Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007TN0235

Věc T-235/07: Žaloba podaná dne 4. července 2007 – Bavaria v. Komise

OJ C 211, 8.9.2007, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 211/40


Žaloba podaná dne 4. července 2007 – Bavaria v. Komise

(Věc T-235/07)

(2007/C 211/76)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Bavaria NV (zástupce: O. W. Brouwer, D. Mes a A. C. E. Stoffer, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zcela nebo zčásti zrušit, v rozsahu, ve kterém se dotýká žalobkyně, rozhodnutí Komise ze dne 18. dubna 2007 přijaté v řízení podle článku 81 Smlouvy o ES (věc COMP/B-2/37.766 – Nizozemský trh s pivem – K(2007) 1697 konečné);

podpůrně snížit částku pokuty, která jí byla uložena;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně napadá rozhodnutí Komise ze dne 18. dubna 2007 v řízení podle článku 81 Smlouvy o ES (věc COMP/B-2/37.766 – Nizozemský trh s pivem), kterým jí byla uložena pokuta.

Zaprvé Komise porušila zásadu řádné správy tím, že neprovedla úplné, pečlivé a nezávislé přezkoumání.

Zadruhé se Komise v důsledku zjevně nesprávného posouzení, nesprávného prokázání protiprávního jednání, jakož i porušení zásady presumpce neviny, zásady legality a porušení své povinnosti uvést odůvodnění podle článku 253 ES dopustila porušení článku 81 ES.

Zatřetí Komise nesprávně určila dobu trvání protiprávního jednání.

Začtvrté Komise při stanovení výše pokut uložených žalobkyni porušila článek 23 nařízení č. 1/2003 (1) a na něm založené pokyny o metodě stanovování pokut (2), zásadu rovného zacházení a zásadu proporcionality.

Zapáté trvalo přezkoumání, které se protáhlo na více než sedm let, zjevně nepřiměřeně dlouho.

Zašesté byly tím, že bylo žalobkyni zabráněno nahlédnout do odpovědí ostatních pivovarů na oznámení námitek a do částí spisu Komise, které měly zásadní význam pro obhajobu žalobkyně, porušeny podstatné formální náležitosti, zásada řádné správy a práva na obhajobu.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. 2003, L 1 s. 1; Zvl. vyd. 08/02, s. 205.

(2)  Oznámení Komise – Pokyny o metodě stanovování pokut udělených podlečl. 15 odst. 2 nařízení č. 17 a čl. 65 odst. 5 Smlouvy o ESUO (Úř. věst. 1998, C 9, s. 3).


Top