EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0908(05)

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES ze dne 29. června 1995 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů (Text s významem pro EHP)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

OJ C 214, 8.9.2009, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 214/27


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES ze dne 29. června 1995 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů

(Text s významem pro EHP)

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

2009/C 214/02

Evropská organizace pro normalizaci (1)

Odkaz a název harmonizované normy

(a referenční dokument)

První zveřejnění v Úředním věstníku

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

Poznámka 1

CEN

EN 81-1:1998

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 1: Elektrické výtahy

31.3.1999

 

 

EN 81-1:1998/A2:2004

6.8.2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(6.8.2005)

EN 81-1:1998/A1:2005

2.8.2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(2.8.2006)

EN 81-1:1998/AC:1999

 

 

 

Pozn. 4 EN 81-28:2003 částečně nahrazuje ustanovení 14.2.3 norem EN 81-1 a EN 81-2, pokud jde o poplašné systémy, a EN 81-1 a EN 81-2 mají být při příští revizi odpovídajícím způsobem změněny.

CEN

EN 81-2:1998

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 2: Hydraulické výtahy

31.3.1999

 

 

EN 81-2:1998/A2:2004

6.8.2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(6.8.2005)

EN 81-2:1998/A1:2005

2.8.2006

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(2.8.2006)

EN 81-2:1998/AC:1999

 

 

 

Pozn. 4 EN 81-28:2003 částečně nahrazuje ustanovení 14.2.3 norem EN 81-1 a EN 81-2, pokud jde o poplašné systémy, a EN 81-1 a EN 81-2 mají být při příští revizi odpovídajícím způsobem změněny.

CEN

EN 81-28:2003

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů

10.2.2004

 

 

Pozn. 4 EN 81-28:2003 částečně nahrazuje ustanovení 14.2.3 norem EN 81-1 a EN 81-2, pokud jde o poplašné systémy, a EN 81-1 a EN 81-2 mají být při příští revizi odpovídajícím způsobem změněny.

CEN

EN 81-58:2003

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

10.2.2004

 

 

CEN

EN 81-70:2003

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

6.8.2005

 

 

EN 81-70:2003/A1:2004

6.8.2005

Pozn. 3

 

CEN

EN 81-71:2005+A1:2006

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 71: Výtahy odolné vandalům

11.10.2007

EN 81-71:2005

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(11.10.2007)

CEN

EN 81-72:2003

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Požární výtahy

10.2.2004

 

 

CEN

EN 81-73:2005

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 73: Funkce výtahu v případě požáru

2.8.2006

 

 

CEN

EN 12016:2004+A1:2008

Elektromagnetická kompatibilita – Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky – Odolnost

28.10.2008

EN 12016:2004

Pozn. 2.1

28.12.2009

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 3: Informace pro používání a údržbu

28.10.2008

EN 12385-3:2004

Pozn. 2.1

28.12.2009

CEN

EN 12385-5:2002

Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 5: Pramenná lana pro výtahy

6.8.2005

 

 

EN 12385-5:2002/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Údržba výtahů a pohyblivých schodů – Pravidla pro návody pro údržbu

28.10.2008

EN 13015:2001

Pozn. 2.1

28.12.2009

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 7: Symetrické klínové vidlicové objímky

Toto je první zveřejnění

EN 13411-7:2006

Pozn. 2.1

28.12.2009

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené Evropskou organizací pro normalizaci. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1:

Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

Pozn. 2.2:

Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

Pozn. 2.3:

Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se zásadními požadavky směrnice u těch produktů, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se zásadními požadavky směrnice u produktů, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu (sloupec 3) proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od Evropských organizací pro normalizaci, nebo od národních orgánů pro normalizaci. Jejich seznam je v příloze směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES (2) , ve znění směrnice 98/48/ES (3).

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech jazycích Společenství.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu. [tuto poznámku uvést pouze v případě konsolidovaného seznamu]

Více informací o harmonizovaných normách je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIE; tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIE; tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCIE; tel. +33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18.


Top