kHz až 315 kHz pro aktivní lékařské implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMI-P)

 

 

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-32 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 32: Specifické podmínky pro aplikace radarového sondování země a zdí

 

 

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-33 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 33: Specifické podmínky pro komunikační zařízení velmi širokého pásma (UWB)

 

 

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-4 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení a služby

EN 301 489-04 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2005)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-4 V1.4.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje, širokopásmové datové přenosové systémy, přidružená zařízení a služby

EN 301 489-04 V1.3.1

31.1.2011

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-5 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 5: Specifické podmínky pro soukromá pozemní pohyblivá rádiová (PMR) a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová)

EN 301 489-05 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2005)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-6 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT)

EN 301 489-6 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2005)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-6 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT)

EN 301 489-6 V1.2.1

31.5.2010

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-7 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 7: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových rádiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS)

EN 301 489-07 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2009)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-8 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 8: Specifické podmínky pro základnové stanice GSM

EN 301 489-08 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2005)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 489-9 V1.4.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 9: Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčního (RF) zvukového spoje, bezšňůrová zvuková a příposlechová zařízení

EN 301 489-9 V1.3.1

Datum ukončení platnosti

(31.8.2009)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 502 V8.1.2

Harmonizovaná EN pro globální systém mobilních komunikací (GSM) – Zařízení základnové stanice a opakovače pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (GSM 13.21 verze 8.0.1, vydání 1999)

EN 301 502 V7.0.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2002)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 511 V9.0.2

Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) – Harmonizovaná EN pro pohyblivé stanice v pásmech GSM 900 a GSM 1 800 zahrnující základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (1999/5/EC)

EN 301 511 V7.0.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2004)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 526 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Harmonizovaná EN pro pohyblivé stanice CDMA s rozprostřeným spektrem pracující v buňkovém pásmu 450 MHz (CDMA 450) a v pásmech PAMR 410 MHz, 450 MHz a 870 MHz (CDMA-PAMR), pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 681 V1.3.2

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pro pohyblivé pozemské stanice (MES) pohyblivých systémů geostacionárních družic, včetně ručních pozemských stanic družicové sítě osobních komunikací (S-PCN) v pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz v rámci pohyblivé družicové služby (MSS), zahrnující základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 301 681 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(31.3.2006)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 721 V1.2.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pohyblivé pozemské stanice (MES), zajišťující datové komunikace s nízkou rychlostí (LBRDC), používající družice na nízké oběžné dráze (LEO) a pracující v pásmech nižších než 1 GHz

EN 301 721 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(31.3.2002)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 783-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Obchodně dostupná radioamatérská zařízení – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 796 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na bezšňůrová telefonní zařízení CT1 a CT1+

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 797 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na bezšňůrová telefonní zařízení CT2

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 839-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Aktivní zdravotnické implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a periferní zařízení (ULP-AMI-P), pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 301 839-2 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

31.3.2009

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 840-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Digitální radiomikrofony pracující v harmonizovaném pásmu CEPT 1 785 MHz až 1 800 MHz – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 843-1 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb – Část 1: Společné technické požadavky

EN 301 843-1 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(31.3.2006)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 843-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb – Část 2: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače VHF

EN 301 843-2 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(31.3.2006)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 843-4 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb – Část 4: Zvláštní podmínky pro úzkopásmové přímozapisující (NBDP) přijímače NAVTEX

EN 301 843-4 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(31.3.2006)

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 843-5 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb – Část 5: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače MF/HF

 

 

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 843-6 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb – Část 6: Specifické podmínky pro pozemní stanice na palubách lodí vysílající na kmitočtech nad 3 GHz

 

 

čl. 3 odst. 1 písm. b)

ETSI

EN 301 893 V1.4.1 (3)

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) – Vysokovýkonná RLAN 5 GHz – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 301 893 V1.3.1

Datum ukončení platnosti

(31.3.2009)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 893 V1.5.1

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) – Vysokovýkonná RLAN 5 GHz – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 301 893 V1.4.1

30.6.2010

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 908-1 V3.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky

EN 301 908-01 V2.2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2009)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 908-10 V2.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 10: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT)

EN 301 908-10 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2005)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 908-10 V4.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 10: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT)

EN 301 908-10 V2.1.1

30.4.2011

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 908-11 V3.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 11: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (opakovače)

EN 301 908-11 V2.3.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2009)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 908-12 V3.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 12: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (opakovače)

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 908-2 V3.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (UE)

EN 301 908-02 V2.2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2009)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 908-3 V3.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (BS)

EN 301 908-03 V2.2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2009)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 908-4 V3.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 4: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (UE)

EN 301 908-04 V2.2.1

Datum ukončení platnosti

(31.5.2009)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 908-5 V3.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 5: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (BS)

EN 301 908-05 V2.2.1

Datum ukončení platnosti

31.5.2009

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 908-6 V3.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE)

EN 301 908-06 V2.2.1

Datum ukončení platnosti

(31.5.2009)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 908-7 V3.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 7: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS)

EN 301 908-07 V2.2.2 & EN 301 908-07 V2.2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2009)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 908-8 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 8: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, TDMA s jednou nosnou (UWC 136) (UE)

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 908-9 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 9: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, TDMA s jednou nosnou (UWC 136) (BS)

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 929-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Vysílače a přijímače VHF pobřežních stanic pro GMDSS a ostatní použití v námořní pohyblivé službě – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 301 929-2 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2008)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 301 997-2 V1.1.1

Přenos a multiplexování (TM) – Zařízení ve více bodech – Rádiové zařízení pro použití v multimediálních bezdrátových systémech (MWS) v kmitočtovém pásmu 40,5 GHz až 43,5 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 017-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Vysílací zařízení pro službu amplitudově modulovaného (AM) rozhlasového vysílání – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 018-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Vysílací zařízení služby rozhlasového vysílání s kmitočtovou modulací (FM) – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 302 018-2 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2007)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 054-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) – Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s výkonem do 200 mW – Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 064-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Bezdrátové obrazové spoje (WVL) pracující v kmitočtovém pásmu 1,3 GHz až 50 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 065 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Technologie velmi širokého pásma (UWB) pro komunikační účely – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 066-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Aplikace radarového sondování země a zdí – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 066-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zobrazovací systémy pro aplikace radarového sondování země a zdí (GPR/WPR) – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 302 066-2 V1.1.1

30.11.2009

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 077-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přenosové zařízení pro službu zemského digitálního rozhlasového vysílání (T-DAB) – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 186 V1.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na letadlové pozemské stanice (AES) pohyblivé družicové služby, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 194-2 V1.1.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Navigační radary používané na vnitrostátních vodních cestách – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 195-2 V1.1.1 (3-2004)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Rádiová zařízení aktivních lékařských implantátů a doplňků velmi nízkého výkonu (ULP-AMI), pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 315 kHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 208-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 208-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 302 208-2 V1.1.1

31.12.2009

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 217-2-2 V1.2.3

Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body – Část 2-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace

EN 302 217-2-2 V1.1.3

Datum ukončení platnosti

(31.5.2009)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 217-2-2 V1.3.1

Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body – Část 2-2: Digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde je použita kmitočtová koordinace – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

 

ETSI

EN 302 217-3 V1.1.3

Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde se nepoužívá kmitočtová koordinace

EN 301 751 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(31.5.2007)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 217-3 V1.2.1

Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde se nepoužívá kmitočtová koordinace

EN 302 217-3 V1.1.3

30.11.2009

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 217-4-2 V1.3.1

Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body – Část 4-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro antény

EN 302 217-4-2 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(31.7.2009)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 217-4-2 V1.4.1

Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body – Část 4-2: Antény – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 302 217-4-2 V1.3.1

31.10.2010

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 245-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přenosové zařízení pro vysílací službu celosvětového digitálního rozhlasového systému (DRM) – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 248 V1.1.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Navigační radar pro použití na plavidlech nevybavených pro SOLAS – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 264-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) – Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 77 GHz až 81 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 288-2 V1.2.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) – Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 302 288-2 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(31.5.2009)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 288-2 V1.3.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) – Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 302 208 V1.2.2

31.10.2010

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 291-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Zařízení datových komunikací blízkého dosahu s induktivním přenosem, pracující na 13,56 MHz – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 296 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přenosové zařízení pro vysílací službu zemské digitální televize (DVB-T) – Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 297 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přenosové zařízení pro vysílací službu analogové televize – Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 326-2 V1.2.2

Pevné rádiové systémy – Zařízení a antény mezi více body – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na digitální rádiová zařízení mezi více body

EN 302 326-2 V1.1.2

Datum ukončení platnosti

(31.3.2009)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 326-3 V1.2.2

Pevné rádiové systémy – Zařízení a antény mezi více body – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body

EN 302 326-3 V1.1.2

Datum ukončení platnosti

(31.3.2009)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 326-3 V1.3.1

Pevné rádiové systémy – Zařízení a antény mezi více body – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body

EN 302 326-3 V1.2.2

Datum ukončení platnosti

(31.10.2009)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 340 V1.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pro družicové pozemské stanice na palubách lodí (ESVs), pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz přidělených pevné družicové službě (FSS), pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 372-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přístroje krátkého dosahu (SRD) – Zařízení pro detekci a pohyb – Radar pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) pracující v kmitočtových pásmech 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz a 77 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 426 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Harmonizovaná EN pro opakovače CDMA s rozprostřeným spektrem pracující v buňkovém pásmu 450 MHz (CDMA450) a v pásmech PAMR 410 MHz, 450 MHz a 870 MHz (CDMA-PAMR), pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 435-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Technické vlastnosti zařízení SRD používající technologie velmi širokého pásma (UWB) – Aplikace zařízení pro analýzu a klasifikaci stavebních materiálů, pracujících v kmitočtovém pásmu od 2,2 GHz do 8 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 448 V1.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pro sledovací pozemské stanice ve vlacích (EST) pracující v kmitočtových pásmech 14/12 GHz, pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 454-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) – Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1 668,4 MHz až 1 690 MHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 480 V1.1.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Harmonizovaná EN pro palubní letecký systém GSM pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 500-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologie velmi širokého pásma (UWB) – Zařízení pro sledování polohy pracující v kmitočtovém rozsahu od 6 GHz do 8,5 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 500-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající ultra technologie velmi širokého pásma (UWB) – Zařízení pro sledování polohy pracující v kmitočtovém pásmu od 6 GHz do 8,5 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 302 500-2 V1.1.1

31.3.2010

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 502 V1.1.1

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) – Pevné širokopásmové datové přenosové systémy v pásmu 5,8 GHz – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 502 V1.2.1

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) – Pevné širokopásmové datové přenosové systémy v pásmu 5,8 GHz – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

EN 302 502 V1.1.1

31.3.2010

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 510-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 37,5 MHz pro aktivní zdravotnické membránové implantáty a příslušenství velmi nízkého výkonu – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 536-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 315 kHz až 600 kHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 537-2 V1.1.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Systémy zdravotnické datové služby velmi nízkého výkonu pracující v kmitočtových pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2. Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 544-1 V1.1.1

Širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2 500 MHz až 2 690 MHz – Část 1: Základnové stanice TDD – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 544-2 V1.1.1

Širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2 500 MHz až 2 690 MHz – Část 2: Stanice uživatelských zařízení TDD – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 561 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou, pracující v šířce pásma kanálu 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz nebo 150 kHz – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 567 V1.1.1

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) – Systémy WAS/RLAN pracující při přenosových rychlostech násobku gigabitů v pásmu 60 GHz – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 571 V1.1.1

Inteligentní přepravní systémy (ITS) – Radiokomunikační zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 5 855 MHz až 5 925 MHz – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 608 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Rádiová zařízení pro drážní systémy Eurobalise – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 609 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Rádiová zařízení pro drážní systémy Euroloop – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 302 623 V1.1.1

Širokopásmové bezdrátové přístupové systémy (BWA) v kmitočtovém pásmu 3 400 MHz až 3 800 MHz – Mobilní koncové stanice – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

 

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 303 035-1 V1.2.1

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) – Harmonizovaná EN pro zařízení TETRA pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE – Část 1: Hlas a data (V+D)

EN 303 035-1 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2003)

čl. 3 odst. 2

ETSI

EN 303 035-2 V1.2.2

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) – Harmonizovaná EN pro zařízení TETRA pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE – Část 2: Provoz v přímém módu (DMO)

EN 303 035-2 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(31.10.2004)

čl. 3 odst. 2

ETSI

ETS 300 487/A1:1997

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Pohyblivé pozemské stanice, určené jen pro příjem (ROMES), pracující v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové spojení – Vysokofrekvenční (RF) specifikace

 

 

čl. 3 odst. 2

Pozn. 1:

Datum skončení předpokladu shody je obvykle datum ukončení platnosti (“dup„) stanovené Evropskou organizací pro normalizaci. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1:

Nová (nebo pozměněná) norma má stejnou oblast působnosti jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit předpoklad shody se základními požadavky směrnice.

Pozn. 2.2:

Nová norma má širší oblast působnosti než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit předpoklad shody se základními požadavky směrnice.

Pozn. 2.3:

Nová norma má užší oblast působnosti než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit předpoklad shody se zásadními požadavky směrnice u těch produktů, jež spadají do oblasti působnosti nové normy. Není dotčen předpoklad shody se základními požadavky směrnice u produktů, které i nadále spadají do oblasti působnosti (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do oblasti působnosti nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová citovaná změna. Nahrazovanou normu (sloupec 4) proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit předpoklad shody se základními požadavky směrnice.

Příklad: Pro EN 60215:1989 platí:

CENELEC

EN 60215:1989

 

 

 

Bezpečnostní požadavky pro rozhlasové vysílače

(IEC 60215:1987)

[Referenčním dokumentem je norma EN 60215:1989]

ŽÁDNÝ

[Norma nenahrazuje žádnou stávající normu.]

čl. 3 odst. 1 písm. a) (& čl. 2 2006/95/ES)

Změna A1:1992 týkající se EN 60215:1989

(IEC 60215:1987/A1:1990)

[Referenčním dokumentem je norma EN 60215:1989

+ A1:1992 týkající se EN 60215:1989]

Pozn. 3

[Nahrazovanou normou je EN 60215:1989]

Datum ukončení platnosti

(1.6.1993)

Změna A2:1994 týkající se EN 60215:1989

(IEC 60215:1987/A2:1993)

[Referenčním dokumentem je norma EN 60215:1989

+ A1:1992 týkající se EN 60215:1989

+ A2:1994 týkající se EN 60215:1989]

Pozn. 3

[Nahrazovanou normou je EN 60215:1989 + A1:1992 týkající se EN 60215:1989]

Datum ukončení platnosti

(15.7.1995)

Pozn. 4:

EN 301 489-1 obsahuje společné požadavky elektromagnetické kompatibility na emise a odolnost pro všechna rádiová zařízení a musí být uplatňována společně s příslušnou částí této normy týkající se rádiových zařízení, aby se prokázal předpoklad shody s čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice.

Poznámka:

Kromě toho normy zveřejněné podle směrnic 2006/95/ES, 2004/108/ES, 90/385/EHS a 93/42/EHS mohou být použity pro prokázání shody s čl. 3 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 1999/5/ES.

Má se za to, že produkt vyhovuje směrnici, pokud splňuje příslušné požadavky v rozsahu podmínek užívání, pro nějž je určen.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie.


(1)  CEN: Avenue Marnix/Marnixlaan 17, 1000 Brussels, Belgie, tel: (32-2) 550 08 11, fax: (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix/Marnixlaan 17, 1000 Brussels, Belgie, tel: (32-2) 519 68 71, fax: (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Francie, tel: (33) 492 94 42 12, fax: (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  Tato verze normy poskytuje předpoklad shody s požadavky čl. 3 odst. 2 směrnice 1999/5/ES za této podmínky: Aby dostálo požadavkům uvedeným v bodě 4.3.5 této verze, uplatní zařízení patřičný mechanismus rozdělení rádiového spektra, např. LBT (Listen Before Talk), DAA (Detect And Avoid) atd. Takový mechanismus umožní rozdělení mezi různé stávající technologie a aplikace, a pokud dojde k přetížení, bude každému uživateli zajištěn stejný přístup (a v důsledku také stejně omezený provoz služeb).

Harmonizované metody posuzování účinnosti různých mechanismů rozdělení jsou v současnosti rozpracovány ve verzi 1.8.1 návrhu EN 300 328 Evropského institutu pro normalizaci v telekomunikacích (ETSI).

(3)  Tato verze normy poskytuje předpoklad shody s požadavky čl. 3 odst. 2 směrnice 1999/5/ES za těchto dodatečných podmínek: Mechanismus dynamické volby kmitočtu (DFS) uplatňovaný zařízením vysílajícím v kmitočtovém pásmu 5 600 až 5 650 MHz musí být rovněž schopen detekovat meteorologické radary pracující s pulzními intervaly, které nejsou konstantní. Ty jsou často označovány jako kolísající (staggered) nebo proložené (interleaved) opakovací kmitočty impulzů (Pulse Repetition Frequencies, PRF), které využívají až tři různé hodnoty PRF. Od 1.dubna 2009 je požadavek detekovat tyto kolísající nebo proložené PRF rozšířen na pásma 5 250–5 350 MHz a 5 470–5 725 MHz. Od stejného data musí být zařízení vysílající v kmitočtovém pásmu 5 600–5 650 MHz rovněž schopno detekovat šířky impulzu až do 0,8 μs a musí být schopno provést 10 minutovou kontrolu dostupnosti kanálu (Channel Availability Check, CAC) nebo její ekvivalent, aby byla zohledněna skutečnost, že meteorologické radary mohou provádět skeny určené pro kalibraci úrovně šumu přijímače. ETSI navrhl harmonizované metody pro posouzení těchto dodatečných požadavků v návrhu EN 301 893 v 1.5.1.


Top