Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0215(05)

Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům (Text s významem pro EHP)

OJ C 41, 15.2.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 41/9


Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 41/07)

Podpora č.

XS 322/07

Členský stát

Španělsko

Region

Galicia

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Ayudas para creación y mejora de empresas de comercialización y transformación de productos forestales

Právní základ

Orden del 22 de junio de 2007 por la que se establecen las bases y se convocan para el año 2007 ayudas para el aumento del valor añadido de productos forestales.

Corrección de errores, publicada el 16 de julio de 2007, de la orden del 22 de junio de 2007 por la que se establecen las bases y se convocan para el año 2007 ayudas para el aumento del valor añadido de los productos forestales.

Artículo 52 del reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, del 20 de septiembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková roční částka

9 000 000 EUR

Zajištěné půjčky

 

Jednotlivá podpora

Celková výše podpory

 

Zajištěné půjčky

 

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 a článkem 5 nařízení

Ano

50 % nehmotných investic

45 % hmotných investic

Datum uskutečnění

13. 8. 2007

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Do 31. 12. 2013

Cíl podpory

Podpora malým a středním podnikům

Ano

Vlastní prostředky pro malé a střední podniky.

Spolufinancování z fondů EZFRV pro mikropodniky

Dotčená hospodářská odvětví

Podpora omezená na určitá odvětví

Ano

Ostatní zpracovatelský průmysl

Lesnictví

Ostatní služby

Služby v oblasti lesnictví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Conselleria do Medio Rural

Xeral de Montes e Industrias Forestais

San Lázaro, s/n.

E-15781 Santiago de Compostela. A Coruña

Tel: (34) 981 54 61 09

E-mail: montes.galicia@xunta.es

Internet: www.xunta.es/Dog/Dog2007.nsf/FichaContenido/2529E?OpenDocument


Podpora č.

XS 328/07

Členský stát

Španělsko

Region

Andalucía

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Prorroga para el año 2008 del régimen XS 94/07 — Ayudas de investigación y desarrollo tecnológico e innovación que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía

Právní základ

Orden de 22 de enero de 2007, que modifica el anexo del Decreto 116/2002, de 2 de abril, por el que se establece el marco regulador de las ayudas de investigación y desarrollo tecnológico e innovación que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía. (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 39 de 22 de febrero de 2007)

Název opatření

Režim podpory

Rozpočet

Předpokládané roční výdaje: 200 mil. EUR

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 5bis a článkem 5ter nařízení

Andalusie je region podporovaný na základě čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o ES

Podpora pro:

Základní výzkum: 100 %,

Průmyslový výzkum: 70 %,

Předkonkurenční vývoj: 40 %,

Studie technické proveditelnosti předcházející průmyslovému výzkumu: 75 %

Datum uskutečnění

1. 1. 2008

Délka trvání programu

31. 12. 2008

Cíl

Malé a střední podniky

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro státní podpory malým a středním podnikům

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Secretaría General de Acción Exterior

Consejería de la Presidencia

Junta de Andalucía

Tel: (34) 955 03 52 05

E-mail: Javier.visus@juntadeandalucia.es

http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2007/02/aj-bojaVerPagina-2007-02/0,23340,bi%253D695773561881,00.html


Top