Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0215(07)

Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

OJ C 41, 15.2.2008, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 41/26


Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

(2008/C 41/15)

Tímto zveřejněním vzniká právo podat proti zápisu námitky podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 (1). Komise musí obdržet námitky do 6 měsíců po tomto zveřejnění.

PŘEHLED

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

„RADICCHIO DI CHIOGGIA“

č. ES: IT/PGI/00484/06.07.2005

CHOP ( ) CHZO ( X )

Tento přehled obsahuje hlavní body specifikace produktu pro informační účely.

1.   Příslušný orgán členského státu:

Název:

Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

Adresa:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Tel.:

(39) 06 481 99 68 — 46 65 51 04

Fax:

(39) 06 42 01 31 26

E-mail:

qpa3@politicheagricole.it

2.   Skupina:

Název:

Comitato promotore «Radicchio di Chioggia»

Adresa:

Via Valgrande, 27 — S. Anna di Chioggia (VE)

Tel.:

(39) 041 495 02 84

Fax:

(39) 041 495 05 78

E-mail:

Složení:

producenti/zpracovatelé ( X ) ostatní ( )

3.   Druh produktu:

Třída 1.6 – Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

4.   Specifikace:

(přehled požadavků podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006)

4.1   Název: „Radicchio di Chioggia“

4.2   Popis: CHZO „Radicchio di Chioggia“ se uděluje produkci získané z rostlin čeledi hvězdnicovitých rodu Chichorium druhu inthybus variety silvestre. Čekanka „Radicchio di Chioggia“ se vyskytuje ve dvou odrůdách: „precoce“ (raná) a „tardiva“ (pozdní).

Rostlina má okrouhlé, těsně se překrývající listy, které tvoří puk, tzv. srdíčko, typického kulovitého tvaru; listy více či méně výrazné červené barvy mají bílou středovou žilnatinu.

Odrůdy se od sebe odlišují těmito znaky:

u rané odrůdy: velikost malá až střední, hmotnost 180 až 400 gramů, listy typické barvy od karmínové po tmavočervenou, křupavá konzistence a sladká nebo lehce nahořklá chuť,

u pozdní odrůdy: velikost střední až velká, velmi celistvé srdíčko, hmotnost 200 až 450 gramů, listy sytě tmavočervené barvy, středně křupavá konzistence a nahořklá chuť.

Čekanka „Radicchio di Chioggia“ se prodává s malou částí kořene (hlavního kořene) čistě odříznutého pod stonkem.

Puky musí být celistvé, nízké, čerstvého vzhledu, bez parazitů a poškození způsobeného parazity nebo nadměrnou vlhkostí, mohou se použít vhodné způsoby očištění.

4.3   Zeměpisná oblast: Oblast produkce čekanky Radicchio di Chioggia odrůdy „tardivo“ (pozdní) zahrnuje celé území obcí Chioggia, Cona a Cavarzere ve správní oblasti Benátky, obcí Codevigo a Corbezzole ve správní oblasti Padova a obcí Rosolina, Ariano Polesine, Taglio di Po, Porto Viro a Loreo ve správní oblasti Rovigo; zatímco odrůda „precoce“ (raná) se produkuje pouze v obcích Chioggia a Rosolina, kde specifické půdní a klimatické podmínky umožňují zmíněné odrůdě projevit její charakteristické vlastnosti.

4.4   Důkaz původu: Každou fázi procesu produkce je třeba sledovat a zaznamenat výchozí i cílové produkty. Tímto způsobem a zápisem do příslušných rejstříků producentů a balíren spravovaných kontrolním subjektem je zaručena sledovatelnost a zpětná dohledatelnost produktu.

Producenti, jejichž pozemky spadají do oblasti produkce, mohou používat CHZO „Radicchio di Chioggia“, pokud pro každý hospodářský rok zapíší údaje o obdělávaných plochách do rejstříku, který je uložen u kontrolního subjektu a kontrolním subjektem trvale aktualizován a který obsahuje přesné údaje o uvedených pozemcích, jakož i identifikační údaje o obdělaných plochách rozlišených pro odrůdu „precoce“ (raná) a pro odrůdu „tardivo“ (pozdní). Výše uvedené subjekty jsou taktéž povinny oznámit množství čekanky „Radicchio di Chioggia“ s CHZO skutečně vyprodukované a uvedené na trh, a to formou záznamů do příslušných rejstříků. Všechny fyzické nebo právnické osoby zapsané v příslušných rejstřících budou podléhat kontrole ze strany kontrolního subjektu.

4.5   Metoda produkce: Specifikace mimo jiné stanoví, že u odrůdy „precoce“ (raná) probíhá výsev v semenářské školce od 1. prosince až do konce dubna; výsev přímo na poli probíhá od počátku března, přesazení se provádí po zhruba 30 dnech. Rostliny, jichž se nachází osm až deset na metr čtvereční, mohou být chráněny plachtami napnutými na obloucích, které se postupně odstraňují v závislosti na aklimatizaci rostlin. Sklizňové práce se provádějí od 1. dubna do 15. července a množství získaného produktu nesmí po očištění přesáhnout 18 tun na hektar.

U odrůdy „tardiva“ (pozdní), která se v semenářské školce vysévá od 20. června do 15. srpna nebo přímo na poli v období červenec–srpen, je hustota pěstování 7–10 rostlin na metr čtvereční. Produkt se sklízí od září do března a jeho množství nesmí po očištění přesáhnout 28 tun na hektar.

Sklizeň se provádí odříznutím kořene pod místem, kde spodní listy navazují na srdíčko, zpravidla 2–3 cm těsně pod povrchem půdy, když se již listy překrývají tak, že vytvářejí více či méně kompaktní puk. Očišťování se provádí přímo na poli nebo v provozních centrech za podmínky, že se nacházejí v rámci území vymezeného v bodě 4.3; používají se typické zahnuté nožíky zvané „roncole“.

4.6   Souvislost: Lagunovou oblast charakterizují dva prvky: omezené teplotní rozdíly během dne a mezi jednotlivými dny a převládající vánky a větry, typické jaderské „bore“ (bóry), které přispívají k cirkulaci nejnižších vrstev atmosféry, a brání tak vzniku vlhkých zbahnění, která by nepříznivě ovlivnila fytosanitární stav rostlin.

Mazlavé jílovité půdy podporují pěstování odrůdy „tardiva“ (pozdní), u níž by příliš vysoké teploty nedovolily uzavření puku v tradičním kulovitém tvaru a vedly by k předčasnému rozkvětu.

Odrůdu „precoce“ (raná) lze naopak vypěstovat pouze v pobřežních obcích Chioggia a Rosolina, a to právě díky kombinaci faktorů, která spočívá v pěstování v písčité půdě, v blízkosti moře, které udává teplotní rozdíly oproti zázemí, ve větším pohybu vzduchu a v zavlažování z velmi mělkých spodních vod, které se odčerpávají ze speciálních hloubených otvorů, místně nazývaných buse.

Písčité složení pobřežního pásu spadajícího pod obce Chioggia a Rosolina, který se podnebnými vlastnostmi neliší od uvedených území, se jeví jako příhodné pro zajištění ideálních podmínek pro produkt: provedené studie dokazují, že pro získání čekanky „Radicchio di Chioggia“ je zásadní zabránit šoku vyplývajícímu ze značných výkyvů teplot a významných rozdílů obsahu vlhkosti v půdě a že pěstování čekanky v jakémkoli jiném prostředí způsobuje předčasný rozkvět, který postihuje až 50–60 % rostlin a přináší velké produkční ztráty a významně nižší zabarvení puku.

Produkt se pak od jiných čekanek liší svým obsahem bílkovin vyjádřeným v suché složce, který se díky vysokému obsahu draslíku, fosforu a vápníku pohybuje od 1 % do 1,4 %, přitom si však zachovává nízkou kalorickou hodnotu, který jej činí vhodným z dietetického hlediska.

Předurčení oblasti Chioggia pro pěstování zeleniny je doloženo již od roku 1700 prostřednictvím map „Villa Episcopale“ a statistik Alessandra Ottoliniho týkajících se škol „Podestà di Chiazza (nyní Chioggia)“, v nichž škola Scuola di S. Giovanni di Ortolani s 544 žáky byla na druhém místě za ještě renomovanější rybářskou školou.

V měsíčníku Istituto federale di Credito per il Risorgimento delle Venezie z března 1923 vydaného v témže roce tiskárnou Premiate Officine Grafiche Ferrari se setkáváme s čekankou radicchio uvedenou v rámci střídání osevu spolu s další zeleninou. Tato zmínka je potvrzena v práci Paganiho-Galimbertiho (1929) „Cenni di economia orticola“, kde je popsána pěstební technika čekanky získávané v lagunových zahradách v píscích získaných na moři.

Vytvoření velkého trhu s ovocem a zeleninou v blízkosti oblasti produkce vyřešilo problémy spojené s prodejem a distribucí produktu, který za tím účelem již od roku 1860 využíval železniční spojení Verona–Chioggia.

4.7   Kontrolní subjekt:

Název:

C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.

Adresa:

Via S. Gaetano, 74 — I-36016 Thiene (VI)

Tel.:

(39) 0445 31 30 11

Fax:

(39) 0445 31 30 70

E-mail:

csqa@csqa.it

Kontrolní subjekt splňuje podmínky stanovené normou EN 45011.

4.8   Označování: Čekanka „Radicchio di Chioggia“ se balí tak, aby otevřením obalu došlo k rozlomení pečeti, přičemž se dodrží následující pokyny:

u přepravek se musí dodržet vnější rozměry dna 30 × 50, 30 × 60 nebo 40 × 60 cm a musí být vyrobené ze dřeva, plastu, polystyrenu, kartónu nebo jiných potravinářských materiálů o nosnosti 1–5 kg produktu uloženého v jediné vrstvě,

pro balení menší než 1 kg se musí použít přepravky ze dřeva, plastu, polystyrenu nebo kartónu; obsah každého balení musí být homogenní a obsahovat výhradně čekanky stejného druhu, kategorie a velikosti. Viditelná část balení musí být reprezentativní vůči celku.

Balení musí být takové, aby produktu zajistilo dostatečnou ochranu.

V balení nesmí být žádné cizí předměty.

Na přepravkách musí být umístěna etiketa s logem, kde je tiskacím písmem jednotné velikosti uveden text „Radicchio di Chioggia“ se zvláštním odkazem na zabalenou ranou nebo pozdní odrůdu.

Toto logo je tvořeno erbem s bílým podkladem, žlutým okrajem, který je po straně hnědé barvy a má černý průřez, erb zachycuje lva červené barvy z období středověku. Logo je vroubeno nápisem psaným velkými písmeny červené barvy: RADICCHIO DI CHIOGGIA I.G.P.

Typ písma: Garamond.

Rozsah velikosti písma: maximálně 50–minimálně 10.

Rozsah průměru vroubení: maximálně 15–minimálně 3.

Barva loga:

Červená= Magenta 95 %–Yellow 80 %,

Žlutá= Magenta 7 %–Yellow 85 %,

Hnědá= Cyan 12 %–Magenta 60 %–Yellow 95 %,

Černá= 0 black 100 %.

Logo „Radicchio di Chioggia“, které již bylo umístěno na přepravkách, nemůže být znovu použito.

Na týchž přepravkách musí být dále uvedeny tyto identifikační údaje:

jméno nebo obchodní firma a adresa nebo sídlo jednotlivého producenta nebo člena skupiny a balírny,

čistá hmotnost původního produktu a kategorie;

jakož i případné doplňující a podpůrné informace, které nemají pochvalný charakter a neuvádějí spotřebitele v omyl ohledně druhu a vlastností produktu.

V každém případě označení jiná než „Radicchio di Chioggia“ musí mít podstatně menší rozměry než výše uvedené zeměpisné označení.


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.


Top