Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/210/08

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4358 – REOF/Borletti/Printemps) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem Text s významem pro EHP

OJ C 210, 1.9.2006, p. 44–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 210/44


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.4358 – REOF/Borletti/Printemps)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(2006/C 210/08)

(Text s významem pro EHP)

1.

Komise dne 24. srpna 2006 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podniků podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podniky RREEF Fund II („REOF“, USA) ovládaný podnikem Deutsche Bank AG („Deutsche Bank“, Německo) a Mr. Borletti („Borletti“, Itálie/Spojené království) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem akcií kontrolu nad celým podnikem France Printemps SA („Printemps“, Francie).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku REOF: investiční fond s portfoliovými investicemi do nemovitostí v Evropě, v Asii, v Tichomoří a v Americe;

podniku Deutsche Bank: obchodní banka provádějící celosvětové operace v oblasti investic, finančních a souvisejících produktů a služeb;

podniku Borletti: účast na investicích v oblasti cestovního ruchu, správy hotelů, zemědělství a nemovitostí;

podniku Printemps: nepotravinové obchodní řetězce a specializované obchody se sportovním zbožím ve Francii.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu je však vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.4358 – REOF/Borletti/Printemps na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.


Top