Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2009/147/16

Otevřená výzva – Evropská spolupráce v oblasti vědecko-technického výzkumu (COST)

OJ C 147, 27.6.2009, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 147/26


OTEVŘENÁ VÝZVA

Evropská spolupráce v oblasti vědecko-technického výzkumu (COST)

2009/C 147/16

COST sdružuje výzkumné pracovníky a odborníky z různých zemí, kteří pracují na konkrétních tématech. nefinancuje výzkum jako takový, ale podporuje činnosti zaměřené na vytváření sítí, k nimž patří setkání, konference, krátkodobé vědecké výměny a informační činnosti. V současnosti podporuje více než 200 vědeckých sítí (akcí).

COST vyzývá k předkládání návrhů na akce přispívající k vědeckému, technologickému, hospodářskému, kulturnímu nebo společenskému rozvoji Evropy. Vítány jsou zejména návrhy, které slouží jako východisko pro jiné evropské programy nebo které byly předloženy začínajícími výzkumnými pracovníky.

Vytvoření pevnějších vazeb mezi evropskými výzkumnými pracovníky je klíčové pro budování Evropského výzkumného prostoru. COST podporuje nové, inovativní, mezioborové a rozsáhlé výzkumné sítě v Evropě. Činnost v rámci COST je prováděna výzkumnými týmy a jejím cílem je posílit základy, na nichž je budována excelentnost v oblasti vědy v Evropě.

COST je rozdělen do devíti obsáhlých oblastí (biomedicína a molekulárně biologické vědy; chemie a molekulární vědní obory a technologie; obory zabývající se zemským systémem a environmentálním řízením; potravinářství a zemědělství; lesy, produkty a služby v oblasti lesnictví; jednotlivci, společnost, kultura a zdraví; informační a komunikační technologie; materiály, fyzikální obory a nanovědy; doprava a rozvoj měst). Na adrese www.cost.esf.org je uvedeno, co jednotlivé oblasti zahrnují.

Navrhovatelé se vyzývají, aby svá témata zařazovali pouze do jedné oblasti. Mezioborové návrhy, které není možné zařadit pouze do jedné oblasti, jsou nicméně zvláště vítány a budou posouzeny zvlášť Stálou komisí pro posuzování mezioborových návrhů.

Návrhy by měly zahrnovat účast výzkumných pracovníků nejméně z pěti zemí COST. Lze očekávat finanční podporu v řádu 100 000 EUR ročně obvykle na období 4 let.

Návrhy budou posouzeny ve dvou fázích. Předběžné návrhy (nejvýše 1 500 slov/3 strany), podané prostřednictvím on-line formuláře na adrese www.cost.esf.org/opencall by měly obsahovat stručné shrnutí návrhu a jeho zamýšleného dopadu. Návrhy, které nesplní kritéria způsobilosti COST (např. požadavek financování výzkumu), budou vyřazeny. Způsobilé návrhy budou posouzeny příslušnými výbory pro jednotlivé oblasti v souladu s kritérii zveřejněnými na adrese www.cost.esf.org Předkladatelé vybraných návrhů pak budou vyzváni k předložení úplného návrhu. Úplné návrhy budou posouzeny prostřednictvím vzájemného hodnocení v souladu s hodnotícími kritérii uvedenými na adrese www.cost.esf.org/opencall Rozhodnutí bude za normálních okolností přijato do šesti měsíců ode dne uzávěrky a zahájení akcí lze poté očekávat do tří měsíců.

Uzávěrka pro předložení předběžných návrhů je stanovena na 25. září 2009 do 17.00 hod. bruselského času. Za účelem konečného výběru zhruba 30 nových akcí bude vydána výzva k předložení přibližně 80 úplných návrhů.

Výzva k předložení úplných návrhů bude vydána do 13. listopadu 2009, přičemž návrhy by měly být předloženy do 15. ledna 2010 a rozhodnutí by měla být přijata v květnu roku 2010. Další uzávěrka je plánována na 26. března 2010.

Navrhovatelé mohou v případě zájmu kontaktovat svého národního koordinátora COST a požádat ho o informace a o radu – viz adresa www.cost.esf.org/cnc

Návrhy musí být předloženy on-line prostřednictvím internetové stránky úřadu COST.

COST získává finanční podporu na svou koordinační činnost z rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj. Úřad COST, který je spravován Evropskou nadací pro vědu (ESF), působí jako prováděcí subjekt COST a zajišťuje vědecký sekretariát pro oblasti a akce COST.


Top