Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/256/08

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4267 – Deutsche Börse/Euronext) Text s významem pro EHP

OJ C 256, 24.10.2006, p. 14–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

24.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 256/14


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.4267 – Deutsche Börse/Euronext)

(2006/C 256/08)

(Text s významem pro EHP)

1.

Komise dne 13. října 2006 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Deutsche Börse AG („DBAG“, Německo) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem akcií kontrolu nad celým podnikem Euronext N.V („Euronext“, Nizozemsko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku DBAG: služby spojené s kótováním a obchodováním na hotovostních trzích; služby obchodování s finančními deriváty; podávání informací o trzích a řešení v oblasti informačních technologií pro finanční trhy a účastníky trhu. Prostřednictvím přidružených organizací je DBAG zapojena do zúčtování cenných papírů, jejich úschovy a vypořádání obchodů s cennými papíry;

podniku Euronext: služby spojené s kótváním a obchodováním na hotovostních trzích v Belgii, Francii, Nizozemsku a Portugalsko, služby obchodování s deriváty ve Spojeném království. Kromě toho Euronext poskytuje účastníkům trhy informace o trzích a služby v oblasti informačních technologií.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.4267 – Deutsche Börse/Euronext na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


Top