EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1191

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 255/2016 ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění protokol 47 (o odstranění technických překážek obchodu s vínem) Dohody o EHP [2018/1191]

OJ L 215, 23.8.2018, p. 53–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1191/oj

23.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 215/53


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 255/2016

ze dne 2. prosince 2016,

kterým se mění protokol 47 (o odstranění technických překážek obchodu s vínem) Dohody o EHP [2018/1191]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/765 ze dne 11. března 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 606/2009, pokud jde o některé enologické postupy (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů o víně. Jak je uvedeno v sedmém odstavci úvodu k protokolu 47 k Dohodě o EHP, právní předpisy o víně se nepoužijí na Lichtenštejnsko po celou dobu, po niž je na Lichtenštejnsko rozšířena působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty. Toto rozhodnutí se tudíž na Lichtenštejnsko nepoužije.

(3)

Protokol 47 k Dohodě o EHP by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 10 (nařízení Komise (ES) č. 606/2009) dodatku 1 protokolu 47 k Dohodě o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32016 R 0765: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/765 ze dne 11. března 2016 (Úř. věst. L 127, 18.5.2016, s. 1).“

Článek 2

Znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/765 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. prosince 2016 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. prosince 2016.

Za Smíšený výbor EHP

předsedkyně

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Úř. věst. L 127, 18.5.2016, s. 1.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


Top