Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/256/05

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4421 – OJSC Novolipetsk Steel/Duferco/JV) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem Text s významem pro EHP

OJ C 256, 24.10.2006, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

24.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 256/11


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.4421 – OJSC Novolipetsk Steel/Duferco/JV)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(2006/C 256/05)

(Text s významem pro EHP)

1.

Komise dne 13. října 2006 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podniky OJSC Novolipetsk Steel („NLMK“, Rusko) a Duferco Participations Holding Ltd („Duferco“, Guernsey) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady společnou kontrolu nad podnikem Steel Invest & Finance (Luxembourg) S.A. („JV-společný podnik“, Lucembursko), do které bude převedena skupina společností v současné době kontrolovaných výhradně společností Duferco („společnost JV“), a to nákupem akcií.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku NLMK: ploché polotovary a výrobky z uhlíkové oceli, elektronické ocelové výrobky;

podniku Duferco: polotovary a ploché a dlouhé výrobky z uhlíkové oceli, elektronické ocelové výrobky, nerezová ocel a vysokolegovaná ocel;

společností JV: polotovary a ploché a dlouhé výrobky z uhlíkové oceli.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.4421 – OJSC Novolipetsk Steel/Duferco/JV na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.


Top