EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1177

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 239/2016 ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1177]

OJ L 215, 23.8.2018, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1177/oj

23.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 215/38


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 239/2016

ze dne 2. prosince 2016,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1177]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise (EU) 2016/970 ze dne 27. května 2016, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely (1), by měla být začleněna do Dohody o EHP.

(2)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V Dohodě o EHP příloze II kapitole XIX bodě 3q (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32016 L 0970: směrnice Komise (EU) 2016/970 ze dne 27. května 2016 (Úř. věst. L 163, 21.6.2016, s. 1).“

Článek 2

Znění směrnice (EU) 2016/970 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. prosince 2016 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. prosince 2016.

Za Smíšený výbor EHP

předsedkyně

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Úř. věst. L 163, 21.6.2016, s. 1.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


Top