EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018B2073

Rozhodnutí Evropského parlamentu (EU) 2018/2073 ze dne 24. října 2018 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2016

OJ L 331, 28.12.2018, p. 213–214 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/2073/oj

28.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 331/213


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU (EU) 2018/2073

ze dne 24. října 2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2016

EVROPSKÝ PARLAMENT,

s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2016,

s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí úřadu (1),

s ohledem na prohlášení o věrohodnosti (2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0087/2018),

s ohledem své rozhodnutí ze dne 18. dubna 2018 (3) o odložení rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí výkonného ředitele Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu,

s ohledem na kroky, které podnikly generální ředitelství Komise pro migraci a vnitřní věci a správní rada Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu v návaznosti na rozhodnutí Parlamentu ze dne 18. dubna 2018 odložit rozhodnutí o udělení absolutoria, které vyústilo v odstoupení pana José Carreiry z funkce výkonného ředitele úřadu dne 6. června 2018;

s ohledem na slyšení konané dne 3. září 2018 a na představená nápravná opatření, která již začal realizovat nový dočasný výkonný ředitel Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu od svého jmenování v červnu 2018;

s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení článek 208,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (5), a zejména na článek 36,

s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0299/2018),

1.   

odmítá udělit absolutorium výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2016;

2.   

předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.   

pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

předseda Parlamentu

Antonio TAJANI

generální tajemník

Klaus WELLE


(1)  Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 79.

(2)  Viz poznámka pod čarou 1.

(3)  Úř. věst. L 248, 3.10.2018, s. 195.

(4)  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.

(6)  Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


Top