EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0653

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/653 ze dne 20. dubna 2021, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2021) 2587) (Text s významem pro EHP)

C/2021/2587

OJ L 138, 22.4.2021, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SL, FI, SV)
OJ L 138, 22.4.2021, p. 1–8 (BG, IT, SK)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/653/oj

22.4.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/1


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/653

ze dne 20. dubna 2021,

kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES

(oznámeno pod číslem C(2021) 2587)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (1), a zejména na čl. 29 odst. 1 čtvrtý pododstavec a čl. 29 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 29 odst. 1 směrnice 96/23/ES se stanoví, že třetí země, z nichž je členským státům povoleno dovážet zvířata a produkty živočišného původu, na které se uvedená směrnice vztahuje, předloží plány sledování reziduí obsahující požadované záruky (dále jen „plány“). Uvedené plány by měly zahrnovat alespoň skupiny reziduí a látky uvedené v příloze I zmíněné směrnice.

(2)

Rozhodnutím Komise 2011/163/EU (2) se schvalují plány předložené některými třetími zeměmi, které se týkají konkrétních zvířat a živočišných produktů uvedených na seznamu v příloze zmíněného rozhodnutí (dále jen „seznam“).

(3)

Albánie předložila Komisi plán pro akvakulturu. Uvedený plán poskytuje dostatečné záruky a měl by být schválen. Jelikož se uvedený plán nevztahuje na korýše, měla by být na seznam doplněna specifikace vylučující korýše ze schválení pro akvakulturu.

(4)

Bosna a Hercegovina předložila Komisi plán pro akvakulturu, který se nevztahuje na korýše. Na seznam by proto měla být doplněna specifikace vylučující korýše ze schválení pro akvakulturu.

(5)

Falklandské ostrovy předložily Komisi plán pro akvakulturu, který se nevztahuje na korýše, a plán pro malé přežvýkavce, který se vztahuje pouze na ovce. Na seznam by proto měla být doplněna specifikace, která vylučuje korýše ze schválení pro akvakulturu a omezuje schválení pro malé přežvýkavce pouze na ovce.

(6)

Faerské ostrovy předložily Komisi plán pro akvakulturu, který se nevztahuje na korýše. Na seznam by proto měla být doplněna specifikace vylučující korýše ze schválení pro akvakulturu.

(7)

Guatemala předložila Komisi plán pro akvakulturu, který se nevztahuje na ryby. Na seznam by proto měla být doplněna specifikace vylučující ryby ze schválení pro akvakulturu.

(8)

Írán předložil Komisi plán pro akvakulturu, který se nevztahuje na ryby. Na seznam by proto měla být doplněna specifikace vylučující ryby ze schválení pro akvakulturu.

(9)

Kyrgyzstán je v současnosti zařazen na seznam schválení pro med. Uvedená třetí země předložila Komisi plán pro med, který neposkytuje dostatečné záruky. Položka pro Kyrgyzstán týkající se medu by proto měla být ze seznamu odstraněna.

(10)

Moldavsko předložilo Komisi plán pro akvakulturu, který se nevztahuje na korýše, a plán pro mléko. Uvedený plán pro mléko poskytuje dostatečné záruky a měl by být schválen. Na seznam by proto měla být doplněna specifikace vylučující korýše ze schválení pro akvakulturu a měla by na něj být zařazena položka pro Moldavsko týkající se mléka.

(11)

Černá Hora předložila Komisi plán pro akvakulturu, který se nevztahuje na korýše, a plán pro malé přežvýkavce, který se vztahuje pouze na ovce. Na seznam by proto měla být doplněna specifikace, která vylučuje korýše ze schválení pro akvakulturu a omezuje schválení pro malé přežvýkavce pouze na ovce.

(12)

Maroko předložilo Komisi plán pro akvakulturu, který se nevztahuje na korýše. Na seznam by proto měla být doplněna specifikace vylučující korýše ze schválení pro akvakulturu.

(13)

Mosambik předložil Komisi plán pro akvakulturu, který se nevztahuje na ryby. Na seznam by proto měla být doplněna specifikace vylučující ryby ze schválení pro akvakulturu.

(14)

Namibie předložila Komisi plán pro volně žijící zvěř a pro malé přežvýkavce, který se vztahuje pouze na ovce. Uvedený plán poskytuje dostatečné záruky a měl by být schválen. Na seznam by měla být zařazena položka pro Namibii týkající se volně žijící zvěře a ovcí. Na seznam by však měla být doplněna specifikace omezující schválení pro malé přežvýkavce pouze na ovce.

(15)

Nikaragua předložila Komisi plán pro akvakulturu, který se nevztahuje na ryby. Na seznam by proto měla být doplněna specifikace vylučující ryby ze schválení pro akvakulturu.

(16)

Nigérie předložila Komisi plán pro akvakulturu, který se nevztahuje na ryby. Uvedený plán poskytuje dostatečné záruky a měl by být schválen. Na seznam by proto měla být doplněna položka pro Nigérii týkající se akvakultury spolu se specifikací vylučující ryby.

(17)

Nová Kaledonie předložila Komisi plán pro akvakulturu, který se nevztahuje na ryby. Na seznam by proto měla být doplněna specifikace vylučující ryby ze schválení pro akvakulturu.

(18)

Omán předložil Komisi plán pro akvakulturu, který se nevztahuje na korýše. Uvedený plán poskytuje dostatečné záruky a měl by být schválen. Na seznam by proto měla být doplněna položka pro Omán týkající se akvakultury spolu se specifikací vylučující korýše.

(19)

Tchaj-wan předložil Komisi plán pro vejce. Uvedený plán poskytuje dostatečné záruky a měl by být schválen. Na seznam by proto měla být zařazena položka pro Tchaj-wan týkající se vajec.

(20)

Tanzanie předložila Komisi plán pro akvakulturu, který se nevztahuje na ryby. Na seznam by proto měla být doplněna specifikace vylučující ryby ze schválení pro akvakulturu.

(21)

Togo předložilo Komisi plán pro med. Uvedený plán poskytuje dostatečné záruky a měl by být schválen. Na seznam by proto měla být zařazena položka pro Togo týkající se medu.

(22)

Tunisko předložilo Komisi plán pro akvakulturu, který se nevztahuje na korýše. Na seznam by proto měla být doplněna specifikace vylučující korýše ze schválení pro akvakulturu.

(23)

Ukrajina předložila Komisi plán pro akvakulturu, který se nevztahuje na korýše. Na seznam by proto měla být doplněna specifikace vylučující korýše ze schválení pro akvakulturu.

(24)

Kolumbie sice nepředložila Komisi plán pro vejce, ale tato země poskytla záruky pro vejce a vaječné výrobky pocházející buď z členských států, nebo ze třetích zemí, které jsou schváleny pro vývoz těchto produktů do Unie. Na seznam by proto měla být doplněna položka pro Kolumbii týkající se vajec spolu s příslušnou poznámkou pod čarou.

(25)

Rozhodnutí 2011/163/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(26)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2011/163/EU se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 20. dubna 2021.

Za Komisi

Stella KYRIAKIDES

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10.

(2)  Rozhodnutí Komise 2011/163/EU ze dne 16. března 2011 o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (Úř. věst. L 70, 17.3.2011, s. 40).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Kód ISO2

Země  (1)

Skot

Ovce/kozy

Prasata

Koňovití

Drůbež

Akvakultura

Mléko

Vejce

Králíci

Volně žijící zvěř

Farmová zvěř

Med

AD

Andorra

X

X

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Spojené arabské emiráty

 

 

 

 

 

X (3)

X (13)

 

 

 

 

 

AL

Albánie

 

X

 

 

 

X (8)

 

X

 

 

 

 

AM

Arménie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Austrálie

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosna a Hercegovina

X

X

X

 

X

X (8)

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladéš

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BF

Burkina Faso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BJ

Benin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BN

Brunej

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazílie

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BY

Bělorusko

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

X

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Švýcarsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Čína

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbie

 

 

 

 

 

X

X

X (3)

 

 

 

 

CR

Kostarika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Dominikánská republika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Ekvádor

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandské ostrovy

X

X (12)

 

 

 

X (8)

 

 

 

 

 

 

FO

Faerské ostrovy

 

 

 

 

 

X (8)

 

 

 

 

 

 

GB

Velká Británie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

GE

Gruzie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GG

Guernsey

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Grónsko

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X (10)

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonésie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Izrael (6)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

IM

Ostrov Man

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

X

IN

Indie

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Írán

 

 

 

 

 

X (10)

 

 

 

 

 

 

JE

Jersey

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

JM

Jamajka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japonsko

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

 

KE

Keňa

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KR

Jižní Korea

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LK

Šrí Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroko

 

 

 

 

X

X (8)

 

 

 

 

 

 

MD

Moldavsko

 

 

 

 

X

X (8)

X

X

 

 

 

X

ME

Černá Hora

X

X (12)

X

 

X

X (8)

X

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Severní Makedonie

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Myanmar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MU

Mauricius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X (3)

MX

Mexiko

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malajsie

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mosambik

 

 

 

 

 

X (10)

 

 

 

 

 

 

NA

Namibie

X

X (12)

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

NC

Nová Kaledonie

 

 

 

 

 

X (10)

 

 

 

 

X

X

NI

Nikaragua

 

 

 

 

 

X (10)

 

 

 

 

 

X

NG

Nigérie

 

 

 

 

 

X (10)

 

 

 

 

 

 

NZ

Nový Zéland

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

OM

Omán

 

 

 

 

 

X (8)

 

 

 

 

 

 

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filipíny

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre a Miquelon

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairnovy ostrovy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Srbsko (4)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusko

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (5)

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Saúdská Arábie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapur

X (3)

X (3)

X (3)

X (7)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (7)

X (7)

 

SL

Sierra Leone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

X

 

 

 

 

X

SV

Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Svazijsko

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG

Togo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

TH

Thajsko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisko

 

 

 

 

 

X (8)

 

 

 

X

 

 

TR

Turecko

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Tchaj-wan

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

TZ

Tanzanie

 

 

 

 

 

X (10)

 

 

 

 

 

X

UA

Ukrajina

X

 

X

 

X

X (8)

X

X

X

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Spojené státy americké

X

X (11)

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

XK

Kosovo

 

 

 

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

ZA

Jižní Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X (9)

 

ZM

Zambie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X


(1)  Tato tabulka obsahuje seznam zemí a území. Není omezena pouze na země uznané EU.

(2)  Vývoz živých jatečných koňovitých do Unie (pouze zvířata určená k produkci potravin).

(3)  Třetí země používající pouze suroviny buď z členských států, nebo z jiných třetích zemí schválených pro dovoz těchto surovin do Unie, v souladu s článkem 2.

(4)  Nezahrnuje Kosovo (tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova).

(5)  Pouze sobi.

(6)  Pro účely tohoto dokumentu se tím rozumí Stát Izrael s vyloučením území, která jsou od června 1967 pod izraelskou správou, tedy Golanských výšin, Pásma Gazy, východního Jeruzaléma a zbytku Západního břehu.

(7)  Pouze pro komodity čerstvého masa pocházejícího z Nového Zélandu, které jsou určeny pro Unii a které byly vyloženy či přeloženy v Singapuru nebo přes něj přepraveny, ať už v něm byly skladovány, či nikoli.

(8)  Kromě korýšů.

(9)  Pouze ptáci nadřádu běžci.

(10)  Kromě ryb.

(11)  Pouze kozy.

(12)  Pouze ovce.

(13)  Pouze velbloudí mléko.


Top