EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0581

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

ST/7878/2022/INIT

OJ L 110, 8.4.2022, p. 3–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/581/oj

8.4.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/581

ze dne 8. dubna 2022,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1) a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 269/2014.

(2)

Unie nadále neochvějně podporuje svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny.

(3)

Dne 24. února 2022 oznámil prezident Ruské federace vojenskou operaci na Ukrajině a ruské ozbrojené síly zahájily na Ukrajinu útok. Uvedený útok je zjevným porušením územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

(4)

Evropská rada ve svých závěrech ze dne 24. února 2022 nanejvýš důrazně odsoudila nevyprovokovanou a neodůvodněnou vojenskou agresi Ruské federace vůči Ukrajině. Rusko svými protiprávními vojenskými akcemi hrubě porušuje mezinárodní právo a zásady Charty Organizace spojených národů a ohrožuje evropskou a celosvětovou bezpečnost a stabilitu. Evropská rada se v úzké koordinaci s partnery a spojenci Unie dohodla na dalších omezujících opatřeních, která budou mít pro Rusko v reakci na jeho činy rozsáhlé a závažné důsledky.

(5)

Dne 25. února 2022 Rada přijala rozhodnutí (SZBP) 2022/329 (2), kterým se mění kritéria pro určení tak, aby zahrnovala osoby a subjekty, které podporují vládu Ruské federace, které mají z vazby na tuto vládu prospěch, nebo které jí poskytují značné zdroje příjmů, a fyzické či právnické osoby spojené s osobami a subjekty zařazenými na seznam.

(6)

Evropská rada ve svých závěrech ze dne 24. března 2022 konstatovala, že ruská agresivní válka proti Ukrajině hrubě porušuje mezinárodní právo a způsobuje obrovské ztráty na životech a bezpočet zranění mezi civilisty a že Unie zůstává připravena odstranit nedostatky a zaměřit se na existující i potenciální případy obcházení již přijatých omezujících opatření, jakož i urychleně přikročit k dalším koordinovaným důrazným sankcím vůči Rusku i Bělorusku, jimiž Rusku účinně znemožní v agresi pokračovat.

(7)

Vzhledem k závažnosti situace se Rada domnívá, že je vhodné uložit omezující opatření vůči předním podnikatelům, kteří působí v hospodářských odvětvích poskytujících vládě Ruské federace významné zdroje příjmů, a vůči osobám, jež podporují vládu Ruské federace nebo mají z vazby na tuto vládu prospěch, a vůči fyzickým osobám, jež jsou s těmito osobami spojené, včetně rodinných příslušníků, kteří z nich mají neoprávněný prospěch.

(8)

Rada se rovněž domnívá, že by se omezující opatření měla vztahovat na ministry a poslance „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“ a „Luhanské lidové republiky“.

(9)

Rada se dále domnívá, že by se omezující opatření měla rovněž vztahovat na společnosti, jež materiálně či finančně podporují vládu Ruské federace a mají z vazby na tuto vládu prospěch a které materiálně nebo finančně podporují činnosti, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

(10)

Z tohoto důvodu by na seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014, mělo být doplněno 216 osob a 18 subjektů.

(11)

Nařízení (EU) č. 269/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. dubna 2022.

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/329 ze dne 25. února 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 50, 25.2.2022, s. 1).


PŘÍLOHA

Na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se doplňují tyto osoby a subjekty:

Osoby

 

Jméno (angl. přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„894.

Alexey Yevgenevich FILATOV

(Алексей Евгеньевич ФИЛАТОВ)

Datum narození: 12.2.1983

Funkce: vedoucí ředitelství pro přeshraniční spolupráci spadajícího pod ruskou prezidentskou kancelář

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexej Filatov je vedoucím ředitelství pro přeshraniční spolupráci spadajícího pod ruskou prezidentskou kancelář. Je vysoce postaveným kremelským úředníkem odpovědným za koordinaci agresivní politiky Kremlu vůči Ukrajině a okupovaným územím Doněcké oblasti a Luhanské oblasti, včetně nepřátelských vlivových operací.

Jako vedoucí ředitelství pro přeshraniční spolupráci, jež spadá pod ruskou prezidentskou kancelář, se Alexej Filatov přímo podílí na vytváření a uplatňování politiky Kremlu, jejímž cílem je odtržení Doněcké oblasti a Luhanské oblasti od Ukrajiny.

Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu nebo provádění činností a politik, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

895.

Igor Venediktovich MASLOV

(Игорь Венедиктович МАСЛОВ)

Datum narození: 18.10.1960

Místo narození: Petrohrad, Ruská federace

Funkce: úředník ruské prezidentské kanceláře, působil v ruské zahraniční zpravodajské službě (SVR)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Igor Maslov je dlouholetým zaměstnancem ruské prezidentské kanceláře, působil v ruské zahraniční zpravodajské službě; je odpovědný za rozvratnou politiku a činnosti Kremlu vůči tzv. blízkému sousedství Ruska (území bývalého Sovětského svazu). Je o něm známo, že prezidentu Vladimiru Putinovi poskytuje poradenství v záležitostech týkajících se Ukrajiny, Moldavska a Jižní Osetie, a je uváděn mezi osobami, kteří prezidentu Putinovi poskytují poradenství ohledně Ukrajiny.

Jako vedoucí ředitelství pro meziregionální a kulturní vazby s cizími zeměmi, jež spadá pod ruskou prezidentskou kancelář, Maslov blahopřál příslušníkům sil pro speciální operace ministerstva obrany, kteří sehráli klíčovou úlohu při protiprávní anexi Krymského poloostrova.

Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu nebo provádění činností a politik, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

896.

Viatcheslav Moshe KANTOR

(Вячеслав Моше КАНТОР)

(také znám jako Viatcheslav Vladimirovich KANTOR)

(také znám jako Вячеслав Владимирович КАНТОР)

Datum narození: 8.9.1953

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Funkce: významný akcionář veřejně obchodované společnosti Acron Group, která patří mezi největší ruské výrobce hnojiv

Státní příslušnost: ruská, izraelská a britská

Pohlaví: muž

Ruský oligarcha Vjačeslav Moše Kantor je významný akcionář veřejně obchodované společnosti Acron Group, jež patří mezi největší ruské výrobce hnojiv. Má úzké vazby na prezidenta Vladimira Putina. Spojení s ruským prezidentem mu pomohlo udržet si značné bohatství. Při mnoha příležitostech otevřeně vyjadřoval prezidentu Putinovi podporu a označoval ho za přítele a má s Kremlem dobré vztahy.

Má tudíž prospěch z vazby na ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědné za protiprávní anexi Krymského poloostrova Ruskou federací nebo za destabilizaci Ukrajiny. Je rovněž jedním z předních ruských podnikatelů působících v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za protiprávní anexi Krymského poloostrova Ruskou federací a za destabilizaci Ukrajiny.

8.4.2022

897.

Aleksei Viktorovich PIMANOV

(Алексей Викторович ПИМАНОВ)

(také znám jako Alexey Viktorovich PIMANOV; Alexei PIMANOV; Aleksey PIMANOV)

Datum narození: 9.2.1962

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Funkce: generální ředitel řídicí organizace „Tvůrčí sdružení Rudá hvězda“ (Creative Association Red Star); stojí v čele mediálního holdingu Krasnaja Zvezda vlastněného ruským ministerstvem obrany

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Aleksej Pimanov je propagandista a ředitel mediálního holdingu Krasnaja Zvezda vlastněného ruským ministerstvem obrany. Ministr obrany Sergej Šojgu Pimanova osobně požádal, aby se této funkce ujal. Uvedený mediální holding byla zřízen výnosem ruského ministra obrany a řídí federální televizní kanál Zvezda.

Zvezda podobně jako všechna ostatní média ovládaná Kremlem pravidelně šíří dezinformace o probíhající nevyprovokované vojenské agresi Ruska vůči Ukrajině, narušuje územní celistvost a svrchovanost Ukrajiny a poskytuje klíčovou mediální podporu násilné agresi Ruska. Pimanov je členem mediální rady Ruské geografické společnosti a udržuje tak úzké kontakty s vysokými kremelskými úředníky, mimo jiné s Alexejem Gromovem, Dmitrijem Peskovem a Sergejem Šojguem.

V roce 2017 Pimanov natočil a produkoval propagandistický snímek „Krym“, který ospravedlňuje a oslavuje protiprávní anexi Krymského poloostrova Ruskou federací.

Nese tedy odpovědnost za podporu činností a politik narušujících územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

898.

Igor Yurievich KOROTCHENKO

(Игорь Юрьевич КОРОТЧЕНКO)

Datum narození: 15.2.1960

Místo narození: Riga, Lotyšsko

Funkce: předseda Veřejné rady spadající pod Ministerstvo obrany Ruské federace; šéfredaktor časopisu Národní obrana; ředitel Střediska pro analýzu světového obchodu se zbraněmi; vojenský expert. Vojenská hodnost: plukovník v záloze

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Igor Korotčenko, který zastává funkci předsedy Veřejné rady spadající pod Ministerstvo obrany Ruské federace, je pravidelným hostem hlavních televizních pořadů šířících ruskou propagandu, ve kterých vystupuje jako expert na obranu a zahraniční politiku. Igor Korotčenko je znám svými agresivními a hanlivými prohlášeními namířenými proti územní celistvosti Ukrajiny a podněcuje vojenskou konfrontaci mezi Ruskou federací a Západem, včetně Ukrajiny. Na svých platformách na sociálních sítích či ve svých televizních vystoupeních vyzývá k „denacifikaci“ a demilitarizaci Ukrajiny, jakož i ke sjednocení Ukrajiny s Ruskem („historický bratrský svazek“) a prohlašuje, že Ukrajina je součástí velkého „ruského světa“.

V článku zveřejněném dne 24. února 2022 Igor Korotčenko uvádí, že úkolem Ruska je demilitarizovat Ukrajinu, a dále tvrdí, že Ukrajina představuje hrozbu pro vlastní obyvatelstvo, pro Ruskou federaci i pro území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády. Cílem operace je podle Igora Korotčenka zbavit ukrajinské ozbrojené síly možnosti centrálně velet svým jednotkám a řídit je, znemožnit fungování ukrajinské sítě vojenských letišť a zničit stanoviště protivzdušné obrany a operačně-taktické raketové systémy.

Nese tedy odpovědnost za podporu činností a politik narušujících územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

899.

Vladimir Nikolayevich SUNGORKIN

(Владимир Николаевич СУНГОРКИН)

Datum narození: 16.6.1954

Místo narození: Chabarovsk, Ruská federace

Funkce: generální ředitel a šéfredaktor novin Komsomolskaja pravda; člen veřejných rad při Ministerstvu obrany Ruské federace, Ministerstvu Ruské federace pro mimořádné situace a Ministerstvu dopravy Ruské federace. V Radě vlády Ruské federace pro masmédia je Vladimir Sungorkin pověřen záležitostmi souvisejícími s udělováním státních cen.

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Vladimir Sungorkin je ředitelem a šéfredaktorem novin Komsomolskaja pravda. Je jedním z hlavních aktérů podílejících se na zahraniční manipulaci s informacemi a vměšování nebo na činnosti propagandistů, který často hovoří o Ukrajině a vytváří přitom zavádějící informace a manipuluje s fakty.

Vladimir Sungorkin šíří a legitimizuje agresivní protiukrajinskou a protizápadní propagandu Putinova režimu v jednom z nejpopulárnějších ruských médií a činí tak pod přímým vedením Kremlu. Deník Komsomolskaja pravda rovněž za svoje nejoblíbenější noviny označil prezident Putin.

Vladimir Sungorkin tedy nese odpovědnost za podporu činností a politik narušujících územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

900.

Oleg Borisovich DOBRODEEV

(Олег Борисович ДОБРОДЕЕВ)

Datum narození: 28.10.1959

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Funkce: generální ředitel společnosti VGTRK (Všeruská státní televizní a rozhlasová společnost)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Oleg Dobrodějev je generálním ředitelem největšího státem vlastněného mediálního holdingu v Rusku. Aktivně se podílel na propagandě šířené Kremlem tím, že vytvářel a šířil zkreslené informace sloužící zájmům politického vedení Ruské federace.

Oleg Dobrodějev je iniciátorem a hlavním tvůrcem státního televizního kanálu Rossiya-24 a vlastníkem televizního kanálu Rusko-1. Uvedené kanály slouží jako hlavní platformy státní propagandy, které efektivně plní úkol, jímž je posilovat Putinův režim a šířit propagandu na podporu jeho agresivní domácí i zahraniční politiky, včetně vojenských operací na Ukrajině. Na těchto kanálech se diskutuje o budoucnosti rozdělené Ukrajiny a „mladých republikách“ či o neúspěšných reformách ukrajinských prezidentů a veškerá opatření přijímaná ukrajinskými orgány jsou zesměšňována nebo odsuzována.

Oleg Dobrodějev se účastní zasedání kanceláře prezidenta Ruské federace, na nichž jsou představitelům hlavních státních médií udělovány pokyny.

Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu nebo provádění činností a politik, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

901.

Farkhad AKHMEDOV

Datum narození: 15.9.1955

Místo narození: Baku, Ázerbájdžán

Funkce: podnikatel působící v odvětví energetiky a v ruské komunální politice; zakladatel společnosti Tansley Trading.

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Farchad Achmedov je podnikatelem působícím v odvětví energetiky a v ruské komunální politice. Založil společnost Tansley Trading, která dodávala zařízení ruským výrobcům plynu a stal se menšinovým akcionářem sibiřské ropné a plynárenské společnosti Nortgas, jakož i předsedou společnosti Bechtel Energy. Má úzké vazby na Kreml a je jedním z předních podnikatelů působících v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace.

8.4.2022

902.

Pavel Nikolayevitch GUSEV

(Пáвел Николáевич ГУСЕВ)

Datum narození: 4.4.1949

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Funkce: propagandista, editor a vlastník periodika Moskovskij komsomolec

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Petr Nikolajevič Gusev je ředitelem největšího ruského bulvárního deníku Moskovskij komsomolec podporujícího rétoriku a opatření Kremlu, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Má úzké vazby na ruské ministerstvo obrany a je důvěrníkem a podporovatelem prezidenta Vladimira Putina. Byla mu udělena řada čestných ocenění a během voleb v roce 2018 se mu dostalo oficiální podpory, což potvrzuje, že je aktivním podporovatelem vlády Ruské federace.

Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu nebo provádění činností a politik, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

903.

Elena Petrovna TIMCHENKO roz. ERMAKOVA (Yermakova)

Елена Петровна ТИМЧЕНКО (Ермакова)

Funkce: spolupředsedkyně Nadace Timčenko (Foundation Timchenko)

Státní příslušnost: ruská, finská

Přidružená osoba: Gennadij Timčenko (manžel)

Pohlaví: žena

Elena Timčenko je manželkou miliardáře Gennadije Timčenka, který byl zařazen na seznam podle rozhodnutí 2014/145/SZBP.

Podílí se na veřejné činnosti svého manžela prostřednictvím Nadace Timčenko. Má tedy prospěch z Gennadije Timčenka, který nese odpovědnost za podporu činností a politik narušujících územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a za poskytování materiální či finanční podpory ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu nebo za destabilizaci Ukrajiny a který má z vazby na tyto činitele prospěch.

8.4.2022

904.

Maria Vladimirovna VORONTSOVA; roz. PUTINA

(také známa jako Mariya Vorontsova, Maria FAASSEN)

(Мария Владимировна ВОРОНЦОВА)

Datum narození: 28.4.1985

Funkce: spoluvlastní 20 % společnosti Nomenko, která se podílí na největším ruském soukromém investičním projektu v oblasti zdravotnictví s odhadovaným objemem 40 miliard rublů

Přidružená osoba: Vladimir Putin (otec)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Maria Vladimirovna Voroncová je dcera ruského prezidenta Vladimira Putina, zařazeného na seznam podle rozhodnutí (2014/145/SZBP.

Spoluvlastní společnost Nomenko, která se podílí na největším ruském soukromém investičním projektu v oblasti zdravotnictví s odhadovaným objemem 40 miliard rublů. Má prospěch z vazby na vládu Ruské federace a působí v hospodářských odvětvích, která poskytují vládě Ruské federace značné zdroje příjmů.

8.4.2022

905.

Anton Valerevich KUPRIN

(Антон Валерьевич КУПРИН)

Funkce: kapitán fregaty „Admiral Essen“ patřící do ruské černomořské flotily

Pohlaví: muž

Anton Valerevič Kuprin je kapitánem fregaty „Admiral Essen“ patřící do ruské černomořské flotily. Fregata Admiral Essen se podílí na ruském válečném úsilí v Černém moři. Anton Valerevič Kuprin proto nese odpovědnost za činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

906.

Olga AYZIMAN (Ольга АЙЗИМАН)

Datum narození: 26.10.1967

Místo narození: Irkutsk, Ruská federace

Přidružená osoba: Michail Fridman (bývalý manžel)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Olga Ajzimanová je bývalá manželka Michaila Fridmana, zakladatele a jednoho z hlavních akcionářů skupiny Alfa Group, jejíž součástí je významná ruská banka Alfa Bank; Fridman je považován za předního ruského finančníka a aktéra umožňujícího realizaci aktivit užšího okruhu osob okolo prezidenta Putina. Michail Fridman je hlavním sponzorem aktivit a potřeb své bývalé manželky od okamžiku, co se přestěhovala do Paříže.

Olga Ajzimanová je fyzická osoba spojená s Michailem Fridmanem, který aktivně poskytuje materiální či finanční podporu ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu nebo za destabilizaci Ukrajiny a který má z vazby na tyto činitele prospěch. Michail Fridman rovněž podporuje činností a politik narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

907.

Mikhail Alexandrovich BABAKOV

(Михаил Aлександрович БАБАКОВ)

Datum narození: 7.2.1994

Přidružená osoba: Alexandr Babakov (otec), místopředseda Státní dumy

Pohlaví: muž

Michail Alexandrovič Babakov je syn Alexandra Babakova, místopředsedy Státní dumy, zařazeného na seznam podle rozhodnutí 2014/145/SZBP. Michail Alexandrovič Babakov vlastní ve spojitosti se svým otcem velký majetek. Je majitelem a ředitelem realitní společnosti ve Francii, jejímž prostřednictvím spravuje různé nemovitosti, mimo jiné dům nedaleko Versailles v hodnotě 11 milionů eur. Má navíc stejnou adresu místa pobytu jako jeho otec. Michail Alexandrovič Babakov je tudíž spojen s Aleksandrem Babakovem a má prospěch z vazby na ruského činitele s rozhodovací pravomocí, který je odpovědný za anexi Krymu a destabilizaci Ukrajiny.

8.4.2022

908.

Kirill Nikolayevich SHAMALOV

(Кирилл Николаевич ШАМАЛОВ)

Datum narození: 22.3.1982

Místo narození: Petrohrad, Ruská federace

Funkce: místopředseda správní rady společnosti Sibur Holding PJSC

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Kirill Nikolajevič Šamalov je místopředsedou správní rady společnosti Sibur Holding PJSC, největší integrované petrochemické společnosti v Rusku.

Je tedy jedním z předních podnikatelů působících v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace, která nese odpovědnost za anexi Krymu a destabilizaci Ukrajiny.

8.4.2022

909.

Igor Albertovich KESAEV

(Игорь Альбертович КЕСАЕВ)

Datum narození: 30.10.1966

Místo narození: Vladikavkaz, Severní Osetie,

Ruská federace Funkce: majitel a prezident skupiny Mercury Group

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Igor Albertovič Kesajev je majitelem a prezidentem skupiny Mercury Group, která vlastní společnost Megapolis Group, předního distributora tabáku v Rusku. Má vazby na vládu Ruské federace a její bezpečnostní síly prostřednictvím fondu Monolit, který spravují bývalí příslušníci ruských bezpečnostních služeb a který poskytuje finanční pomoc penzionovaným příslušníkům bezpečnostních služeb a vojenskému personálu. Kromě toho je hlavním akcionářem závodu Degtjarev, ruské společnosti, která vyrábí zbraně používané ruskými ozbrojenými silami.

8.4.2022

 

 

 

Je jedním z předních podnikatelů působících v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. Kromě toho poskytuje materiální podporu vládě Ruské federace a má z vazeb na ni prospěch.

 

910.

Alexander Nikolaevich PETAYKIN

(Александр Николаевич ПЕТАЙКИН)

Datum narození: 24.5.1987

Místo narození: Orenburg, Orenburgská oblast, Sovětský svaz

Funkce: majitel a generální ředitel silničních stavebních firem „OOO Vector“ a „Trans Stroy“

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexander Nikolajevič Petajkin je majitelem a generálním ředitelem silničních stavebních firem „OOO Vector“ a „Trans Stroy“, které se podílejí na realizaci veřejných projektů pro regionální vlády v Orenburgu a Baškortostánu.

Je tedy fyzickou osobou, která má prospěch z vazeb na vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

8.4.2022

911.

Aleksandr Aleksandrovich SHULGIN

Datum narození: 25.8.1984

Místo narození: Irkutsk, Ruská federace

Funkce: generální ředitel a ředitel společnosti Ozon Holdings Plc

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Aleksandr Aleksandrovič Šulgin je předním podnikatelem, generálním ředitelem společnosti Ozon, přední ruské platformy pro elektronické obchodování s vícero kategoriemi. Dne 24. února 2022 se zúčastnil v Kremlu setkání oligarchů s prezidentem Putinem, na němž se diskutovalo o dopadu opatření v návaznosti na sankce Západu. Skutečnost, že byl k účasti na uvedeném jednání pozván, je dokladem toho, že je členem užšího okruhu oligarchů blízkých prezidentu Putinovi a že podporuje nebo provádí činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost Ukrajiny. Kromě toho Alexandr Šulgin působí v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

8.4.2022

912.

Ekaterina Vladimirovna TIKHONOVA

( rozená Yekaterina Vladimirovna PUTINA)

(také známa jako Yekaterina, Katerina)

(Катерина (Екатерина) Владимировна ТИХОНОВА)

Datum narození: 31.8.1986

Místo narození: Drážďany, Německo

Funkce: vedoucí rozvojové iniciativy Innopraktika

Přidružené osoby: prezident Vladimir Putin (otec)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Jekatěrina Vladimirovna TICHONOVA je dcera prezidenta Vladimira Putina. Je ředitelkou nového institutu umělé inteligence při Moskevské státní univerzitě, financovaného ze státních prostředků. V současnosti je vedoucí rozvojové iniciativy Innopraktika, financované klíčovými ruskými společnostmi, jejichž ředitelé jsou členy užšího okruhu oligarchů blízkých Vladimiru Putinovi.

Má tudíž prospěch z vazeb na vládu Ruské federace a na přední osoby působící v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace. Dále má vazby na svého otce, který nese odpovědnost za činnosti, které narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, a aktivně tyto činnosti podporuje.

8.4.2022

913.

Evgeny Borisovich ZUBITSKIY

(Евгений Борисoвич ЗУБИЦКИЙ)

Datum narození: 10.3.1968

Místo narození: Kemerovo, Ruská federace

Funkce: podnikatel, spoluvlastník, předseda představenstva a generální ředitel Industrial Metallurgical Holding (PMH)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Jevgenij Borisovič Zubickij je spoluvlastníkem, předsedou představenstva a generálním ředitelem Industrial Metallurgical Holding (PMH). Je akcionářem Koks Group, mateřského podniku PMH a největšího ruského výrobce obchodovatelného koksu, jehož zakladatelem je poslanec Státní dumy Boris Zubickij.

Je tedy jedním z předních podnikatelů, kteří působí v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace.

8.4.2022

914.

Sergey Vladimirovich MIKHAILOV

(také znám jako Sergei MIKHAILOV)

(Сергей МИХАЙЛОВ)

Datum narození: 17.3.1971

Místo narození: Archangelsk, Ruská federace

Funkce: generální ředitel ruské zpravodajské agentury TASS

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Sergej Michajlov je generálním ředitelem zpravodajské agentury TASS, největší ruské zpravodajské agentury, která prostřednictvím své široké sítě zahraničních zastoupení (70 kanceláří v rámci Společenství nezávislých států a 68 kanceláří po celém světě) šíří zkreslené informace o Ukrajině, čímž slouží zájmům politického vedení Ruské federace.

Prezident Vladimir Putin mu udělil Řád přátelství. Sergej Michajlov patří do personální rezervy úřadu ruského prezidenta.

Podporuje tedy činnosti nebo politiky, jež narušují či ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině.

8.4.2022

915.

Alexander Alexandrovich MALKEVICH

(Александр Александрович МАЛЬКЕВИЧ)

Datum narození: 14.7.1975

Místo narození: Petrohrad, Ruská federace

Funkce: první místopředseda Veřejné komory Ruské federace pro rozvoj informačního společenství, médií a hromadných sdělovacích prostředků; od ledna 2021 generální ředitel petrohradské televize

Čísla pasu / průkazu totožnosti: pas č. 717637093, ruský průkaz totožnosti č. 781005202108

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexander Malkevič je ruským propagandistou, generálním ředitelem petrohradského televizního kanálu a prvním místopředsedou Veřejné komory Ruské federace pro rozvoj informačního společenství, médií a hromadných sdělovacích prostředků.

Dne 25. února 2022 Malkevič uvedl, že probíhající vojenská agrese vůči Ukrajině je „zvláštní operací“ za účelem denacifikace Ukrajiny a že není cílem obsadit tuto zemi. Dne 16. března 2022 se Malkevič zúčastnil zasedání Veřejné komory Ruské federace věnovaného vystupňování informační války a obraně zájmů Ruska, kde se jednalo o tom, jak důležité je zprostředkovávat pravdivé informace, aby lidé pochopili, proč bylo rozhodnutí o vedení „zvláštní operace“ na Ukrajině přijato a co je jejím cílem.

Podporuje tedy činnosti nebo politiky, jež narušují či ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině.

8.4.2022

916.

Soadat NARZIEVA

Соадат НАРЗИЕВА

Místo narození: Uzbekistán

Přidružené osoby: Alisher Usmanov, bratr

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Soadat Narzieva je sestra Ališera Usmanova, prokremelského oligarchy, který má úzké vazby na ruského prezidenta Vladimira Putina a který byl zařazen na seznam na základě rozhodnutí 2014/145/SZBP. Ališer Usmanov převedl na svou sestru Soadat Narzievu značný majetek, včetně jednorázové platby či daru ve výši 3 milionů USD. Na jméno Soadat Narzievy bylo také vedeno 27 účtů ve švýcarské bance, na nichž jsou uloženy stovky milionů dolarů, které by mohly mít vazbu na jejího bratra Ališera Usmanova. Je také napojena na šest offshorových společností, jejichž aktivity by mohly souviset s Usmanovem. Soadat Narzieva je tudíž fyzickou osobou spojenou s Ališerem Usmanovem, který aktivně poskytoval materiální či finanční podporu ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu a destabilizaci Ukrajiny a který aktivně podporoval politiky vlády Ruské federace spočívající v destabilizaci Ukrajiny.

8.4.2022

917.

Musa Yusupovich BAZHAEV

Муса Юсупович БАЖАЕВ

Datum narození: 11.5.1966

Místo narození: Achkhoy Martan (Ačchoj-Martan), Čečensko

Funkce: ruský podnikatel; v současnosti ředitel moskevské Alliance Group Alliance Group vlastní aktiva v odvětví ropy, stavebnictví, textilního průmyslu, potravinářství, financí a médií; předseda představenstva Russian Platinum

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Musa Bažajev je ředitelem Alliance Group, jejímiž klíčovými klienty jsou největší zástupci plynárenského a ropného průmyslu, průmyslových zařízení, odvětví telekomunikací, bydlení a veřejných služeb.

Je také předsedou představenstva Russian Platinum, považované za jednu z předních ruských těžařských společností poskytujících značné zdroje příjmů vládě Ruské federace. V roce 2021 podepsaly VEB.RF, VTB Group a Russian Platinum memorandum o záměru financovat černogorské naleziště platiny, mědi a niklu v Krasnojarském kraji. Slavnostní akt podpisu se uskutečnil během Mezinárodního ekonomického fóra v Petrohradě za přítomnosti prezidenta Putina. Musa Bažajev je jedním z předních ruských podnikatelů, patří mezi 200 nejbohatších Rusů a působí v hospodářském odvětví, které poskytuje vládě Ruské federace značné zdroje příjmů.

Musa Bažajev je spojován s VEB.RF, ruskou institucí pro finanční rozvoj, která aktivně poskytuje materiální či finanční podporu ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny nebo má z vazby na tyto činitele prospěch.

8.4.2022

918.

Grigory Vikotorovitsj BEREZKIN

Григорий Викторович БЕРЁЗКИН

Datum narození: 9.8.1966

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Funkce: předseda představenstva ESN Group

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Grigorij Berezkin je jedním z předních ruských podnikatelů, který je považován za stoupence prezidenta Vladimira Putina.

Je předsedou představenstva ESN Group, ruské soukromé kapitálové skupiny s portfoliem investic v řadě odvětví – od sdělovacích prostředků přes energetiku, infrastrukturu, informační technologie a přírodní zdroje po petrochemické odvětví. ESN Group je jednou z největších ruských holdingových společností. V roce 2019 podepsaly Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Ruský fond pro přímé investice (RDIF) a ESN Group dohodu o investicích do projektu na návrh, vybudování a provoz továrny na metanol v Amurské oblasti na ruském Dálném východě. V roce 2021 podepsaly VEB.RF, VTB, ESN Group, Ministerstvo pro rozvoj ruského Dálného východu, Marubeni Corporation a Mitsui O.S.K. během Východního ekonomického fóra memorandum o porozumění za účelem vypracování projektu na stavbu plavidel na metanolový pohon ruskými loďařskými společnostmi. Slavnostní akt podpisu proběhl za účasti prezidenta Putina.

8.4.2022

 

 

 

Jako předseda představenstva ESN Group je Grigorij Berezkin jedním z předních podnikatelů působících v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. Kromě toho Grigorij Berezkin materiálně a finančně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny a má z vazby na tuto vládu prospěch.

 

919.

Serguey Achotovich MNDOIANTS

(Сергей Ашотович МНДОЯНЦ)

Datum narození: 21.9.1961

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Funkce: ruský podnikatel působící jako zástupce generálního ředitele konglomerátu AFK Sistema. Zakladatel poradenské společnosti VLM Invest

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Sergej Mndojanc je jako zástupce generálního ředitele ruského konglomerátu AFK Sistema PAO, působícího v odvětví telekomunikací a informačních technologií, pověřen vztahy s vládou. Sergej Mndojanc je také prvním místopředsedou poradenské společnosti VLM Invest působící jako prostředník mezi soukromými společnostmi a vládními orgány Ruské federace. Sergej Mndojanc je dále členem Rady pro zahraniční a obrannou politiku (SVOP), odborné skupiny poskytující vládě Ruské federace poradenství v oblasti provádění zahraniční a obranné politiky.

Je proto jedním z předních podnikatelů působících v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

8.4.2022

920.

Boris Romanovich ROTENBERG

(Борис Романович РОТЕНБЕРГ)

Datum narození: 3.1.1957

Místo narození: Petrohrad, Ruská federace

Přidružené osoby: Arkady Rotenberg (bratr), Igor Rotenberg (synovec)

Přidružené subjekty: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drilling

Státní příslušnost: ruská, finská

Pohlaví: muž

Ruský miliardář a podnikatel Boris Rotenberg, bratr ruského miliardáře a podnikatele Arkadije Rotenberga, je akcionářem státního podniku Gazprom Drilling a spolumajitelem SGM (Stroygazmontazh) Group. Rotenbergovi mají úzké vazby na prezidenta Vladimira Putina. Boris Rotenberg je členem správní rady SMP Bank a jedním z většinových akcionářů společnosti Gazprom Drilling, která díky jeho úzkým vazbám na prezidenta Putina získala významné státní zakázky. Boris Rotenberg má tudíž prospěch z vazeb na ruské činitele s rozhodovací pravomocí a na vládu Ruské federace, odpovědné v obou případech za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. Boris Rotenberg je dále fyzickou osobou spojovanou s Arkadijem Rotenbergem a prezidentem Putinem, kteří jsou oba zařazeni na seznam omezujících opatření vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

921.

Igor Arkadyevich ROTENBERG

(Игорь Аркaдьевич РОТЕНБEРГ)

Datum narození: 9.5.1973

Místo narození: Petrohrad, Ruská federace

Přidružené osoby: Arkady Rotenberg (bratr), Boris Rotenberg (strýc)

Přidružené subjekty: SGM (Stroygazmontazh) Group, Gazprom Drilling, NPV Engineering Group

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Ruský miliardář a podnikatel Igor Rotenberg, nejstarší syn a dědic Arkadije Rotenberga, ruského miliardáře a podnikatele, je spoluvlastníkem SGM (Stroygazmontazh) Group. Je většinovým akcionářem společnosti Gazprom Drilling. Rotenbergovi mají úzké vazby na prezidenta Putina. Díky svým pozicím v předních ruských firmách, včetně SGM, Gazprom Drilling a Mostotrest, které získaly významné státní zakázky, a úzkým vazbám na prezidenta Putina, má Igor Rotenberg prospěch z vazeb na ruské činitele s rozhodovací pravomocí a na vládu Ruské federace, odpovědné v obou případech za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. Igor Rotenberg je dále fyzickou osobou spojovanou s Arkadijem Rotenbergem a prezidentem Putinem, kteří jsou oba zařazeni na seznam omezujících opatření vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

922.

Ekaterina IGNATOVA

(také známa jako Jekatarina IGNATOVA)

Datum narození: 1968

Místo narození: Moskva, Rusko

Přidružené osoby: Sergei Chemezov (manžel)

Anastasia Ignatova (dcera)

Lyudmila Rukavishikova (matka)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Jekatěrina Ignatova je manželka Sergeje Čemezova, jenž je generálním ředitelem ruské státní korporace Rostec (Státní korporace na podporu rozvoje, výroby a vývozu vyspělých průmyslových výrobků). Ve spojitosti se svým manželem Sergejem Čemezovem vlastní Jekatěrina Ignatova značný majetek. V posledním majetkovém přiznání Sergeje Čemezova zveřejněném v roce 2019 byl rovněž uveden roční příjem Jekatěriny Ignatové ve výši 24 milionů USD.

Jekatěrina Ignatova má vazby na fyzickou osobu (svého manžela), která je uvedena na seznam osob, na které se vztahují omezující opatření kvůli činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

923.

Anastasia IGNATOVA

(Анастасия ИГНАТОВА)

Přidružené osoby: Sergei Chemezov (nevlastní otec)

Ekaterina Ignatova (matka)

Lyudmila Rukavishikova (babička)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Anastasia Ignatova je nevlastní dcera Sergeje Čemezova, jenž je generálním ředitelem ruské státní korporace Rostec (Státní korporace na podporu rozvoje, výroby a vývozu ruských technologií a technologicky vyspělých průmyslových výrobků).

Ve spojitosti se svým nevlastním otcem Sergejem Čemezovem vlastní značný majetek prostřednictvím offshorových společností. Anastasia Ignatova formálně vlastní 85metrovou jachtu „Valerie“ v hodnotě 140 milionů USD (více než 10 miliard rublů), a to prostřednictvím společnosti s názvem Delima Services Limited sídlící na Britských Panenských ostrovech. Kromě toho vlastní offshorové společnosti s aktivy ve výši stovek milionů dolarů.

Anastasia Ignatova má vazby na fyzickou osobu (svého nevlastního otce), která je uvedena na seznam osob, na které se vztahují omezující opatření kvůli činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

924.

Lyudmila RUKAVISHIKOVA

Přidružené osoby: Sergei Chemezov (zeť)

Ekaterina Ignatova (dcera)

Anastasia Ignatova (vnučka)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Ljudmila Rukavišikova je tchyně Sergeje Čemezova, jenž je generálním ředitelem ruské státní korporace Rostec (Státní korporace na podporu rozvoje, výroby a vývozu ruských technologií a technologicky vyspělých průmyslových výrobků). Ve spojitosti se svým zetěm Sergejem Čemezovem vlastní značný majetek, včetně podílů ve společnostech, jejichž majetek užívá korporace Rostec.

Ljudmila Rukavišikova má vazby na fyzickou osobu (svého zetě), která je uvedena na seznam osob, na které se vztahují omezující opatření kvůli činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

925.

Yuri Borisovich SLYUSAR

Юрий Борисович СЛЮСАРЬ

Datum narození: 20.7.1974

Místo narození: Rostov na Donu, Ruská federace

Funkce: ředitel United Aircraft Corporation (UAC); dříve náměstek ruského ministra průmyslu a obchodu Ruské federace

Přidružená osoba: prezident Vladimir Putin

Přidružený subjekt: United Aircraft Corporation

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Jurij Sljusar je ředitelem společnosti United Aircraft Corporation (UAC) a bývalým náměstkem ministra průmyslu a obchodu. UAC je ruská společnost pro spolupráci v oblasti letectví a obrany, z velké části vlastněná státem, která je součástí korporace Rostec původně založené prezidentem Putinem. Z titulu své funkce ředitele UAC je Jurij Sljusar jedním z předních aktérů ruského průmyslového a obraného odvětví s úzkými vazbami na vládu Ruské federace. Jurij Sljusar je tudíž jedním z předních podnikatelů působících v hospodářských odvětvích vlády Ruské federace, podporuje vládu Ruské federace a má z vazeb na ni prospěch.

8.4.2022

926.

Said KERIMOV

Datum narození: 6.7.1995

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Funkce: dědic Suleimana Kerimova, člen strategického výboru a představenstva společnosti Polyus

Přidružená osoba: Suleiman Kerimow (otec)

Přidružený subjekt: Polyus

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Said Kerimov je syn Suleimana Kerimova. Suleiman Kerimov je miliardářem žijícím v Rusku, zakladatelem nadace Suleiman Kerimov a zástupcem Dagestánské republiky v horní komoře ruského parlamentu (Rada federace). Suleiman Kerimov převedl velkou část svého majetku, včetně akcií ve společnosti Polyus Gold, jež je největším ruským producentem zlata, na svého syna Saida Kerimova.

Said Kerimov má vazby na jednoho z předních podnikatelů působících v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. Suleiman Kerimov nese rovněž nese odpovědnost za podporu nebo provádění činností a politik narušujících nebo ohrožujících územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

8.4.2022

927.

Vladimir Leonidovich BOGDANOV

( Владимир Леонидович БОГДАНОВ)

Datum narození: 28.5.1951

Funkce: generální ředitel společnosti Surgutneftegas

Přidružená osoba: prezident Vladimir Putin

Přidružený subjekt: Surgutneftegas

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Vladimir Bogdanov je generálním ředitelem ropné a plynárenské společnosti Surgutneftegas, jež je pátou největší soukromou společností a třetí největší ropnou společností v Rusku s více než 10% podílem na celkové ruské těžbě ropy, čímž vládě Ruské federace poskytuje významný zdroj příjmů. Surgutneftegasbank CJSC jako dceřiný podnik společnosti Surgutneftegas poskytla v roce 2021 vládě Ťumeňské oblasti úvěr ve výši 1,6 miliardy rublů na financování jejího schodku. Vladimir Bogdanov udržuje úzké vztahy s vládou Ruské federace a prezidentem Vladimirem Putinem. Vladimir Bogdanov je tudíž jedním z předních podnikatelů působících v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

8.4.2022

928.

German Oskarovich GREF

(také znám jako Herman Oskarovich GREF)

(Герман Оскарович ГРЕФ)

Datum narození: 8.2.1964

Místo narození: vesnice Panfilovo, Irtyšský okres v Pavlodarské oblasti Kyrgyzstán.

Funkce: generální ředitel a předseda výkonné rady Sberbank Rusko, potvrzený představenstvem dne 16. října 2007

Přidružené subjekty: veřejná akciová společnost „Sberbank Rusko“

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

German Gref je generálním ředitelem a předsedou výkonné rady Sberbank Rusko. Sberbank Rusko je veřejnou akciovou společností. Většinovým akcionářem Sberbank je Ruský fond národního bohatství řízený vládou Ruské federace.

Po počátečních fázích ruské agrese vůči Ukrajině se dne 24. února 2022 German Gref spolu s dalšími 36 podnikateli setkal s prezidentem Vladimirem Putinem a dalšími členy vlády Ruské federace, aby jednali o dopadu opatření v návaznosti na sankce Západu. Toto zvláštní pozvání je dokladem toho, že podporuje nebo provádí činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost Ukrajiny nebo brání působení mezinárodních organizací na Ukrajině.

Jako generální ředitel Sberbank je jedním z předních podnikatelů působících v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

8.4.2022

929.

Oleg Vladimirovich DERIPASKA

(Олéг Владимирович ДЕРИПÁСКА)

Datum narození: 2.1.1968

Místo narození: Dzeržinsk, Ruská federace

Funkce: ruský oligarcha; vlastník společností Russian Machines, Military Industrial Company a Arzamas Machine Building Plant

Přidružené subjekty: Russian Machines, Military Industrial Company a Arzamas Machine Building Plant

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Oleg Děripaska je ruský oligarcha. Vlastní ruský průmyslový konglomerát Russian Machines, jehož součástí je společnost Military Industrial Company, která je významným dodavatelem zbraní a vojenského vybavení ruským ozbrojeným silám. Oleg Děripaska vlastní společnost Arzamas Machine Building Plant, která vyrábí obojživelné obrněné transportéry BTR-80, jež Rusko použilo během nevyprovokované vojenské agrese vůči Ukrajině v roce 2022.

Nese tedy odpovědnost za podporu nebo provádění činností nebo politik, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

8.4.2022

930.

Igor Evgenievich KONASHENKOV

(Игорь Евгеньевич КОНАШЕНКОВ)

Datum narození: 15.5.1966

Místo narození: Kišiněv, Moldavská republika

Funkce: vedoucí odboru pro informace a komunikace ministerstva obrany Ruské federace, generálmajor

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Igor Jevgenijevič Konašenkov je vedoucím odboru pro informace a komunikace ministerstva obrany Ruské federace a má hodnost generálmajora.

Z titulu své funkce hlavního mluvčího ruského ministerstva obrany je odpovědný za manipulaci s informacemi a šíření dezinformací o ruských vojenských akcích na Ukrajině. Prosazoval pozitivní postoj k nevyprovokované vojenské agresi Ruska vůči Ukrajině, anexi Krymu a činnostem separatistů v oblasti Donbasu, vykresloval situaci na Ukrajině předpojatým způsobem a šířil dezinformace o ukrajinských a západních činnostech.

Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu nebo provádění činností nebo politik, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

8.4.2022

931.

Vladimir Viktorovich PAVLENKO

(Владимир Викторович ПАВЛЕНКО; Володимир Вiкторович ПАВЛЕНКО)

Datum narození: 14.4.1962

Pohlaví: muž

Tzv. „ministr pro bezpečnost státu“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

932.

Alexander Yevgenevych ANANCHENKO

(Александр Евгеньевич АНАНЧЕНКO)

Datum narození: 2.2.1966

Pohlaví: muž

Tzv. „premiér“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

933.

Aleksei Alexandrovich DIKIY

(Алексей Александрович ДИКИЙ; Олексiй Олександрович ДIКIЙ)

Datum narození: 5.7.1974

Pohlaví: muž

Tzv. „ministr vnitra“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

934.

Igor Yurievich ANTIPOV

(Игорь Юрьевич АНТИПОВ; Iгор Юрiйович АНТИПОВ)

Datum narození: 26.5.1961

Pohlaví: muž

Tzv. „ministr pro informace“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

935.

Artem Alexandrovich KRAMARENKO

(Артем Александрович КРАМАРЕНКО)

Datum narození: 13.1.1980

Místo narození: Pavlov Khutor (Pavlov Chutor), Rusko

Pohlaví: muž

Tzv. „ministr pro zemědělsko-průmyslovou politiku a potraviny“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

936.

Vladimir Nikolaevich ANTONOV

(Владимир Николаевич АНТОНОВ; Володимир Миколайович АНТОНОВ)

Datum narození: 24.12.1979

Pohlaví: muž

Tzv. „zástupce předsedy vlády“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

937.

Tatyana Viktorovna PEREVERZEVA

(Татьяна Викторовна ПЕРЕВЕРЗЕВА / Тетяна Вiкторiвна ПЕРЕВЕРЗЕВА)

Datum narození: 20.6.1964

Místo narození: Doněck, Ukrajina

Pohlaví: žena

Tzv. „zástupkyně předsedy vlády“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijala a vykonávala, aktivně narušovala územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

938.

Evgenij Evgenievich LAVRENOV

(Евгений Евгеньевич ЛАВРЕНОВ / Євген Євгенович ЛАВРЕНОВ)

Datum narození: 5.12.1979

Místo narození: Nikopol

Pohlaví: muž

Tzv. „ministr pro příjmy a poplatky“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

939.

Aleksandr Aleksandrovich OPRISHHENKO

(Александр Александрович ОПРИЩЕНКО / Олександр Олександрович ОПРИЩЕНКО)

Datum narození: 24.4.1976

Pohlaví: muž

Tzv. „úřadující ministr zdravotnictví“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

940.

Natalya Yurevna NIKONOROVA

(Наталья Юрьевна НИКОНОРОВА / Наталя Юр'ївна НIКОНОРОВА)

Datum narození: 28.9.1984

Místo narození: Doněck, Ukrajina

Pohlaví: žena

Tzv. „ministryně zahraničí“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijala a vykonávala, aktivně narušovala územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

941.

Mihail Vasilevich ZHELTYAKOV

(Михаил Васильевич ЖЕЛТЯКОВ / Михайло Васильович ЖЕЛТЯКОВ)

Datum narození: 1.1.1961

Pohlaví: muž

Tzv. „ministr kultury“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

942.

Aleksandr Yurevich GROMAKOV

(Александр Юрьевич ГРОМАКОВ / Олександр Юрiйович ГРОМАКОВ)

Datum narození: 4.9.1958

Místo narození: Doněck, Ukrajina

Pohlaví: muž

Tzv. „ministr mládeže, sportu a cestovního ruchu“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

943.

Mikhail Nikolaevich KUSHAKOV

(Михаил Николаевич КУШАКОВ / Михайло Миколайович КУШАКОВ)

Datum narození: 23.11.1958

Místo narození: Moldavská republika

Pohlaví: muž

Tzv. „ministr školství a vědy“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

944.

Alexei Aleksandrovich KOSTRUBITSKIY

(Алексей Александрович КОСТРУБИЦКИЙ / Олексiй Олександрович КОСТРУБИЦЬКИЙ)

Datum narození: 24.8.1978

Pohlaví: muž

Tzv. „ministr pro civilní obranu, mimořádné situace a odstraňování následků přírodních katastrof“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

945.

Vladimir Mikhailovich RUSHHAK

(Владимир Михайлович РУЩАК / Володимир Михайлович РУЩАК)

Datum narození: 2.9.1971

Pohlaví: muž

Tzv. „ministr průmyslu a obchodu“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

946.

Igor Nikolaevich HALEPA

(Игорь Николаевич ХАЛЕПА / Iгор Миколайович ХАЛЕПА)

Datum narození: 19.5.1969

Pohlaví: muž

Tzv. „úřadující ministr pro telekomunikace“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

947.

Sergei Sergeevich NAUMETS

(Сергей Сергеевич НАУМЕЦ / Сергiй Сергiйович НАУМЕЦЬ)

Datum narození: 13.7.1976

Pohlaví: muž

Tzv. „ministr pro výstavbu, bydlení a veřejné služby“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

948.

Dmitriy Viktorovich PODLIPANOV

(Дмитрий Викторович ПОДЛИПАНОВ / Дмитро Вiкторович ПОДЛИПАНОВ)

Datum narození: 28.11.1964

Pohlaví: muž

Tzv. „ministr dopravy“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

949.

Larisa Valentinovna TOLSTYKINA

(Лариса Валентиновна ТОЛСТЫКИНА / Лариса Валентинiвна ТОЛСТИКIНА)

Datum narození: 3.10.1967

Pohlaví: žena

Tzv. „ministryně práce a sociálních věcí“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijala a vykonávala, aktivně narušovala územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

950.

Ruslan Mihajlovich DUBOVSKIY

(Руслан Михайлович ДУБОВСКИЙ / Руслан Михайлович ДУБОВСЬКИЙ)

Datum narození: 20.2.1974

Pohlaví: muž

Tzv. „ministr pro uhlí a energetiku“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

951.

Yana Sergeevna CHAUSOVA

(Яна Сергеевна ЧАУСОВА / Яна Сергiївна ЧАУСОВА)

Datum narození: 22.9.1980

Pohlaví: žena

Tzv. „ministryně financí“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijala a vykonávala, aktivně narušovala územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

952.

Aleksei Vladimirovich POLOVYAN

(Алексей Владимирович ПОЛОВЯН / Олексiй Володимирович ПОЛОВЯН)

Datum narození: 3.5.1979

Pohlaví: muž

Tzv. „ministr pro hospodářský rozvoj“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

953.

Yuriy Nikolaevich SIROVATKO

(Юрий Николаевич СИРОВАТКО / Юрiй Миколайович СИРОВАТКО)

Datum narození: 17.4.1978

Pohlaví: muž

Tzv. „ministr spravedlnosti“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

954.

Sergey Ivanovich KOZLOV

(Сергей Иванович Козлов / Сергiй Iванович КОЗЛОВ)

Datum narození: 7.11.1963

Pohlaví: muž

Tzv. „předseda vlády“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

955.

Yuriy Nikolaevich GOVTVIN

(Юрий Николаевич ГОВТВИН / Юрiй Миколайович ГОВТВIН)

Datum narození: 12.4.1968

Pohlaví: muž

Tzv. „první místopředseda vlády“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

956.

Elena Nikolaevna KOSTENKO

(Елена Николаевна КОСТЕНКО / Олена Миколаївна КОСТЕНКО)

Datum narození: 13.11.1968

Pohlaví: žena

Tzv. „místopředsedkyně vlády“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijala a vykonávala, aktivně narušovala územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

957.

Anna Yurievna TODOROVA

(Анна Юрьевна ТОДОРОВА / Ганна Юрiївна ТОДОРОВА)

Datum narození: 20.2.1988

Pohlaví: žena

Tzv. „místopředsedkyně vlády“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijala a vykonávala, aktivně narušovala územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

958.

Anatoli Andreevich ANTONOV

(Анатолий Андреевич АНТОНОВ)

Datum narození: 6.11.1966

Pohlaví: muž

Tzv. „ministr pro bezpečnost státu“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

959.

Igor Aleksandrovich KORNET

(Игорь Александрович КОРНЕТ / Iгор Олександрович КОРНЕТ)

Datum narození: 29.4.1973

Pohlaví: muž

Tzv. „ministr vnitra“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

960.

Evgeny Anatolievich KATSAVALOV

(Евгений Анатольевич КАЦАВАЛОВ)

Datum narození: 11.2.1972

Pohlaví: muž

Tzv. „ministr pro mimořádné situace a zvládání katastrof“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

961.

Natalya Alexandrovna PASHCHENKO

(Наталия Александровна ПАЩЕНКО)

Datum narození: 10.10.1975

Pohlaví: žena

Tzv. „ministryně zdravotnictví“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijala a vykonávala, aktivně narušovala územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

962.

Andrey Yurievich LUSTENKO

(Андрей Юрьевич ЛУСТЕНКО)

Datum narození: 16.6.1975

Pohlaví: muž

Tzv. „ministr školství a vědy“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

963.

Svetlana Anatolievna MALAKHOVA

(Светлана Анатольевна МАЛАХОВА)

Datum narození: 27.8.1964

Pohlaví: žena

Tzv. „ministryně práce a sociální politiky“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijala a vykonávala, aktivně narušovala územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

964.

Dmitry Sergeevich SIDOROV

(Дмитрий Сергеевич СИДОРОВ)

Datum narození: 2.9.1989

Pohlaví: muž

Tzv. „ministr kultury, sportu a mládeže“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

965.

Sergey Alekseevich BORODIN

(Сергей Алексеевич БОРОДИН)

Datum narození: 15.1.1968

Pohlaví: muž

Tzv. „předseda státního výboru pro daně a cla“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

966.

Vladislav Nikolaevich DEINEGO

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Datum narození: 12.3.1964

Pohlaví: muž

Tzv. „ministr zahraničních věcí“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

967.

Yuriy Alexandrovich PRONKO

(Юрий Александрович ПРОНЬКО)

Datum narození: 2.4.1962

Pohlaví: muž

Tzv. „ministr zemědělství a potravin“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

968.

Svetlana Nikolaevna PODLIPAEVA

(Светлана Николаевна ПОДЛИПАЕВа)

Datum narození: 16.9.1968

Pohlaví: žena

Tzv. „ministryně pro hospodářský rozvoj“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijala a vykonávala, aktivně narušovala územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

969.

Maxim Alekseevich PROTASOV

(Максим Алексеевич ПРОТАСОВ)

Datum narození: 21.2.1976

Pohlaví: muž

Tzv. „ministr pro výstavbu a bydlení a veřejné služby“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

970.

Oleg Vasilievich FETISOV

(Олег Васильевич ФЕТИСОВ)

Datum narození: 30.3.1971

Pohlaví: muž

Tzv. „ministr pro komunikaci a hromadné sdělovací prostředky“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

971.

Yuriy Anatolievich DEGTYAREV

(Юрий Анатольевич ДЕГТЯРЕВ)

Datum narození: 7.7.1977

Pohlaví: muž

Tzv. „ministr pro přírodní zdroje a bezpečnost životního prostředí“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

972.

Sergey Nikolaevich NEVEROV

(Сергей Николаевич НЕВЕРОВ)

Pohlaví: muž

Tzv. „ministr průmyslu a obchodu“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

973.

Yuriy Nikolaevich AFANASEVSKY

(Юрий Николаевич АФАНАСЬЕВСКИЙ)

Datum narození: 12.12.1968

Pohlaví: muž

Tzv. „předseda státního celního výboru“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

974.

Olga Alexandrovna MAKEEVA

(Ольга Александровна МАКЕЕВА / Ольга Олександрiвна МАКЄЄВа)

Datum narození: 21.11.1974

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

975.

Vitaly Vladimirovich KRAVETS

(Виталий Владимирович КРАВЕЦ / Вiталiй Володимирович КРАВЕЦЬ)

Datum narození: 7.4.1975

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

976.

Yaroslav Gennadievich ANIKA

(Ярослав Геннадьевич АНИКА / Ярослав Геннадiйович АНIКА)

Datum narození: 26.6.1990

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

977.

Yevgeny Dmitrievich GRITSENKO

(Евгений Дмитриевич ГРИЦЕНКО / Євген Дмитрович ГРИЦЕНКО)

Datum narození: 26.7.1977

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

978.

Andrey Sergeevich VOROSHILOV

(Андрей Сергеевич ВОРОШИЛОВ / Андрiй Сергiйович ВОРОШИЛОВ)

Datum narození: 2.4.1978

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

979.

Alexander Pavlovich KURENKOV

(Александр Павлович КУРЕНКОВ / Олександр Павлович КУРЄНКОВ)

Datum narození: 1.6.1962

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

980.

Vladislav Leonidovich BERDICHEVSKY

(Владислав Леонидович БЕРДИЧЕВСКИЙ / Владiслав Леонiдович БЕРДIЧЕВСЬКИЙ)

Datum narození: 10.9.1967

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

981.

Irina Vasilievna POPOVA

(Ирина Васильевна ПОПОВА / Iрина Василiвна ПОПОВА)

Datum narození: 7.8.1966

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

982.

Maria Vladimirovna PIROGOVA

(Мария Владимировна ПИРОГОВА / Марiя Володимирiвна ПIРОГОВА)

Datum narození: 13.5.1993

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

983.

Sergey Borisovich PROKOPENKO

(Сергей Борисович ПРОКОПЕНКО / Сергiй Борисович ПРОКОПЕНКО)

Datum narození: 20.10.1986

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

984.

Svetlana Anatolievna KUMANOVA

(Светлана Анатольевна КУМАНОВА / Свiтлана Анатолiївна КУМАНОВА)

Datum narození: 1.11.1966

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

985.

Magdalina Marina VLADIMIROVNA

(Магдалина Марина ВЛАДИМИРОВНА / Магдалина Марина ВОЛОДИМИРIВНА)

Datum narození: 4.1.1984

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

986.

Kirill Borisovich MAKAROV

(Кирилл Борисович МАКАРОВ / Кирило Борисович МАКАРОВ)

Datum narození: 6.11.1995

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

987.

Alexander Viktorovich MALKOV

(Александр Викторович МАЛЬКОВ / Олександр Вiкторович МАЛЬКОВ)

Datum narození: 18.7.1953

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

988.

Yury Igorevich MARTYNOV

(Игорь Юрьевич МАРТЫНОВ / Iгор Юрiйович МАРТИНОв)

Datum narození: 22.6.1969

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

989.

Igor Viktorovich MATRUS

(Игорь Викторович МАТРУС / Iгор Вiкторович МАТРУС)

Datum narození: 27.7.1981

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

990.

Vladimir Anatolievich MEDVEDEV

(Владимир Анатольевич МЕДВЕДЕВ / Володимир Анатолiйович МЕДВЕДЕВ)

Datum narození: 27.10.1980

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

991.

Yulia Valentinovna MIKHAILOVA

(Юлия Валентиновна МИХАЙЛОВА / Юлiя Валентинiвн МИХАЙЛОВА)

Datum narození: 14.7.1991 nebo 14.6.1991

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

992.

Vladimir Evgenievich MOSHKIN

(Владимир Евгеньевич МОШКИН / Володимир Євгенович МОШКIН)

Datum narození: 25.6.1980

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

993.

Alla Ivanovna OBOLENSKAYA

(Алла Ивановна ОБОЛЕНСКАЯ / Алла Iванiвна ОБОЛЕНСЬКА)

Datum narození: 26.7.1964

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

994.

Dmitry Alexandrovich OGILETS

(Дмитрий Александрович ОГИЛЕЦ / Дмитро Олександрович ОГIЛЕЦЬ)

Datum narození: 2.9.1968

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

995.

Oleg Vladimirovich ONOPKO

(Олег Владимирович ОНОПКО / Олег Володимирович ОНОПКО)

Datum narození: 10.10.

(rok neznámý)

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

996.

Vladimir Gennadievich PAKREEV

(Владимир Геннадьевич ПАКРЕЕВ / Володимир Генадiйович ПАКРЕЄВ)

Datum narození: 21.7.1977

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

997.

Maxim Alekseevich PARSHIN

(Максим Алексеевич ПАРШИН / Максим Олексiйович ПАРШИН)

Datum narození: 3.8.1976

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

998.

Igor Valentinovich PASHKOV

(Игорь Валентинович ПАШКОВ / Iгор Валентинович ПАШКОВ)

Datum narození: 4.2.1961

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

999.

Vasily Anatolievich PERTSEV

(Василий Анатольевич ПЕРЦЕВ / Василь Анатолiйович ПЕРЦЕВ)

Datum narození: 9.8.1981

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1000.

Yuri Ivanovich POKINTELITSA

(Юрий Иванович ПОКИНТЕЛИЦА / Юрiй Iванович ПОКIНТЕЛИЦЯ)

Datum narození: 21.5.1966

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1001.

Natalya Alekseevna POLYANSKAYA

(Наталья Алексеевна ПОЛЯНСКАЯ / Наталiя Олексiївна ПОЛЯНСЬКА)

Datum narození: 6.11.1971

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1002.

Leonid Vladimirovich PRISENKO

(Леонид Владимирович ПРИСЕНКО / Леонiд Володимирович ПРИСЄНКО)

Datum narození: 6.7.1961

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1003.

Natalya Anatolyevna PSHENICHNAYA

(Наталья Анатольевна ПШЕНИЧНАЯ / Наталiя Анатолiївна ПШЕНИЧНА)

Datum narození: 30.6.1981

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1004.

Lyubomir Evgenievich PUSHKIN

(Любомир Евгеньевич ПУШКИН / Любомир Євгенiйович ПУШКIН)

Datum narození: 27.5.1977

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1005.

Vladislav Adolfovich RUSANOV

(Владислав Адольфович РУСАНОВ / Владислав Адольфович РУСАНОВ)

Datum narození: 12.6.1966

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1006.

Vladimir Vladimirovich SAVELOV

(Владимир Владимирович САВЕЛОВ / Володимир Володимирович САВЕЛОВ)

Datum narození: 24.2.1965

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1007.

Anastasia Yurievna SELIVANOVA

(Анастасия Юрьевна СЕЛИВАНОВА / Анастасiя Юрiївна СЕЛIВАНОВА)

Datum narození: 5.8.1983

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1008.

Alexander Anatolievich SERYOZHENKO

(Александр Анатольевич СЕРЁЖЕНКО / Олександр Анатолiйович СЕРЬОЖЕНКО)

Datum narození: 17.3.1965

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1009.

Elena Nikolaevna SHISHKINA

(Елена Николаевна ШИШКИНА / Олена Миколаївна ШИШКIНА)

Datum narození: 19.4.1978

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1010.

Korotkiy Alexander VLADIMIROVICH

Короткий Александр ВЛАДИМИРОВИЧ

Datum narození: 13.3.1925

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1011.

Oksana Viktorovna SIGIDINA

(Оксана Викторовна СИГИДИНА / Оксана Вiкторiвна СIГIДIНА)

Datum narození: 17.8.1976

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1012.

Valery Vladimirovich SKOROKHODOV

(Валерий Владимирович СКОРОХОДОВ / Валерiй Володимирович СКОРОХОДОВ)

Datum narození: 22.5.1976

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1013.

Natalya Ivanovna STRELCHUK

(Наталья Ивановна СТРЕЛЬЧУК / Наталiя Iванiвна СТРЕЛЬЧУК)

Datum narození: 10.9.1974

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1014.

Pavel Alexandrovich SHEPOTKO

(Павел Александрович ШЕПОТЬКО / Павло Олександрович ШЕПОТЬКО)

a.k.a Pavel Alexandrovich TCHAIKOVSKY (Павел Александрович ЧАЙКОВСКИЙ)

Datum narození: 15.4.1986

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1015.

Sergey Leonidovich TELNYKH

(Сергей Леонидович ТЕЛЬНЫХ / Сергiй Леонiдович ТЕЛЬНИХ)

Datum narození: 29.4.1972

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1016.

Roman Sergeevich UDALOV

(Роман Сергеевич УДАЛОВ / Роман Сергiйович УДАЛОВ)

Datum narození: 27.5.1994

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1017.

Alexandra Alexandrovna USACHEVA

(Александра Александровна УСАЧЕВА / Олександра Олександрiвна УСАЧОВА)

Datum narození: 28.9.

(rok neznámý)

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1018.

Natalya Markovna VOLKOVA

(Наталья Марковна ВОЛКОВА / Наталiя Маркiвна ВОЛКОВА)

Datum narození: 11.10.1976

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1019.

Yuri Mikhailovich ZAKABLUK

(Юрий Михайлович ЗАКАБЛУК)

Datum narození: 19.8.1957

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1020.

Marina Nikolaevna ZHEYNOVA

(Марина Николаевна ЖЕЙНОВА / Марина Миколаївна ЖЕЙНОВА)

Datum narození: 15.2.1985

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1021.

Aleksei Mikhailovich ZHIGULIN

(Алексей Михайлович ЖИГУЛИН / Олексiй Михайлович ЖИГУЛIН)

Datum narození: 29.1.1979

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1022.

Mikhail Valerievich ZHUKOV

(Михаил Валерьевич ЖУКОВ / Михайло Валерiйович ЖУКОВ)

Datum narození: 1.11.1978

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1023.

Tatyana Vladimirovna ZHURAVLEVA

(Татьяна Владимировна ЖУРАВЛЕВА / Тетяна Володимирiвна ЖУРАВЛЕВА)

Datum narození: 19.12.1967

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1024.

Abdu Tamer HASSAN

(Абду Тамер ХАССАН)

Datum narození: 12.6.1994

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1025.

Sergei Navilievich ABUKOV

(Сергей Навильевич АБУКОВ)

Datum narození: 17.3.1971

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1026.

Vladimir Nikolaevich ANDRIENKO

(Владимир Николаевич АНДРИЕНКО)

Datum narození: 27.4.1957

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1027.

Alexander Vasilievich AVDEEV

(Александр Васильевич АВДЕЕВ)

Datum narození: 7.12.1958

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1028.

Oksana Alexandrovna BABENKO

(Оксана Александровна БАБЕНКО / Оксана Олександрiвна БАБЕНКО)

Datum narození: 3.6.1987

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1029.

Andrey Vasilievich BAEVSKY

(Андрей Васильевич БАЕВСКИЙ)

Datum narození: 19.8.1972

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1030.

Alexander Sergeevich BANAKH

(Александр Сергеевич БАНАХ)

Datum narození: 23.7.1985

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1031.

Rinat Alievich BILYALOV

(Ринат Алиевич БИЛЯЛОВ)

Datum narození: 20.10.1969

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1032.

Maria Viktorovna BOGATOVA

(Мария Викторовна БОГАТОВА)

Datum narození: 21.4.1997

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1033.

Anatoly Vladimirovich BONDARCHUK

(Анатолий Владимирович БОНДАРЧУК / Анатолiй Володимирович БОНДАРЧУК)

Datum narození: 1.6.1948

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1034.

Alexander Alexandrovich BONDARENKO

(Александр Александрович БОНДАРЕНКО / Олександр Олександрович БОНДАРЕНКО)

Datum narození: 2.9.1983

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1035.

Alexander Viktorovich BYKADOROV

(Александр Викторович БЫКАДОРОВ / Олександр Вiкторович БИКАДОРОВ)

Datum narození: 28.9.1985

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1036.

Natalya Dmitrievna CHEKAREVA

(Наталья Дмитриевна ЧЕКАРЕВА / Наталя Дмитриевна ЧЕКАРЄВА)

Datum narození: 13.5.1969

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1037.

Sergey Anatolievich CHUCHIN

(Сергей Анатольевич ЧУЧИН / Сергiй Анатолiйович ЧУЧИН)

Datum narození: 11.12.1959

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1038.

Dmitry Murtazievich CHURADZE

(Дмитрий Муртазиевич ЧУРАДЗЕ / Дмитро Муртазiйович ЧУРАДЗЕ)

Datum narození: 24.10.1974

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1039.

Dmitry Eduardovich DEZORTSEV

(Дмитрий Эдуардович ДЕЗОРЦЕВ / Дмитро Едуардович ДЕЗОРЦЕВ)

Datum narození: 19.6.1966

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1040.

Irina Leontievna DIANOVA

(Ирина Леонтьевна ДИАНОВА / Iрина Леонтiївна ДIАНОВА)

Datum narození: 13.10.1962

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1041.

Alexey Sergeevich DOROFEEV

(Алексей Сергеевич ДОРОФЕЕВ / Олексiй Сергiйович ДОРОФЄЄВ)

Datum narození: 11.11.1986

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1042.

Vladimir Nikolaevich DUBOVKA

(Владимир Николаевич ДУБОВКА / Володимир Миколайович ДУБОВКА)

Datum narození: 14.9.1982

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1043.

Alexander Pavlovich DYAGOVETS

(Александр Павлович ДЯГОВЕЦ / Олександр Павлович ДЯГОВЕЦЬ)

Datum narození: 12.1.1962

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1044.

Olga Petrovna GRYAZONOVA

(Ольга Петровна ГРЯЗНОВА / Ольга Петрiвна ГРЯЗНОВА)

Datum narození: 16.5.1983

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1045.

Natalya Vladimirovna GUBAREVA

(Наталья Владимировна ГУБАРЕВА / Наталя Володимирiвна ГУБАРЄВА)

Datum narození: 23.6.1981

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1046.

Evgeny Alekseevich ILYENKO

(Евгений Алексеевич ИЛЬЕНКО / Євгенiй Олексiйович IЛЬЄНКО)

Datum narození: 5.11.1995

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1047.

Viktor Dmitrievich ISHCHENKO

(Виктор Дмитриевич ИЩЕНКО / Вiктор Дмитрович IЩЕНКО)

Datum narození: 23.9.1958

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1048.

German Rustemovich KADYROV

(Герман Рустемович КАДЫРОВ / Герман Рустемович КАДИРОВ)

Datum narození: 15.10.1965

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1049.

Alexander Sergeevich KAMYSHOV

(Александр Сергеевич КАМЫШОВ / Олександр Сергiйович КАМИШОВ)

Datum narození: 24.5.1987

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1050.

Maxim Gennadievich KNYSH

(Максим Геннадиевич КНЫШ / Максим Геннадiйович КНИШ)

Datum narození: 27.5.1983

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1051.

Maxim Vitalievich KOROLYUK

(Максим Витальевич КОРОЛЮК / Максим Вiталiйович КОРОЛЮК)

Datum narození: 22.12.1982

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1052.

Irina Anatolievna KOSTENKO

(Ирина Анатольевна КОСТЕНКО / Iрина Анатолiївна КОСТЕНКО)

Datum narození: 4.4.1974

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1053.

Gennady Evgenievich KOVALCHUK

(Геннадий Евгеньевич КОВАЛЬЧУК / Геннадiй Євгенович КОВАЛЬЧУК)

Datum narození: 16.9.1969

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1054.

Sergey Alexandrovich KOVALCHUK

(Сергей Александрович КОВАЛЬЧУК / Сергiй Олександрович КОВАЛЬЧУК)

Datum narození: 27.1.1966

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1055.

Alexander Vladimirovich KOVTYRIN

(Александр Владимирович КОВТЫРИН / Олександр Володимирович КОВТИРIН)

Datum narození: 10.10.1977

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1056.

Olga Alexandrovna KRAVTSOVA

(Ольга Александровна КРАВЦОВА / Ольга Олександрiвна КРАВЦОВА)

Datum narození: 19.2.1972

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1057.

Julia Mikhailovna KRYUKOVA

(Юлия Михайловна КРЮКОВА / Юлiя Михайлiвна КРЮКОВА)

Datum narození: 28.5.1978

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1058.

Klavdia Yurievna KULBATSKAYA

(Клавдия Юрьевна КУЛЬБАЦКАя / Клавдiя Юр'ївна КУЛЬБАЦЬКА)

Datum narození: 30.3.1967

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1059.

Konstantin Alexandrovich KUZMIN

(Константин Александрович КУЗЬМИН / Костянтин Олександрович КУЗЬМIН)

Datum narození: 28.11.1976

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1060.

Yury Vladimirovich LEONOV

(Юрий Владимирович ЛЕОНОВ / Юрiй Володимирович ЛЕОНОВ)

Datum narození: 1.4.1980

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1061.

Roman Nikolaevich LEPA

(Роман Николаевич ЛЕПА / Роман Миколайович ЛЕПА)

Datum narození: 3.6.1974

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1062.

Yaroslav Igorevich LISOBEY

(Ярослав Игоревич ЛИСОБЕЙ)

Datum narození: 24.1.1988

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1063.

Irina Ivanovna ANDRUKH

(Ирина Ивановна АНДРУХ)

Datum narození: 21.9.1959

Místo narození: Luhansk

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1064.

Aleksei Yuryevich BELETSKY

(Алексей Юрьевич БЕЛЕЦКИЙ)

Datum narození: 23.7.1988

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1065.

Gennadiy Mikhaylovich BUNEEV

(Геннадий Михайлович БУНЕЕВ)

Datum narození: 11.2.1958

Pohlaví: muž

Místo narození: Luhansk

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1066.

Oleg Viacheslavovich DADONOV

(Олег Вячеславович ДАДОНОВ)

Datum narození: 6.7.1968

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1067.

Bella Seyranovna DEMESHKO

(Бэлла Сейрановна ДЕМЕШКО)

Datum narození: 19.2.1979

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1068.

Sergei Mikhaylovich DIDENKO

(Сергей Михайлович ДИДЕНКО)

Datum narození: 22.6.1974

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1069.

Elena Evgenyevna FARAKHOVA

(Елена Евгеньевна ФАРАХОВА)

Datum narození: 31.12.1984

Pohlaví: žena

Místo narození: Luhansk, Ukrajina

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1070.

Valeriy Iosifovich GALINKIN

(Валерий Иосифович ГАЛИНКИН)

Datum narození: 1.8.1947

Místo narození: Luhansk, Ukrajina

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1071.

Svetlana Fiodorovna GIZAY

(Светлана Федоровна ГИЗАЙ)

Datum narození: 24.1.1965

Místo narození: Kehychivka (Kehyčivka), Ukrajina

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1072.

Dmitry Yuryevich GOLDA

(Дмитрий Юрьевич ГОЛДА)

Datum narození: 2.8.1984

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1073.

Mikhail Vasilyevich GOLUBOVICH

(Михаил Васильевич ГОЛУБОВИЧ)

Datum narození: 21.11.1943

Místo narození: Zolotonosha (Zlotonoša), Ukrajina

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1074.

Andrei Anatolyevich GUBAREV

(Андрей Анатольевич ГУБАРЕВ)

Datum narození: 22.10.1974

Místo narození: Krasnodon (Sorokyne), Ukrajina

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1075.

Svetlana Vadimovna KHVOROSTIAN

(Светлана Вадимовна ХВОРОСТЯН)

Datum narození: 7.3.1990

Místo narození: Luhansk, Ukrajina

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1076.

Vitaliy Mikhaylovich KISHKINOV

(Виталий Михайлович КИШКИНОВ)

Datum narození: 7.1.1983

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1077.

Olga Anatolyevna KOBTSEVA

(Ольга Анатольевна КОБЦЕВА)

Datum narození: 6.9.1966

Pohlaví: žena

Místo narození: Rubizhne (Rubižne), Ukrajina

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1078.

Denis Sergeevich KOLESNIKOV

(Денис Сергеевич КОЛЕСНИКОВ)

Datum narození: 1.6.1980

Místo narození: Luhansk, Ukrajina

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1079.

Aleksandra Sergeevna KOVALENKO

(Александра Сергеевна КОВАЛЕНКО)

Datum narození: 6.9.1988

Pohlaví: žena

Místo narození: Luhansk, Ukrajina

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1080.

Aleksandr Valeryevich KRIYERENKO

(Александр Валерьевич КРИЕРЕНКО)

Datum narození: 14.10.1993

Místo narození: Luhansk, Ukrajina

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1081.

Dmitry Leonidovich KUKARSKY

(Дмитрий Леонидович КУКАРСКИЙ)

Datum narození: 20.1.1982

Místo narození: Antipino, Ruská federace

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1082.

Andrei Viktorovich LITSOEV

(Андрей Викторович ЛИЦОЕВ)

Datum narození: 6.2.1967

Místo narození: Luhansk, Ukrajina

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1083.

Roman Grigoryevich LYSENKO

(Роман Григорьевич ЛЫСЕНКО)

Datum narození: 13.8.1962

Místo narození: Alchevsk (Alčevsk), Ukrajina

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1084.

Pavel Georgievich MALY

(Павел Георгиевич МАЛЫЙ)

Datum narození: 5.11.1968

Místo narození: Debaltseve (Debalceve), Ukrajina

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1085.

Ruslan Raisovich MARDANOV

(Руслан Раисович МАРДАНОВ)

Datum narození: 22.9.1980

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1086.

Zhanna Viktorovna MARFINA

(Жанна Викторовна МАРФИНА)

Datum narození: 31.1.1974

Místo narození: Bile, Ukrajina

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1087.

Anna Mikhaylovna MOSINA

(Анна Михайловна МОСИНА)

Datum narození: 27.10.1957

Místo narození: Luhansk, Ukrajina

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1088.

Zinaida Gavrilovna NADEN

(Зинаида Гавриловна НАДЕН)

Datum narození: 22.7.1947

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1089.

Pavel Aristievich PILAVOV

(Павел Аристиевич ПИЛАВОВ)

Datum narození: 17.2.1969

Místo narození: Alekseyevka (Aleksejevka), Gruzie

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1090.

Alla Arkadyevna PODTYNNAYA

(Алла Аркадьевна ПОДТЫННАЯ)

Datum narození: 8.6.1953

Místo narození: Luhansk, Ukrajina

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1091.

Vladimir Nikolaevich POLYAKOV

(Владимир Николаевич ПОЛЯКОВ)

Datum narození: 7.4.1987

Místo narození: Perevalsk, Ukrajina

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1092.

Oleg Nikolaevich POPOV

(Олег Николаевич ПОПОВ)

Datum narození: 16.4.1972

Místo narození: Luhansk, Ukrajina

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1093.

Elena Ivanovna RAKHMUKOVA

(Елена Ивановна РАХМУКОВА)

Datum narození: 25.9.1956

Místo narození: Antratsyt (Antracyt), Ukrajina

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1094.

Igor Nikolaevich RYABUSHKIN

(Игорь Николаевич РЯБУШКИН)

Datum narození: 5.5.1970

Místo narození: Rovenky (Roveňky), Ukrajina

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1095.

Ivan Vladimirovich SANAYEV

(Иван Владимирович САНАЕВ)

Datum narození: 10.6.1986

Místo narození: Molodohvardiisk (Molodohvardijsk), Ukrajina

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1096.

Vladimir Vladimirovich SANKIN

(Владимир Владимирович САНКИН)

Datum narození: 7.6.1984

Místo narození: Luhansk, Ukrajina

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1097.

Natalya Vladimirovna SERGUN

(Наталья Владимировна СЕРГУН)

Datum narození: 20.9.1973

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1098.

Sergei Viktorovich SEROV

(Сергей Викторович СЕРОВ)

Datum narození: 13.12.1967

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1099.

Konstantin Evgenevich SKRYPNYK

(Константин Евгеньевич СКРЫПНИК

Datum narození: 15.4.1974

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1100.

Viacheslav Evgenyevich SVETLOV

(Вячеслав Евгеньевич СВЕТЛОВ)

Datum narození: 27.1.1970

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1101.

Andrei Mikhaylovich TAMBOVTSEV

(Андрей Михайлович ТАМБОВЦЕВ)

Datum narození: 6.8.1986

Místo narození: Luhansk, Ukrajina

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1102.

Yuriy Nikolaevich TELIKANOV

(Юрий Николаевич ТЕЛИКАНОВ)

Datum narození: 10.5.1955

Místo narození: Yenakiyeve (Jenakijeve), Ukrajina

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1103.

Maksim Anatolyevich UVAROV

(Максим Анатольевич УВАРОВ)

Datum narození: 14.8.1980

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1104.

Aleksandr Viktorovich YERMOLENKO

(Александр Викторович ЕРМОЛЕНКО)

Datum narození: 20.12.1985

Místo narození: Snezhnoe (Snižne), Ukrajina

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1105.

Yuriy Pavlovich YUROV

(Юрий Павлович ЮРОВ)

Datum narození: 17.6.1969

Místo narození: Luhansk, Ukrajina

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1106.

Nelli Akopovna ZADIRAKA

(Нелли Акоповна ЗАДИРАКА)

Datum narození: 24.8.1949

Místo narození: Akhaltsikhe (Achalciche), Gruzie

Pohlaví: žena

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1107.

Dmitry Aleksandrovich KHOROSHILOV

(Дмитрий Александрович ХОРОШИЛОВ; Дмитро Олександрович ХОРОШИЛОВ)

Datum narození: 20.12.1982

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1108.

Andrei Fiodorovich SOPELNIK

(Андрей Федорович СОПЕЛЬНИК; Андрiй Федорович СОПЕЛЬНИК)

Datum narození: 16.3.1975

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1109.

Oleg Valeryevich KOVAL

(Олег Валерьевич КОВАЛЬ; Олег Валерiйович КОВАЛЬ)

Datum narození: 29.9.1974

Pohlaví: muž

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1110.

Gulbakhor ISMAILOVA

(také známa jako Ismailova GULBAKHOR)

Гульбахор ИСМАИЛОВА

Datum narození: 22.12.1959

Místo narození: Uzbekistán

Adresa: Byt 81–83, ulice Ustabayeva 79, 1000187 Taškent, Uzbekistán

Přidružená osoba: Ališer Usmanov, bratr

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Gulbakhor Ismailová je sestrou Ališera Usmanova, prokremelského oligarchy, zařazeného na seznam podle rozhodnutí 2014/145/SZBP. Vyšetřování německého Spolkového kriminálního úřadu (Bundeskriminalamt) odhalilo, že Ališer Usmanov nepřímo převedl majetek na svou sestru Gulbakhoru Ismailovou. Zejména společnost Navis Marine Ltd. (Kajmanské ostrovy), jejímž akcionářem je společnost Almenor Holdings Ltd. (Kypr), je vlastníkem jachty „Dilbar“. Všechny akcie uvedenététo holdingové společnosti drží společnost Pomerol Capital SA (Švýcarsko) ve prospěch sesterské společnosti „The Sisters Trust“. Od roku 2017 již Alisher Usmanov není akcionářem této svěřenské společnosti, v důsledku čehož je jedinou skutečnou majitelkou jachty „Dilbar“ jeho sestra, paní Gulbakhor Ismailová.

Bylo rovněž nalezeno spojení mezi ní a luxusními nemovitostmi v Itálii a Lotyšsku, které mohou být spojeny s jejím bratrem Ališerem Usmanovem. Gulbakhor Ismailová je tudíž fyzickou osobou spojenou s Ališerem Usmanovem (jejím bratrem), který aktivně poskytoval materiální či finanční podporu ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu a destabilizaci Ukrajiny a aktivně podporoval politiky ruské vlády za účelem destabilizace Ukrajiny.

8.4.2022“

Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„66.

JSC Arzamas Machine-Building Plant (АО “Арзамáсский машиностроительный завóд”)

Adresa: ul. 9. Maja 2, Arzamas, Nižněnovgorodská oblast, 607220, Ruská federace / ул. 9 Мая, д. 2, г. Арзамас, Нижегородская обл., 607220

Tel.: +7 831 4740780

Internetová stránka: amz.ru

E-mail: oao_amz@amz.ru

Podnik Arzamas Machine-Building Plant je součástí společnosti Military Industrial Company, jež je ve vlastnictví Olega Děripasky. Vyrábí obojživelné obrněné transportéry BTR-80, které Rusko použilo během nevyprovokované vojenské agresi vůči Ukrajině v roce 2022.

Podnik Arzamas Machine-Building Plant tedy nese odpovědnost za poskytování materiální či finanční podpory pro činnosti, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

67.

JSC Ruselectronics (АО “Росэлектроника”)

Adresa: ul. Verejskaja 29, budova 141, Moskva, 115184, Ruská federace / ул. Верейская, д. 29, строение 141, г. Москва, 115184

Tel.: +7 495 777 42 82

Internetová stránka: https://www.ruselectronics.ru/

E-mail: info@ruselectronics.ru

Ruselectronics je ruská holdingová společnost působící v oblasti elektroniky; jejím vlastníkem je korporace Rostec.

Během nevyprovokované vojenské agrese vůči Ukrajině v roce 2022 ruské ozbrojené síly použily zařízení víceúčelového zbraňového systému pro elektronický boj Borisoglebsk-2 vyráběného koncernem JSC Sozvezdie, který je součástí holdingu Ruselectronics. Systém Borisoglebsk-2 byl již dříve nasazen na území separatistické tzv. „Luhanské lidové republiky“ na východní Ukrajině.

Společnost Ruselectronics tedy nese odpovědnost za poskytování materiální či finanční podpory pro činnosti, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

68.

JSC Tactical Missiles Corporation (KTRV)

(АО “Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение”, КТРВ)

Adresa: ul. Iljiča 7, Koroljov, Moskevská oblast, 141080, Ruská federace/ ул. Ильича, д. 7, г. Королёв, Московская область, 141080

Tel.: +7 (495) 542-57-09; Fax: +7 (495) 511-94-39

Internetová stránka: http://www.ktrv.ru

E-mail: kmo@ktrv.ru

Společnost Tactical Missiles Corporation zajišťuje vývoj, výrobu, modernizaci, opravy a údržbu strategických a taktických leteckých zbraňových systémů vzduch–země a vzduch–vzduch o vysoké přesnosti, jakož i jednotných námořních zbraňových systémů pro ruské ozbrojené síly. Zbraně vyráběné společností Tactical Missiles Corporation použilo Rusko během nevyprovokované vojenské agrese vůči Ukrajině v roce 2022.

Společnost Tactical Missiles Corporation tedy nese odpovědnost za poskytování materiální či finanční podpory pro činnosti, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

69.

JSC Kalashnikov Concern

(АО Концерн “Калашников”)

Adresa: tř. Derjabina 3B, Iževsk, 394018, Ruská federace / проезд им. Дерябина, д. 3B, г. Ижевск, 394018

Tel.: +7 341 250 47 47

Internetová stránka: https://kalashnikovgroup.ru/

E-mail: personal@kalashnikovconcern.ru

Ruský koncern Kalashnikov se zabývá vývojem a výrobou vojenského vybavení včetně pušek, raket a vozidel. Koncern je pod přímou kontrolou korporace Rostec.

Během nevyprovokované vojenské agrese vůči Ukrajině v roce 2022 ruské ozbrojené síly používaly řízené letadlové střely Vichr-1 a útočné pušky AK-12, které koncern Kalashnikov vyrábí.

Koncern JSC Kalashnikov tedy nese odpovědnost za poskytování materiální či finanční podpory pro činnosti, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

70.

JSC UEC Klimov

(АО “ОДК-Климов”)

Adresa: ul. Kantemirovskaja 11, Sankt-Petěrburg, 194100, Ruská federace / ул. Кантемировская, д. 11, г. Санкт-Петербург, 194100

Tel.: +7 (812) 454 71 00

Fax: +7 (812) 647 00 29

Internetová stránka: https://www.klimov.ru/en

E-mail: klimov@klimov.ru

Společnost JSC UEC Klimov navrhuje a vyrábí plynové turbíny pro vojenská i civilní letadla a řadí se v tomto odvětví mezi ruskou špičku. Společnost je součástí korporace United Engine Corporation.

Společnost JSC UEC Klimov vyrábí motory pro vrtulníky Ka-52, které Rusko použilo během nevyprovokované vojenské agrese vůči Ukrajině v roce 2022, mimo jiné i v bitvě o letiště Hostomel.

Společnost JSC UEC Klimov tedy nese odpovědnost za poskytování materiální či finanční podpory pro činnosti, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

71.

LLC Military Industrial Company

(ООО Военно-промышленная компания)

Adresa: ul. Rochdelskaja 15/8, 3. patro, kanc. 10–14, Moskva, 123376, Ruská federace / ул. Рочдельская, д. 15, строение 8, эт. 3 ком. 10–14, г. Москва, 123376

Tel.: +7 (495) 662-10-57

Internetová stránka: https://milindcom.ru

E-mail: secrvpk@milindcom.ru

Společnost Military Industrial Company je předním dodavatelem zbraní a vojenského vybavení pro ruské ozbrojené síly. Je součástí korporace Russian Machines a jejím vlastníkem je Oleg Děripaska.

Podnik Arzamas Machine-Building Plant, jenž je součástí společnosti Military Industrial Company, vyrábí obojživelné obrněné transportéry BTR-80, které Rusko použilo během nevyprovokované vojenské agrese vůči Ukrajině roce 2022.

Společnost Military Industrial Company tedy nese odpovědnost za poskytování materiální či finanční podpory pro činnosti, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

72.

PO More Shipyard

(Акционерное Общество Судостроительный Завод “Море”)

Adresa: ul. Desantnikov 1, Primorskij, Feodosija, Krym, 298176 / ул. Десантников, д. 1, г. Феодосия, Крым, 298176

Tel.: +7 (36562) 29-3-22

Internetová stránka: https://moreship.ru/main/

E-mail: office@moreship.ru

Společnost More Shipyard je hlavním dodavatelem válečných lodí pro ruské námořnictvo. Po protiprávní anexi Krymského poloostrova Ruskou federací byla společnost More Shipyard Ruskou federací znárodněna a obdržela od ruského státu licenci na vývoj, výrobu, testování, instalaci, montáž, technickou údržbu, opravy, likvidaci a prodej zbraní a vojenského vybavení.

Vyráběla pro ruské námořnictvo korvety (projekt 22800), jež přispěly k militarizaci protiprávně anektovaného Krymu. Do loga společnosti je navíc začleněn vojenský symbol „Z“, jejž ruská propaganda používá na podporu nevyprovokované vojenské agrese vůči Ukrajině.

Společnost More Shipyard tedy nese odpovědnost za poskytování materiální či finanční podpory pro činnosti, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Vlastnictví tohoto subjektu bylo kromě toho převedeno v rozporu s ukrajinským právem.

8.4.2022

73.

JSC Omsk Transport Machine Factory Omsktransmash

(AO Омский завод транспортного машиностроения “ОМСКТРАНСМАШ”)

Adresa: ul. Krasnyj pereulok 2, Omsk, 644020, Ruská federace / ул. Красный переулок, д. 2, г. Омск, 644020

Tel.: +7 (3812) 44 61 03

Internetová stránka: http://transmash-omsk.ru

E-mail: info@transmash-omsk.ru

Omsktransmash je státem vlastněná strojírenská společnost se sídlem v Omsku (Rusko). Vyrábí vícehlavňové raketomety TOS-1A, jež odpalují termobarické střely.

Společnost Omsktransmash dodala systém TOS-1A ruským ozbrojeným silám. V roce 2022 Rusko použilo systém TOS-1A během nevyprovokované vojenské agrese vůči Ukrajině.

Společnost Omsktransmash tedy nese odpovědnost za poskytování materiální či finanční podpory pro činnosti, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

74.

JSC Russian Machines

(ООО “Русские машины”)

Adresa: ul. Rochdelskaja 15, budova 8, Moskva, 123022, Ruská federace / ул. Рочдельская, д. 15, строение 8, г. Москва, 123022

Tel.: +7 (495) 653 82 07

Internetová stránka: rm.ru

E-mail: info@rm.ru

JSC Russian Machines je průmyslový konglomerát ve vlastnictví Olega Děripasky. Jeho součástí jsou podniky Military Industrial Company a Arzamas Machine-Building Plant, jež vyrábějí obojživelné obrněné transportéry BTR-80, které Rusko použilo během protiprávní invaze na Ukrajinu v roce 2022.

Konglomerát JSC Russian Machines tedy nese odpovědnost za poskytování materiální či finanční podpory pro činnosti, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

75.

JSC Sozvezdie Concern

(АО Концерн “Созвездие”)

Adresa: ul. Plechanovskaja 13, Voroněž, 394018, Ruská federace / ул. Плехановская, д. 13, г. Воронеж, 394018

Tel.: +7 473 252 52 52

Internetová stránka: https://www.sozvezdie.su

E-mail: office@sozvezdie.su

Koncern JSC Sozvezdie se zabývá vývojem a výrobou systémů a vybavení pro elektronický boj, radiové komunikace a elektronická protiopatření.

Během nevyprovokované vojenské agrese vůči Ukrajině v roce 2022 ruské ozbrojené síly použily zařízení víceúčelového zbraňového systému pro elektronický boj Borisoglebsk-2, který koncern JSC Sozvezdie vyrábí. Systém Borisoglebsk-2 byl již dříve nasazen na území separatistické tzv. „Luhanské lidové republiky“ na východní Ukrajině.

Koncern JSC Sozvezdie tedy nese odpovědnost za poskytování materiální či finanční podpory pro činnosti, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

76.

JSC Research and Industrial Concern “Machine Engineering Technologies” - JSC RIC TECMASH

(Холдинговая компания АО “Научно-производственный концерн ‘Технологии машиностроения’”)

Adresa: ul. Bolšaja Tatarskaja 35, budova 5, Moskva, 115184, Ruská federace / ул. Большая Татарская, д. 35, строение 5, г. Москва, 115184

Tel.: +7 495 459 98 81

Internetová stránka: http://tecmash.ru

E-mail: info@tecmash.ru

Koncern Tecmash hraje klíčovou roli, pokud jde o návrhy a výrobu raket a střeliva používaných ruskými ozbrojenými silami. Jedná se o dceřinou společnost korporace Roztec.

Její dceřiná společnost NPO Splav vyrábí vícehlavňové raketomety BM-27 Uragan a BM-30 Smerch, které Rusko použilo během nevyprovokované vojenské agrese vůči Ukrajině v roce 2022. Ruské ozbrojené síly použily vícehlavňové raketomety BM-27 Uragan a BM-30 Smerch při útocích kazetovou municí na civilní cíle na Ukrajině, které způsobily řadu obětí.

Koncern Tecmash tedy nese odpovědnost za poskytování materiální či finanční podpory pro činnosti, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

77.

PJSC United Engine Corporation

(АО “Объединенная двигателестроительная корпорация”)

Adresa: tř. Buděnovo 16, Moskva, 105118, Ruská federace / пр-т Буденного, д.16, г. Москва, 105118

Tel.: Tel.: +7(495) 232-55-02, +7(499) 558-18-94

Internetová stránka:

https://www.uecrus.com

E-mail: info@uecrus.com

Společnost United Engine Corporation, dceřiná společnost korporace Roztec, navrhuje a vyrábí vojenské letecké motory, raketové motory a námořní plynové turbíny a zajišťuje jejich údržbu.

Společnost JSC UEC Klimov, jedna ze společností, z nichž sestává Official United Engine Corporation, vyrábí motory pro vrtulníky Ka-52, které Rusko použilo během nevyprovokované vojenské agrese vůči Ukrajině v roce 2022, mimo jiné i v bitvě o letiště Hostomel.

Společnost United Engine Corporation tedy nese odpovědnost za poskytování materiální či finanční podpory pro činnosti, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

78.

Yantar Shipyard

(Прибалтийский судостроительный завод “Янтарь”)

Adresa: nám. Guskova 1, Kaliningrad, 236005, Ruská federace / пл. Гуськова, д. 1, г. Калининград, 236005

Tel.: +7 (4012) 61 30 83

Internetová stránka: https://shipyard-yantar.ru/en

E-mail: office@shipyard-yantar.ru

Společnost Yantar Shipyard je součástí korporace United Shipbuilding Corporation, což je ruský konglomerát pro stavbu lodí ve vlastnictví státu a hlavní poskytovatel válečných lodí pro ruské námořnictvo.

Postavila velkou výsadkovou loď „Pjotr Morgunov“ (projekt 11711), kterou Rusko použilo během nevyprovokované vojenské agrese vůči Ukrajině v roce 2022.

Společnost Yantar Shipyard tedy nese odpovědnost za poskytování materiální či finanční podpory pro činnosti, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

79.

Otkritie FC Bank

(dříve známa jako NOMOS Bank)

Právní forma: veřejná akciová společnost

Adresa: ul. Letnikovskaja 2, budova 4, Moskva, 115114, Ruská federace /ул. Летниковская, д. 2, строение 4, г. Москва, 115114

Datum registrace: 15.12.1999

Registrační číslo: 1027739019208

Daňové identifikační číslo: 7706092528

SWIFT/BIC: JSNMRUMM

Přidružená osoba: Igor Finogenov, spoluzakladatel (nyní generální ředitel Euroasijské rozvojové banky)

Přidružené subjekty: Centrální banka Ruské federace; vláda Ruské federace

Otkritie FC Bank, dříve známa jako NOMOS Bank, patří mezi 10 největších bank v Rusku a pro vládu Ruské federace představuje systémově důležitou finanční instituci. Hlavním investorem Otkritie FC Bank je Centrální banka Ruské federace, která drží 99–100 % akcií. Jako jedna z čelných ruských finančních institucí ve vlastnictví státu je Otkritie FC Bank zdrojem vysokých příjmů pro Centrální banku Ruské federace i pro vládu Ruské federace. Otkritie FC Bank tudíž patří k subjektům a orgánům, které materiálně či finančně podporují vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny nebo které mají z vazby na tuto vládu prospěch, jakož i k právnickým osobám, subjektům a orgánům působícím v hospodářských odvětvích, která vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny poskytují značné zdroje příjmů.

8.4.2022

80.

Novikombank

Новикомбанк

Právní forma: akciová komerční banka

Adresa: ul. Poljanka Bolšaja 50/1, budova 1, Moskva, 119180, Ruská federace / ул. Полянка Большая, д. 50/1, строение 1., г. Москва, 1119180

Místo registrace: Moskva, Ruská federace

Registrační číslo: 1027739075891

Přidružené osoby: Georgieva Elena ALEKSANDROVNA (předsedkyně správní rady) Andrey Valeryevich KONDRATYEV (předseda představenstva)

Přidružený subjekt: Rostec (ruská státní technologická korporace)

Novikombank je dceřinou společností korporace Rostec (ruská státní technologická korporace), což je přední ruský konglomerát ve vlastnictví státu působící v oblasti obrany. Novikombank plní významnou úlohu při provádění ruských vládních programů zaměřených na rozvoj odvětví špičkových technologií v Rusku, neboť poskytuje financování klíčovým vojenským i civilním projektům. Novikombank působí v odvětvích, jež mají strategický význam pro vládu Ruské federace, zejména v odvětví obrany. Novikombank tudíž patří k subjektům a orgánům, které materiálně či finančně podporují vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny nebo které mají z vazby na tuto vládu prospěch, jakož i k právnickým osobám, subjektům a orgánům působícím v hospodářských odvětvích, která vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny poskytují značné zdroje příjmů.

8.4.2022

81.

Sovcombank

(dříve známa jako Buycombank)

Typ subjektu: veřejná akciová společnost

Adresa: ul. Butyrskaya 76, budova 1, Moskva, 127015, Ruská federace / ул. Бутырская, д. 76, строение 1, г. Москва, 127015

Datum registrace: 1.11.1990

Registrační číslo: 1027739059754

Daňové identifikační číslo: 7730058711

Přidružený subjekt: vláda Ruské federace

Sovcombank, dříve známa jako Buycombank, patří mezi největší banky v Rusku a ruská vláda i Centrální banka Ruské federace ji považují za systémově důležitou finanční a úvěrovou instituci. Sovcombank tudíž patří k právnickým osobám, subjektům a orgánům působícím v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

8.4.2022

82.

VTB Bank

ВТБ/Внешторгбанк

Typ subjektu: veřejná akciová společnost

Adresa: ul. Vorontovskaja 43, budova 1, Moskva, 109044, Ruská federace / ул. Воронцовская, д. 43, строение 1, г. Москва, 109044

Místo registrace: ul. Děgťarnyj pereulok 11a, Sankt-Petěrburg, 191144, Ruská federace / ул. Дегтярный переулок, д. 11a, г. Санкт-Петербург, 191144

Datum registrace: 17.10.1990

Registrační číslo: 1027739609391

Přidružené osoby: Andrei Leonidowitsch KOSTIN (ředitel a předseda správní rady) Anton SILUANOV (předseda dozorčí rady)

Přidružený subjekt: Federální agentura pro správu státního majetku (hlavním akcionářem je subdivize ruského ministerstva pro hospodářský rozvoj)

VTB Bank představuje pro ruskou vládu systémově důležitou finanční instituci; vláda Ruské federace je zároveň jejím významným akcionářem. Banka má úzké vazby na ruské zpravodajské služby a její generální ředitel byl jmenován do funkce prezidentem Vladimirem Putinem, jehož činy včetně anexe Krymského poloostrova obhajoval. Jako jedna z čelných ruských finančních institucí do značné míry ve vlastnictví státu je VTB Bank rovněž zdrojem vysokých příjmů pro vládu Ruské federace. VTB Bank tudíž patří k subjektům a orgánům, které materiálně či finančně podporují vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny nebo které mají z vazby na tuto vládu prospěch, jakož i k právnickým osobám, subjektům a orgánům působícím v hospodářských odvětvích, která vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny poskytují značné zdroje příjmů.

8.4.2022

83.

JSC GTLK

State Transport Leasing Company

Adresa: tř. Leningradskij 31a, budova 1, Moskva, 125284, Ruská federace / пр-т Ленинградский, д. 31А, строение 1, г. Москва, 125284

Sídlo: ul. Respubliki 73, kanc. 100, Salechard, Jamalskoněnecký autonomní okruh, 62900B, Ruská federace / ул. Республики, д. 73, ком. 100, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 62900B

Typ subjektu: dopravní společnost

Místo registrace: Moskva, Ruská federace

Datum registrace: 2001

Hlavní místo obchodní činnosti: Ruská federace

Přidružené subjekty: GTLK Europe, GTLK Asia, GTLK Middle East

Tel.: (495) 221-00-12 8-800-200-12-99

E-mail: gtlk@gtlk.ru

Společnost GTLK působí v odvětvích letecké, námořní a železniční dopravy, přepravy cestujících, vybavení automobilů a speciálního vybavení pro domácí společnosti činné v odvětví dopravy a realizuje investiční činnosti za účelem rozvoje ruské dopravní infrastruktury. Jejím jediným akcionářem je Ruská federace zastoupená Ministerstvem dopravy Ruské federace. V roce 2020 bylo leasingové portfolio společnosti GTLK oceněno na 1,3 miliardy rublů; její různé dceřiné společnosti sídlí na Blízkém východě, v Asii i v Evropě. Společnost GTLK je právnickou osobou, která finančně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny a má z vazby na tuto vládu prospěch.

8.4.2022“.


Top