Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/314/13

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4986 – EQT V/Securitas Direct) Text s významem pro EHP

OJ C 314, 22.12.2007, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 314/41


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.4986 – EQT V/Securitas Direct)

(Text s významem pro EHP)

(2007/C 314/13)

1.

Komise dne 17. prosince 2007 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik EQT V Ltd. („EQT'“, Normanské ostrovy) patřící do skupiny EQT získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady na základě veřejné nabídky zveřejněné dne 13. listopadu 2007 kontrolu nad celým podnikem Securitas Direct AB („Securitas Direct“, Švédsko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku EQT: soukromý investiční fond, investování v severní Evropě,

podniku Securitas Direct: poskytování bezpečnostních služeb včetně instalace zabezpečovacího zařízení s dálkovým ovládáním ve Švédsku, Finsku, Norsku, Dánsku, Belgii, Francii, Nizozemsku, Španělsku a Portugalsku.

3.

Komise po předběžném přezkoumání zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.4986 – EQT V/Securitas Direct na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1. 2004, s. 1.


Top