Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/298/10

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4461 – Accor Services France/Groupe Caisse d'Épargne/Accor Emploi Services Universel JV) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem Text s významem pro EHP

OJ C 298, 8.12.2006, p. 16–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

8.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 298/16


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.4461 – Accor Services France/Groupe Caisse d'Épargne/Accor Emploi Services Universel JV)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2006/C 298/10)

1.

Komise dne 28. listopadu 2006 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podniky Accor Services France („ASF“, Francie) patřící do skupiny Accor („Accor“, Francie) a Groupe Caisse d'épargne („GCE“, Francie) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady společnou kontrolu nad podnikem A.C.E. („ACE“, Francie), nově založenou společností vytvářející společný podnik.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku ASF: koncepce a poskytování služeb podnikům a společenstvím ve Francii, zejména vydáváním šeků na služby;

podniku GCE: skupina dodávající produkty a poskytující bankovní a finanční služby jednotlivcům, společnostem, společenstvím a finančním institucím;

podniku ACE: nově vytvořený plně funkční společný podnik, pověřený vydáváním a obchodováním s šeky na služby CESU (chèque emploi-service universel) na určitou částku.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky je možné Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.4461 – Accor Services France/Groupe Caisse d'Épargne/Accor Emploi Services Universel JV na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.


Top