Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/041/09

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.5031 – ACE/CICA) Text s významem pro EHP

OJ C 41, 15.2.2008, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 41/20


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.5031 – ACE/CICA)

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 41/09)

1.

Komise dne 8. února 2008 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik ACE Limited (dále jen „ACE“, Kajmanské ostrovy) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem akcií kontrolu nad celým podnikem Combined Insurance Company of America (dále jen „CICA“, USA).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku ACE: organizace poskytující majetkové a neživotní pojištění a zajištění firemním i soukromým zákazníkům, působící po celém světě,

podniku CICA: poskytovatel životního pojištění, produktů úrazového a zdravotního pojištění především soukromým osobám v USA, EU, Kanadě a v asijsko-tichomořské oblasti.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.5031 – ACE/CICA na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


Top