Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC1024(01)

Zveřejnění návrhu změny podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

OJ C 256, 24.10.2006, p. 2–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

24.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 256/2


Zveřejnění návrhu změny podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

(2006/C 256/02)

Toto zveřejnění uděluje právo podat proti návrhu změny námitku podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 510/2006. Vznesené námitky se musí Komisi doručit do šesti měsíců od data tohoto zveřejnění.

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

Návrh změny podle článku 9 a čl. 17 odst. 2

„ESROM“

č. ES: DK/PGI/117/0329

CHOP ( ) CHZO ( X )

Požadované změny:

Nadpis (nadpisy) ve specifikaci:

Image

Název

X

Popis

Image

Zeměpisná oblast

X

Důkaz původu

Image

Způsob produkce

X

Souvislost

X

Značení

X

Vnitrostátní požadavky

Změna (změny):

Popis

Esrom 20+ a Esrom 30+ se vyráběly již dříve, avšak pouze v malém množství a téměř výhradně jako zboží na objednávku. Vzhledem k tomu, že výroba Esromu 20+ a 30+ byla takto omezená, nebyly tyto výrobky zahrnuty do původní žádosti. Evropský trh, v tomto případě konkrétně trh Dánska, Německa a Rakouska, se v posledních letech značně změnil a zaměřil se zejména na sýr s nízkým obsahem tuku. Proto je nutné zahrnout také Esrom 20+ a 30+ do úředního a chráněného sortimentu.

Je-li sýr o minimální hmotnosti 2 kg až 7 cm vysoký, je dosaženo lepší jakosti, a proto je vhodné vyrábět Esrom o něco vyšší.

Důkaz původu

Byl doplněn oddíl týkající se důkazu původu, aby se vysvětlily požadavky na sledovatelnost.

Souvislosti

Historický vývoj byl přemístěn z oddílu o důkazu původu do oddílu o souvislostech.

Kontrolní orgán

Byly doplněny údaje o akreditaci EN45011 soukromého kontrolního orgánu.

Značení

Byla opravena chyba v oddílu týkajícím se značení, která se týkala chráněného zeměpisného označení (CHZO), a byla doplněna ustanovení o označování lehčích druhů sýra.

Vnitrostátní požadavky

Vnitrostátní požadavky byly změněny výhradně z toho důvodu, že byl změněn dánský zákon, a proto byl změněn také odkaz na tento právní předpis. Ustanovení týkající se Esromu zůstávají beze změn.

AKTUALIZOVANÉ PŘEHLED

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

„ESROM“

č. ES: DK/PGI/117/0329

CHOP ( ) CHZO ( X )

Tento přehled byl vypracován pouze pro informační účely. Úplné údaje lze nalézt v plném znění specifikace výrobku, které lze získat od vnitrostátních orgánů uvedených v oddílu 1 nebo od Evropské komise (1).

1.   Příslušný orgán členského státu:

Název:

Fødevarestyrelsen

Adresa:

Mørkhøj Bygade 19

DK-2860 Søborg

Telefon:

(45) 33 95 60 00

Fax:

(45) 33 95 60 01

E-mail:

fvst@fvst.dk

2.   Skupina žadatelů:

Název:

Foreningen af Danske Osteproducenter

Adresa:

Frederiks Allé 22

DK-8000 Århus C

Telefon:

(45) 87 31 20 00

Fax:

(45) 87 31 20 01

Složení:

producenti/zpracovatelé ( X ) jiné ( )

3.   Druh produktu:

Skupina 1.3. Sýry

4.   Specifikace: (přehled požadavků podle čl. 4 odst. 2)

4.1   Název: „Esrom“

4.2   Popis: Sušený sýr, polotvrdý až tvrdý, uzrálý, vyrobený z dánského kravského mléka.

Složení:

Esrom 20+: minimální obsah tuku v sušině 20 %, minimální obsah sušiny 47 %.

Esrom 30+: minimální obsah tuku v sušině 30 %, minimální obsah sušiny 48 %.

Esrom 45+: minimální obsah tuku v sušině 45 %, minimální obsah sušiny 50 %.

Esrom 60+: minimální obsah tuku v sušině 60 %, minimální obsah sušiny 57 %.

Tvar a hmotnost (celý sýr):

Povrch: tenký, pružný, žlutá až oranžově žlutá jedlá kůra s čistou a téměř suchou tenkou a rovnoměrnou žlutohnědou až červenohnědou vrstvou mazu. Starší sýr má mírně mastný povrch vzhledem k regenerovanému mazu.

Barva: rovnoměrně žlutá až bílá.

Tvar: rovnoměrně rozmístěné nepravidelné otvory velikosti rýže.

Konzistence: rovnoměrná v celém sýru. Měkká, avšak sýr lze krájet.

Vůně a chuť: jemná, nakyslá, aromatická s nádechem povrchového zrání. S rostoucím stářím se vůně a chuť povrchového zrání stávají dominantními.

Doba zrání: nejméně 2 týdny.

4.3   Zeměpisná oblast: Dánsko

4.4   Osvědčení původu: Esrom se vyrábí výhradně z mléka z určené zeměpisné oblasti a dokumentaci kontroluje kontrolní orgán, jenž předkládá akreditačnímu orgánu důkaz o této kontrole. O všech dodavatelích mléka jsou vedeny pečlivé záznamy, neboť tyto záznamy tvoří základ pro platby za mléko. Před odesláním z mlékárny se zásilka označí v souladu se stávajícími právními předpisy, aby se zajistila sledovatelnost zásilky. Označování je kontrolováno příslušnými orgány.

4.5   Způsob výroby: Syrové dánské kravské mléko se standardizuje, pokud jde o obsah tuku, a nízkopasterizuje. Přidají se zákysová kultura a syřidlo. Po dosažení požadované pevnosti se sýřenina odkrojí nožem. Poté probíhá míchání, odstranění syrovátky a zahřívání. Granule sýra se dají do formy a podrobí se lehkému tlaku. Sýr se zchladí, posolí a povrchově upraví pomocí tvarovatelné kultury. Uskladní se na velmi dobře větraném místě. Po dozrání se sýr umyje, usuší a zabalí.

4.6   Souvislosti: Původně vyráběn mnichy v klášteře Esrom v 11. a 12. století. Poté vyráběn státní experimentální mlékárnou (Statens Forsøgsmejeri) v polovině 30. let 20. století. Výrobu zahájila mlékárna Midt-sjællands Herregårdsmejeri a později i další mlékárny.

Jak ve Společenství, tak mimo ně má Esrom pověst dánské speciality. Této pověsti bylo dosaženo pomocí legislativních iniciativ a díky čtyřicetileté kvalitní práci sdružení výrobců, která zaručila zachování tradičních typických vlastností.

4.7   Kontrolní orgán:

Název:

Steins Laboratorium A/S, Mejeridivisionen

Adresa:

Hjaltesvej 8

DK-7500 Holstebro

Telefon:

(45) 76 60 40 00

Fax:

(45) 76 60 40 66

E-mail:

info@steins.dk

4.8   Značení: Esrom 20+, Esrom 30+, Esrom 45 + nebo Esrom 60+ podle obsahu tuku, doplněno slovy „chráněné zeměpisné označení“ nebo „CHZO“.

4.9   Vnitrostátní požadavky: Norma týkající se Esromu je obsažena v úředním příkaze č. 335 ze dne 10. května 2004 o mléčných výrobcích.


(1)  Evropská komise, Generální ředitelství pro zemědělství, Politika jakosti zemědělských produktů, B-1049 Brusel.


Top