EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1166

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 228/2016 ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1166]

OJ L 215, 23.8.2018, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1166/oj

23.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 215/19


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 228/2016

ze dne 2. prosince 2016,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1166]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) 2015/1933 ze dne 27. října 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity polycyklických aromatických uhlovodíků v kakaové vláknině, banánových lupíncích, doplňcích stravy, sušených bylinách a sušeném koření (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Nařízení Komise (EU) 2015/1940 ze dne 28. října 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity námelových sklerocií v některých nezpracovaných obilovinách a ustanovení o monitorování a předkládání zpráv (2), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(3)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů o potravinách. Jak je uvedeno v úvodu kapitoly XII přílohy II Dohody o EHP, právní předpisy o potravinách se nepoužijí na Lichtenštejnsko po celou dobu, po niž je na Lichtenštejnsko rozšířena působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty. Toto rozhodnutí se tedy nepoužije na Lichtenštejnsko.

(4)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 54zzzz (nařízení Komise (ES) č. 1881/2006) kapitoly XII přílohy II Dohody o EHP (nařízení Komise (ES) č. 1881/2006) doplňují nové odrážky, které znějí:

„—

32015 R 1933: nařízení Komise (EU) 2015/1933 ze dne 27. října 2015 (Úř. věst. L 282, 28.10.2015, s. 11),

32015 R 1940: nařízení Komise (EU) 2015/1940 ze dne 28. října 2015 (Úř. věst. L 283, 29.10.2015, s. 3).“

Článek 2

Znění nařízení (EU) 2015/1933 a (EU) 2015/1940 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. prosince 2016 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. prosince 2016.

Za Smíšený výbor EHP

předsedkyně

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Úř. věst. L 282, 28.10.2015, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 283, 29.10.2015, s. 3.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


Top