Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AE1353

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady týkající se místa pro montáž zadní registrační tabulky dvoukolových a tříkolových motorových vozidel KOM(2006) 478 v konečném znění – 2006/0161 (COD)

OJ C 324, 30.12.2006, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 324/11


Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady týkající se místa pro montáž zadní registrační tabulky dvoukolových a tříkolových motorových vozidel

KOM(2006) 478 v konečném znění – 2006/0161 (COD)

(2006/C 324/05)

Dne 27. září 2006 se Rada, v souladu s článkem 95 Smlouvy o založení Evropského společenství, rozhodla konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci výše uvedené.

Předsednictvo Výboru pověřilo Specializovanou sekci „Jednotný trh, výroba a spotřeba“ přípravou podkladů na toto téma.

Vzhledem k naléhavé povaze práce Evropský hospodářský a sociální výbor jmenoval pana JANSONA hlavním zpravodajem na 430. plenárním zasedání, které se konalo dne 26. října 2006, a přijal následující stanovisko 104 hlasy pro, nikdo nebyl proti a 1 člen se zdržel hlasování.

1.   Závěry a doporučení

1.1

Jasnost a transparentnost práva Společenství závisí rovněž na kodifikaci právních předpisů, jež jsou často pozměňovány.

1.2

Kodifikaci je nutno provádět za přísného dodržování běžného legislativního procesu Společenství.

1.3

Předmětem návrhu je provést kodifikaci směrnice 93/94/EHS Rady ze dne 29. října 1993 týkající se místa pro montáž zadní registrační tabulky dvoukolových a tříkolových motorových vozidel. Nová směrnice nahradí několik právních úprav, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.

1.4

Projednávaný návrh Komise přesně odpovídá stanovenému záměru kodifikace a splňuje ustanovení, jimiž se řídí. EHSV tuto kodifikaci schvaluje.

V Bruselu dne 26. října 2006

předseda

Evropského hospodářského a sociálního výboru

Dimitrios DIMITRIADIS


Top