Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XX0627(01)

Stanovisko Poradního výboru pro spojování podniků přijaté na jeho zasedání dne 16. dubna 2008 ohledně návrhu rozhodnutí ve věci COMP/M.4956 – STX/Aker Yards – Zpravodaj: Spojené království

OJ C 147, 27.6.2009, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 147/11


Stanovisko Poradního výboru pro spojování podniků přijaté na jeho zasedání dne 16. dubna 2008 ohledně návrhu rozhodnutí ve věci COMP/M.4956 – STX/Aker Yards

Zpravodaj: Spojené království

2009/C 147/09

1.

Poradní výbor zastává názor, že daná transakce představuje spojení ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování.

Menšina členů se zdržela hlasování.

2.

Poradní výbor souhlasí s Komisí, že oznámená operace má význam pro celé Společenství ve smyslu článků 1 a 4 nařízení ES o spojování.

Menšina členů se zdržela hlasování.

3.

Poradní výbor souhlasí s tím, že pro účely tohoto případu by vymezení výrobkového trhu mělo vycházet z následujících úvah:

v rámci celkového komerčního odvětví stavby lodí je vhodné rozlišovat mezi různými typy lodí;

chemické/ropné tankery a produktové tankery lze považovat za dva oddělené trhy nebo za jeden výrobkový trh, přičemž v tomto případě lze tuto otázku ponechat otevřenou;

výletní lodě a trajekty lze považovat za dva oddělené trhy nebo za jeden výrobkový trh, přičemž v tomto případě lze tuto otázku ponechat otevřenou;

Komise by svou analýzu měla zaměřit na výletní lodě o prostornosti přes 30 000 gt, což je oblast, v níž působí podnik Aker Yards, přičemž u tohoto případu není nutné rozlišovat mezi trhy pro výletní lodě různých velikostí;

otázku, zda by měla být výroba lodních motorů rozdělena na segmenty, lze v tomto případě ponechat otevřenou.

Menšina členů se zdržela hlasování.

4.

Poradní výbor souhlasí s tím, že pro účely tohoto případu je zeměpisným trhem pro výrobu komerčních lodí a pro výrobu lodních motorů celý svět.

Menšina členů se zdržela hlasování.

5.

Poradní výbor souhlasí s tím, že vzhledem k neexistenci horizontálních přesahů nebude mít tato transakce za přímý následek posílení pozice podniku Aker Yard na trhu výroby a dodávek výletních lodí.

Menšina členů se zdržela hlasování.

6.

Poradní výbor souhlasí s tím, že odstranění podniku STX ze skupiny potenciálních konkurentů ve výrobě a dodávkách výletních lodí by nemělo výrazný negativní vliv na hospodářskou soutěž.

Menšina členů se zdržela hlasování.

7.

Poradní výbor souhlasí s tím, že finanční pozice podniku STX není taková, aby způsobila, že spojený podnik získá dominantní postavení na trhu stavby výletních lodí, a to bez ohledu na to, zda finanční nástroje uvedené subjektem, který podal stížnost, představují dřívější nebo současnou podporu ze strany jihokorejského státu.

Menšina členů se zdržela hlasování.

8.

Poradní výbor souhlasí s tím, že i pokud by existovaly důkazy o tom, že spojený subjekt pravděpodobně v budoucnu obdrží dotované financování na výrobu, jak se domnívá stěžovatel, je nepravděpodobné, že by to výrazně zvýšilo finanční postavení spojeného subjektu, a to z důvodů uvedených v rozhodnutí.

Menšina členů se zdržela hlasování.

9.

Poradní výbor souhlasí s tím, že v případě výletních lodí jsou kupci velké subjekty se sofistikovanými rozhodovacími strukturami a za stávající struktury trhu mají možnost omezit takové chování po spojení podniků, které by ohrožovalo hospodářskou soutěž.

Menšina členů se zdržela hlasování.

10.

Poradní výbor souhlasí s tím, že navrhovaná transakce nebude mít za následek zásadní narušení účinné hospodářské soutěže na společném trhu výletních lodí a trajektů, ani samostatně na trhu trajektů.

Menšina členů se zdržela hlasování.

11.

Poradní výbor souhlasí s tím, že navrhovaná transakce nebude mít za následek zásadní narušení účinné hospodářské soutěže na trhu produktových tankerů.

Menšina členů se zdržela hlasování.

12.

Poradní výbor souhlasí s tím, že vertikální vztahy vytvořené navrhovanou transakcí nebudou mít za následek zásadní narušení účinné hospodářské soutěže na různých trzích komerčních lodí, ani konkrétně na trzích výletních lodí a trajektů.

Menšina členů se zdržela hlasování.

13.

Poradní výbor souhlasí s tím, že navrhovaná transakce nebude mít za následek zásadní narušení účinné hospodářské soutěže na trhu služeb námořní dopravy.

Menšina členů se zdržela hlasování.

14.

Poradní výbor souhlasí s názorem Komise, že navrhované spojení by mělo být prohlášeno za slučitelné se společným trhem a s uplatňováním Dohody o EHP.

Menšina členů se zdržela hlasování.


Top