Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/094/22

Předběžné oznámení o spojení podniků (Případ č. j. COMP/M.4642 – 3i Group/Euro Druckservice) — Případ, který může být posouzen ve zjednodušeném řízení Text s významem pro EHP

OJ C 94, 28.4.2007, p. 119–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 94/119


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Případ č. j. COMP/M.4642 – 3i Group/Euro Druckservice)

Případ, který může být posouzen ve zjednodušeném řízení

(Text s významem pro EHP)

(2007/C 94/22)

1.

Komise obdržela dne 20. dubna 2007 oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik 3i Group plc („3i“, Spojené království) ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady získává na základě nákupu cenných papírů kontrolu nad celým podnikem Euro Druckservice AG („EDSA“, Německo).

2.

Předmět podnikání příslušných podniků je:

podniku 3i: fond působící v oblasti private equity a rizikového kapitálu,

podniku EDSA: ofsetový tisk.

3.

Komise po předběžném přezkoumání zjistila, že se na oznamovanou transakci vztahuje nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. Podle oznámení Komise o zjednodušeném řízení pro posuzování některých spojení podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tento případ může být posouzen v řízení dle tohoto oznámení.

4.

Komise vyzývá dotčené třetí strany, aby Komisi předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou, s uvedením čísla jednacího COMP/M.4642 – 3i Group/Euro Druckservice, na následující adresu:

Evropská komise

Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž

Evidence fúzí

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.


Top