EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1017

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1017 ze dne 14. června 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy, pokud jde o podmínky přistoupení vlády Gruzie k Mezinárodní dohodě o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015

ST/9685/2019/INIT

OJ L 165, 21.6.2019, p. 66–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1017/oj

21.6.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 165/66


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/1017

ze dne 14. června 2019

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy, pokud jde o podmínky přistoupení vlády Gruzie k Mezinárodní dohodě o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 3 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2016/1892 (1) byla dne 18. listopadu 2016 v sídle OSN v New Yorku podepsána jménem Unie Mezinárodní dohoda o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015 (dále jen „dohoda“), s výhradou jejího uzavření k pozdějšímu datu. Dohoda vstoupila prozatímně v platnost dne 1. ledna 2017 v souladu s čl. 31 odst. 2 uvedené dohody.

(2)

Dohoda byla uzavřena dne 17. května 2019 rozhodnutím Rady (EU) 2019/848 (2).

(3)

Podle článku 29 dohody může Rada členů Mezinárodní rady pro olivy (dále jen „Rada členů“) stanovit pro jednotlivé vlády podmínky přistoupení k dohodě.

(4)

Vláda Gruzie formálně požádala o přistoupení k dohodě. Rada členů by proto měla být vyzvána, aby na svém budoucím zasedání nebo v rámci postupu přijímání rozhodnutí formou výměny dopisů stanovila podmínky pro přistoupení Gruzie, pokud jde o účastnické podíly v Mezinárodní radě pro olivy a lhůtu pro uložení listiny o přístupu.

(5)

Vzhledem k tomu, že Gruzie rozvíjí jak spotřebu, tak produkci oliv, mohlo by její přistoupení za určitých podmínek Mezinárodní radu pro olivy posílit, zejména by mohlo přispět ke snaze sjednotit vnitrostátní a mezinárodní právní předpisy týkající se vlastností produktů z oliv, aby se zabránilo jakékoli překážce obchodu.

(6)

Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie v Radě členů, jelikož rozhodnutí, jež mají být přijata, budou mít právní dopady na Unii tím, že změní rozhodovací poměr v Radě členů v případech, kdy podle čl. 10 odst. 4 dohody rozhodnutí nejsou přijímána na základě vzájemné dohody,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být zaujat jménem Unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy na jejím budoucím zasedání, nebo v rámci postupu přijímání rozhodnutí Rady členů formou výměny dopisů, pokud jde o podmínky přistoupení vlády Gruzie k dohodě, je uveden v příloze.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 14. června 2019.

Za Radu

předseda

E.O. TEODOROVICI


(1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1892 ze dne 10. října 2016 o podpisu Mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015 jménem Evropské unie a jejím prozatímním provádění (Úř. věst. L 293, 28.10.2016, s. 2).

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2019/848 ze dne 17. května 2019 o uzavření Mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015 jménem Evropské unie (Úř. věst. L 139, 27.5.2019, s. 1).


PŘÍLOHA

Na budoucím zasedání Rady členů, nebo v rámci postupu přijímání rozhodnutí v Radě členů formou výměny dopisů, podpoří Unie přistoupení vlády Gruzie k dohodě za předpokladu, že účastnické podíly Gruzie se vypočítají podle vzorce stanoveného v článku 11 dohody a že lhůta pro uložení listiny o přistoupení umožní Gruzii přistoupit k dohodě co nejdříve. Pokud se uložení listiny zpozdí, může Unie v následujících rozhodnutích přijatých Radou členů podpořit prodloužení lhůty pro uložení této listiny.


Top