EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1893

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/1893 ze dne 28. října 2021, kterým se mění rozhodnutí 2010/573/SZBP o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky

ST/12712/2021/INIT

OJ L 384, 29.10.2021, p. 108–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1893/oj

29.10.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 384/108


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2021/1893

ze dne 28. října 2021,

kterým se mění rozhodnutí 2010/573/SZBP o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 27. září 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/573/SZBP (1) o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky.

(2)

Na základě přezkumu rozhodnutí 2010/573/SZBP by měla být platnost omezujících opatření vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky prodloužena do 31. října 2022. Rada provede po šesti měsících přezkum situace s ohledem na omezující opatření.

(3)

Rozhodnutí 2010/573/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 4 rozhodnutí 2010/573/SZBP se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Toto rozhodnutí se použije do 31. října 2022. Je průběžně přezkoumáváno. Pokud bude mít Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, odpovídajícím způsobem prodlouží jeho použitelnost nebo je změní.“.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. října 2021.

Za Radu

předseda

G. DOVŽAN


(1)  Rozhodnutí Rady 2010/573/SZBP ze dne 27. září 2010 o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky (Úř. věst. L 253, 28.9.2010, s. 54).


Top