Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XG1222(01)

Oznámení určené osobám, skupinám a subjektům uvedeným na seznamu stanoveném v čl. 2 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (viz příloha rozhodnutí Rady 2007/871/SZBP ze dne 20. prosince 2007 )

OJ C 314, 22.12.2007, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 314/42


Oznámení určené osobám, skupinám a subjektům uvedeným na seznamu stanoveném v čl. 2 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (viz příloha rozhodnutí Rady 2007/871/SZBP ze dne 20. prosince 2007)

(2007/C 314/14)

Osobám, skupinám a subjektům uvedeným na seznamu podle rozhodnutí Rady 2007/871/SZBP ze dne 20. prosince 2007 se oznamují tyto skutečnosti:

Rada Evropské unie rozhodla, že důvody pro zařazení osob, skupin a subjektů uvedených na výše zmíněném seznamu osob, skupin a objektů, na něž se vztahují omezující opatření podle nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (1), jsou stále platné. Rada tudíž rozhodla ponechat tyto osoby, skupiny a subjekty na seznamu.

Nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 stanoví, že všechny finanční prostředky a jiné finanční a hospodářské zdroje patřící dotčeným osobám, skupinám a subjektům se zmrazují a že žádné finanční prostředky ani jiné finanční a hospodářské zdroje jim nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny.

Dotčené osoby, skupiny a subjekty se upozorňují na to, že mají možnost požádat příslušné orgány daného členského státu (členských států) uvedené v příloze nařízení, aby jim vydaly povolení použít zmrazené finanční prostředky na základní potřeby nebo konkrétní platby v souladu s čl. 5 odst. 2 daného nařízení. Aktualizovaný seznam příslušných orgánů je dostupný na internetu na této adrese:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm

Dotčené osoby, skupiny a subjekty mohou požádat Radu o odůvodnění jejich ponechání na výše uvedeném seznamu (pokud jim toto odůvodnění ještě nebylo sděleno) na této adrese Rady Evropské unie:

Council of the European Union

(Attn: CP 931 designations)

Rue de la Loi 175

B-1048 Brussels

Dotčené osoby, skupiny a subjekty mohou kdykoliv zaslat Radě na výše uvedenou adresu žádost, aby přezkoumala rozhodnutí zařadit je na seznam a ponechat je na tomto seznamu, společně s příslušnými doklady Tyto žádosti budou po obdržení posouzeny. V této souvislosti se osoby, skupiny a subjekty upozorňují na skutečnost, že Rada provádí pravidelný přezkum daného seznamu v souladu s čl. 1 odst. 6 společného postoje 2001/931/SZBP. Aby mohly být žádosti posouzeny během příštího přezkumu, je třeba je předložit do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Dotčené osoby, subjekty a orgány se rovněž upozorňují na to, že mají možnost vznést námitky proti rozhodnutí Rady u Soudu prvního stupně Evropských společenství v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 230 odst. 4 a 5 Smlouvy o založení Evropského společenství.


(1)  Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 70.


Top