Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC1104(05)

Sdělení Komise v rámci zavádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Text s významem pro EHP)

OJ C 280, 4.11.2008, p. 33–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 280/33


Sdělení Komise v rámci zavádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody

(Text s významem pro EHP)

(Uveřejnění názvů a označení harmonizovaných norem vztahujících se ke směrnici)

(2008/C 280/06)

Evropská normalizační organizace

Označení a název normy

(Referenční dokument)

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení předpokladu shody s nahrazovanou normou

(Poznámka 1)

Článek směrnice 1999/5/ES

Cenelec

EN 41003:1998

Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení připojovaná k telekomunikačním sítím

EN 41003:1996

Poznámka 2.1

Datum ukončení platnosti

(1. 1. 2002)

Článek 3.1.a (a článek 2 směrnice 2006/95/ES)

Cenelec

EN 50360:2001

Norma výrobku pro prokazování shody mobilních telefonů se základními omezeními z hlediska expozice člověka elektromagnetickými poli (300 MHz až 3 GHz)

ŽÁDNÁ

Článek 3.1.a

Cenelec

EN 50364:2001

Omezení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pracujících v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 10 GHz, používaných při elektronické ochraně zboží (EAS), vysokofrekvenční identifikaci (RFID) a podobných aplikacích

ŽÁDNÁ

Článek 3.1.a (a článek 2 směrnice 2006/95/ES)

Cenelec

EN 50371:2002

Kmenová norma pro prokazování shody nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení se základními omezeními pro vystavení člověka elektromagnetickým polím (10 MHz až 300 GHz) – Obyvatelstvo

ŽÁDNÁ

Článek 3.1.a (a článek 2 směrnice 2006/95/ES)

Cenelec

EN 50385:2002

Výrobková norma pro prokazování shody základnových stanic a pevných koncových stanic pro bezdrátové telekomunikační systémy se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení člověka vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 40 GHz) – Obyvatelstvo

ŽÁDNÁ

Článek 3.1.a

Cenelec

EN 50401:2006

Norma výrobku pro prokazování shody pevných zařízení pro rádiový přenos (110 MHz-40 GHz), určených pro užití v bezdrátových telekomunikačních sítích, se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím, když jsou zařízení uváděna do provozu

ŽÁDNÁ

Článek 3.1.a

Cenelec

EN 55022:1998

Zařízení informační techniky – Charakteristiky rádiového rušení – Meze a metody měření

(CISPR 22:1997 (Modifikovaná))

EN 55022:1994

+ A1:1995

+ A2:1997

Poznámka 2.1

Datum ukončení platnosti

(1. 8. 2007)

Článek 3.1.b

Změna A1:2000 k EN 55022:1998

(CISPR 22:1997/A1:2000)

Poznámka 3

1. 10. 2009

 

Změna A2:2003 k EN 55022:1998

(CISPR 22:1997/A2:2002)

Poznámka 3

1. 10. 2009

 

Cenelec

EN 55022:2006

Zařízení informační techniky – Charakteristiky rádiového rušení – Meze a metody měření

(CISPR 22:2005 (Modifikovaná))

EN 55022:1998

a její změny

Poznámka 2.1

1. 10. 2009

Článek 3.1.b

Změna A1:2007 k EN 55022:2006

(CISPR 22:2005/A1:2005)

Poznámka 3

1. 10. 2010

 

Cenelec

EN 55024:1998

Zařízení informační techniky – Charakteristiky odolnosti – Meze a metody měření

(CISPR 24:1997 (Modifikovaná))

Příslušná(-é) kmenová(-é) norma(-y)

Poznámka 2.3

Datum ukončení platnosti

(1. 7. 2001)

Článek 3.1.b

Změna A1:2001 k EN 55024:1998

(CISPR 24:1997/A1:2001)

Poznámka 3

Datum ukončení platnosti

(1. 10. 2004)

 

Změna A2:2003 k EN 55024:1998

(CISPR 24:1997/A2:2002)

Poznámka 3

Datum ukončení platnosti

(1. 12. 2005)

 

Cenelec

EN 60065:2002

Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje – Požadavky na bezpečnost

(IEC 60065:2001 (Modifikovaná))

EN 60065:1998

Poznámka 2.1

Datum ukončení platnosti

(1. 3. 2007)

Článek 3.1.a (a článek 2 směrnice 2006/95/ES)

Změna A1:2006 k EN 60065:2002

(IEC 60065:2001/A1:2005 (Modifikovaná))

Poznámka 3

1. 12. 2008

 

Cenelec

EN 60215:1989

Bezpečnostní ustanovení pro rozhlasové vysílače

(IEC 60215:1987)

ŽÁDNÁ

Článek 3.1.a (a článek 2 směrnice 2006/95/ES)

Změna A1:1992 k EN 60215:1989

(IEC 60215:1987/A1:1990)

Poznámka 3

Datum ukončení platnosti

(1. 6. 1993)

 

Změna A2:1994 k EN 60215:1989

(IEC 60215:1987/A2:1993)

Poznámka 3

Datum ukončení platnosti

(15. 7. 1995)

 

Cenelec

EN 60825-1:1994

Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení, požadavky a pokyny pro používání

(IEC 60825-1:1993)

ŽÁDNÁ

Článek 3.1.a (a článek 2 směrnice 2006/95/ES)

Změna A1:2002 k EN 60825-1:1994

(IEC 60825-1:1993/A1:1997)

EN 60825-1:1994/A11:1996

Poznámka 3

Datum ukončení platnosti

(1. 1. 2004)

 

Změna A2:2001 k EN 60825-1:1994

(IEC 60825-1:1993/A2:2001)

Poznámka 3

Datum ukončení platnosti

(1. 7. 2005)

 

Cenelec

EN 60825-1:2007

Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

(IEC 60825-1:2007)

EN 60825-1:1994

a její změny

Poznámka 2.1

1. 9. 2010

Článek 3.1.a (a článek 2 směrnice 2006/95/ES)

Cenelec

EN 60825-2:2004

Bezpečnost laserových zarízení – Část 2: Bezpečnost komunikačních systému s optickými vlákny (OFCS)

(IEC 60825-2:2004)

EN 60825-2:2000

Poznámka 2.1

Datum ukončení platnosti

(1. 9. 2007)

Článek 3.1.a (a článek 2 směrnice 2006/95/ES)

Změna A1:2007 k EN 60825-2:2004

(IEC 60825-2:2004/A1:2006)

Poznámka 3

1. 2. 2010

 

Cenelec

EN 60825-4:1997

Bezpečnost laserových zařízení – Část 4: Ochranné kryty laserů

(IEC 60825-4:1997)

ŽÁDNÁ

Článek 3.1.a (a článek 2 směrnice 2006/95/ES)

Změna A1:2002 k EN 60825-4:1997

(IEC 60825-4:1997/A1:2002)

Poznámka 3

Datum ukončení platnosti

(1. 10. 2005)

 

Změna A2:2003 k EN 60825-4:1997

(IEC 60825-4:1997/A2:2003)

Poznámka 3

Datum ukončení platnosti

(1. 10. 2006)

 

Cenelec

EN 60825-4:2006

Bezpecnost laserových zarízení – Část 4: Ochranné kryty laseru

(IEC 60825-4:2006)

EN 60825-4:1997

a její změny

Poznámka 2.1

1. 10. 2009

Článek 3.1.a (a článek 2 směrnice 2006/95/ES)

Cenelec

EN 60825-12:2004

Bezpečnost laserových zařízení – Část 12: Bezpečnost systémů prostorové optické komunikace užívaných pro přenos informací

(IEC 60825-12:2004)

ŽÁDNÁ

Článek 3.1.a (a článek 2 směrnice 2006/95/ES)

Cenelec

EN 60950-1:2001

Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky

(IEC 60950-1:2001 (Modifikovaná))

EN 60950:2000

Poznámka 2.1

Datum ukončení platnosti

(1. 7. 2006)

Článek 3.1.a (a článek 2 směrnice 2006/95/ES)

Změna A11:2004 k EN 60950-1:2001

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60950-1:2006

Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky

(IEC 60950-1:2005 (Modifikovaná))

EN 60950-1:2001

a její změna

Poznámka 2.1

1. 12. 2010

Článek 3.1.a (a článek 2 směrnice 2006/95/ES)

Cenelec

EN 60950-22:2006

Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 22: Zařízení instalovaná venku

(IEC 60950-22:2005 (Modifikovaná))

ŽÁDNÁ

Článek 3.1.a (a článek 2 směrnice 2006/95/ES)

Cenelec

EN 60950-23:2006

Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 23: Rozměrná datová záznamová zařízení

(IEC 60950-23:2005)

ŽÁDNÁ

Článek 3.1.a (a článek 2 směrnice 2006/95/ES)

Cenelec

EN 61000-3-2:2000

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-2: Meze – Meze pro emise harmonického proudu (zařízení se vstupním fázovým proudem do 16 A včetně)

(IEC 61000-3-2:2000 (Modifikovaná))

EN 61000-3-2:1995

+ A1:1998

+ A2:1998

+ A14:2000

Poznámka 2.1

Datum ukončení platnosti

(1. 1. 2004)

Článek 3.1.b

Změna A2:2005 k EN 61000-3-2:2000

(IEC 61000-3-2:2000/A1:2001 + IEC 61000-3-2:2000/A2:2004)

Poznámka 3

Datum ukončení platnosti

(1. 1. 2008)

 

Cenelec

EN 61000-3-2:2006

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-2: Meze – Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem ≼ 16 A)

(IEC 61000-3-2:2005)

EN 61000-3-2:2000

a její změna

Poznámka 2.1

1. 2. 2009

Článek 3.1.b

Cenelec

EN 61000-3-3:1995

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-3: Meze – Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem ≼ 16 A, které není předmětem podmíněného připojení

(IEC 61000-3-3:1994)

Příslušná(-é) kmenová(-é) norma(-y)

Poznámka 2.3

Datum ukončení platnosti

(1. 1. 2001)

Článek 3.1.b

Změna A1:2001 k EN 61000-3-3:1995

(IEC 61000-3-3:1994/A1:2001)

Poznámka 3

Datum ukončení platnosti

(1. 5. 2004)

 

Cenelec

EN 61000-3-11:2000

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-11: Meze – Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí – Zařízení se jmenovitým proudem ≼75 A, které je předmětem podmíněného připojení

(IEC 61000-3-11:2000)

Příslušná(-é) kmenová(-é) norma(-y)

Poznámka 2.3

Datum ukončení platnosti

(1. 11. 2003)

Článek 3.1.b

Cenelec

EN 61000-3-12:2005

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-12: Meze – Meze harmonických proudu zpusobených zarízením se vstupním fázovým proudem > 16 A a ≼ 75 A pripojeným k verejným sítím nízkého napetí

(IEC 61000-3-12:2004)

Příslušná(-é) kmenová(-é) norma(-y)

Poznámka 2.3

Datum ukončení platnosti

(1. 2. 2008)

Článek 3.1.b

Cenelec

EN 61000-6-1:2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-1: Kmenové normy – Odolnost – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

(IEC 61000-6-1:1997 (Modifikovaná))

EN 50082-1:1997

Poznámka 2.1

Datum ukončení platnosti

(1. 7. 2004)

Článek 3.1.b

Cenelec

EN 61000-6-1:2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-1: Kmenové normy – Odolnost – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

(IEC 61000-6-1:2005)

EN 61000-6-1:2001

Poznámka 2.1

1. 12. 2009

Článek 3.1.b

Cenelec

EN 61000-6-2:2005

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-2: Kmenové normy – Odolnost pro prumyslové prostredí

(IEC 61000-6-2:2005)

EN 61000-6-2:2001

Poznámka 2.1

Datum ukončení platnosti

(1. 6. 2008)

Článek 3.1.b

Cenelec

EN 61000-6-3:2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-3: Kmenové normy – Emise – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

(CISPR/IEC 61000-6-3:1996 (Modifikovaná))

EN 50081-1:1992

Poznámka 2.1

Datum ukončení platnosti

(1. 7. 2004)

Článek 3.1.b

Změna A11:2004 k EN 61000-6-3:2001

Poznámka 3

Datum ukončení platnosti

(1. 7. 2007)

 

Cenelec

EN 61000-6-3:2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-3: Kmenové normy – Emise – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

(IEC 61000-6-3:2006)

EN 61000-6-3:2001

a její změna

Poznámka 2.1

1. 12. 2009

Článek 3.1.b

Cenelec

EN 61000-6-4:2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-4: Kmenové normy – Emise – Průmyslové prostředí

(IEC 61000-6-4:1997 (Modifikovaná))

EN 50081-2:1993

Poznámka 2.1

Datum ukončení platnosti

(1. 7. 2004)

Článek 3.1.b

Cenelec

EN 61000-6-4:2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-4: Kmenové normy – Emise – Průmyslové prostředí

(IEC 61000-6-4:2006)

EN 61000-6-4:2001

Poznámka 2.1

1. 12. 2009

Článek 3.1.b

Cenelec

EN 62311:2008

Hodnocení elektronického a elektrického zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz – 300 GHz)

(IEC 62311:2007 (Modifikovaná))

ŽÁDNÁ

Článek 3.1.a (a článek 2 směrnice 2006/95/ES)

ETSI

EN 300 065-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických nebo navigačních informací (NAVTEX) – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 065-3 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických nebo navigačních informací (NAVTEX) – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3 (e) směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.3

ETSI

EN 300 086-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

ETS 300 086/A2 (02-1997)

Datum ukončení platnosti

(31. 8. 2002)

Článek 3.2

ETSI

EN 300 113-2 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

EN 300 113-2 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(28. 2. 2007)

Článek 3.2

ETSI

EN 300 113-2 V1.4.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

EN 300 113-2 V1.3.1

31. 3. 2009

Článek 3.2

ETSI

EN 300 135-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Rádiová zařízení s úhlovou modulací pracující v občanském pásmu (rádiová zařízení CEPT PR 27) – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

ETS 300 135/A1:1997

Datum ukončení platnosti

(30. 4. 2001)

Článek 3.2

ETSI

EN 300 135-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení v občanském pásmu (CB) – Rádiová zařízení s úhlovou modulací v občanském pásmu (Rádiová zařízení PR 27) – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

EN 300 135-2 V1.1.1

30. 11. 2009

Článek 3.2

ETSI

EN 300 152-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Námořní tísňové polohové majáky (EPIRB), pracující na kmitočtech 121,5 MHz nebo 121,5 MHz a 243 MHz, určené pouze k navádění – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 152-3 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Námořní tísňové polohové rádiové majáky (EPIRB) pracující na kmitočtech 121,5 MHz nebo 121,5 MHz a 243 MHz, určené pouze k navádění – Část 3: Harmonizovaná EN podle článku 3.3e směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.3

ETSI

EN 300 162-2 V1.1.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 162-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

EN 300 162-2 V1.1.2

31. 8. 2008

Článek 3.2

ETSI

EN 300 162-3 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3e směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.3

ETSI

EN 300 162-3 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.3(e) směrnice R&TTE

EN 300 162-3 V1.1.1

31. 8. 2008

Článek 3.3

ETSI

EN 300 219-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším konektorem RF určená zejména pro analogový přenos řeči – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 220-2 V2.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přístroje s krátkým dosahem (SRD) – Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

EN 300 220-3 V.1.1.1

Datum ukončení platnosti

(31. 12. 2007)

Článek 3.2

ETSI

EN 300 220-2 V2.1.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přístroje s krátkým dosahem (SRD) – Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

EN 300 220-2 V2.1.1

31. 3. 2009

Článek 3.2

ETSI

EN 300 224-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Služba místního pagingu – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 296-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 328 V1.7.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Širokopásmové přenosové systémy – Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

EN 300 328 V1.6.1

Datum ukončení platnosti

(30. 6. 2008)

Článek 3.2

ETSI

EN 300 330-2 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přístroje s krátkým dosahem (SRD) – Rádiové zařízení v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 směrnice R&TTE

EN 300 330-2 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(31. 12. 2007)

Článek 3.2

ETSI

EN 300 341-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba (RP 02) – Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, vysílající signály pro vyvolání specifické odezvy v přijímači – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 373-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pracující v pásmech MF a HF – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 373-3 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pracující v pásmech MF a HF – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3(e) směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.3

ETSI

EN 300 390-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s vestavěnou anténou určená pro přenos dat ( a hovoru) – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

ETS 300 390/A1:1997

Datum ukončení platnosti

(30. 4. 2001)

Článek 3.2

ETSI

EN 300 422-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Bezšňůrové mikrofony v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 422-2 V1.2.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

EN 300 422-2 V1.1.1

31. 12. 2009

Článek 3.2

ETSI

EN 300 433-2 V1.1.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Amplitudově modulovaná rádiová zařízení pracující v občanském pásmu se dvěma postranními pásmy (DSB) a/nebo s jedním postranním pásmem (SSB) – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

EN 300 433-2 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30. 9. 2002)

Článek 3.2

ETSI

EN 300 440-2 V1.1.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 směrnice R&TTE

EN 300 440-2 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30. 6. 2007)

Článek 3.2

ETSI

EN 300 440-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

EN 300 440-2 V1.1.2

28. 2. 2010

Článek 3.2

ETSI

EN 300 454-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Širopásmová zvuková pojítka – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 471-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Protokol přístupu, pravidla obsazení a odpovídající technické vlastnosti rádiových zařízení pro přenos dat ve sdílených kanálech – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 674-2-1 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) – Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s/250 kbit/s) pracující v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 směrnice R&TTE – Podčást 1: Požadavky na silniční jednotky (RSU)

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 674-2-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) – Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s/250 kbit/s) pracující v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 směrnice R&TTE – Podčást 2: Požadavky na palubní jednotky (OBU)

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 698-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu pracující v pásmech VHF používané na vnitrostátních vodních cestách – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 698-3 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu pracující v pásmech VHF používané na vnitrostátních vodních cestách – Část 3: Harmonizovaná EN podle článku 3.3e směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.3

ETSI

EN 300 718-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Lavinové tísňové majáky – Systémy vysílač-přijímač – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 718-3 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Lavinové tísňové majáky – Systémy vysílač – přijímač – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3e směrnice R&TTE

EN 300 718-3 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30. 11. 2005)

Článek 3.3

ETSI

EN 300 720-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Palubní komunikační systémy a zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (UHF) – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 300 720-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Palubní komunikační systémy a zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (UHF) – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 směrnice R&TTE

EN 300 720-2 V1.1.1

31. 7. 2009

Článek 3.2

ETSI

EN 300 761-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přístroje s krátkým dosahem (SRD) – Automatická identifikace vozidel (AVI) na železnici pracující v kmitočtovém rozsahu 2,45 GHz – Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 025-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecné komunikace a přidružená zařízení pro digitální selektivní volání (DSC) třídy „D“ – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 směrnice R&TTE

EN 301 025-2 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30. 6. 2006)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 025-2 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecné komunikace a přidružená zařízení pro digitální selektivní volání (DSC) třídy „D“ – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 směrnice R&TTE

EN 301 025-2 V1.2.1

31. 10. 2008

Článek 3.2

ETSI

EN 301 025-3 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – VHF radiotelefonní zařízení pro všeobecné komunikace a přidružená zařízení třídy „D“ s digitální selektivní volbou (DSC) – Část 3: Harmonizovaná EN podle článku 3.3e směrnice R&TTE

EN 301 025-3 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30. 6. 2006)

Článek 3.3

ETSI

EN 301 025-3 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – VHF radiotelefonní zařízení pro všeobecné komunikace a přidružená zařízení třídy „D“ s digitální selektivní volbou (DSC) – Část 3: Harmonizovaná EN podle článku 3.3e směrnice R&TTE

EN 301 025-3 V1.2.1

31. 10. 2008

Článek 3.3

ETSI

EN 301 091-2 V1.3.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) – Radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

EN 301 091-2 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(30. 6. 2008)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 166-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní mobilní služba – Technické vlastnosti a zkušební podmínky rádiových zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 166-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní mobilní služba – Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

EN 301 166-2 V1.1.1

31. 3. 2009

Článek 3.2

ETSI

EN 301 178-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přenosné radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, pracující v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 178-2 V1.2.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přenosné radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, pracující v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 směrnice R&TTE

EN 301 178-2 V1.1.1

31. 10. 2008

Článek 3.2

ETSI

EN 301 357-2 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Bezšňůrová zvuková zařízení v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz – Uživatelské radiomikrofony a příposlechové systémy pracující v harmonizovaném pásmu CEPT 863 MHz až 865 MHz – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 směrnice R&TTE

EN 301 357-2 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(30. 4. 2008)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 360 V1.2.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru ke geostacionárním družicím v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 29,5 GHz

EN 301 360 V1.1.3

Datum ukončení platnosti

(30. 11. 2007)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 406 V1.5.1

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) – Harmonizovaná EN pro digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE – Kmenové rádiové požadavky

EN 301 406 V1.4.1

Datum ukončení platnosti

(31. 3. 2005)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 419-1 V4.0.1

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) – Požadavky na připojení pro globální systém mobilních komunikací (GSM) – Část 1: Pohyblivé stanice pracující v pásmech GSM 900 MHz a DCS 1 800 MHz – Přístup (GSM 13.01 verze 4.1.1) (Použitelné části: 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 13.1, 13.2, 13.3-1, 13.4, 14.1.1.2, 14.1.2.2, 14.3, 14.4.1, 14.5.1, 14.6.1, 14.7.1, 19.1, 19.2, 19.3, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.15, 20.16, 20.20.1, 20.20.2, 21.1, 21.2, 21.3.1, 21.3.2, 21.4, 22.1, 25.2.1.1.4, 25.2.1.2.3, 25.2.1.2.4, 25.2.3, 26.2.1.1, 26.2.1.2, 26.2.1.3, 26.2.2, 26.6.1.1, 26.6.1.2, 26.6.13.10, 26.6.13.3, 26.6.13.5, 26.6.13.6, 26.6.13.8, 26.6.13.9, 26.7.4.6, 26.7.5.7.1, 26.8.1.2.6.6, 26.8.1.3.5.2, 26.8.2.1, 26.8.2.2, 26.8.2.3, 26.8.3, 26.9.2, 26.9.3, 26.9.4, 26.9.5, 26.10.2.2, 26.10.2.3, 26.10.2.4.1, 26.10.2.4.2, 26.11.2.1, 26.12.1, 26.12.2.1, 26.12.3, 26.12.4, 27.6, 27.7, 31.6.1.1, 34.2.1, 34.2.2, 34.2.3)

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 419-2 V5.1.1

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) – Požadavky na připojení pro globální systém mobilních komunikací (GSM) – Pohyblivé stanice pro víceintervalový vysokorychlostní přenos dat s přepojováním okruhů (HSCSD) – Přístup

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 419-3 V5.0.2

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) – Požadavky na připojení pro globální systém mobilních komunikací (GSM) – Prvky zdokonalených hovorových volání (ASCI) – Pohyblivé stanice – Přístup (GSM 13.68 verze 5.0.2) (Použitelné části: 26.14.5.2, 26.14.7.3, 26.14.8.1)

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 419-7 V5.0.2

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) – Požadavky na připojení pro globální systém mobilních komunikací (GSM) – Železniční pásmo (R-GSM) – Pohyblivé stanice – Přístup (GSM 13.67 verze 5.0.2) (Použitelné části: 12.3.1, 12.3.2, 12.4.1, 12.4.2, 13.9, 14.7.3, 20.21.1, 20.21.2, 20.21.3, 20.21.4, 20.21.5, 20.21.6, 20.21.7, 20.21.8, 20.21.9, 20.21.10, 20.21.11, 20.21.12, 20.21.13, 20.21.15, 20.21.16, 20.21.18, 26.10.2.2, 26.10.2.3, 26.10.2.4.1, 26.10.2.4.2)

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 423 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Harmonizovaná norma pro zemský letecký telekomunikační systém podle článku 3.2 směrnice R&TTE

TBR 23: 1998

Datum ukončení platnosti

(30. 9. 2002)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 426 V1.2.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pro nízkorychlostní pozemní pohyblivé družicové pozemské stanice (LMES) pracující v kmitočtových pásmech 1,5/1,6 GHz pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

EN 301 426 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30. 6. 2002)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 427 V1.2.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pro nízkorychlostní pozemní pohyblivé družicové pozemské stanice (LMES) pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

EN 301 427 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(31. 8. 2003)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 428 V1.3.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE na koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) – Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání/příjem nebo pouze pro příjem, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz

EN 301 428 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(30. 6. 2007)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 430 V1.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pro družicové zpravodajství přes přepravitelné pozemské stanice (SNG TES) pracující v kmitočtových pásmech 11-12/13-14 GHz pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

TBR 30: 1998

Datum ukončení platnosti

(31. 1. 2001)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 441 V1.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN na pohyblivé pozemské stanice (MES), včetně ručních pozemských stanic družicových sítí osobních komunikací (S-PCN) v kmitočtových pásmech 1,6/2,4 GHz pohyblivé družicové služby (MSS) pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

TBR 41: 1998

Datum ukončení platnosti

(31. 1. 2001)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 442 V1.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN na pohyblivé pozemské stanice (MES), včetně ručních pozemských stanic, družicových sítí osobních komunikací (S-PCN) v kmitočtových pásmech 2,0 GHz pohyblivé družicové služby (MSS) pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

TBR 42: 1998

Datum ukončení platnosti

(31. 1. 2001)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 443 V1.3.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE na koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) – Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání a příjem nebo pouze pro příjem, pracující v kmitočtových pásmech 4 GHz a 6 GHz

EN 301 443 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(30. 11. 2007)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 444 V1.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN na pozemní pohyblivé pozemské stanice (LMES), pracující v pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

TBR 44: 1998

Datum ukončení platnosti

(31. 1. 2001)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 447 V1.1.1

Družicové pozemní stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pro družicové pozemské stanice na palubách lodí (ESVs), pracující v kmitoctových pásmech 4/6 GHz pridelených pevné družicové službe (FSS), pokrývající základní požadavky podle clánku 3.2 Smernice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 449 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Harmonizovaná EN pro základnové stanice CDMA s rozprostřeným spektrem pracující v buňkovém pásmu 450 MHz (CDMA 450) a pásmech PAMR 410, 450 a 870 MHz (CDMA/PAMR), pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 459 V1.2.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru k družicím na geostacinární oběžné dráze v kmitočtových pásmech 29,5 až 30,0 GHz pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 459 V1.3.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze v kmitočtových pásmech 29,5 GHz až 30,0 GHz

EN 301 459 V.1.2.1

31. 12. 2008

Článek 3.2

ETSI

EN 301 459 V1.4.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru k družicím na geostacionární dráze v kmitočtových pásmech 29,5 GHz až 30,0 GHz

EN 301 459 V1.3.1

31. 3. 2009

Článek 3.2

ETSI

EN 301 489-1 V1.4.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 1: Společné technické požadavky

EN 301 489-1 V1.2.1 & V1.3.1

Datum ukončení platnosti

(31. 8. 2007)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-1 V1.5.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 1: Společné technické poadavky

EN 301 489-1 V1.4.1

Datum ukončení platnosti

(11. 8. 2008)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-1 V1.6.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 1: Společné technické poadavky

EN 301 489-1 V1.5.1

30. 11. 2008

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-1 V1.8.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 1: Společné technické požadavky

EN 301 489-1 V1.6.1

31. 1. 2010

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-10 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 10: Specifické podmínky pro bezšňůrová telefonní zařízení první (CT1 a CT1+) a druhé (CT2) generace

EN 301 489-10 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(30. 11. 2005)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-11 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 11: Specifické podmínky pro zemské vysílače služby rozhlasového vysílání

EN 301 489-11 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(30. 11. 2007)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-12 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 12: Specifické podmínky pro koncová zařízení s velmi malou aperturou, družicové interaktivní pozemské stanice pracující v kmitočtových rozsazích mezi 4 GHz a 30 GHz v pevné družicové službě (FSS)

EN 301 489-12 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(31. 7. 2006)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-13 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 13: Specifické podmínky pro rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) občanského pásma (CB)

EN 301 489-13 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30. 11. 2005)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-14 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 14: Specifické podmínky pro analogové a digitální zemské vysílače služby TV vysílání

EN 301 489-14 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(31. 7. 2006)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-15 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 15: Specifické podmínky pro obchodně dostupná radioamatérská zařízení

EN 301 489-15 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30. 11. 2005)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-16 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 16: Specifické podmínky pro analogová pohyblivá a přenosná zařízení buňkových radiokomunikací

EN 301 489-16 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30. 11. 2005)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-17 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové přenosové systémy 2,4 GHz a vysokovýkonná zařízení RLAN 5 GHz

EN 301 489-17 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30. 11. 2005)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-17 V1.3.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové přenosové systémy 2,4 GHz, vysokovýkonná zařízení RLAN 5 GHz a širokopásmové datové přenosové systémy 5,8 GHz

EN 301 489-17 V1.2.1

31. 7. 2010

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-18 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 18: Specifické podmínky pro zařízení zemských svazkových rádiových sítí (TETRA)

EN 301 489-18 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(30. 11. 2005)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-19 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 19: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice určené pouze pro příjem (ROMES) pracující v pásmu 1,5 GHz zajišťující datové komunikace

EN 301 489-19 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30. 11. 2005)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-2 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 2: Specifické podmínky pro zařízení rádiového pagingu

EN 301 489-02 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(30. 11. 2005)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-20 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 20: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice (MES) používané v pohyblivých družicových službách (MSS)

EN 301 489-20 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30. 11. 2005)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-22 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 22: Specifické požadavky pro letecká pohyblivá a pevná rádiová zařízení VHF umístěná na zemském povrchu

EN 301 489-22 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(28. 2. 2007)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-23 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 23: Specifické podmínky pro rádiové zařízení, opakovač a přidružené zařízení základnové stanice (BS) pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA)

EN 301 489-23 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30. 11. 2005)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-23 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 23: Specifické podmínky pro rádiové zařízení, opakovač a přidružené zařízení základnové stanice (BS) pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA)

EN 301 489-23 V1.2.1

31. 5. 2009

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-24 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivé a přenosné (UE) rádiové a přidružené zařízení pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA)

EN 301 489-24 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30. 11. 2005)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-24 V1.3.1 (10-2005)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná (UE) rádiová a přidružená zařízení CDMA s přímým rozprostřením, IMT 2000 (UTRA)

EN 301 489-24 V1.2.1

31. 1. 2009

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-24 V1.4.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná (UE) rádiová a přidružená zařízení CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA)

EN 301 489-24 V1.3.1 EN 301 489-24 V1.3.1

31. 5. 2009

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-25 V2.3.2 (7-2005)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 25: Specifické podmínky pro pohyblivé stanice a přidružené zařízení CDMA s 1x rozprostřeným spektrem

EN 301 489-25 V2.2.1

Datum ukončení platnosti

(30. 4. 2007)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-26 V2.3.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 26: Specifické podmínky pro základnové stanice, opakovače a přidružené zařízení CDMA s 1x rozprostřeným spektrem

EN 301 489-26 V2.2.1

Datum ukončení platnosti

(30. 4. 2007)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-27 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 27: Specifické podmínky pro aktivní lékařské implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení

 

 

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-28 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 28: Specifické podmínky pro bezdrátové digitální obrazové spoje

 

 

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-3 V1.4.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 3: Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující na kmitočtech mezi 9 kHz a 40 GHz

EN 301 489-03 V1.3.1

Datum ukončení platnosti

(30. 11. 2005)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-31 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 31: Specifické podmínky pro zařízení v pásmu 9 kHz až 315 kHz pro aktivní lékařské implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMI-P)

 

 

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-32 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 32: Specifické podmínky pro aplikace radarového sondování země a zdí

 

 

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-4 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení a služby

EN 301 489-04 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(30. 11. 2005)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-5 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 5: Specifické podmínky pro soukromá pozemní pohyblivá rádiová (PMR) a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová)

EN 301 489-05 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(30. 11. 2005)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-6 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT)

EN 301 489-06 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30. 11. 2005)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-7 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 7: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových rádiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS)

EN 301 489-07 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30. 11. 2005)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-7 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 7: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových rádiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS)

EN 301 489-07 V1.2.1

31. 1. 2009

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-8 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 8: Specifické podmínky pro základnové stanice GSM

EN 301 489-08 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30. 11. 2005)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-9 V1.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 9: Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčního (RF) zvukového spoje, bezšňůrová zvuková a příposlechová zařízení

EN 301 489-9 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(30. 11. 2005)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 489-9 V1.4.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 9: Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčního (RF) zvukového spoje, bezšňůrová zvuková a příposlechová zařízení

EN 301 489-9 V1.3.1

31. 8. 2009

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 502 V8.1.2

Harmonizovaná EN pro globální systém mobilních komunikací (GSM) – Základnová stanice a zařízení opakovače pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE (GSM 13.21 verze 8.0.1, vydání 1999)

EN 301 502 V7.0.1

Datum ukončení platnosti

(30. 4. 2002)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 511 V9.0.2

Globální systém pro mobilní komunikaci (GSM) – Harmonizovaná norma pro pohyblivé stanice v pásmech GSM 900 a DCS 1800 pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE (1999/5/EC)

EN 301 511 V7.0.1

Datum ukončení platnosti

(30. 6. 2004)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 526 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Harmonizovaná EN pro pohyblivé stanice CDMA s rozprostřeným spektrem pracující v buňkovém pásmu 450 MHz (CDMA 450) a v pásmech PAMR 410 MHz, 450 MHz a 870 MHz (CDMA-PAMR), pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 681 V1.3.2

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pro pohyblivé pozemské stanice (MES) pohyblivých systémů geostacionárních družic, včetně ručních pozemských stanic družicové sítě osobních komunikací (S-PCN) v pásmech 1,5/1,6 GHz v rámci pohyblivé družicové služby (MSS), pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 směrnice R&TTE

EN 301 681 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(31. 3. 2006)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 721 V1.2.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pro pohyblivé pozemské stanice (MES) zajišťující nízkorychlostní datové komunikace (LBRDC), používající družice na nízké oběžné dráze (LEO) a pracující pod 1 GHz pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

EN 301 721 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(31. 3. 2002)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 753 V1.2.1

Pevné rádiové systémy – Zařízení a antény mezi více body – Kmenová harmonizovaná norma pro digitální pevné rádiové systémy a antény mezi více body pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC

EN 301 753 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(28. 2. 2006)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 783-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Obchodně dostupná radioamatérská zařízení – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 796 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Harmonizovaná EN pro bezšňůrová telefonní zařízení CT1 a CT1+ pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 797 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Harmonizovaná EN pro bezšňůrová telefonní zařízení CT 2 pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 839-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Rádiové zařízení aktivních lékařských implantátů a doplňků velmi nízkého výkonu, pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 839-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Aktivní lékařské implantáty (ULP-AMI) a doplňky (ULP-AMI-P) velmi nízkého výkonu, pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

EN 301 839-2 V1.1.1

31. 3. 2009

Článek 3.2

ETSI

EN 301 840-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Digitální radiomikrofony pracující v harmonizovaném pásmu CEPT 1 785 MHz až 1 800 MHz – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 843-1 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb – Část 1: Společné technické požadavky

EN 301 843-1 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(31. 3. 2006)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 843-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb – Část 2: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače

EN 301 843-2 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(31. 3. 2006)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 843-4 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb – Část 4: Zvláštní podmínky pro úzkopásmové přímozapisující (NBDP) přijímače NAVTEX

EN 301 843-4 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(31. 3. 2006)

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 843-5 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb – Část 5: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače MF/HF

 

 

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 843-6 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb – Část 6: Specifické podmínky pro pozemní stanice na palubách lodí, vysílající na kmitočtech nad 3 GHz

 

 

Článek 3.1.b

ETSI

EN 301 893 V1.3.1 (1)

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) – Vysokovýkonná RLAN 5 GHz – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

EN 301 893 V1.2.3

Datum ukončení platnosti

(31. 3. 2008)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 893 V1.4.1 (2)

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) – Vysokovýkonná RLAN 5 GHz – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

EN 301 893 V1.3.1

31. 3. 2009

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-1 V2.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT 2000 třetí generace – Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky

EN 301 908-01 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(31. 1. 2006)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-1 V3.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT 2000 třetí generace – Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky

EN 301 908-01 V2.2.1

31. 1. 2009

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-10 V2.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT 2000 třetí generace – Část 10: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE na IMT 2000, FDMA/TDMA (DECT)

EN 301 908-10 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30. 9. 2005)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-11 V.2.3.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 11: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (opakovače)

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-11 V3.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 11: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (opakovače)

EN 301 908-11 V2.3.1

31. 1. 2009

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-12 V3.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 12: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (opakovače)

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-2 V2.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT 2000 třetí generace – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE na IMT 2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (UE)

EN 301 908-02 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(31. 1. 2006)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-2 V3.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT 2000 třetí generace – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE na IMT 2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (UE)

EN 301 908-02 V2.2.1

31. 1. 2009

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-3 V2.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT 2000 třetí generace – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE na IMT 2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (BS)

EN 301 908-03 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(31. 1. 2006)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-3 V3.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT 2000 třetí generace – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE na IMT 2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (BS)

EN 301 908-03 V2.2.1

31. 1. 2009

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-4 V2.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT 2000 třetí generace – Část 4: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE na IMT 2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (UE)

EN 301 908-04 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(31. 1. 2006)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-4 V3.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 4: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (UE)

EN 301 908-04 V2.2.1

31. 5. 2009

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-5 V2.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT 2000 třetí generace – Část 5: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE na IMT 2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (BS)

EN 301 908-05 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(31. 1. 2006)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-5 V3.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 5: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (BS)

EN 301 908-05 V2.2.1

31. 5. 2009

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-6 V2.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT 2000 třetí generace – Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE na IMT 2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE)

EN 301 908-06 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(31. 1. 2006)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-6 V3.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE)

EN 301 908-06 V2.2.1

31. 5. 2009

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-7 V2.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT 2000 třetí generace – Část 7: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE na IMT 2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS)

EN 301 908-07 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(31. 1. 2006)

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-7 V2.2.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT 2000 třetí generace – Část 7: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE na IMT 2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS)

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-7 V3.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT 2000 třetí generace – Část 7: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE na IMT 2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS)

EN 301 908-07 V2.2.2 & EN 301 908-07 V2.2.1

31. 1. 2009

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-8 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT 2000 třetí generace – Část 8: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE na IMT 2000, TDMA s jednou nosnou (UWC 136) (UE)

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 908-9 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT 2000 třetí generace – Část 9: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE na IMT 2000, TDMA s jednou nosnou (UWC 136) (BS)

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 929-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Vysílače a přijímače VHF pobřežních stanic pro GMDSS a ostatní použití v námořní pohyblivé službě – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 301 929-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Vysílače a přijímače VHF pobřežních stanic pro GMDSS a ostatní použití v námořní pohyblivé službě – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 směrnice R&TTE

EN 301 929-2 V1.1.1

30. 11. 2008

Článek 3.2

ETSI

EN 301 997-2 V1.1.1

Přenos a multiplexování (TM) – Zařízení ve více bodech – Rádiové zařízení pro použití v multimediálních bezdrátových systémech (MWS) v kmitočtovém pásmu 40,5 GHz až 43,5 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 017-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Vysílací zařízení pro amplitudově modulovanou (AM) rozhlasovou službu – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 018-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Vysílací zařízení rozhlasové služby s kmitočtovou modulací (FM) – Část 2: Harmonizovaná norma podle článku 3.2 směrnice R&TTE

EN 302 018-2 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30. 11. 2007)

Článek 3.2

ETSI

EN 302 054-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) – Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s výkonem do 200 mW – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 064-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Bezdrátové obrazové spoje (WVL) pracující v kmitočtovém pásmu 1,3 GHz až 50 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 065 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Technologie velmi širokého pásma (UWB) pro komunikační účely – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 066-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Aplikace radarového sondování země a zdí – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 066-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Aplikace radarového sondování země a zdí – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

EN 302 066-2 V1.1.1

30. 11. 2009

Článek 3.2

ETSI

EN 302 077-2 V.1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přenosové zařízení pro službu zemského digitálního rozhlasového vysílání (T-DAB) – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 186 V1.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE na letadlové pozemské stanice (AES) pohyblivé družicové služby, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 194-2 V1.1.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Navigační radary používané na vnitrostátních vodních cestách – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 195-2 V1.1.1 (3-2004)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Rádiová zařízení aktivních lékařských implantátů a doplňků velmi nízkého výkonu (ULP AMI), pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 315 kHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 208-2 V.1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 208-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

EN 302 208-2 V1.1.1

31. 12. 2009

Článek 3.2

ETSI

EN 302 217-2-2 V1.1.3

Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body – Část 2-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace

EN 301 751 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(31. 5. 2007)

Článek 3.2

ETSI

EN 302 217-2-2 V1.2.3

Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body – Část 2 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace

EN 302 217-2-2 V1.1.3

31. 5. 2009

Článek 3.2

ETSI

EN 302 217-3 V1.1.3

Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE pro zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde se nepoužívá kmitočtová koordinace

EN 301 751 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(31. 5. 2007)

Článek 3.2

ETSI

EN 302 217-3 V1.2.1

Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE pro zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde se nepoužívá kmitočtová koordinace

EN 302 217-3 V1.1.3

30. 11. 2009

Článek 3.2

ETSI

EN 302 217-4-2 V1.2.1

Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body – Část 4-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE pro antény

EN 302 217-4-2 V1.1.3

Datum ukončení platnosti

(31. 3. 2008)

Článek 3.2

ETSI

EN 302 217-4-2 V1.3.1

Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body – Část 4-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE pro antény

EN 302 217-4-2 V1.2.1

31. 7. 2009

Článek 3.2

ETSI

EN 302 245-2 V.1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přenosové zařízení pro vysílací službu celosvětového digitálního rozhlasového systému (DRM) – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 288-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) – Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

EN 302 288-2 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30. 6. 2008)

Článek 3.2

ETSI

EN 302 288-2 V1.2.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) – Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

EN 302 288-2 V1.2.1

31. 5. 2009

Článek 3.2

ETSI

EN 302 291-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Zařízení datových komunikací blízkého dosahu s induktivním přenosem, pracující na 13,56 MHz – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 296 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přenosové zařízení pro vysílací službu zemské digitální televize (DVB-T) – Harmonizovaná EN podle článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 297 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přenosové zařízení pro vysílací službu analogové televize – Harmonizovaná EN podle článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 326-2 V1.1.2

Pevné rádiové systémy – Zařízení a antény mezi více body – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE na digitální rádiová zařízení mezi více body

EN 301 753 V1.2.1

30. 9. 2008

Článek 3.2

ETSI

EN 302 326-2 V1.2.2

Pevné rádiové systémy – Zařízení a antény mezi více body – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE na digitální rádiová zařízení mezi více body

EN 302 326-2 V1.1.2

31. 3. 2009

Článek 3.2

ETSI

EN 302 326-3 V1.1.2

Pevné rádiové systémy – Zařízení a antény mezi více body – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body

EN 301 753 V1.2.1

30. 9. 2008

Článek 3.2

ETSI

EN 302 326-3 V1.2.2

Pevné rádiové systémy – Zařízení a antény mezi více body – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body

EN 302 326-3 V1.1.2

31. 3. 2009

Článek 3.2

ETSI

EN 302 326-3 V1.3.1

Pevné rádiové systémy – Zařízení a antény mezi více body – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body

EN 302 326-3 V1.2.2

31. 10. 2009

Článek 3.2

ETSI

EN 302 340 V1.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pro družicové pozemské stanice na palubách lodí (ESVs), pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz přídělených pevné družicové službě (FSS), pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 372-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Zařízení pro detekci a pohyb – Radar pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) pracující v kmitočtových pásmech 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz a 77 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 426 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) Harmonizovaná EN pro opakovace CDMA s rozprostreným spektrem pracující v bunkovém pásmu 450 MHz (CDMA450) a v pásmech PAMR 410 MHz, 450 MHz a 870 MHz (CDMA PAMR), pokrývající základní požadavky clánku 3.2 Smernice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 448 V1.1.1

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná EN pro sledovací pozemské stanice ve vlacích (EST) pracující v kmitočtových pásmech 14/12 GHz, pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 454-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) – Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1 668,4 MHz až 1 690 MHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 480 V1.1.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Harmonizovaná EN pro palubní letecký systém GSM pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 502 V1.1.1

Přístupové sítě širokopásmového rádia (BRAN) – Pevné širokopásmové datové přenosové systémy 5,8 GHz – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 502 V1.2.1

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) – Pevné širokopásmové datové přenosové systémy v pásmu 5,8 GHz – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

EN 302 502 V1.1.1

31. 3. 2010

Článek 3.2

ETSI

EN 302 510-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 37,5 MHz pro aktivní lékařské membránové implantáty a doplňky velmi nízkého výkonu – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 536-2 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 315 kHz až 600 kHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 537-2 V1.1.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Systémy lékařské datové služby velmi nízkého výkonu pracující v kmitočtových pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 302 561 V1.1.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou, pracující v šířce pásma kanálu 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz nebo 150 kHZ – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE

 

 

Článek 3.2

ETSI

EN 303 035-1 V1.2.1

Harmonizovaná EN pro zařízení TETRA pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE – Část 1: Hlas a data (V+D)

EN 303 035-1 V1.1.1

Datum ukončení platnosti

(30. 9. 2003)

Článek 3.2

ETSI

EN 303 035-2 V1.2.2

Harmonizovaná EN pro zařízení TETRA pokrývající základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE – Část 2: Provoz v přímém módu (DMO)

EN 303 035-2 V1.2.1

Datum ukončení platnosti

(31. 10. 2004)

Článek 3.2

ETSI

ETS 300 487/A1:1997

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Pohyblivé pozemské stanice, určené jen pro příjem (ROMES), pracující v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové spojení – Vysokofrekvenční (RF) specifikace

 

 

Článek 3.2

CEN: rue de Stassart/De Stassartstraat 36, B-1050 Brussels, tel: (32-2) 550 08 11, fax: (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be),

Cenelec: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B-1050 Brussels, tel: (32-2) 519 68 71, fax: (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.eu),

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel: (33) 492 94 42 12, fax: (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

Poznámka 1:

Obecně datem ukončení předpokladu shody bude datum zrušení („dow“) stanovené evropskou normalizační organizací, ale uživatelé těchto norem se upozorňují, že v určitých výjimečných případech tomu může být jinak.

Poznámka 2.1:

Nová (nebo změněná ) norma má stejnou oblast působnosti jako nahrazovaná norma. K uvedenému datu nahrazovaná norma přestává poskytovat předpoklad shody se základními požadavky směrnice.

Poznámka 2.2:

Nová norma má širší oblast působnosti než nahrazovaná norma. K uvedenému datu nahrazovaná norma přestává poskytovat předpoklad shody se základními požadavky směrnice.

Poznámka 2.3:

Nová norma má užší oblast působnosti než nahrazovaná norma. K uvedenému datu (částečně) nahrazovaná norma přestává poskytovat předpoklad shody se základními požadavky směrnice u těch výrobků, které spadají do oblasti působnosti nové normy. Předpoklad shody se základními požadavky směrnice u výrobků, které dosud spadají do oblasti působnosti (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do oblasti působnosti nové normy, není ovlivněn.

Poznámka 3:

V případě změn je uvedena norma EN CCCCC: YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nově citovaná změna. Nahrazovaná norma (sloupec 4) se proto skládá z EN CCCCC:YYYY a jejích předchozích změn, pokud existují, ale bez nově citované změny. K uvedenému datu nahrazovaná norma přestává poskytovat předpoklad shody se základními požadavky směrnice

Příklad: U EN 60215:1989 platí:

Cenelec

EN 60215:1989

Bezpečnostní ustanovení pro rádiové vysílače

(IEC 60215:1987)

[Příslušná norma je EN 60215:1989]

ŽÁDNÁ

[Neexistuje nahrazovaná norma]

Článek 3.1.a (a článek 2 směrnice 2006/95/ES)

Změna A1:1992 k EN 60215:1989

(IEC 60215:1987/A1:1990)

[Příslušná norma je EN 60215:1989 + A1:1992 k EN 60215:1989]

Poznámka 3

[Nahrazovaná norma je EN 60215:1989]

Datum ukončení platnosti

(1. 6. 1993)

Změna A2:1994 k EN 60215:1989

(IEC 60215:1987/A2:1993)

[Příslušná norma je EN 60215:1989 + A1:1992 k EN 60215:1989 + A2:1994 k EN 60215:1989]

Poznámka 3

[Nahrazovaná norma je EN 60215:1989 + A1:1992 k EN 60215:1989]

Datum ukončení platnosti

(15. 7. 1995)

Poznámka 4:

EN 301 489-1 obsahuje společné požadavky elektromagnetické kompatibility na emise a odolnost pro všechna rádiová zařízení a musí být používána s příslušnou částí této normy pro rádiová zařízení, aby se prokázal předpoklad shody s článkem 3.1.b směrnice

Poznámka:

Kromě toho normy zveřejněné podle směrnicemi 2006/95/ES, 2004/108/ES, 90/385/EHS a 93/42/EHS mohou být použity pro prokázání shody s články 3.1.a a 3.1.b směrnice 1999/5/ES.

O výrobcích se předpokládá, že budou vyhovovat směrnici, pokud splňují požadavky v rozsahu podmínek používání, pro které jsou určeny.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie.


(1)  Tato verze normy poskytuje předpoklad shody s požadavky čl. 3 odst. 2 směrnice 1999/5/ES za této dodatečné podmínky: Mechanismus dynamické volby kmitočtu (DFS) uplatňovaný zařízením vysílajícím v kmitočtovém pásmu 5 600–5 650 MHz musí být rovněž schopen detekovat meteorologické radary pracující s pulzními intervaly, které nejsou konstantní. Ty jsou často označovány jako kolísající (staggered) nebo proložené (interleaved) opakovací kmitočty impulzů (Pulse Repetition Frequencies, PRF), které využívají až tři různé hodnoty PRF. ETSI navrhl harmonizované metody pro posouzení schopnosti detekce kolísajících nebo proložených PRF v návrhu EN 301 893 V1.5.1.

(2)  Tato verze normy poskytuje předpoklad shody s požadavky čl. 3 odst. 2 směrnice 1999/5/ES za těchto dodatečných podmínek: Mechanismus dynamické volby kmitočtu (DFS) uplatňovaný zařízením vysílajícím v kmitočtovém pásmu 5 600–5 650 MHz musí být rovněž schopen detekovat meteorologické radary pracující s pulzními intervaly, které nejsou konstantní. Ty jsou často označovány jako kolísající (staggered) nebo proložené (interleaved) opakovací kmitočty impulzů (Pulse Repetition Frequencies, PRF), které využívají až tři různé hodnoty PRF. Od 1. dubna 2009 je požadavek detekovat tyto kolísající nebo proložené PRF rozšířen na pásma 5 250–5 350 MHz a 5 470–5 725 MHz. Od stejného data musí být zařízení vysílající v kmitočtovém pásmu 5 600–5 650 MHz rovněž schopno detekovat šířky impulzu až do 0,8 μs a musí být schopno provést 10minutovou kontrolu dostupnosti kanálu (Channel Availability Check, CAC) nebo její ekvivalent, aby byla zohledněna skutečnost, že meteorologické radary mohou provádět skeny určené pro kalibraci úrovně šumu přijímače. ETSI navrhl harmonizované metody pro posouzení těchto dodatečných požadavků v návrhu EN 301 893 V1.5.1.

CEN: rue de Stassart/De Stassartstraat 36, B-1050 Brussels, tel: (32-2) 550 08 11, fax: (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be),

Cenelec: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B-1050 Brussels, tel: (32-2) 519 68 71, fax: (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.eu),

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel: (33) 492 94 42 12, fax: (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).


Top