EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1179

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 241/2016 ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha X (Služby obecně) Dohody o EHP [2018/1179]

OJ L 215, 23.8.2018, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1179/oj

23.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 215/40


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 241/2016

ze dne 2. prosince 2016,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha X (Služby obecně) Dohody o EHP [2018/1179]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Doporučení Komise 2013/461/EU ze dne 17. září 2013 o zásadách, jimiž se řídí síť SOLVIT (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Doporučení 2013/461/EU nahrazuje doporučení Komise 2001/893/ES (2), které je začleněno do Dohody o EHP, a které by se proto mělo v Dohodě o EHP nahradit.

(3)

Příloha II a příloha X Dohody o EHP by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pod nadpisem „AKTY, KTERÉ BEROU SMLUVNÍ STRANY NA VĚDOMÍ“ se v kapitole XX přílohy II Dohody o EHP zrušuje bod 5 (doporučení Komise 2001/893/ES).

Článek 2

Za bod 3a (prováděcí rozhodnutí Komise 2014/89/EU) přílohy X Dohody o EHP se doplňuje nový text, který zní:

AKTY, KTERÉ BEROU SMLUVNÍ STRANY NA VĚDOMÍ

1.

32013 H 0461: Doporučení Komise 2013/461/EU ze dne 17. září 2013 o zásadách, jimiž se řídí síť SOLVIT (Úř. věst. L 249, 19.9.2013, s. 10).“

Článek 3

Znění doporučení 2013/461/EU v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. prosince 2016 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. prosince 2016.

Za Smíšený výbor EHP

předsedkyně

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Úř. věst. L 249, 19.9.2013, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 331, 15.12.2001, s. 79.

(*1)  [Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.] [Byly oznámeny ústavní požadavky.]


Top