EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1167

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 229/2016 ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1167]

OJ L 215, 23.8.2018, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1167/oj

23.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 215/21


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 229/2016

ze dne 2. prosince 2016,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1167]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) 2016/1244 ze dne 28. července 2016, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky ze skupiny obsahující alfa beta nenasycenou vazbu (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů o potravinách. Jak je uvedeno v úvodu kapitoly XII přílohy II Dohody o EHP, právní předpisy o potravinách se nepoužijí na Lichtenštejnsko po celou dobu, po niž je na Lichtenštejnsko rozšířena působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty. Toto rozhodnutí se tedy nepoužije na Lichtenštejnsko.

(3)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 54zzzzs (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008) kapitoly XII přílohy II Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32016 R 1244: nařízení Komise (EU) 2016/1244 ze dne 28. července 2016 (Úř. věst. L 204, 29.7.2016, s. 7).“

Článek 2

Znění nařízení (EU) 2016/1244 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnut vstupuje v platnost dnem 3. prosince 2016 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. prosince 2016.

Za Smíšený výbor EHP

předsedkyně

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Úř. věst. L 204, 29.7.2016, s. 7.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


Top