EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC0321(04)

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 96/48/ESze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému (Text s významem pro EHP)

OJ C 68, 21.3.2006, p. 16–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

21.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 68/16


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 96/48/ESze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému

(2006/C 68/11)

(Text s významem pro EHP)

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

ESO

 (1)

Odkaz a název harmonizované normy

(a referenční dokument)

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

Poznámka 1

CEN

EN ISO 3095:2005

Železniční aplikace – Akustika – Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly (ISO 3095:2005)

 

CEN

EN ISO 3381:2005

Železniční aplikace – Akustika – Měření vnitřního hluku kolejových vozidel (ISO 3381:2005)

 

CEN

EN 12663:2000

Železniční aplikace – Konstrukční požadavky na skříně kolejových vozidel

 

CEN

EN 13129-1:2002

Železniční aplikace – Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí – Část 1: Parametry pohodlí

 

CEN

EN 13129-2:2004

Železniční aplikace – Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí – Část 2: Typové zkoušky

 

CEN

EN 13230-1:2002

Železniční aplikace – Kolej – Betonové příčné a výhybkové pražce – Část 1: Všeobecné požadavky

 

CEN

EN 13232-4:2005

Železniční aplikace – Kolej – Výhybky a výhybkové konstrukce – Část 4: Požadavky na ovládání, zapevnění a kontrolu polohy

 

CEN

EN 13232-5:2005

Železniční aplikace – Kolej – Výhybky a výhybkové konstrukce – Část 5: Výměny

 

CEN

EN 13232-6:2005

Železniční aplikace – Kolej – Výhybky a výhybkové konstrukce – Část 6: Pevné jednoduché a dvojité srdcovky

 

CEN

EN 13260:2003

Železniční aplikace – Dvojkolí a podvozky – Dvojkolí – Požadavky na výrobek

 

CEN

EN 13262:2004

Železniční aplikace – Dvojkolí a podvozky – Kola – Požadavky na výrobek

 

CEN

EN 13272:2001

Železniční aplikace – Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů

 

CEN

EN 13481-1:2002

Železniční aplikace – Trať – Požadavky na provedení systémů upevnění – Část 1: Definice

 

CEN

EN 13481-2:2002

Železniční aplikace – Trať – Požadavky na provedení systémů upevnění – Část 2: Systémy upevnění pro betonové pražce

 

CEN

EN 13481-5:2002

Železniční aplikace – Trať – Požadavky na provedení systémů upevnění – Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu

 

CEN

EN 13674-1:2003

Železniční aplikace – Kolej – Kolejnice – Část 1: Vignolovy železniční kolejnice 46 kg/m a těžší

 

CEN

EN 13848-1:2003

Železniční aplikace – Kolej – Geometrická kvalita koleje – Část 1: Popis geometrie koleje

 

CEN

EN 14067-4:2005

Železniční aplikace – Aerodynamika – Část 4: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku na otevřené trati

 

CEN

EN 14363:2005

Železniční aplikace – Přejímací zkoušky jízdních vlastností kolejových vozidel – Stacionární a jízdní zkoušky

 

CEN

EN 14531-1:2005

Železniční aplikace – Metody výpočtu zábrzdných drah, brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu Část 1: Základní algoritmy

 

CEN

EN 14535-1:2005

Železniční aplikace – Brzdové kotouče železničních vozidel – Část 1: Brzdové kotouče nalisované nebo nasazované za tepla na nápravu nebo na hnací hřídel, rozměrové a jakostní požadavky

 

CEN

EN 14601:2005

Železniční aplikace – Přímé a úhlové kohouty brzdového potrubí a potrubí hlavního vzduchojemu

 

CEN

EN 14752:2005

Železniční aplikace – Dveřní systémy kolejových vozidel

 

CENELEC

EN 50119:2001

Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Elektrická trakční nadzemní trolejová vedení

ŽÁDNÁ

CENELEC

EN 50121-1:2000

Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 1: Všeobecně

ŽÁDNÁ

CENELEC

EN 50121-2:2000

Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí

ŽÁDNÁ

CENELEC

EN 50121-3-1:2000

Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 3-1: Drážní vozidla – Vlak a celkové vozidlo

ŽÁDNÁ

CENELEC

EN 50121-3-2:2000

Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 3-2: Drážní vozidla – Zařízení

ŽÁDNÁ

CENELEC

EN 50121-4:2000

Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

ŽÁDNÁ

CENELEC

EN 50121-5:2000

Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy

ŽÁDNÁ

CENELEC

EN 50122-1:1997

Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení - Část 1: Ochranná opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování

ŽÁDNÁ

CENELEC

EN 50124-1:2001

Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 1: Základní požadavky – Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení

ŽÁDNÁ

Změna A1:2003 k EN 50124-1:2001

Poznámka 3

1. 10. 2006

Změna A2:2005 k EN 50124-1:2001

Poznámka 3

1. 5. 2008

CENELEC

EN 50124-2:2001

Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím

ŽÁDNÁ

CENELEC

EN 50125-1:1999

Drážní zařízení – Podmínky prostředí pro zařízení – Část 1: Zařízení drážních vozidel

ŽÁDNÁ

CENELEC

EN 50125-3:2003

Drážní zařízení – Podmínky prostředí pro zařízení – Část 3: Zabezpečovací a sdělovací zařízení

ŽÁDNÁ

CENELEC

EN 50126-1:1999

Drážní zarízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) – Část 1: Základní požadavky a obecné postupy

ŽÁDNÁ

CENELEC

EN 50128:2001

Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat – Software pro drážní řídicí a ochranné systémy

ŽÁDNÁ

CENELEC

EN 50129:2003

Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat – Elektronické zabezpečovací systémy

ŽÁDNÁ

CENELEC

EN 50149:2001

Drážní zařízení – Pevná drážní zařízení – Elektrická trakce – Profilový trolejový vodič z mědi a slitin mědi

ŽÁDNÁ

CENELEC

EN 50155:2001

Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních vozidel

ŽÁDNÁ

Změna A1:2002 k EN 50155:2001

Poznámka 3

Datum ukončení platnosti

(1. 9. 2005)

CENELEC

EN 50159-1:2001

Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat – Část 1: Komunikace v uzavřených přenosových zabezpečovacích systémech

ŽÁDNÁ

CENELEC

EN 50159-2:2001

Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat – Část 2: Komunikace v otevřených přenosových zabezpečovacích systémech

ŽÁDNÁ

CENELEC

EN 50163:2004

Drážní zarízení – Napájecí napetí trakčních soustav

ŽÁDNÁ

CENELEC

EN 50206-1:1998

Drážní zařízení – Kolejová vozidla – Pantografové sběrače: Vlastnosti a zkoušky – Část 1: Pantografové sběrače proudu vozidel pro tratě celostátní

ŽÁDNÁ

CENELEC

EN 50238:2003

Drážní zařízení – Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků

ŽÁDNÁ

CENELEC

EN 50317:2002

Drážní zařízení – Systémy odběru proudu – Požadavky na měření dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením a ověřování těchto měření

ŽÁDNÁ

Změna A1:2004 k EN 50317:2002

Poznámka 3

1. 10. 2007

CENELEC

EN 50388:2005

Drážní zarízení – Napájení a drážní vozidla – Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením (napájecí stanicí) a drážními vozidly za účelem dosažení interoperability

ŽÁDNÁ

Pozn. 1

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené Evropskou organizací pro normalizaci. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 3

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu (sloupec 3) proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od Evropských organizací pro normalizaci nebo od národních orgánů pro normalizaci. Jejich seznam je v příloze směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES (2), ve znění směrnice 98/48/ES (3).

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech jazycích Společenství.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách je k dispozici na adrese:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/.


(1)  ESO: Evropské organizace pro normalizaci:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel; tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel; tel. (32-2) 519 08 68; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis; Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18.


Top