Help Print this page 

Document 52005XC0426(05)

Title and reference
Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES ze dne 20. března 2000 o lanových drahách pro dopravu osobText s významem pro EHP

OJ C 100, 26.4.2005, p. 30–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

26.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/30


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES ze dne 20. března 2000 o lanových drahách pro dopravu osob

(2005/C 100/06)

(Text s významem pro EHP)

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

ESO

 (1)

Odkaz a název harmonizované normy

(a referenční dokument)

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

Poznámka 1

CEN

EN 1709:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu – Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní inspekce a kontroly

 

CEN

EN 1908:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu – Napínací zařízení

 

CEN

EN 1909:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu – Návrat do původního stavu a evakuace

 

CEN

EN 12385-8:2002

Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 8: Pramenná tažná a nosná tažná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

 

CEN

EN 12385-9:2002

Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 9: Uzavřená vinutá nosná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

 

CEN

EN 12397:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu – Provoz

 

CEN

EN 12927-1:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu – Lana – Část 1: Kritéria výběru lan a upevnění jejich konců

 

CEN

EN 12927-2:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu – Lana – Část 2: Součinitele bezpečnosti

 

CEN

EN 12927-3:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu – Lana – Část 3: Spojování 6tiramenných nosných, dopravních a tažných lan

 

CEN

EN 12927-4:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu – Lana – Část 4: Upevnění konců lan

 

CEN

EN 12927-5:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu – Lana – Část 5: Skladování, doprava, montáž a napínání

 

CEN

EN 12927-6:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu – Lana – Část 6: Kritéria pro vyřazování lan

 

CEN

EN 12927-7:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu – Lana – Část 7: Inspekce, opravy a údržba

 

CEN

EN 12927-8:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu – Lana – Část 8: Magnetické zkoušení lan (MRT)

 

CEN

EN 12929-1:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu – Obecné požadavky – Část 1: Požadavky na všechna zařízení

 

CEN

EN 12929-2:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu – Obecné požadavky – Část 2: Další požadavky na kyvadlové dvoulanové visuté lanovky bez brzdy na běhounu

 

CEN

EN 12930:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu – Výpočty

 

CEN

EN 13107:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu – Stavební práce

 

CEN

EN 13223:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu – Pohony a další mechanická zařízení

 

CEN

EN 13243:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu – Elektrická zařízení nesouvisející s pohonem

 

Pozn. 1

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené Evropskou organizací pro normalizaci. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 3

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu (sloupec 3) proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od Evropských organizací pro normalizaci nebo od národních orgánů pro normalizaci. Jejich seznam je v příloze směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES (2), ve znění směrnice 98/48/ES (3).

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech jazycích Společenství.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách je k dispozici na adrese:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/.


(1)  ESO: Evropské organizace pro normalizaci:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel, Belgie; tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel, Belgie; tel. (32-2) 519 08 68; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Francie; Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18.


Top