EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1182

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 246/2016 ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP [2018/1182]

OJ L 215, 23.8.2018, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1182/oj

23.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 215/43


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 246/2016

ze dne 2. prosince 2016,

kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP [2018/1182]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) 2016/1158 ze dne 15. července 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 452/2014, pokud jde o vypuštění šablon pro oprávnění vydávaná provozovatelům ze třetích zemí a pro související specifikace, (1) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha XIII Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 66ng (nařízení Komise (EU) č. 452/2014) přílohy XIII Dohody o EHP se doplňují nová slova a nová odrážka, které znějí:

„ve znění:

32016 R 1158: nařízení Komise (EU) 2016/1158 ze dne 15. července 2016 (Úř. věst. L 192, 16.7.2016, s. 21).“

Článek 2

Znění nařízení (EU) 2016/1158 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. prosince 2016 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. prosince 2016.

Za Smíšený výbor EHP

předsedkyně

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Úř. věst. L 192, 16.7.2016, s. 21.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


Top