EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XC0905(04)

Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

OJ C 206, 5.9.2007, p. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.9.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 206/29


Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

(2007/C 206/13)

Tímto zveřejněním se uděluje právo podat proti zápisu námitky podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 (1). Komise musí obdržet námitky do 6 měsíců po tomto zveřejnění.

PŘEHLED

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

„KARLOVARSKÉ TROJHRÁNKY“

č. ES: CZ/PGI/005/0397/19.10.2004

CHOP ( ) CHZO ( X )

Tento přehled obsahuje hlavní body specifikace produktu pro informační účely.

1.   Příslušný orgán členského státu:

Název:

Úřad průmyslového vlastnictví

Adresa:

Antonína Čermáka 2a, CZ-160 68 Praha 6

Tel.:

(420) 220 383 111

Fax

(420) 224 324 718

E-mail:

posta@upv.cz

2.   Skupina:

Název:

Sdružení výrobců Karlovarských trojhránků

Adresa:

Slepá 517/1, CZ-360 05 Karlovy Vary

Tel.:

(420) 353 563 006

Fax:

(420) 353 563 006

E-mail

obchod@karlovarskapekarna.cz

Složení:

producenti/zpracovatelé( X ) ostatní ( )

3.   Druh produktu:

Třída 2.4: Trvanlivé pečivo – oplatky

4.   Specifikace

(přehled požadavků podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006)

4.1   Název: „Karlovarské trojhránky“

4.2   Popis: Karlovarské trojhránky jsou vyráběny podle tradiční receptury jako dělené trojhránky z kulatých plátových Karlovarských oplatek (spékaných různými prosypy – viz další odstavec). Karlovarské oplatky se vrství do počtu osmi kusů, jsou spojeny kakaovou nebo čokoládovou náplní a posléze děleny na řezačkách do finálního tvaru (8 kusů). Hotové trojhránky jsou baleny buď samostatně nebo po několika kusech.

Karlovarské oplatky, jež jsou základem Karlovarských trojhránků, jsou vyráběny jako kulaté plátové výrobky o průměru cca 19 cm. Oplatka se skládá ze dvou tenkých plátů s charakteristickým reliéfem znázorňujícím na vnějším okraji lístečkový stvol o šíři 30 mm, pod nímž je v kružnici o šíři minimálně 20 mm nápis „Karlovarské oplatky“. Uprostřed oplatky je zobrazen symbol lázní Karlovy Vary – buď fontána znázorňující vřídlo, nebo alternativně kamzík. Významnou roli pro chuť i vlhčení oplatkových plátů sehrává Vřídelní karlovarská voda. Pláty jsou spojeny zapečením cukro-oříškového prosypu případně podle druhu prosypu jiné chuti, a to mandlového, kakaového, vanilkového nebo skořicového. Oplatky jsou křehké, lehké, tenké, specifická je i jejich chuť a vůně.

Základními surovinami pro výrobu Karlovarských oplatek/trojhránků jsou pšeničná mouka, Vřídelní karlovarská voda, rostlinný tuk, cukr, mléko, vaječný melanž, škrob, kypřící prášek, máslo a podle druhu prosypu dále lísková jádra, mandle, kakaový prášek, vanilka, skořice.

Vřídelní karlovarská voda, používaná k výrobě Karlovarských oplatek/trojhránků, má specifické vlastnosti, charakteristické pro vymezenou oblast. Vlivem vlastností této Vřídelní karlovarské vody se dosahuje charakteristických vlastností oplatky, zejména křehkosti, specifické vůně a chuti. Vřídelní karlovarská voda je přírodní hydrouhličitano-sírano-chlorido-sodná voda vyvěrající tektonickým zlomem z hloubky více než 800 m na povrch země při teplotě 73 °C a obsahující lithium, sodík, draslík, rubidium, cesium, měď, berylium, hořčík, vápník, stroncium, zinek, kadmium, hliník, cín, olovo, arsen, antimon, selen, mangan, železo, kobalt, nikl, fluoridy, chloridy, bromidy, sírany, hydrogenuhličitany, uhličitany a kyselinu křemičitou. Tato voda se v největších českých lázních – Karlových Varech – už po staletí užívá pro léčbu chronicky recidivující vředové choroby žaludku, dyskinéze vývodných cest žlučových včetně postcholecystektomického syndromu, chronického onemocnění slinivky břišní, jater, močových kamenů a dny.

4.3   Zeměpisná oblast: Katastr lázeňského města Karlovy Vary.

4.4   Důkaz původu: Výroba je zajišťována v souladu s platnými předpisy o potravinářské výrobě s využitím kontrolního systému HACCP v průběhu výrobního procesu. Výrobci vedou registry dodavatelů surovin včetně Vřídelní karlovarské vody a odběratelů hotových výrobků. Každý výrobek je opatřen jménem a adresou výrobce. Kontroly dodržování specifikace provádí věcně a místně příslušný státní orgán, kterým je Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát Plzeň.

4.5   Metoda produkce: Karlovarská oplatka, z níž se Karlovarské trojhránky vyrábějí, se skládá ze dvou tenkých kulatých plátů o průměru cca 19 cm s charakteristickým reliéfem (viz 4.2). Těsto se připravuje smícháním výše označených ingrediencí (viz 4.2) s čerstvou Vřídelní karlovarskou vodou. Po upečení jsou oplatky zvlhčeny Karlovarskou vřídelní vodou a spečeny vždy po dvou zapečením cukro-oříškového prosypu, nebo prosypu jiné chuti podle druhu (viz 4.2). Na závěr výrobního procesu jsou oplatky vrstveny do počtu osmi kusů spojených kakaovou nebo čokoládovou náplní. Náplň se vyrábí z ingrediencí – čokoládové zlomky, ztužený rostlinný tuk, sušené mléko, kakao, cukr, sojový pudr a zlom Karlovarských oplatek. Zlom Karlovarských oplatek (upečená a rozdrcenná Karlovarská oplatka) se přidává do náplně v obsahu 7 % celkového objemu náplně. Náplň se zhotoví tak, že dojde k postupnému vyšlehávání jednotlivých ingrediencí do konzistence krému. Ten se pak natírá vždy na vrchní stranu Karlovarské oplatky jež se kladou v počtu 8 ks na sebe, slisují se, ořežou se na obvodu a pak konečně rozřežou na 8 ks Karlovarských trojhránků. Ty se pak balí buď jednotlivě, nebo do krabiček o hmotnosti 150 g či 200 g.

K dodržení kvality a specifických vlastností je nezbytné, aby minimálně výroba, odležení a spékání oplatek probíhalo ve vymezené oblasti.

4.6   Souvislost: Specifické vlastnosti Karlovarských trojhránků jsou dány užitím Vřídelní karlovarské vody specifických vlastností ze zdrojů vymezené zeměpisné oblasti a tradiční recepturou (viz bod 4.2).

První historické zmínky o výrobě Karlovarských oplatek, z nichž se Karlovarské trojhránky vyrábějí, spadají ve vymezené zeměpisné oblasti do poloviny 18. století. Na tuto tradici, trvající více než 200 let, navazuje výroba Karlovarských trojhránků. V současné době jsou využívány k prezentaci města Karlovy Vary magistrátem města Karlovy Vary a celorepublikovou organizací Czech Tourism na mezinárodních prezentacích a akcích. O jejich kvalitě a oblíbenosti svědčí např. i skutečnost, že byly prezentovány v r. 2005 ve skotském Edinburghu v rámci akce EU-Japan Food Festival, jsou citovány i mezi oblíbenými pamlsky světoznámého hokejisty Jaromíra Jágra.

Dne 11. února 2000 bylo označení původu Karlovarské trojhránky zapsáno v ČR do rejstříku označení původu pod číslem zápisu 171, mezinárodně podle Lisabonské dohody pod č. 838 dne 29. května 2001.

4.7   Kontrolní subjekt:

Název:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát Plzeň

Adresa:

Jiráskovo náměstí 8, CZ-308 58 Plzeň 8

Tel.:

(420) 377 433 411

Fax:

(420) 377 455 229

E-mail:

plzen@szpi.gov.cz

4.8   Označování: „KARLOVARSKÉ TROJHRÁNKY“

Označení výrobku musí být provedeno dominantně na čelní straně výrobku resp. jeho obalu.


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.


Top