EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0176

Rozhodnutí Rady (EU) 2021/176, ze dne 5. února 2021, kterým se schvalují změny Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního mdoře ropou a jinými škodlivými látkami (Bonnské dohody) týkající se rozšíření oblasti působnosti této dohody a přistoupení Španělského království k této dohodě

OJ L 54, 16.2.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/176/oj

16.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 54/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/176,

ze dne 5. února 2021,

kterým se schvalují změny Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního mdoře ropou a jinými škodlivými látkami (Bonnské dohody) týkající se rozšíření oblasti působnosti této dohody a přistoupení Španělského království k této dohodě

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 a čl. 196 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) a v) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami (dále jen „Bonnská dohoda“) (2) byla uzavřena Evropským hospodářským společenstvím rozhodnutím Rady 84/358/EHS (3) a vstoupila v platnost dne 1. září 1989. Bonnská dohoda byla změněna v roce 1989. Uvedené změny byly schváleny rozhodnutím Rady 93/540/EHS (4) a vstoupily v platnost dne 1. dubna 1994.

(2)

Rozhodnutím ze dne 7. října 2019 zmocnila Rada Komisi, aby jménem Unie vedla jednání týkající se změn věcné a zeměpisné působnosti Bonnské dohody.

(3)

V souladu s čl. 16 odst. 1 Bonnské dohody projednaly smluvní strany návrh na změnu, jejímž cílem je rozšířit působnost Bonnské dohody s cílem zlepšit spolupráci v oblasti dohledu s ohledem na požadavky přílohy VI Mezinárodní úmluvy o zamezení znečištění moří z lodí, podepsané v Londýně dne 2. listopadu 1973 a doplněné protokolem ze dne 17. února 1978 (dále jen „úmluva MARPOL“). Smluvní strany rovněž projednaly také změny Bonnské dohody a její přílohy vzhledem k přistoupení Španělska k Bonnské dohodě v souladu s článkem 20 této dohody.

(4)

Komise v souladu s rozhodnutím Rady ze dne 7. října 2019 vyjednala uvedené změny Bonnské dohody, které byly přijaty jednomyslně dvěma rozhodnutími na třicátém prvním zasedání smluvních stran Bonnské dohody konaném v Bonnu ve dnech 9. až 11. října 2019.

(5)

Uvedené změny Bonnské dohody by měly být jménem Evropské unie schváleny,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změny Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami (dále jen „Bonnská dohoda“) týkající se rozšíření oblasti působnosti Bonnské dohody a přistoupení Španělského království k Bonnské dohodě, které přijaly smluvní strany na svém třicátém prvním zasedání konaném v Bonnu ve dnech 9. až 11. října 2019, se schvalují jménem Unie. (5)

Článek 2

Předseda Rady jmenuje osobu či osoby zmocněné učinit jménem Unie oznámení uvedené v článku 16 Bonnské dohody (6).

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 5. února 2021.

Za Radu

předsedkyně

A. P. ZACARIAS


(1)  Souhlas ze dne 19. ledna 2021.

(2)  Úř. věst. L 188, 16.7.1984, s. 9.

(3)  Rozhodnutí Rady 84/358/EHS ze dne 28. června 1984 o uzavření Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami (Úř. věst. L 188, 16.7.1984, s. 7).

(4)  Rozhodnutí Rady 93/540/EHS ze dne 18. října 1993, kterým se schvalují některé změny Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami (Bonnská dohoda) (Úř. věst. L 263, 22.10.1993, s. 51).

(5)  Znění rozhodnutí o změnách Bonnské dohody jsou zveřejněna v tomto čísle Úředního věstníku, s. 3 a s. 6.

(6)  Datum vstupu změn Bonnské dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


Top