EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2273

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2273 ze dne 20. prosince 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956, pokud jde o harmonizované normy pro laserová zařízení, systémy elektrického pohonu s nastavitelnou rychlostí, systémy a zařízení výkonových elektronických měničů, svítidla, spínací a řídicí přístroje nízkého napětí, zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) a určitá jiná elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí (Text s významem pro EHP)

C/2021/9476

OJ L 457, 21.12.2021, p. 15–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2273/oj

21.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 457/15


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/2273

ze dne 20. prosince 2021,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956, pokud jde o harmonizované normy pro laserová zařízení, systémy elektrického pohonu s nastavitelnou rychlostí, systémy a zařízení výkonových elektronických měničů, svítidla, spínací a řídicí přístroje nízkého napětí, zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) a určitá jiná elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a zejména na čl. 10 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU (2) se předpokládá, že elektrická zařízení, která jsou ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve shodě s bezpečnostními zásadami uvedenými v článku 3 uvedené směrnice a stanovenými v příloze I uvedené směrnice, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.

(2)

Dopisem M/511 ze dne 8. listopadu 2012 požádala Komise Evropský výbor pro normalizaci (CEN), Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) a Evropský ústav pro telekomunikační normy (ETSI) o první úplný seznam názvů harmonizovaných norem a o vypracování, revizi a doplnění harmonizovaných norem pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí na podporu směrnice 2014/35/EU. Bezpečnostní zásady uvedené v článku 3 směrnice 2014/35/EU a stanovené v příloze I uvedené směrnice se od předložení žádosti CEN, CENELEC a ETSI nezměnily.

(3)

Na základě žádosti M/511 vypracovaly CEN a CENELEC harmonizované normy EN IEC 61010-2-202:2021 pro elektricky řízené regulátory ventilů a EN IEC 61010-2-130:2021 pro zařízení určená pro použití dětmi ve vzdělávacích institucích.

(4)

Na základě žádosti M/511 výbory CEN a CENELEC revidovaly a pozměnily tyto harmonizované normy, na něž jsou zveřejněny odkazy ve sdělení Komise (2018/C 326/02) (3): EN 60335-2-43:2003, EN 60335-2-43:2003/A1:2006 a EN 60335-2-43:2003/A2:2008, EN 60320-2-4:2006 a EN 60320-2-4:2006/A1:2009, EN 60598-2-23:1996, EN 60598-2-23:1996/A1:2000 a EN 60598-2-23:1996/AC:1997, EN 60947-3:2009, EN 60947-3:2009/A1:2012 a EN 60947-3:2009/A2:2015, EN 60947-4-1:2010 a EN 60947-4-1:2010/A1:2012, EN 62040-1:2008, EN 62040-1:2008/A1:2013 a EN 62040-1:2008/AC:2009, EN 60838-1:2004, EN 60838-1:2004/A1:2008 a EN 60838-1:2004/A2:2011, EN 60335-2-21:2003, EN 60335-2-21:2003/A1:2005, EN 60335-2-21:2003/A2:2008, EN 60335-2-21:2003/AC:2007 a EN 60335-2-21:2003/AC:2010, EN 60670-1:2005, EN 60670-1:2005/A1:2013, EN 60670-1:2005/AC:2010 a EN 60670-1:2005/AC:2007, EN 60947-5-8:2006, EN 60974-11:2010, EN 60974-13:2011.

(5)

Výsledkem bylo přijetí těchto harmonizovaných norem, změn a opravy norem: EN IEC 60335-2-43:2020 a EN IEC 60335-2-43:2020/A11:2020 pro sušiče prádla a ručníků, EN IEC 60320-2-4:2021 pro nástrčky a přívodky závislé na hmotnosti spotřebičů, EN IEC 60598-2-23:2021 pro osvětlovací systémy na malé napětí, EN IEC 60947-3:2021 pro spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace, EN IEC 60947-4-1:2019 a EN IEC 60947-4-1:2019/AC:2020-05 pro elektromechanické stykače a spouštěče motorů, EN IEC 62040-1:2019 a EN IEC 62040-1:2019/A11:2021 pro zdroje nepřerušovaného napájení (UPS), EN 60838-1:2017, EN 60838-1:2017/A1:2017, EN 60838-1:2017/A2:2021 a EN 60838-1:2017/A11:2021 pro různé objímky, EN 60335-2-21:2021 pro akumulační ohřívače vody, EN IEC 60670-1:2021 a EN IEC 60670-1:2021/A11:2021 pro krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace, EN IEC 60947-5-8:2021 pro spínací a řídicí přístroje nízkého napětí, EN IEC 60974-11:2021 pro držáky elektrod a EN IEC 60974-13:2021 pro svorku zpětného svařovacího proudu.

(6)

Na základě žádosti M/511 výbory CEN a CENELEC revidovaly rovněž tyto harmonizované normy, na něž byly uvedeny odkazy v příloze I prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2020/1146 (4): EN 60335-2-5:2015 pro myčky nádobí ve znění normy EN 60335-2-5:2015/A11:2019, EN 60335-1:2012 pro elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely v opraveném znění dle norem EN 60335-1:2012/A11:2014, EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-1:2012/A1:2019, EN 60335-1:2012/A14:2019, EN 60335-1:2012/A2:2019. Výsledkem bylo přijetí těchto pozměňujících harmonizovaných norem: EN 60335-2-5:2015/A1:2020 a EN 60335-1:2012/A15:2021. Kromě toho výbory CEN a CENELEC revidovaly tyto harmonizované normy, na něž byly uvedeny odkazy v příloze I prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2021/1015 (5): EN 60335-2-17:2013 pro přikrývky, podušky, oděvy a podobné ohebné tepelné spotřebiče ve znění norem EN 60335-2-17:2013/A11:2019 a EN 60335-2-17:2013/A1:2020. Výsledkem bylo přijetí pozměňující harmonizované normy: EN 60335-2-17:2013/A2:2021.

(7)

Výbory CEN a CENELEC rovněž změnily tyto harmonizované normy, na něž byly zveřejněny odkazy ve sdělení 2018/C 326/02: EN 60825-1:2014 pro bezpečnost laserových zařízení, EN 61800-5-1:2007 pro systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí, EN 62477-1:2012 pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů, ve znění normy EN 62477-1:2012/A11:2014, EN 60335-2-73:2003 pro stabilní ponorné ohřívače, ve znění EN 60335-2-73:2003/A1:2006 a EN 60335-2-73:2003/A2:2009, EN 61995-1:2008 pro zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely, EN 62423:2012 pro proudové chrániče typu F a typu B, EN 60400:2017 pro objímky pro zářivky a pro startéry. Výsledkem bylo přijetí těchto pozměňujících harmonizovaných norem: EN 60825-1:2014/A11:2021, EN 61800-5-1:2007/A1:2017 a EN 61800-5-1:2007/A11:2021, EN 62477-1:2012/A1:2017 a EN 62477-1:2012/A12:2021, EN 60335-2-73:2003/A11:2021, EN 61995-1:2008/A1:2017 a EN 61995-1:2008/A11:2021, EN 62423:2012/A11:2021, EN 60400:2017/A1:2021.

(8)

Komise společně s výbory CEN a CENELEC posoudila, zda jsou uvedené harmonizované normy a jejich změny a opravy v souladu s žádostí M/511.

(9)

Harmonizované normy EN IEC 61010-2-202:2021, EN IEC 61010-2-130:2021, EN IEC 60335-2-43:2020 ve znění normy EN IEC 60335-2-43:2020/A11:2020, EN IEC 60320-2-4:2021, EN IEC 60598-2-23:2021, EN IEC 60947-3:2021, EN IEC 60947-4-1:2019 ve znění opravy EN IEC 60947-4-1:2019/AC:2020-05, EN IEC 62040-1:2019 ve znění normy EN IEC 62040-1:2019/A11:2021, EN 60838-1:2017 ve znění norem EN 60838-1:2017/A1:2017, EN 60838-1:2017/A2:2021 a EN 60838-1:2017/A11:2021, EN 60335-2-21:2021, EN IEC 60670-1:2021 ve znění normy EN IEC 60670-1:2021/A11:2021, EN IEC 60947-5-8:2021, EN IEC 60974-11:2021, EN IEC 60974-13:2021, EN 60335-2-5:2015 ve znění norem EN 60335-2-5:2015/A11:2019 a EN 60335-2-5:2015/A1:2020, EN 60335-1:2012 v opraveném znění dle norem EN 60335-1:2012/AC:2014, EN 60335-1:2012/A11:2014, EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-1:2012/A1:2019, EN 60335-1:2012/A14:2019, EN 60335-1:2012/A2:2019 a EN 60335-1:2012/A15:2021, EN 60335-2-17:2013 ve znění normy EN 60335-2-17:2013/A11:2019, EN 60335-2-17:2013/A1:2020 a EN 60335-2-17:2013/A2:2021, EN 60825-1:2014 ve znění normy EN 60825-1:2014/A11:2021, EN 61800-5-1:2007 ve znění norem EN 61800-5-1:2007/A1:2017 a EN 61800-5-1:2007/A11:2021, EN 62477-1:2012 ve znění norem EN 62477-1:2012/A1:2017 a EN 62477-1:2012/A12:2021, EN 60335-2-73:2003 ve znění norem EN 60335-2-73:2003/A1:2006, EN 60335-2-73:2003/A2:2009 a EN 60335-2-73:2003/A11:2021, EN 61995-1:2008 ve znění norem EN 61995-1:2008/A1:2017 a EN 61995-1:2008/A11:2021, EN 62423:2012 ve znění normy EN 62423:2012/A11:2021, EN 60400:2017 ve znění EN 60400:2017/A1:2021 splňují bezpečnostní zásady, které si kladou za cíl splnit a které jsou stanoveny ve směrnici 2014/35/EU. Je proto vhodné odkazy na uvedené normy zveřejnit spolu s odkazy na veškeré relevantní normy, které je mění nebo opravují, v Úředním věstníku Evropské unie.

(10)

V příloze I prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/1956 (6) se uvádějí odkazy na harmonizované normy, které zakládají předpoklad shody se směrnicí 2014/35/EU. Aby se zajistilo, že odkazy na harmonizované normy vypracované na podporu směrnice 2014/35/EU budou uvedeny v jednom aktu, měly by být odkazy na tyto normy začleněny do uvedené přílohy.

(11)

Je proto nezbytné zrušit odkazy na níže uvedené harmonizované normy, spolu s odkazy na veškeré normy, které je mění nebo opravují, zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie: EN 60335-2-43:2003, EN 60320-2-4:2006, EN 60598-2-23:1996, EN 60947-3:2009, EN 60947-4-1:2010, EN 62040-1:2008, EN 60838-1:2004, EN 60335-2-21:2003, EN 60670-1:2005, EN 60947-5-8:2006, EN 60974-11:2010, EN 60974-13:2011, EN 60825-1:2014, EN 61800-5-1:2007, EN 62477-1:2012, EN 60335-2-73:2003, EN 61995-1:2008, EN 62423:2012, EN 60400:2017.

(12)

Příloha II prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1956 obsahuje odkazy na harmonizované normy vypracované na podporu směrnice 2014/35/EU, které se v řadě C Úředního věstníku Evropské unie zrušují. Je proto vhodné zařadit zmíněné odkazy do uvedené přílohy.

(13)

Dále je nezbytné v řadě L Úředního věstníku Evropské unie zrušit odkazy na harmonizované normy EN 60335-1:2012, EN 60335-2-5:2015 a EN 60335-2-17:2013 spolu s odkazy na jejich pozměňující nebo opravné normy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie vzhledem k tomu, že uvedené normy byly opraveny nebo změněny. Je proto vhodné vypustit uvedené odkazy z přílohy I prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1956.

(14)

Aby měli výrobci dostatek času připravit se na uplatňování harmonizovaných norem EN IEC 60335-2-43:2020 ve znění EN IEC 60335-2-43:2020/A11:2020, EN IEC 60320-2-4:2021, EN IEC 60598-2-23:2021, EN IEC 60947-3:2021, EN IEC 60947-4-1:2019 ve znění opravy EN IEC 60947-4-1:2019/AC:2020-05, EN IEC 62040-1:2019 ve znění normy EN IEC 62040-1:2019/A11:2021, EN 60838-1:2017 ve znění norem EN 60838-1:2017/A1:2017, EN 60838-1:2017/A2:2021 a EN 60838-1:2017/A11:2021, EN 60335-2-21:2021, EN IEC 60670-1:2021 ve znění normy EN IEC 60670-1:2021/A11:2021, EN IEC 60947-5-8:2021, EN IEC 60974-11:2021, EN IEC 60974-13:2021, EN 60335-2-5:2015 a EN 60335-2-5:2015/A11:2019 ve znění normy EN 60335-2-5:2015/A1:2020, EN 60335-1:2012 v opraveném znění dle norem EN 60335-1:2012/AC:2014, EN 60335-1:2012/A11:2014, EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-1:2012/A1:2019, EN 60335-1:2012/A14:2019, EN 60335-1:2012/A2:2019 a EN 60335-1:2012/A15:2021, EN 60335-2-17:2013 ve znění normy EN 60335-2-17:2013/A11:2019, EN 60335-2-17:2013/A1:2020 a EN 60335-2-17:2013/A2:2021, EN 60825-1:2014 ve znění normy EN 60825-1:2014/A11:2021, EN 61800-5-1:2007 ve znění norem EN 61800-5-1:2007/A1:2017 a EN 61800-5-1:2007/A11:2021, EN 62477-1:2012 a EN 62477-1:2012/A11:2014 ve znění norem EN 62477-1:2012/A1:2017 a EN 62477-1:2012/A12:2021, EN 60335-2-73:2003 ve znění norem EN 60335-2-73:2003/A1:2006, EN 60335-2-73:2003/A2:2009 a EN 60335-2-73:2003/A11:2021, EN 61995-1:2008 ve znění norem EN 61995-1:2008/A1:2017 a EN 61995-1:2008/A11:2021, EN 62423:2012 ve znění normy EN 62423:2012/A11:2021, EN 60400:2017 ve znění normy EN 60400:2017/A1:2021, je nutné odložit zrušení odkazů na níže uvedené harmonizované normy spolu s odkazy na veškeré normy, které je mění nebo opravují: EN 60335-2-43:2003, EN 60320-2-4:2006, EN 60598-2-23:1996, EN 60947-3:2009, EN 60947-4-1:2010, EN 62040-1:2008, EN 60838-1:2004, EN 60335-2-21:2003, EN 60670-1:2005, EN 60947-5-8:2006, EN 60974-11:2010, a EN 60974-13:2011, EN 60335-2-5:2015, EN 60335-1:2012, EN 60335-2-17:2013, EN 60825-1:2014, EN 61800-5-1:2007, EN 62477-1:2012, EN 60335-2-73:2003, EN 61995-1:2008, EN 62423:2012, EN 60400:2017.

(15)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(16)

Soulad s harmonizovanou normou zakládá předpoklad shody s odpovídajícími základními požadavky, včetně bezpečnostních zásad, stanovenými v harmonizačních právních předpisech Unie ode dne zveřejnění odkazu na takovou normu v Úředním věstníku Evropské unie. Toto rozhodnutí by proto mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha I prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956 se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Příloha II prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956 se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Body 1, 3 a 5 přílohy I se použijí ode dne 21. června 2023.

V Bruselu dne 20. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 357).

(3)  Sdělení Komise (2018/C 326/02) v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (Úř. věst. C 326, 14.9.2018, s. 4).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1146 ze dne 31. července 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956, pokud jde o harmonizované normy pro některé spotřebiče pro domácnost, tepelné pojistky, zařízení v kabelových sítích pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby, jističe, zařízení pro zhášení oblouku a obloukové svařování, instalační spojky určené k trvalému spojení v pevné instalaci, transformátory, tlumivky, napájecí zdroje a jejich kombinace, systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením, kabelové vázací spony a vedení kabelů, přístroje řídicích obvodů, spínací ústrojí, nouzové osvětlení, elektronické obvody používané ve svítidlech a výbojové světelné zdroje (Úř. věst. L 250, 3.8.2020, s. 121).

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1015 ze dne 17. června 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956, pokud jde o harmonizované normy pro chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu, laboratorní zařízení pro ohřev materiálů, automatická a poloautomatická laboratorní zařízení pro analýzu a jiné účely, elektrická zařízení se jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení, spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření, topidla pro vytápění místností, elektrické žehličky, nepřenosné sporáky, varné desky, trouby a podobné spotřebiče, napařovače látek, elektromechanické přístroje řídicích obvodů, přikrývky, podušky, oděvy a podobné ohebné tepelné spotřebiče a určitá jiná elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí (Úř. věst. L 222, 22.6.2021, s. 40).

(6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1956 ze dne 26. listopadu 2019 o harmonizovaných normách pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU (Úř. věst. L 306, 27.11.2019, s. 26).


PŘÍLOHA I

Příloha I prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1956 se mění takto:

1)

řádek 2a se zrušuje;

2)

vkládá se nový řádek 2b, který zní:

„2b.

EN 60335-1:2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky IEC 60335-1:2010 (Modifikovaná)

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

EN 60335-1:2012/A1:2019

EN 60335-1:2012/A2:2019

EN 60335-1:2012/A14:2019

EN 60335-1:2012/A15:2021“

3)

řádek 29 se zrušuje;

4)

vkládá se nový řádek 29a, který zní:

„29a.

EN 60335-2-5:2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-5: Zvláštní požadavky na myčky nádobí

EN 60335-2-5:2015/A11:2019

EN 60335-2-5:2015/A1:2020“

5)

řádek 33a se zrušuje;

6)

vkládá se nový řádek 33b, který zní:

„33b.

EN 60335-2-17:2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky, oděvy a podobné ohebné tepelné spotřebiče

EN 60335-2-17:2013/A11:2019

EN 60335-2-17:2013/A1:2020

EN 60335-2-17:2013/A2:2021“

7)

doplňují se nové řádky, které znějí:

Číslo

Odkaz na normu

„80.

EN IEC 61010-2-202:2021

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-202: Zvláštní požadavky pro elektricky řízené regulátory ventilů

81.

EN IEC 60335-2-43:2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-43: Zvláštní požadavky na sušiče prádla a ručníků

EN IEC 60335-2-43:2020/A11:2020

82.

EN IEC 60320-2-4:2021

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití – Část 2-4 Nástrčky a přívodky závislé na hmotnosti spotřebičů

83.

EN IEC 60598-2-23:2021

Svítidla – Část 2-23: Zvláštní požadavky – Osvětlovací systémy pro světelné zdroje ELV na malé napětí

84.

EN IEC 60947-3:2021

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

85.

EN IEC 60947-4-1:2019

Spínací a řídicí přístroje nízkého napět – Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů – Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

EN IEC 60947-4-1:2019/AC:2020-05

86.

EN IEC 62040-1:2019

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) – Část 1: Bezpečnostní požadavky

EN IEC 62040-1:2019/A11:2021

87.

EN 60825-1:2014

Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

EN 60825-1:2014/A11:2021

88.

EN 61800-5-1:2007

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí – Část 5-1: Bezpečnostní požadavky – Elektrické, tepelné a energetické

EN 61800-5-1:2007/A1:2017

EN 61800-5-1:2007/A11:2021

89.

EN 62477-1:2012

Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů – Část 1: Obecně

EN 62477-1:2012/A11:2014

EN 62477-1:2012/A1:2017

EN 62477-1:2012/A12:2021.

90.

EN 60335-2-73:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-73: Zvláštní požadavky na stabilní ponorné ohřívače

EN 60335-2-73:2003/A1:2006

EN 60335-2-73:2003/A2:2009

EN 60335-2-73:2003/A11:2021

91.

EN 61995-1:2008

Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 61995-1:2008/A1:2017

EN 61995-1:2008/A11:2021

92.

EN 62423:2012

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu F a typu B

EN 62423:2012/A11:2021

93.

EN 60400:2017

Objímky pro zářivky a pro startéry

EN 60400:2017/A1:2021

94.

EN IEC 61010-2-130:2021

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-130: Zvláštní požadavky na zařízení určené pro užití dětmi ve vzdělávacích institucích

95.

EN 60838-1:2017

Různé objímky – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

EN 60838-1:2017/A1:2017

EN 60838-1:2017/A2:2021

EN 60838-1:2017/A11:2021

96.

EN 60335-2-21:2021

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody

97.

EN IEC 60670-1:2021

Krabice a kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 1: Obecné požadavky

EN IEC 60670-1:2021/A11:2021

98.

EN IEC 60947-5-8:2021

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5-8: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Trojpolohové ovládací spínače

99.

EN IEC 60974-11:2021

Zařízení pro obloukové svařování – Část 11: Držáky elektrod

100.

EN IEC 60974-13:2021

Zařízení pro obloukové svařování – Část 13: Svorka zpětného svařovacího proudu“


PŘÍLOHA II

V příloze II prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1956 se doplňují nové řádky, které znějí:

Číslo

Odkaz na normu

Datum zrušení

„77.

EN 60335-2-43:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-43: Zvláštní požadavky na sušiče prádla a ručníků

EN 60335-2-43:2003/A1:2006

EN 60335-2-43:2003/A2:2008

21. června 2023

78.

EN 60320-2-4:2006

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití – Část 2-4 Nástrčky a přívodky závislé na hmotnosti spotřebičů

EN 60320-2-4:2006/A1:2009

21. června 2023

79.

EN 60598-2-23:1996

Svítidla – Část 2-23: Zvláštní požadavky – Žárovkové osvětlovací systémy na malé napětí

EN 60598-2-23:1996/A1:2000

EN 60598-2-23:1996/AC:1997

21. června 2023

80.

EN 60947-3:2009

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

EN 60947-3:2009/A1:2012

EN 60947-3:2009/A2:2015

21. června 2023

81.

EN 60947-4-1:2010

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů – Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

EN 60947-4-1:2010/A1:2012

21. června 2023

82.

EN 62040-1:2008

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) – Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS

EN 62040-1:2008/A1:2013,

EN 62040-1:2008/AC:2009

21. června 2023

83.

EN 60838-1:2004

Různé objímky – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

EN 60838-1:2004/A1:2008

EN 60838-1:2004/A2:2011

21. června 2023

84.

EN 60335-2-21:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody

EN 60335-2-21:2003/A1:2005

EN 60335-2-21:2003/AC:2007

EN 60335-2-21:2003/A2:2008

EN 60335-2-21:2003/AC:2010

21. června 2023

85.

EN 60670-1:2005

Krabice a kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 1: Obecné požadavky

EN 60670-1:2005/AC:2007

EN 60670-1:2005/AC:2010

EN 60670-1:2005/A1:2013

21. června 2023

86.

EN 60947-5-8:2006

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5-8: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Trojpolohové ovládací spínače

21. června 2023

87.

EN 60974-11:2010

Zařízení pro obloukové svařování – Část 11: Držáky elektrod

21. června 2023

88.

EN 60974-13:2011

Zařízení pro obloukové svařování – Část 13: Svařovací svorka

21. června 2023

89.

EN 60825-1:2014

Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

21. června 2023

90.

EN 61800-5-1:2007

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí – Část 5-1: Bezpečnostní požadavky – Elektrické, tepelné a energetické

21. června 2023

91.

EN 62477-1:2012

Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů – Část 1: Obecně

EN 62477-1:2012/A11:2014

21. června 2023

92.

EN 60335-2-73:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-73: Zvláštní požadavky na stabilní ponorné ohřívače

EN 60335-2-73:2003/A1:2006

EN 60335-2-73:2003/A2:2009

21. června 2023

93.

EN 61995-1:2008

Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely – Část 1: Obecné požadavky

21. června 2023

94.

EN 62423:2012

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu F a typu B

21. června 2023

95.

EN 60400:2017

Objímky pro zářivky a pro startéry

21. června 2023“


Top